ကုိယ့္အိမ္ကုိယ္ ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါဦး

မိသားစုကိစၥ၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာ ေရးကိစၥအျဖာျဖာတို႔၌ မရွိလို႔ ခက္ျခင္းထက္ မသိ၍ ခက္ျခင္းက ပို၍ အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။
မိသားစုကိစၥမ်ားဆိုလွ်င္လည္း ကိုယ့္အိမ္ တြင္းေရး၊ ကိုယ့္စီးပြားေရး အဆင္မေျပသည္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ဟာကြက္ျပစ္ခ်က္မ်ားကို မဆန္းစစ္ဘဲ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ကို လက္ညႇိဳးထိုးေလ့ရွိၾကေတာ့ သည္။
မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ေၾကာင့္လား၊ မ်က္ေစာင္း ထိုးက အိမ္ေၾကာင့္လား အထင္လြဲမွားျခင္းေတြ ေပၚ ေပါက္လာတတ္ေလေတာ့သည္။
ထိုမွသည္ ေဗဒင္ဆရာေတြ၊ ေလာကီဆရာ ေတြထံသို႔လည္း ေရာက္လာတတ္ျပန္ေလသည္။ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေစတနာမွန္ေသာ ေလာကီပညာ ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ေတာ့ ကိစၥမရွိ။ အတုအလိမ္ႏွင့္ ေတြ႕လွ်င္ကား က်ားကို ေၾကာက္၍ ရွင္ႀကီးကိုး၊ ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆိုး ဆိုေသာ အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳရ တတ္ေပေတာ့သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ မိမိတို႔၏အခက္အခဲမ်ားမွာ မိမိတို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလို၍ ဤစာကို ေရးလိုက္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ အိမ္မွ၊ ဆိုင္မွ တိုင္ကပ္နာရီမ်ား၊ စားပြဲတင္နာရီမ်ားပ်က္ေန ရပ္ေနလွ်င္ နိမိတ္ မေကာင္းပါ။

မိမိ၏အိပ္ရာသည္ ႐ႈပ္ေပြေနလွ်င္ နိမိတ္ မေကာင္းပါ။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားကို အဝင္ေပါက္တည့္တည့္ ဘက္ လွည့္မထားသင့္ပါ။

တရားေခြေတြခ်ည္း ဆက္ တိုက္ဖြင့္ေနလွ်င္ေတာ့ ကိစၥမရွိပါ။ အျခားေသာ အငို အယို အသတ္အျဖတ္ ပံုရိပ္မ်ားက အဝင္ေပါက္ ဘက္ကို လွည့္ေနလွ်င္ လာဘ္တိတ္ၿပီး မေကာင္း တာေတြကို လက္ယပ္ေခၚသလို ျဖစ္ေနေပေတာ့ သည္။

ညစာထမင္းစားၿပီးေနာက္ ပန္းကန္ခြက္ ေယာက္မ်ားကို မနက္က်မွ ေဆးမည္ဟု ဒီအတိုင္း ထားမည္ဆိုလွ်င္ နိမိတ္မေကာင္းပါ။

မီးဖိုေခ်ာင္းမွပစၥည္းမ်ားသည္ ဘုရားခန္းသို႔ ေရာက္ေနလွ်င္ နိမိတ္မေကာင္းပါ။

ဘုရားခန္းမွပစၥည္းမ်ားသည္ မီးဖိုေခ်ာင္သို႔ ေရာက္ေနလွ်င္ နိမိတ္မေကာင္းပါ။

အိမ္ေထာင္ဦးစီး၏အဝတ္ပုဆိုးမ်ားျဖင့္ ၾကမ္း တိုက္ျခင္း၊ လက္သုတ္ျခင္းျပဳလွ်င္ နိမိတ္မေကာင္း ပါ။

ေရပိုက္၊ ေရပိုက္ေခါင္းမ်ားမွ ေရမ်ား ယိုေန လွ်င္ နိမိတ္မေကာင္းပါ။

သူမ်ားတကာကို အျပစ္မျမင္ခင္ အဲဒါ အဲဒါေလးမ်ားကို သတိထားဆင္ျခင္ၾကပါဦးဟု တိုက္ တြန္းလိုက္ရပါသည္။

ႏိုင္ေအာင္ဝင္း(နတ္ေမာက္)