မင္းဟန္ေငြ(အယူေတာ္မဂၤလာ)

လကၡဏာသုတမွ်ေ၀ျခင္း

ဤေလာကတြင္ လူအမ်ားစုတို႔သည္ လကၡဏာပညာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ လကၡဏာပညာကို ဝါသနာမပါသူမ်ားပင္လွ်င္ လကၡဏာအေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ၾကားလိုက္ပါက မိမိ၏ လက္ဝါးကိုျဖန္႕၍ ၾကည့္ေလ့ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ နီးစပ္ရာတစ္ဦးဦး၏ လက္ကိုလည္း ဆြဲယူၾကည့္႐ႈ ေပးတတ္ၾကပါလိမ့္မည္။

လကၡဏာသုတ မွ်ေ၀ျခင္း

  ဤေလာကတြင္ လူအမ်ားစုတို႕သည္ လကၡဏာပညာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ လကၡဏာပညာကို ဝါသနာမပါသူမ်ားပင္လွ်င္ လကၡဏာအေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ၾကားလိုက္ပါက မိမိ၏ လက္ဝါးကိုျဖန္႕၍ ၾကည့္ေလ့ရွိၾကပါလိမ့္မည္။ နီးစပ္ရာတစ္ဦးဦး၏လက္ကိုလည္း ဆြဲယူၾကည့္ ႐ႈေပးတတ္

ကြၽန္းကို ေလးေထာင့္ကြက္အုပ္ထားေသာ ဥာဏ္လမ္းေၾကာင္းအေၾကာင္း သိေစေၾကာင္း

ဤေလာကတြင္ လူအမ်ားစုတို႔သည္ လကၡဏာပညာရပ္ကို စိတ္၀င္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ လကၡဏာပညာကို၀ါသနာမပါသူမ်ား ပင္လွ်င္ လကၡဏာအေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ၾကားလိုက္ပါက မိမိ၏ မနောမယ

အႀကီးအကဲေတြနဲ႔ ေျပလည္ပါေစ

တစ္ေန႔မွာ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၃ ရပ္ ကြက္၊ ရဲရန္ႏိုင္လမ္းမွာ ေဗဒင္ေဟာခန္းဖြင့္ထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို ငယ္သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ေမာင္ ေမာင္ေခ်ာဆိုသူ ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔က ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ မေတြ႕ၾကတာေတာင္