ေစတနာသည္ ကံ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေကာသမၺီျပည္၊ ဆီးေတာေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္၊ သားေတာ္ အရွင္ရာဟုလာ မေထရ္ကို အေၾကာင္း ျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႕ေသာ တရားသဘင္တြင္ ျဖစ္သည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ အရွင္ရာဟုလာမေထရ္၏ သက္ႀကီး၊ ဝါႀကီးမ်ားကို ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းပံု၊ ဆိုဆံုးမ လြယ္ပံု၊ အလုပ္အေကြ်းျပဳပံု စသည့္သိကၡာရွိေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးစကားမ်ားကို စုေဝးေျပာဆိုေနၾကပါ သည္။ ထိုစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျြကလာေတာ္မူ၍ ရဟန္းေတာ္မ်ား စုေဝးေနျခင္းအေၾကာင္းကိုေမးျမန္း ေတာ္မူပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားက ရွင္ရာဟုလာ မေထရ္၏ဂုဏ္သတင္းကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုေနေၾကာင္း ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က ရွင္ရာဟုလာမေထရ္သည္ ယခုဘဝ၌ သာ ဆိုဆံုးမျခင္းကို တေလးတစား နာယူသည္ မဟုတ္ေသး၊ ေရွးယခင္ဘဝတစ္ခုကလည္း ဆိုဆံုးမ ျခင္းကို အေလးအျမတ္ထား နာယူခဲ့ဖူးေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားမႈေၾကာင့္ ရွင္ရာဟုလာ မေထရ္၏ အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏာသီျပည္ တြင္ဘုရားေလာင္းသည္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ တကၠသိုလ္ျပည္သို႔သြား၍ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္ပညာတို႔ကို သင္ယူပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိမဝႏၱာေတာသို႔ထြက္၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳ ကာ အဘိညာဥ္၊ သမာပတ္တို႔ကို ျဖစ္ေစၿပီး ဈာန္ ကစားျခင္းျဖင့္  ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔တြင္ ခ်ဥ္ဆား မွီဝဲလို၍ ထိုေတာမွ မထင္ရွား ေသာ ပစၥႏၱရစ္ရြာသို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုရြာေန လူတို႔သည္ ဘုရားေလာင္းအား ၾကည္ညိဳသဒၶါစိတ္ ရွိသည္ျဖစ္၍ မထင္ရွားေသာ ေတာ၌ ေက်ာင္း ေဆာက္ကာ လွဴဖြယ္ပစၥည္းတို႔ျဖင့္ လုပ္ေကြ်းလ်က္ ရွိေနခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခါ ထိုရြာရွိ ငွက္မုဆိုးတစ္ေယာက္သည္ ခါငွက္တစ္ေကာင္ကို ဖမ္းဆီး၍ ေကာင္းစြာသင္ၾကား ေကြ်းေမြးထားၿပီး ေလွာင့္ခ်ိဳင့္၌ ေမြးျမဴထားသည္။ မုဆိုးသည္ ထိုခါကို ေတာထဲသို႔ယူေဆာင္၍ ထိုခါ၏ အသံျဖင့္ ေတာတြင္းသို႔ေရာက္လာေသာ ခါအမ်ားကို ဖမ္းယူကာ ေရာင္းခ်ၿပီး အသက္ေမြးျမဴခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ခါသည္ “တစ္ေကာင္ေသာ ငါ၏အသံ ေၾကာင့္ ငါ၏ေဆြမ်ိဳးတို႔သည္ ပ်က္စီးကုန္၏။ ဤ မေကာင္းမႈကား ငါ၏မေကာင္းမႈတည္း”ဟု အႀကံ ရ၏။ ထိုသို႔အႀကံရသည့္အတိုင္း ခါသည္အသံမျပဳ ဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေန၏။ ထိုအခါ မုဆိုးက ခါဆိတ္ဆိတ္ ေနေနသည္ကို သိ၍ ဝါးျခမ္းစိပ္ျဖင့္ ခါ၏ဦးေခါင္းကို ႐ိုက္၏။ ခါသည္ မုဆိုး၏ႏွိပ္စက္ျခင္းေၾကာင့္ အသံ မျပဳခ်င္ေသာ္လည္း အသံျပဳခဲ့ရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မုဆိုးသည္ ထိုခါကို အမွီျပဳ၍ခါအမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ အသက္ေမြးမႈျပဳခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ ခါသတၲဝါမွာ “ငါ၏အမ်ိဳးတို႔ေသ ေစရန္ ငါ့မွာဆႏၵမရွိ၊ ငါ့ကိုစြဲ၍ မုဆိုးမွာ ပါဏာတိ ပါတကံကိုရ၏။ ငါသည္ အသံမျပဳေသာ္ ထိုခါ အေပါင္းတို႔သည္ မလာၾကကုန္၊ အသံျပဳလွ်င္သာ လာၾကကုန္၏။  လာၾကကုန္ေသာ ခါတို႔ကို မုဆိုးမွ ဖမ္းယူ၍ အသက္ဆံုး႐ံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ေစ၏။ ဤ အရာ၌ ငါ့အား မေကာင္းမႈရွိသေလာ၊ မရွိသေလာ” ဟု ႀကံစည္မိ၏။ ထိုသို႔ႀကံစည္မိသည့္အတိုင္း ခါသတၲဝါက “အဘယ္သူသည္သာလွ်င္ ငါ၏ ယံု မွားျခင္းကို ေဖ်ာက္ႏိုင္အံ့နည္း” ဟု ေတြးဆ၍ ပညာရွိ ကိုသာလွ်င္ ေမွ်ာ္ေတြး ဆင္ျခင္လ်က္ရွိေနပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ထိုငွက္မုဆိုးသည္ မ်ားစြာေသာ ခါတို႔ကို ဖမ္းယူရရွိခဲ့ၿပီး ေရေသာက္ရန္ ဘုရား ေလာင္းရေသ့အနီးတြင္ ထား၍ ေရေသာက္၏။ ေရေသာက္ၿပီးေနာက္ ငွက္မုဆိုးသည္ ေရအိုးစင္အနီး အရိပ္ေကာင္း၌ လဲေလ်ာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေနသည္။ ခါသည္မုဆိုးအိပ္ေပ်ာ္ေနသည္ကိုသိ၍ “ငါ့၏ယံုမွား ျခင္းကို ရေသ့အား ေမးျမန္း၍ သိရသည္ရွိေသာ္ ငါ့အား စိတ္ေျဖလတၲံ”ဟု ေတြးဆမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါသည္ အထက္ပါအတိုင္း မိမိ၏ျဖစ္စဥ္၊ ခံစား ခ်က္ႏွင့္ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနမႈတို႔ကို အေလာင္းေတာ္ ရေသ့အား ေျပာဆို၍ မိမိတြင္အျပစ္ရွိမရွိ မိန္႔ဆို ေပးရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္။ ခါ၏ျဖစ္စဥ္ကို ၾကား သိရေသာ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့က –

“ငွက္သတၲဝါ သင္၏စိတ္သည္မေကာင္းမႈ ျပဳျခင္းအေၾကာင္းတရားအေပၚ မရည္ရြယ္၊ မညြတ္ ကိုင္း၊ လံု႕လမျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းသည္ ျဖစ္ေသာ သင့္အား မေကာင္းက်ိဳးသည္ မျပဳေပ”

“ငွက္ သင္၏စိတ္သည္ အကယ္၍မျပစ္မွား အံ့၊ သင့္ကိုစြဲ၍ မုဆိုးျပဳေသာ ပါဏာတိပါတကံသည္ သင့္ကို မသက္ေရာက္ မလိမ္းက်ံ၊ လံု႔လမျပဳေသာ စင္ၾကယ္သည္ျဖစ္ေသာ သင့္အား မေကာင္းမႈသည္ မျဖစ္၊ မၿငိတြယ္”ဟု ေဟာျပပါသည္။

အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏ ေဟာျပမႈေၾကာင့္ ခါသည္လည္း စိတ္ေျဖရာရကာ ေသာကကင္းေဝး သြားခဲ့ပါသည္။ ငွက္မုဆိုးလည္း ႏိုးထလာေသာအခါ အေလာင္းေတာ္ရေသ့အား ရွိခိုး၍ ငွက္ေလွာင္ခ်ိဳင့္ကို ယူေဆာင္ကာ မိမိေနထိုင္ရာသို႔ ထြက္သြားခဲ့ပါေတာ့ သည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေဒသနာအဆံုး၌ အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္းခန္းတြင္၊ ယခု ရာဟုလာမေထရ္သည္ ထိုအခါကခါသတၲဝါ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ယခုျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထိုစဥ္က ရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ အေၾကာင္းတရားျပဳမူရာတြင္ အျခင္းအရာသံုးရပ္ျပည့္စံုမွ မေကာင္းမႈအက်ိဳးခံစားရ သည္။ ထိုအဂၤါသံုးရပ္မွာ –

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆႏၵရွိျခင္း၊

၂။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳက်င့္ျခင္း

၃။ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

ယခုဇာတ္ေတာ္တြင္ ခါသည္ရည္ရြယ္ခ်က္ ဆႏၵမရွိျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္မျပဳျခင္း၊ သူ တစ္ပါး၏ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ျပဳမႈအေပၚ ကိုယ္ ခ်င္းစာတရားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ငွက္မုဆိုး၏ ပါဏာတိ ပါတကံသည္ ခါအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈ အက်ိဳး တရားမရွိေၾကာင္း မွတ္ယူရပါသည္။

မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ျပဳဖို႔အတြက္ စိတ္က အလ်င္ ေစာေၾကာပါသည္။ ၿပီးမွႏႈတ္ႏွင့္ ကိုယ္ တို႔က ဆက္လိုက္ပါသည္။ စိတ္ေစာ၊ ႏႈတ္ထြက္၊ ကိုယ္လက္ပါက ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္းတို႔ ေရာက္ရွိပါသည္။ သို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ မျပဳမိဖို႔အတြက္ “မေကာင္းတာမွန္သမွ် ဘာမွ မေတြးနဲ႔”

(Not to think any evil) ဟု ပမာျပဳ ရပါေၾကာင္း။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး။ ငါးရာငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ပုစိမႏၵဝဂ္မွ တိတၳိရ(ခါသတၲဝါ)ဇာတ္ေတာ္