အျမင္မွန္ရသြားေသာ တန္ခုိးရွင္ႀကီး

၁၂-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ မနက္ ၃း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မဟုတ္ေသာ အနက္ ေရာင္သကၤန္းႏွင့္ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါး ၾကြေရာက္လာပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တပည့္ေတာ္ ယခုၾကြလာတဲ့ တန္ခိုးရွင္ႀကီးကို ႐ိုေသစြာ ဦးခိုက္ႀကိဳဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ၾကြလာတဲ့အက်ိဳးအေၾကာင္း အမိန္႔ရွိေတာ္မူ ပါခင္ဗ်ား။

အနက္ေရာင္တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ မင္းကို အေရးႀကီးတဲ့ စကားမိန္႔ၾကားစရာရွိလို႔ ၾကြလာတာပါ။ အဲဒါက မင္းတို႔ ကိုးကြယ္တဲ့ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ပတ္သက္ ပါတယ္။ မင္းတို႔ဗုဒၶဘာသာမွာ မွားယြင္းေနတဲ့ အခ်က္ သံုးခ်က္ရွိတယ္။

၁။ လူတိုင္းကို ေမတၲာထားရမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္၊

၂။ ဘဝသံသရာရွိတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္၊

၃။ ကိုယ္လုပ္သမွ်ကုသိုလ္၊ အကုသိုလ္ျဖစ္ တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္၊

(၁) လူတိုင္းကို ေမတၲာထားရမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ရွင္းခ်င္တယ္။ ကိုယ့္အေပၚမေကာင္းတာ ျပဳလုပ္လာတဲ့သူအေပၚ ေမတၲာထားရမည္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ေမတၲာထားခြင့္လႊတ္တယ္ဆိုလွ်င္လည္း လူ တစ္သိန္းမွာ တစ္ေယာက္ေလာက္ပဲ ရွားရွားပါးပါး ရွိႏိုင္ပါမည္။ ဒါေၾကာင့္ လူအမ်ား မလိုက္နာတဲ့ ကိစၥကို ေမတၲာထားဖို႔ တိုက္တြန္းျခင္းဟာ လက္ေတြ႕ မက်ပါဘူး။

(၂) ဘဝသံသရာရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္။ ဒါလည္း လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မိမိ အတိတ္ဘဝက ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူေျပာႏိုင္သလဲ။ အတိတ္ဘဝက လူျဖစ္ခဲ့တယ္။ တိရစၦာန္ျဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ တိတိက်က် အေထာက္အထား နဲ႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။

(၃) ကိုယ္လုပ္သမွ် ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္။ ဥပမာ ႏြားတစ္ေကာင္ကို သတ္တယ္ဆိုပါစို႔။ ႏြားသတ္ေတာ့ ဘာအကုသိုလ္ ျဖစ္လဲ။ ဘယ္မွာျဖစ္လဲ။ ေသသြားသည္အထိ ဘာ မေကာင္းက်ိဳးမွ် မျဖစ္ပါဘူး။ ငါးဖမ္းအသက္ေမြးဝမ္း ေၾကာင္းျပဳတဲ့သူဆိုရင္လည္း အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ  သတ္ရတဲ့အတြက္ အကုသိုလ္ေတြမ်ားစြာ ျဖစ္ရမွာ ေပါ့။ ဘာျဖစ္လဲ။ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။

သူတစ္ပါး ေပးကမ္းေကြ်းေမြးလွဴဒါန္းသူ ေတြလည္း ဘာကုသိုလ္ျဖစ္လဲ ကိုယ့္မွာ ကုန္သြား တာပဲ ရွိတယ္။ အႀကိမ္ႀကိမ္လွဴ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကုန္ သြားတာပဲ ရွိတယ္။ ကုသိုလ္ဆိုတာ ဘယ္မွာျဖစ္လဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ဗုဒၶဘာသာမွာ လူေတြကို မွားတဲ့ အခ်က္ေတြကို သြတ္သြင္းေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ တယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္လည္း ေျပာခ်င္တယ္။ လူ ေတြ ေခါင္းတံုးေတြတံုးၿပီး အဝါေရာင္သကၤန္းေတြ ဝတ္၊ သံဃာဆိုၿပီး လူေတြေကြ်းတာ စားတယ္။ လူေတြ ေဆာက္ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာေနတယ္။ လူေတြထက္ ဘာမ်ားထူးေအာင္ ေနႏိုင္လို႔လဲ။ ပုတီး စိပ္၊ ထိုင္ၿပီး မ်က္လႊာေလးခ် အသက္႐ွဴတာကို လိုက္မွတ္ေန႐ံုနဲ႔ ဘာျဖစ္မွာလဲ။ ၿငိမ္ၿငိမ္ေနတာပဲရွိ တယ္။ လူေတြ ေကြ်းေမြး လွဴဒါန္းသူေတြအတြက္ ဘာအက်ိဳးမွ မရပါဘူး။

ေနာက္တစ္ခု ေျပာဦးမယ္။ မင္းက ဘုရားကို ေန႔စဥ္ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ သစ္သီးေတြ ကပ္လွဴေနတယ္။ မင္းက မရွိတဲ့ ဘုရားေတြကို စိတ္ကမွန္းၿပီး ကပ္လွဴ ေနတာပဲ။ ဘုရားကပ္လွဴေတာ့ ထမင္းေတြ ဟင္းေတြ ေအးကုန္တာပဲရွိတယ္။ ပန္းေတြလည္း စြန္႔ပစ္႐ံုပဲရွိ တယ္။ မင္း ဘုရားေဆာင္ထဲက ဘုရား႐ုပ္တုေတြ၊ အိမ္မွာ သူတို႔က ေနရာတစ္ေနရာယူတာပဲရွိတယ္။ ဘာမွ မင္းကို အက်ိဳးမျပဳပါဘူး။

ထိုသို႔ အနက္ေရာင္သကၤန္းႏွင့္ တန္ခိုးရွင္ႀကီးက မိန္႔ၾကားေနစဥ္ ေရညႇိေရာင္သကၤန္းႏွင့္ ဗုဒၶ တန္ခိုးရွင္ႀကီးတစ္ပါး ႐ုတ္တရက္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူ လာပါတယ္။ အနက္ေရာင္ သကၤန္းႏွင့္ တန္ခိုးရွင္ ႀကီးက မိန္႔ၾကားေနတာေတြ ခ်က္ခ်င္း ရပ္သြားပါတယ္။ ဘုရားေဆာင္အတြင္းက ဆင္းေပးၿပီး ဘုရား ေဆာင္အတြင္းရွိ ေရညႇိေရာင္သကၤန္းႏွင့္ဗုဒၶ တန္ခိုးရွင္ႀကီး သီတင္းသံုးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္။ ။ တပည့္ေတာ္ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာတဲ့ ဗုဒၶတန္ခိုးရွင္ႀကီးကို ႐ိုေသဦးခိုက္ကန္ေတာ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ၾကြလာတဲ့ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို အမိန္႔ရွိေတာ္မူပါ ခင္ဗ်ား။

ဗုဒၶတန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဒကာႀကီးဆီ ၾကြလာတဲ့ အနက္ေရာင္ သကၤန္းနဲ႔ တန္ခိုးရွင္ႀကီးဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္လို႔ပါ။

ဒုႆီလ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး … ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ လူေတြကို အမွန္တရား မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ေဟာေျပာေနတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ဘယ္သူ႕ဆီက နာခံလာတာလဲ။

နံပါတ္(၁) အခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူတိုင္းကို ေမတၲာတရားထားရမည္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပခ်င္တယ္။

လူေတြမွာ မိဘေတြက သားသမီးေတြအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကတယ္။ ေမတၲာထားတယ္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမခ်င္းလည္း ေမတၲာထားၾကတယ္။ ေမတၲာထားေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ၾကင္ၾကင္နာနာ ရွိတယ္။ ေအးခ်မ္းတဲ့ ခ်စ္ခင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြရွိၾကတယ္။ မိသားစုဘဝဟာ သာယာတယ္။ ဒီလိုမိသားစုေတြ တစ္စုနဲ႔တစ္စု၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေစတနာေမတၲာထား ခ်စ္ခင္ေတာ့ မသာယာမေအး ခ်မ္းဘူးလား။ ဒီလိုမိသားစုေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ျဖစ္လာေတာ့ ေအးခ်မ္းတဲ့လူ႕ဘဝအသိုက္အဝန္းႀကီး ျဖစ္မလာဘူးလား။ လူတိုင္းလူတိုင္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေမတၲာေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းၾကရင္ ေအးခ်မ္း တဲ့ သာယာတဲ့ လူ႕ဘဝႀကီးျဖစ္လာမယ္။ ေမတၲာနဲ႔ ေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေမတၲာနဲ႔ မေနတဲ့ လူ႕အ ဖြဲ႕အစည္း ဘယ္ဟာက သာယာမလဲ။ ေနာက္ နံပါတ္ (၂)အခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘဝသံသရာမရွိဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပခ်င္တယ္။ သစ္ပင္ တစ္ပင္နဲ႔ ဥပမာေပးခ်င္တယ္။ သရက္ပင္ဟာ သရက္သီးသီး တယ္။ ဒီသရက္သီးစိုက္မွ ေနာက္ထပ္ သရက္ပင္ ေပါက္တယ္။ သရက္သီးမစိုက္ဘဲ သရက္ပင္ မေပါက္ ပါဘူး။

သတၲဝါေတြမွာလည္း အထီးနဲ႔အမ ေပါင္း ဖက္မွ သတၲဝါအသစ္ကို ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚရတယ္။ ျဖစ္ေပၚရာမွာလည္း သတၲဝါ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သတၲဝါအသစ္ကို ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚရတယ္။ သတၲဝါ က်ေတာ့ အသိဥာဏ္နဲ႔ သြားလာ က်က္စားရေတာ့ အသိဥာဏ္ဆိုတဲ့ နာမ္ဓာတ္ပါရွိရတယ္။ လူမွာရွိတဲ့ အသိဥာဏ္ဆိုတဲ့ နာမ္ဓာတ္ဟာ စိတ္နဲ႔ပဲရွိတယ္ ဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ လက္ေတြ႕ကိုင္တြယ္ျပလို႔ မရ ဘူး။ ဘဝေတြ ဘဝေတြ အသစ္အသစ္ျဖစ္ေပၚရာ မွာ ဒီနာမ္ဓာတ္ကပဲ ကူးေျပာင္းသြားတယ္။ ႐ုပ္ခႏၶာ    ကေတာ့ ျဖစ္ပ်က္ၿပီး က်န္ရစ္တာပဲ။ ဒီနာမ္ဓာတ္ ကပဲ ဘဝေတြ ဘဝေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ဘဝသံသရာရွိတယ္လို႔ ဆိုျခင္းျဖစ္တယ္။

ေခြးတစ္ေကာင္ရဲ႕ ဘဝနဲ႔ ရွင္းျပဦးမယ္။ တစ္ခါက ေခြးတစ္ေကာင္ဟာ အျခားေခြးေတြကို ႏိုင္လိုမင္းထက္ ျပဳမူတယ္။ အစာစားရင္ အျခား ေခြးေတြရဲ႕ အစာကို ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ျပဳၿပီး လုစား တယ္။ သူ႕ကို က်န္တဲ့ေခြးေတြက ေၾကာက္ၾကရ တယ္။ သူ႕ကို က်န္တဲ့ေခြးေတြက ေရွာင္ၾကဥ္လာၾက တယ္။ တစ္ရက္ၾကေတာ့ အဲဒီေခြး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေခ်ာက္တစ္ခုထဲ က်သြားတယ္။ ေခ်ာက္ထဲကလည္း အေပၚမတက္ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ဆံုး အစာငတ္ၿပီး ေသသြားတယ္။ အဲဒီေခြး ေနာက္ဘဝမွာလည္း ေခြး ပဲ ျပန္ျဖစ္တယ္။ ေခြးျဖစ္ေတာ့ ေခြးေပါက္စဘဝ မွာ ယခင္ဘဝက အက်င့္အတိုင္းပဲ က်န္တဲ့ေခြး ေတြကို ေဟာင္ခ်င္တယ္။ ရန္လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီ တစ္ခါက်ေတာ့ က်န္တဲ့ ေခြးေတြက သူ႕ကိုျပန္ကိုက္ ၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီေခြးေလးဟာ ဒဏ္ရာ အနာတရေတြ ျဖစ္ရတယ္။ ဒီေနရာ ဒီေခြးေလး ၾကည့္ၿပီး အတိတ္ဘဝရွိတယ္ဆိုတာ ျပတယ္။ အနာဂတ္ဘဝ ရွိတယ္ဆိုတာလည္း ျပတယ္။

ေနာက္ထပ္ၿပီး ၾကက္တူေရြးနဲ႔လည္း ထပ္ၿပီး ဥပမာေပးခ်င္တယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုက ၾကက္ တူေရြးေလးေတြက ေရႊခဲေရလို႔ေခၚလွ်င္ “ေတာ့ … ေတာ့”လို႔ထူးတာ သေဘာက်ၿပီး ၾကက္တူေရြးေလး ႏွစ္ေကာင္ကို ေလွာင္အိမ္ေလးနဲ႔ ေမြးထားတယ္။ အိမ္မိသားစုဝင္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကိုခံရၿပီး ငွက္ေပ်ာသီး သရက္သီး၊ ဩဇာသီးစတာေတြလည္း ေကြ်းၾက တယ္။ ဒီအိမ္က လူေတြအျပင္က ျပန္လာရင္လည္း ၾကက္တူေရြးေလး ႏွစ္ေကာင္က ေတာ့ …ေတာ့နဲ႔ ႀကိဳဆိုၾကတယ္။ တစ္ရက္ေတာ့ ၾကက္တူေရြးေလး ႏွစ္ေကာင္ ေညႇာ္မိၿပီး ေသသြားၾကတယ္။ ဒီၾကက္တူ ေရြး ႏွစ္ေကာင္လံုးဟာ ၾကက္တူေရြးပဲ ျပန္ျဖစ္ၾက တယ္။ သူတို႔အရြယ္ေရာက္ေတာ့ သူတို႔ေနခဲ့တဲ့ အိမ္ ကိုပဲ ျပန္လာၾကတယ္။ အိမ္က လူေတြကလည္း သူတို႔အိမ္က ေသသြားတဲ့ ၾကက္တူေရြးေလးေတြပဲ ဆိုၿပီး ေလွာင္အိမ္ေလးနဲ႔ ျပန္ေမြးၾကတယ္။ အရင္ ဘဝက ၾကက္တူေရြးေလးေတြရဲ႕ အက်င့္အတိုင္းပဲ စားတာ ေသာက္တာ၊ မိသားစုဝင္ေတြ အျပင္က ျပန္လာလွ်င္ မွတ္မိၿပီး ႏႈတ္ဆက္တာ၊ ၾကက္တူေရြး ေလးေတြ လက္ေပၚတင္ၿပီး ရပ္ရြာထဲ အလည္သြား ရာ လိုက္သြားတာေတြ ရွိပါတယ္။  ဒီလိုမွတ္မိေနတာ ဟာ ၾကက္တူေရြးေလး ႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ ဘဝမွာ ဘဝ ေဟာင္းရွိခဲ့လို႔သာ ယခုလိုမွတ္မိေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သတၲဝါေတြမွာ အတိတ္ဘဝ၊ အနာဂတ္ဘဝ ဘဝ သံသရာဆိုတာ ရွိပါတယ္။

တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္လုပ္သမွ် ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ရွင္းျပခ်င္တယ္။ လူေတြဟာ မေကာင္းတာလုပ္ရင္ မေကာင္းတာ ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းတာျဖစ္ တယ္။ တစ္ခါတုန္းက လူတစ္ေယာက္ဟာ သူတစ္ပါး ပစၥည္းကို ဓားျပတိုက္ယူတယ္။ လူေတြကို ျပန္ေပး ဆြဲၿပီး ေငြေတာင္းတယ္။   ျပန္ေပးဆြဲလို႔ ေခၚသြားတဲ့ အခါ ဘယ္ကိုေခၚသြားမွန္းမသိေအာင္ မ်က္စိကို အဝတ္နဲ႔ စည္းပိတ္ၿပီး ေခၚသြားေလ့ရွိတယ္။ ဓားျပ တိုက္ ျပန္ေပးဆြဲခံရသူေတြမွာ ဘဝေတြပ်က္ၾကရတယ္။ အဲဒီဓားျပ ေသေတာ့ ငရဲက်တယ္။ ငရဲက လြတ္လို႔ လူ႔ဘဝျပန္ေရာက္တဲ့အခါ သူတစ္ပါးပစၥည္းေတြ ဆံုး႐ံႈးေအာင္ျပဳခဲ့တဲ့ မေကာင္းမႈေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ဆင္းရဲၿပီး ေတာင္းစားရတဲ့ဘဝေရာက္တယ္။ သူတစ္ပါးမ်က္စိကို မျမင္ရေအာင္ အဝတ္နဲ႔ ပိတ္ၿပီးေခၚခဲ့တဲ့ ဝဋ္ေၾကာင့္ သူေတာင္းစားဘဝမွာလည္း မ်က္မျမင္ဘဝနဲ႔ ေတာင္းစားရတယ္။ အဲဒါ ဘယ္သူလဲဆိုလွ်င္ အသင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးဘဝက အသင္ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးဟာ အဲဒီ မ်က္မျမင္သူေတာင္းစားဘဝ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ႀကီးတစ္ခါ တစ္ခါ ဝမ္းနည္းၿပီး ငိုခ်င္ စိတ္ေတြျဖစ္တယ္ မဟုတ္လား။ အဲဒီသူေတာင္းစား ဘဝတုန္းက ဆင္းရဲလြန္း၊ ဒုကၡေရာက္လြန္းလို႔ ေရဆာတာကိုေတာင္ ေရကို ဘယ္သြားေသာက္ ရမွန္း မသိလို႔ ဝမ္းနည္းၿပီး ငိုခဲ့တဲ့အႀကိမ္ေတြ မနည္း ႀကံဳခဲ့ရတယ္။

အနက္ေရာင္တန္ခိုးရွင္ႀကီး။ ။ တပည့္ေတာ္ အရွင္တန္ခိုးရွင္ႀကီး ရွင္းျပလို႔ အျမင္မွန္ရပါၿပီ ဘုရား။  တပည့္ေတာ္ကို အရွင္ဘုရားရဲ႕ တပည့္အျဖစ္ ဆံုးမ သြန္သင္ေတာ္မူပါဘုရား။ တပည့္ေတာ္ သမထက်င့္ ၿပီး အေတာ္အသင့္ အစြမ္းသိဒၶိရွိတာကို အထင္မွားခဲ့ ပါတယ္ ဘုရား။ တပည့္ေတာ္အရွင္ျမတ္ကို အ႐ို အေသ မျပဳခဲ့တာကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ ဘုရား။  တပည့္ေတာ္အား တန္ခိုးရွင္ႀကီးနဲ႔အတူ တပည့္ အျဖစ္ လိုက္ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါဘုရား။

မနက္ ၅ နာရီတြင္ ဗုဒၶတန္ခိုးရွင္ႀကီးနဲ႔ တန္ခိုး ရွင္လို႔ ခံယူထားတဲ့ ကိုယ္ေတာ္ႀကီးလည္း ျပန္ၾကြသြားၾကပါၿပီ။

ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက ကိုယ့္ ကိုယ္ကို အထင္ႀကီးၿပီး တန္ခိုးရွင္လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ မၾကာခဏ ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ဒီတန္ခိုးရွင္ဆိုတာေတြက သမထအက်င့္နဲ႔က်င့္ၿပီး ရခဲ့တဲ့ တန္ခိုးရွင္ေတြပါ။ တန္ခိုးပါဝါ အဆင့္အမ်ိဳး မ်ိဳးရွိပါတယ္။ သံသရာက လြတ္ေျမာက္ၿပီး နိဗၺာန္ ေရာက္ႏိုင္တဲ့ တန္ခိုးရွင္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗုဒၶ ဘာသာမွာသာလွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္တဲ့ ဝိပႆနာ က်င့္စဥ္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

 

သတၲဝါမ်ား က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ …

ဆရာဝင္း(သာကီႏြယ္)