အေၾကာင္းမေရြးဟု ဆုိေသာ္လည္း

ဤေလာကတြင္ ေၾကြးၿမီကိစၥမ်ားႏွင့္ ကင္း ႏိုင္ခဲၾကေပသည္။ အနည္းႏွင့္အမ်ားေတာ့ ရရန္ ေပး ရန္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနရတတ္စၿမဲ ျဖစ္ေလ ေတာ့သည္။

ေၾကြးယူၿပံဳးၿပံဳး ေတာင္းေတာ့မုန္း ဟူေသာ စကားမွာလည္း အလြန္လူေျပာမ်ားေသာ စကားျဖစ္ ေလေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေဈးဆိုင္မ်ားတြင္
“ယေန႔ အေၾကြးမေရာင္းပါ”
“အေၾကြးသည္းခံပါ”
“ယေန႔ေရာင္းရေငြသည္ မနက္ျဖန္အတြက္ ရင္းျဖစ္ပါသည္ …” ဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္ကေလး မ်ားကို ေနရာတိုင္းလိုလို၌ ေတြ႕ေနရေပေတာ့သည္။
ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ေဗ ဒင္ေဟာခဲ့ေသာ ေဟာခန္းကေလး ရွိပါသည္။ သစ္ ေတာ႐ံုးေရွ႕တြင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ထို ေဟာခန္းကေလး၌ ဆရာဇင္ေယာ္နီ၏ ဖခင္ႀကီး ေဟာေျပာလ်က္ရွိေလသည္။
ထိုေဟာခန္း၏ေဘးတြင္ ကြမ္းသီးကြမ္းရြက္ မ်ားေရာင္းခ်ေသာဆိုင္ ရွိပါသည္။
ထိုဆိုင္တြင္ ခ်ိတ္ ဆြဲထားေသာဆိုင္းဘုတ္အေၾကာင္းကို ဆရာဇင္ေယာ္ နီက ေျပာျပဖူးရာ ထိုဆိုင္းဘုတ္ကိုမူ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘာအက်မိဆံုး ျဖစ္ရေလေတာ့သည္။
“အေၾကာင္းမေရြး အေၾကြးမေရာင္းပါ”ဟု ျဖစ္ေလေတာ့သတည္း။
အကယ္၍ မိတ္ေဆြအေနႏွင့္ တစ္ပါးသူတစ္ ဦးဦးကို ေငြေၾကးေခ်းငွား အကူအညီေပးလိုက္ၿပီး ေနာက္ အေျြကးေတာင္းရခက္ေနခဲ့ပါေသာ္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔၏ဆရာႀကီး အဘမင္းသိခၤ၏နည္းကေလး ကို ေဆာင္ရြက္ၾကည့္ေစလိုပါသည္။ အလြန္အစြမ္း ထက္သည္ကို လက္ေတြ႕သိရပါလိမ့္မည္။
စကၠဴတစ္ရြက္တြင္ “မည္သူ႕ထံမွ အေၾကြး ေငြ ဘယ္ေလာက္ရပါေစ …”ဟု ခဲတံျဖင့္ေရးပါ။
ဆလပ္ရြက္ ၇ ရြက္ (အကယ္၍ ဆလပ္ရြက္ ခက္ေနေသာ္ ဆီး ၃ ညြန္႔၊ ဝါး ၄ ညြန္႔)ကို အထက္ က စာေရးထားေသာစကၠဴျဖင့္ ပတ္ပါ။ ထိုအေပၚမွ ေပါက္ဖက္ (သို႔မဟုတ္) ပ်ဥ္းမရြက္ (သို႔မဟုတ္) ငွက္ေပ်ာဖက္ျဖင့္ ထပ္မံၿပီး ပတ္ပါ။
ၿပီးေနာက္ မီးဖိုေပၚတြင္ အမည္းေရာင္ႀကိဳး ေလးတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ တြဲေလာင္းဆြဲထားပါ။ (မီးႏွင့္ ထိရန္မလိုပါ။ ႏွစ္ေပသံုးေပခန္႔ အကြာမွ ဆြဲထားႏိုင္ပါသည္။)
ထိုပန္းအထုပ္ကေလးကို မၾကာခဏ ကိုင္လႈပ္၍ ရလိုေသာ အေၾကြးကို ဆုေတာင္းရန္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း …
 
မိတ္ေဆြအတြက္ ႀကိဳ တင္ဝမ္းသာလ်က္
 
ေကာင္းစည္သူ
(ပုဂံၿမိဳ႕သစ္)