ပဌမံဘိုးဘိုးေအာင္ အျမဲရြတ္ဖတ္ ပဌမံအစခ်ီ ဂါထာမွတ္ (သုိ႔) “တန္ျပန္ ဂါထာေတာ္”

Zawgyi Version

ကြ်နု္ပ္တို႔ျမန္မာျပည္ ဝိဇၨဓိုရ္သမိုင္း တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေသာ ပဌ မံဘိုးဘိုးေအာင္ အျမဲမျပတ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ခဲ့ေသာ “ပဌမံအစခ်ီ”ဂါထာ ေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ခုႏွစ္ရက္သားသမီး အေပါင္း အက်ိဳးမ်ားေစရန္ အတြက္ ေရးသားတင္ျပပါမည္။ဤဂါထာေတာ္ ျမတ္ႀကီးသည္ ပုဂံေခတ္ကပင္ စတင္ ေပၚေပါက္ခဲ့၏။မူရင္းေရးဖြဲ႕သီကု႔းသူ မွာ “သေခၤပဝဏၰဋီကာက်မ္းျပဳအေက်ာ္ အရွင္သဒၶမၼေဇာတိပါလဆရာေတာ္” ျဖစ္၏။ထိုသေခၤပဝဏၰဋီကာ၂၉၆-လာ ဂါထာေတာ္ျမတ္ျဖစ္၏။ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ သစၥာ (၄)ပါးျမတ္တရားကို က်စ္လစ္သိပ္ သည္းေသာ အနက္အဓိပၸါယ္႒က်ယ္ ဝန္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဂါထာ ဗနၶသီကုံးေရးဖြဲ႕ထားျခင္း ျဖစ္၏။သစၥာ တစ္ပါးစီတြင္ အနက္အဓိပၸါယ္ အက်ယ္ (၄)ပါးစီရွိေၾကာင္းျပဆိုထား၍ “သစၥာအ နက္(၁၆)ခ်က္ ဂါထာေက်ာ္”ဟုလည္း ေခၚတြင္ေၾကာင္း သိရွိမွတ္သားရပါ၏။ တဖန္ ဤပဌမံအစခ်ီ ဂါထာေတာ္ ျမတ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ မိန့္ၾကားခ်က္ ကိုလည္း ေနာက္ခံသမိုင္း အေထာက္ အထားခိုင္လံုေစရန္ ေရးသားတင္ျပ ပါဦးမည္။ “က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး”ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျမန္မာ့ စာေပေလာကတြင္ ေနလို လလို ထင္ ရွားေသာ “ဇိနတၳပကာသနီက်မ္းျပဳ အေက်ာ္”ဟူေသာ ဝိေသသႏွင့္ယွဥ္ တြဲ၍ ျမင္မိၾကပါလိမ့္မည္။ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး႒စာေပ ပညာရွင္ႀကီး ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ ေတာ္မိႈင္း၏ ငယ္ဆရာေတာ္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရွိၾကပါလိမ့္မည္။ မွန္ပါ၏။ထ်ိီု႔းသဲေလးထပ္ဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီး၏ စာေပတို႔သည္ ခိုင္ခန့္တိက်၍ ေရပက္မဝင္ေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာလွ၏။ထို႔ေၾကာင့္ဆ ရာေတာ္၏ လက္စြမ္းျပ(မာစတာပိစ္) လက္ရာမြန္ျဖစ္ေသာ “ဇိနတၳပကာသ နီက်မ္းႀကီး”ကား ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္မွန္း မသိရေလာက္ေအာင္ ယေန႔အခ်ိန္ ထိ အၾကိမ္ၾကိမ္ပု႔နွိပ္ ထုတ္ေဝေနရ ဆဲျဖစ္၏။ဆရာေတာ္၏ စာေပလက္ ရာတို႔တြင္ ဂါထာ႒မနၱာန္တို႔ႏွင့္ ပက္ သက္၍ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမွာ မရွိသ ေလာက္နည္းပါးေသာ္လည္း “ပဌမံ အစခ်ီ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္ဂါထာ ေက်ာ္”ကိုမူ ေအာက္ပါအတိုင္း ရွားရွား ပါးပါး ေလးေလးနက္နက္ ဖြင့္ဆိုမိန့္ ၾကားထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရ၏။ “ဤဂါထာေက်ာ္ကို အျမဲမျပတ္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္က ထင္ထင္ရွား ရွား အက်ိဳးထူး ခံစားခြင့္မ်ားရရွိႏိုင္ ေပသည္။ဤဂါထာကား တစ္ပါဒ႒ တစ္ပါဒ၌ သ-ဂိုဏ္းေလးခုစီရွိေသာ ‘ေတာဋက’ ဂါထာတည္း။ေလနတ္ ေစာင့္ေသာ သ-ဂိုဏ္းခ်ည္းျဖစ္၍ လည္းေကင္း႒သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္ မွန္ကန္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း အာနုေဘာ္ ထက္ျမက္လွသည္။အက်ိဳး မ်ားစြာေပးႏိုင္သည္။ထိုေၾကာင့္ ေရွးသူ ေတာ္ေကာင္းတို႔ အေဆာင္အရြက္ ျပဳ ၾကကုန္သည္။” ဟူ၍ မိန့္ဆိုခဲ့ေလ၏။သို႔ ျဖစ္၍ ခုႏွစ္ရက္သား႒သမီးအေပါင္း အ က်ိဳးမ်ားေစရန္ ရည္သန္လ်က္ ‘ပဌမံ အစခ်ီ သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္ဂါထာ ေက်ာ္’ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရေပေတာ့၏။

 

ပဌမံ သက လကၡဏံ႒ေမကပဒံ႒ ဒုတိယာဒိ ပဒႆ႒နိဒႆနေတာ။

သ၊ မ၊ နိ႒ဒု၊ နိ၊ မ႒ သ၊ မ၊ ဒု႒သ၊ နိ၊ ဒု႒ ကမေတာ ဝိဘေဇ႒ပဌေမန ဝိနာ။

 

အနက္ ပဌမံ-ေရွးဦးစြာေသာ႒ဧကပဒံ- တစ္ခုေသာ အနက္အဖို႔သည္႒ သက လကၡဏံ-မိမိ၏ သေဘာ လကၡဏာအနက္သည္႒ေဟာတိ- ျဖစ္၏။

ဒုတိယာဒိ ပဒႆ-ဒုတိယအစရွိေသာ အနက္အဖို႔ကို ႒သ၊ မ၊ နိ-သမုဒယ-မဂၢ နိေရာဓသစၥာကိုလည္းေကာင္း ႒ဒု၊ နိ၊ မ-ဒုကၡ-နိေရာဓ မဂၢသစၥာကိုလည္း ေကာင္း ႒သ၊ မ၊ ဒု-သမုဒယ-မဂၢ ဒုကၡသစၥာ ကိုလည္းေကာင္း႒သçနိçဒု-သမုဒယ-နိေရာဓ ဒုကၡသစၥာကို လည္းေကာင္း ႒နိဒႆ နေတာ-ေထာက္ထား၍ ျမင္အပ္ေသာ ေၾကာင့္ ႒ပဌေမန-ပဌမအနက္ႏွင့္ ႒ဝိနာ- ကင္း ၍႒ကမေတာ-အစဥ္အတိုင္း ႒ဝိဘ ေဇ-ေဝဖန္ရာ၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။သစၥာတစ္ပါးစီတြင္ အ နက္အဓိပၸါယ္ အက်ယ္ေလးပါးစီရွိေၾကာင္းကိုမူ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသား တင္ျပျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။)

ဤဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ မူ ရင္း႒မူမွန္ျဖစ္၍ တန္ခိုးအာနုေဘာ္ လြန္စြာ ႀကီးမားလွ၏။ထိုေၾကာင့္ စာ ေပပညာရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အေပါင္းတို႔က အေလး ထား၍ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္၏။ေရွးဆရာႀကီးမ်ားက “တန္ျပန္ ဂါထာေတာ္” ဟူ၍လည္း သတ္မွတ္ ၾကေလ၏။အေရးအေၾကာင္း ရွိပါက ေရသန့္သန့္ကို မန္းၿပီးသကာလ အ ေဆာင္အရြက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရး ထုတ္လိုက္ရေပေတာ့သတည္း။ ဗဟုသုတ အသိအလိမၼာတိုးပြားၾကပါေစ။

ေဇာ္လြင္ထြန္း

က်မ္းကိုး

သုသု႔၏ အစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဓမၼစက္ဂါထာေတာ္မ်ားက်မ္း။

 

Unicode Version

ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည် ဝိဇ္ဇဓိုရ်သမိုင်း တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလှသော ပဌ မံဘိုးဘိုးအောင် အမြဲမပြတ်ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်ခဲ့သော “ပဌမံအစချီ”ဂါထာ တော်မြတ်ကြီးကို ခုနှစ်ရက်သားသမီး အပေါင်း အကျိုးများစေရန် အတွက် ရေးသားတင်ပြပါမည်။ဤဂါထာတော် မြတ်ကြီးသည် ပုဂံခေတ်ကပင် စတင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့၏။မူရင်းရေးဖွဲ့သီကု့းသူ မှာ “သင်္ခေပဝဏ္ဏဋီကာကျမ်းပြုအကျော် အရှင်သဒ္ဓမ္မဇောတိပါလဆရာတော်” ဖြစ်၏။ထိုသင်္ခေပဝဏ္ဏဋီကာ၂၉၆-လာ ဂါထာတော်မြတ်ဖြစ်၏။ရှင်တော်မြတ် ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သော သစ္စာ (၄)ပါးမြတ်တရားကို ကျစ်လစ်သိပ် သည်းသော အနက်အဓိပ္ပါယ်ဋ္ဌကျယ် ဝန်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဂါထာ ဗန္ဓသီကုံးရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်၏။သစ္စာ တစ်ပါးစီတွင် အနက်အဓိပ္ပါယ် အကျယ် (၄)ပါးစီရှိကြောင်းပြဆိုထား၍ “သစ္စာအ နက်(၁၆)ချက် ဂါထာကျော်”ဟုလည်း ခေါ်တွင်ကြောင်း သိရှိမှတ်သားရပါ၏။ တဖန် ဤပဌမံအစချီ ဂါထာတော် မြတ်နှင့် ပက်သက်၍ ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မိန့်ကြားချက် ကိုလည်း နောက်ခံသမိုင်း အထောက် အထားခိုင်လုံစေရန် ရေးသားတင်ပြ ပါဦးမည်။ “ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး”ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့် မြန်မာ့ စာပေလောကတွင် နေလို လလို ထင် ရှားသော “ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်းပြု အကျော်”ဟူသော ဝိသေသနှင့်ယှဉ် တွဲ၍ မြင်မိကြပါလိမ့်မည်။ထို့အပြင် မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖခင်ကြီးဋ္ဌစာပေ ပညာရှင်ကြီး ဆရာကြီးသခင်ကိုယ် တော်မှိုင်း၏ ငယ်ဆရာတော်ဖြစ် ကြောင်းလည်း သိရှိကြပါလိမ့်မည်။ မှန်ပါ၏။ထျိီု့းသဲလေးထပ်ဆရာ တော်ဘုရားကြီး၏ စာပေတို့သည် ခိုင်ခန့်တိကျ၍ ရေပက်မဝင်အောင် စေ့စပ်သေချာလှ၏။ထို့ကြောင့်ဆ ရာတော်၏ လက်စွမ်းပြ(မာစတာပိစ်) လက်ရာမွန်ဖြစ်သော “ဇိနတ္ထပကာသ နီကျမ်းကြီး”ကား ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်း မသိရလောက်အောင် ယနေ့အချိန် ထိ အကြိမ်ကြိမ်ပု့နှိပ် ထုတ်ဝေနေရ ဆဲဖြစ်၏။ဆရာတော်၏ စာပေလက် ရာတို့တွင် ဂါထာဋ္ဌမန္တာန်တို့နှင့် ပက် သက်၍ ဖွင့်ဆိုထားခြင်းမှာ မရှိသ လောက်နည်းပါးသော်လည်း “ပဌမံ အစချီ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်ဂါထာ ကျော်”ကိုမူ အောက်ပါအတိုင်း ရှားရှား ပါးပါး လေးလေးနက်နက် ဖွင့်ဆိုမိန့် ကြားထားသည်ကို တွေ့ရှိရ၏။ “ဤဂါထာကျော်ကို အမြဲမပြတ် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်က ထင်ထင်ရှား ရှား အကျိုးထူး ခံစားခွင့်များရရှိနိုင် ပေသည်။ဤဂါထာကား တစ်ပါဒဋ္ဌ တစ်ပါဒ၌ သ-ဂိုဏ်းလေးခုစီရှိသော ‘တောဋက’ ဂါထာတည်း။လေနတ် စောင့်သော သ-ဂိုဏ်းချည်းဖြစ်၍ လည်းကေင်းဋ္ဌသစ္စာအနက်(၁၆)ချက် မှန်ကန်သည်ဖြစ်၍ လည်းကောင်း အာနုဘော် ထက်မြက်လှသည်။အကျိုး များစွာပေးနိုင်သည်။ထိုကြောင့် ရှေးသူ တော်ကောင်းတို့ အဆောင်အရွက် ပြု ကြကုန်သည်။” ဟူ၍ မိန့်ဆိုခဲ့လေ၏။သို့ ဖြစ်၍ ခုနှစ်ရက်သားဋ္ဌသမီးအပေါင်း အ ကျိုးများစေရန် ရည်သန်လျက် ‘ပဌမံ အစချီ သစ္စာအနက်(၁၆)ချက်ဂါထာ ကျော်’ ကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသား တင်ပြလိုက်ရပေတော့၏။

ပဌမံ သက လက္ခဏံဋ္ဌမေကပဒံဋ္ဌ ဒုတိယာဒိ ပဒဿဋ္ဌနိဒဿနတော။

သ၊ မ၊ နိဋ္ဌဒု၊ နိ၊ မဋ္ဌ သ၊ မ၊ ဒုဋ္ဌသ၊ နိ၊ ဒုဋ္ဌ ကမတော ဝိဘဇေဋ္ဌပဌမေန ဝိနာ။

အနက် ပဌမံ-ရှေးဦးစွာသောဋ္ဌဧကပဒံ- တစ်ခုသော အနက်အဖို့သည်ဋ္ဌ သက လက္ခဏံ-မိမိ၏ သဘော လက္ခဏာအနက်သည်ဋ္ဌဟောတိ- ဖြစ်၏။

ဒုတိယာဒိ ပဒဿ-ဒုတိယအစရှိသော အနက်အဖို့ကို ဋ္ဌသ၊ မ၊ နိ-သမုဒယ-မဂ္ဂ နိရောဓသစ္စာကိုလည်းကောင်း ဋ္ဌဒု၊ နိ၊ မ-ဒုက္ခ-နိရောဓ မဂ္ဂသစ္စာကိုလည်း ကောင်း ဋ္ဌသ၊ မ၊ ဒု-သမုဒယ-မဂ္ဂ ဒုက္ခသစ္စာ ကိုလည်းကောင်းဋ္ဌသçနိçဒု-သမုဒယ-နိရောဓ ဒုက္ခသစ္စာကို လည်းကောင်း ဋ္ဌနိဒဿ နတော-ထောက်ထား၍ မြင်အပ်သော ကြောင့် ဋ္ဌပဌမေန-ပဌမအနက်နှင့် ဋ္ဌဝိနာ- ကင်း ၍ဋ္ဌကမတော-အစဉ်အတိုင်း ဋ္ဌဝိဘ ဇေ-ဝေဖန်ရာ၏။ (မှတ်ချက်။ ။သစ္စာတစ်ပါးစီတွင် အ နက်အဓိပ္ပါယ် အကျယ်လေးပါးစီရှိကြောင်းကိုမူ အကျယ်တဝင့် ရေးသား တင်ပြခြင်း မပြုတော့ပေ။)

ဤဂါထာတော်မြတ်ကြီးသည် မူ ရင်းဋ္ဌမူမှန်ဖြစ်၍ တန်ခိုးအာနုဘော် လွန်စွာ ကြီးမားလှ၏။ထိုကြောင့် စာ ပေပညာရှင်ကြီးများနှင့် သူတော်စင် သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့က အလေး ထား၍ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်၏။ရှေးဆရာကြီးများက “တန်ပြန် ဂါထာတော်” ဟူ၍လည်း သတ်မှတ် ကြလေ၏။အရေးအကြောင်း ရှိပါက ရေသန့်သန့်ကို မန်းပြီးသကာလ အ ဆောင်အရွက်ပြုနိုင်ကြပါကြောင်း အကျိုးမျှော်၍ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေး ထုတ်လိုက်ရပေတော့သတည်း။ ဗဟုသုတ အသိအလိမ္မာတိုးပွားကြပါစေ။

ဇော်လွင်ထွန်း

ကျမ်းကိုး

သုသု့၏ အစွမ်းထက်မြက်သော ဓမ္မစက်ဂါထာတော်များကျမ်း။