ေဌးေအာင္စိန္(အင္းမ)

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေရာဂါမ်ား

႐ုပ္ကို ပညာရွင္တို႔က ေရာဂါဟု ဆိုၾက သည္။ ႐ုပ္ရွိလွ်င္ ေရာဂါရွိ၏ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ေလ၏။   ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ ႐ုပ္ရွိေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္အပါဝင္ လူ၊ တိရစၦာန္၊ သစ္ပင္ပန္းမာလာ၊ အရာဝတၴဳမ်ိဳးစံုႏွင့္

ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အႏွိပ္သည္မ်ား

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အသည္းယားတတ္သူျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္အခါက ကြ်ႏု္ပ္ကို အသားထိ ၍ ကလိထိုး က်ီစယ္လွ်င္ မေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ေအာင္ပင္ အူတက္ေအာင္ ရယ္ေမာခံစားရ၏။ ေနာင္တြင္ အသားကိုမထိဘဲ ကြ်ႏု္ပ္၏ေရွ႕မွ