ဆယ္ရက္ ဆယ္လ ဆယ္နာရီ ဆယ္မိနစ္ ဆယ္ေတာ္မူဂါထာ 🙏🙏🙏 ဆယ္ျပည့္ခ်ိန္ ဆယ္မိေစရန္ 🙏🙏🙏

👉 အို…သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို…….

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သစ္တံခါး ဆရာေတာ္ဘုရားမွ 

၁၀.၁၀.၂၀၁၈. ၁၀ ရက္ ၁၀ လ ၁၀ နာရီဆယ္ျပည့္ခ်ိန္ဝယ္ ( နံနက္)
အခ်ိန္တြင္ အိမ္ဘုရား မိမိစိတ္အားထက္သန္ရာဘုရား တဆူဆူတြင္

(၁) ဆြမ္း ၁၀ ပဲြ
(၂)ေရေတာ္ ၁၀ ခြက္
(၃)ေအာင္သေျပ ၁၀ ခက္
(၄)အလင္းတိုင္ ၁၀ တိုင္
(၅)သစ္သီး ၁၀ မ်ဳိး 

ေအာက္အေၾကာင္းအရာမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ပါေလ။
သစၥာျပဳပါ။ဆုေတာင္းပါ။ တျခားသူ တဖက္သား မနစ္နာေစေသာ အက်ဳိးမယုတ္ေစေသာ အက်ဳိးမဲ့ေစေသာအရာ သူတစ္ပါး နစ္နာေစျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ မိမိလည္းစိတ္ခ်မ္းသာအက်ဳိးရွိ သတၱဝါေတြလည္း အက်ဳိးရွိေသာ အက်ဳိးျပဳေသာ ဆုေတာင္း သစၥာျပဳမူကိုသာျပဳပါေလ။

(ယုံၾကည္သူမ်ား အတြက္သာ)

တကမၻာလုံး တႏိုင္ငံလုံးမွာ ရွိၾကကုန္ေသာ သက္ရွိ သက္မဲ့ သတၱဝါေတြ အားလုံး မေကာင္းေသာ ေဘးအႏၱာရယ္ေတြ စီးပြားေရး ကပ္ဆိုးတြေက်ာ္လြန္ၿပီး
ေကာင္းေသာလာဘ္လာဘ အျခံအရံေတြ ေကာင္းေသာအတိတ္ နိမိတ္ေတြ စီးပြားေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ ေကာင္းေသာကံေတြ
*** ဆယ္မ ***ဆယ္မိေစရန္ ဆယ္ျပည့္ေစရန္ အလုံးစုံ လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ၿပီးျပည့္ေစရန္ ေတာင္းဆုေခၽြရင္း ႏိူးေဆာ္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဆယ္ေတာ္မူဂါထာ

ကကုသေႏၶာ ေကာဏဂမေနာ

ကႆေပါ ေဂါတေမာ

မုနိဆယ္ထား ဆယ္ေတာ္မူျမတ္စြာဘုရား

ေမတၱေယ်ာ ပဥၥဗုေဒၶါေတ

သိေသ ေမသႏၱသဗၺဒါ

ဧေတသံ အာႏုဘာေ၀န

ရကၡေဒ၀ါ မဟိဒၶိကာ

သေဗၺသုခိတာ ေဟာႏၱဳ

ေမတ သဟာယကာ

 

၁။         ဆယ္ေတာ္မူဂါထာ (၁၀)ျပည့္ရြတ္ပါ။ (၁၀ ေခါက္) (၁၉ ေခါက္)(၂၈ ေခါက္) (၃၇ ေခါက္) စသည္

၂။         ပရိတ္ ပဌာန္းရြတ္ပါ။

၃။         ေမတၱာပုိ႔ပါ။

၄။         အမွ်ေ၀သစၥာျပဳပါ။

Credit ညီေတာ္ေမာင္ (Yaw lay)