အျပစ္မဲ့သား ရင္ခြင္ပုိက္အား လက္ေျချဖတ္သတ္ မင္းေဒ၀ဒတ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္ ေဇ တဝန္ ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေတာ္မူေနစဥ္ ဘုရားရွင္အား သတ္ရန္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အား ထုတ္ခဲ့ေသာ ေဒဝဒတ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔ေသာ တရားသဘင္တြင္ ရဟန္း ေတာ္မ်ားသည္ “ငါ့ရွင္တို႔ ေဒဝဒတ္သည္ ဘုရား ရွင္အား သတ္ရန္အတြက္ ေလးသမားတို႔ကို ေစခိုင္း ျခင္း၊ ေက်ာက္တံုးကို လွိမ့္ခ်ျခင္း၊ နာဠာဂီရိဆင္ကို လႊတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို လံု႔လျပဳခဲ့၏”ဟု ေျပာဆိုေန ၾကပါသည္။ ထိုစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြလာေတာ္ မူ၍ ရဟန္းတို႔ စုေဝး ေျပာဆိုေနျခင္းအေၾကာင္းကို  ၾကားသိေတာ္မူသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ “ရဟန္း တို႔ ေဒဝဒတ္သည္ ယခုအခါ၌ ငါဘုရားအား သတ္ ရန္ အားထုတ္သည္ မဟုတ္ေသး။ ေရွးယခင္ဘဝ တစ္ခု၌လည္း မိမိ၏ သားရင္းျဖစ္ေသာ စူဠဓမၼပါလ မင္းသားငယ္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့ဖူးေပသည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေဒဝဒတ္ ၏အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာ ျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္၌ မဟာပတာပမင္း မင္းျပဳစဥ္ အေလာင္းေတာ္သည္  ထိုမင္း၏ စႏၵာေဒဝီမည္ေသာ မိဖုရားႀကီးဝမ္း၌ ပဋိ သေႏၶတည္၏။ ေမြးဖြားလာေသာအခါ ဓမၼပါလ ဟူ  ေသာ အမည္ကို မွည့္၏။ ထို ဓမၼပါလ မင္းသား ေလး ခုနစ္လအရြယ္ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မယ္ေတာ္ သည္ သားငယ္အား အေမႊးနံ႔သာတို႔ျဖင့္ ေရခ်ိဳးေစ ၿပီး သားႏွင့္အမိ ျမဴးထူးစြာ ကစားေန၏။ ထိုစဥ္ မင္းသည္ မိဖုရားႏွင့္ သားရွိရာသို႔ ေရာက္လာခဲ့ သည္။ မိဖုရားသည္ သားငယ္အေပၚ၌ ခ်စ္ျခင္းႀကီး စြာ ျဖစ္၍ မင္းေရာက္ေနသည္ကို သိျမင္ေသာ္လည္း ေနရာမေပး၊ အေရးမထားရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ မင္းက “မိဖုရားသည္ ယခုပင္လွ်င္ သားကိုမွီ၍ မာန ျပဳ၏။ ငါ့ကို ဂ႐ုမျပဳ၊ သားႀကီးလာသည္ရွိေသာ္ ငါ့အား လူဟုပင္ ထင္မည္မဟုတ္။

ယခုပင္လွ်င္ ထိုမင္းသားငယ္ကို သတ္အံ့” ဟု ႀကံရြယ္ႀကိမ္းဝါး၍ ထိုေနရာမွ ထြက္သြားခဲ့ပါ သည္။

မင္းသည္ မိမိေနရာသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ သူသတ္သမားတစ္ေယာက္ကို ေခၚေစ၏။  သူသတ္ သမားသည္ လက္နက္ အစံုအလင္ျဖင့္ မင္းထံခစား   ဝင္၍ မင္းမိန္႔ကို ေစာင့္စားေန၏။ ထိုအခါ မင္းမွ သူသတ္သမားအား အသေရအိပ္ရာ တိုက္ခန္းတြင္ရွိ ေနေသာ ဓမၼပါလကို ေခၚေဆာင္လာရန္ မိန္႔ဆိုသည္။  ထိုအခ်ိန္တြင္ မိဖုရားမွာ မင္း၏ စိတ္ဆိုးအမ်က္ ထြက္ျခင္းကို သိ၍ သားငယ္ကို ရင္ခြင္၌ အိပ္ေစ ၿပီး ငိုလ်က္ရွိေန၏။ သူသတ္သည္ အိပ္ရာ တိုက္ ခန္းသို႔အေရာက္တြင္ မိဖုရားရင္ခြင္ရွိ ဓမၼပါလ သား ငယ္ကို လုယူ၍ မင္းထံသို႔ သယ္ေဆာင္သြား၏။ မင္းထံအေရာက္တြင္ သူသတ္သမားမွ မည္သို႔ ျပဳရ မည္ကို ေလွ်ာက္တင္၏။ ထိုအခါမင္းမွ သူသတ္ သမားအား ပ်ဥ္ခ်ဥ္ကိုယူ၍ ဓမၼပါလကို ထိုပ်ဥ္ခ်ပ္ ေပၚတြင္ အိပ္ေစၿပီး လက္ႏွစ္ဖက္ကို ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ ေပးသည္။ သားျဖစ္သူ၏ ေနာက္မွ လိုက္ပါလာေသာ မိဖုရားသည္ မင္းမိန္႔ႏွင့္သူသတ္၏ လႈပ္ရွားမႈကို ျမင္ ေတြ႕ေန၏။ ထိုအခါ ဝမ္းနည္းပူေဆြး ငိုေၾကြးေန ေသာ မိဖုရားက –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …ခုနစ္လသာရွိ၍ ငယ္ရြယ္ေသးေသာ ကြ်ႏု္ပ္၏သားသည္ တစ္စံုတစ္ခု ကိုမွ် မသိ။ သား၌ အျပစ္မရွိ။ ယခုအျဖစ္ကို အျပစ္ ဟု မွတ္ယူပါလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၌သာ အျပစ္ျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္တို႔ကို ျဖတ္ေလာ့” ဟု ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ မင္းသည္ မိဖုရား၏ ေလွ်ာက္ တင္မႈကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ သူသတ္သမားအား ေစခိုင္း သည့္အမိန္႔အတိုင္းျပဳ၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ သူသတ္ သမားသည္ ပ်ဥ္ခ်ပ္ေပၚ၌ ပက္လက္အေနအထားရွိ ေနေသာ မင္းသားငယ္၏ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ထက္ ျမက္ေသာ ပုဆိန္ျဖင့္ ခုတ္ျဖတ္ပါသည္။ အေလာင္း ေတာ္ ဓမၼပါလသည္ လက္မ်ားျပတ္သြားေသာ္လည္း ငိုျမည္ျခင္းမရွိဘဲ ခႏၱီေမတၲာကို ပြားလ်က္ သည္းခံ ၏။ မိခင္စႏၵာေဒဝီသည္ကား သား၏ လက္ျပတ္ မ်ားကို ေပြ႕ယူ၍ ေသြးအလိမ္းလိမ္းျဖင့္ ငိုယိုလ်က္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

မင္းသည္ ဤမွ်ျဖင့္မေက်နပ္ေသး။ သား ငယ္၏ ေျခႏွစ္ဖက္ကို ျဖတ္ရန္ သူသတ္အား မိန္႔ဆို ျပန္သည္။ သား၏ မိခင္၊ မင္း၏ မိဖုရား စႏၵာေဒဝီမွ ရွိခိုး၍ မင္းအား အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း မင္းက လက္မခံဘဲရွိေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသတ္ သမားမွ သားငယ္၏ေျခႏွစ္ဖက္ကို ျဖတ္ေလ၏။ အေလာင္းေတာ္ ဓမၼပါလကေလးသည္ ေရွးနည္း အတိုင္း သည္းခံျခင္းကိုသာ ျပဳေန၏။ စႏၵာေဒဝီ မိဖုရားလည္း ေသြးမ်ားယိုထြက္ေနေသာ သား၏ ေျခတို႔ကို ပိုက္ေထြး၍ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ မဟာပတာပမင္းသည္ သားငယ္ျဖစ္သူ အေလာင္းေတာ္ ဓမၼပါလ၏ ဦးေခါင္းကို ျဖတ္၍ ခႏၶာကိုယ္အား အပိုင္းအပိုင္း ခုတ္ထစ္ပစ္ရန္ သူသတ္သမားအား ေစခိုင္းျပန္၏။ သူသတ္ကလည္း မင္းမိန္႔အတိုင္း ျပဳမူခဲ့ရာ။ မင္းရင္ျပင္တစ္ခုလံုး သားငယ္၏ အေသြး၊ အသား ေသြးစိမ္းမ်ားျဖင့္ ဖ႐ိုဖရဲ ႀကဲျပန္႔ေနခဲ့ပါသည္။

ဘုရင္၏ မိဖုရား၊ သားငယ္၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ စႏၵာေဒဝီသည္ မင္းရင္ျပင္၌ ပူေဆြး ေအာ္ဟစ္ ငိုျမည္ကာ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ကို မင္း၏ မွဴး မတ္၊ ဗို္လ္ေျခ၊ ေဆြမ်ိဳး စသည္တို႔မွ ကူညီေဖးမ ေျပာဆိုမႈမရွိၾကဘဲ အေဝးသို႔ ေရွာင္တိမ္းေနၾက၏။ မိဖုရားစႏၵာေဒဝီလည္း သားေသ၏ ကိုယ္အပိုင္းအစ မ်ားကို ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ ႏွလံုးကြဲ၍ ထိုေနရာ၌ပင္   ေသဆံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ မဟာပထဝီေျမႀကီးသည္ သြက္သြက္ခါေအာင္ လႈပ္ယမ္း၍ ကြဲအက္လာ၏။ ဤျဖစ္စဥ္ကို မင္းမွေရွာင္တိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ယူဇနာ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း အထုရွိေသာ ေျမ သည္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ မဟာပတာပမင္းအား ဝါးမ်ိဳ၍ အဝီစိငရဲသို႔ ဆြဲခ်သြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းမႈထမ္းမ်ားမွ မိဖုရားစႏၵာေဒဝီႏွင့္ အေလာင္း ေတာ္ဓမၼပါလတို႔အား ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္း ခန္းတြင္ ယခုေဒဝဒတ္သည္ ထိုစဥ္က ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ မဟာပတာပမင္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္ က စႏၵာေဒဝီမိဖုရားသည္ ယခုပဇာပတိ ေဂါတမီ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က ခႏၱီပါရမီကို ျဖည့္က်င့္ ေတာ္မူေသာ ဓမၼပါလ မင္းသားငယ္သည္ ယခု ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ ဘဝ သံသရာသည္ အေသေခ်ၤအနႏၱ ေရတြက္၍မရ ေအာင္ ရွည္လ်ားေထြျပားပါသည္။ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု  တြင္ က်င္လည္ၾကကုန္ေသာ သတၲဝါမ်ားသည္ မိမိ တို႔ ျပဳခဲ့ေသာ ကံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိ ရာဘံုတြင္ အက်ိဳးတရားကို ခံစား၊ စံစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပဳႏိုင္ေသာ ဘံု တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ သတၲဝါမ်ားသည္ ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရး သုဂတိဘံုေရာက္ရွိေရးအတြက္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာအစရွိေသာ ေကာင္းက်ိဳးတရား မ်ားကို ကံသံုးပါးျဖင့္ ပြားမ်ားအားထုတ္ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္သည္။

ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ေကာင္းစြာ ျပဳႏိုင္ေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ဘဝရရွိေနပါလ်က္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစေသာ အကုသိုလ္အမႈမ်ားကိုသာ ျပဳေျပာ ႀကံစည္ေနပါလွ်င္ ဓအျပစ္မဲ့သား ရင္ခြင္ပိုက္အား လက္ေျချဖတ္သတ္ မင္းေဒဝဒတ္ဓဟု ပမာျပဳအပ္ ပါေၾကာင္း။

ေမတၲာ၊ ေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ငါးရာ့ငါးဆယ္ နိပါတ္ေတာ္၊ မဏိ ကု႑လဝဂ္မွ စူဠဓမၼပါလဇာတ္ေတာ္။