ေတာင္းလွ်င္လည္း မုန္း၊ မေပးမုန္း၊ ေနာက္ဆံုး မိတ္ေဆြပ်က္

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာ ဏသီျပည္ရွိ တစ္ခုေသာ ရြာတြင္ အ ေလာင္းေတာ္သည္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ အမည္မွာ အ႒ိေသန သတို႔သား ျဖစ္ပါ သည္။

အေလာင္းေတာ္ အ႒ိေသနသတို႔ သားသည္ အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါ တကၠသိုလ္ျပည္၌ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္ ပညာတို႔ကို သင္ယူတတ္ ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ လူ႔ေဘာင္ကို စြန္႔ခြာ၍ ရေသ့ ရဟန္းျပဳကာ ဟိမဝႏၱာေတာတြင္ ဈာန္ အဘိညာဥ္ သမာပတ္တို႔ျဖင့္ တည္ရွိေန ၏။

အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာေသာအခါ ခ်ဥ္ ဆားမွီဝဲလို၍ ဟိမဝႏၱာမွ ဗာရာဏသီသို႔ ထြက္လာခဲ့ၿပီး ဆြမ္းခံသြားစဥ္ မင္းရင္ျပင္ ေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

ဗာရာဏသီမင္းသည္ အေလာင္း ေတာ္၏ အက်င့္ ဣရိယာပုတ္တို႔အား ၾကည္ညိဳ၍ နန္းတြင္း ျပာသာဒ္သို႔ ပင့္ ဖိတ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အေလာင္းေတာ္အား ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္းတြင္ ေနရာ ေပး၍ မြန္ျမတ္ေသာ ဆြမ္းေဘာဇဥ္ ခဲ ဖြယ္တို႔ကို ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပါသည္။ ဆြမ္းကိစၥၿပီးေသာအခါ  အေလာင္းေတာ္ ရေသ့မွ ခ်ီးျမင့္ေသာ တရားကို နာၾကား ပါသည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္အား ၾကည္ညိဳျခင္းႀကီးစြာျဖစ္၍ မင္းဥယ်ာဥ္၌ အၿမဲေနေစရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္။ အ ေလာင္းေတာ္မွလည္း ႏွစ္သက္၍ မင္းဥ ယ်ာဥ္၌ပင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရွိရာ မင္းဥယ်ာဥ္သို႔ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္တိုင္ သြားေရာက္ ၾကည္ညိဳပါ သည္။

တစ္ေန႔တြင္ မင္းသည္အေလာင္း ေတာ္အား အလိုရွိရာ ဝတၳဳပစၥည္းတို႔ကို ေတာင္းခံရန္ ေလွ်ာက္တင္ရာ အေလာင္း ေတာ္က မည္သို႔မွ်မဆိုဘဲ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မင္းက –

“မိမိထံသို႔ အလိုရွိသူတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ေတာင္း ၏ …၊ အရွင္အ႒ိေသနသည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မေတာင္းပါသနည္း …”ဟု ေမးျမန္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္ အ႒ိေသနက –

“ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး …ေတာင္း တတ္ေသာသူကို ေပးတတ္ေသာသူသည္ မခ်စ္အပ္သည္ျဖစ္၏ …၊ ေတာင္း ေသာဝတၳဳကိုမေပးေသာသူအား ေတာင္း ေသာသူသည္ မခ်စ္အပ္သည္ျဖစ္၏၊ ငါသည္ သင္ မင္းႀကီးထံ မေတာင္းခံ သည္ျဖစ္၍ ငါ့အား သင္မင္းႀကီး မမုန္း ျခင္းသည္ မျဖစ္ …၊”ဟု ျမြက္ဆိုပါ သည္။ ထိုအခါ မင္းမွ အေလာင္းေတာ္ အား –

“ေတာင္းခံျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး ရေသာ ရဟန္းပုဏၰားတို႔သည္ ေတာင္း သင့္ေသာ ကာလ၌ ေတာင္းခံအပ္ေသာ ဝတၳဳကို မေတာင္းမခံျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ေကာင္းမႈကို ယုတ္ေစ၏ …၊

ထို႔အတူ ေတာင္းခံသူမွလည္း မေတာင္းခံသျဖင့္ ထိုသူမွာ ဆင္းရဲစြာ အသက္ေမြးရ၏ …၊ ေတာင္းခံအပ္ ေသာ သူတို႔မွာ ေတာင္းခံျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးရသလို မိမိတို႔မွာ လည္း ေကာင္းမႈကို ရရွိေစ၏ …” ဟု ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။

မင္း၏ ေလွ်ာက္တင္စကားကို ၾကားသိရေသာ အေလာင္းေတာ္ အ႒ိ ေသနရေသ့က –

“ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး ေတာင္း ျခင္းမည္ကား ကာမစည္းစိမ္ကို ခံစား လိုေသာ လူတို႔၏ အေလ့အက်င့္တည္း။ ရဟန္းျပဳေသာသူတို႔၏ အေလ့အက်င့္ မဟုတ္ …၊ ရဟန္းသည္ ရဟန္းျပဳကာ လမွစ၍ လူတို႔ႏွင့္မတူေသာ စင္ၾကယ္ သည့္ အသက္ေမြးျခင္းသည္ ျဖစ္ရာ၏”

“မင္းျမတ္ …ဘုရား အစရွိ ေသာ ပညာရွိရဟန္းတို႔သည္ မေတာင္း ကုန္ …၊ ထိုသို႔ မေတာင္း  ျငားေသာ္ လည္း ပညာရွိေသာ ဒါယကာသည္ အ လိုလိုသာလွ်င္ သိျမင္ရာ၏ …၊ ဘုရား အစရွိေသာ အရိယာတို႔သည္ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ကုန္၏ …၊ ဤသို႔ ရည္ရြယ္၍ ရပ္ ျခင္းသည္ ဘုရား အစရွိေသာ အရိယာ တို႔၏ ေတာင္းခံျခင္းပင္မည္၏ …”

ဟု မိန္႔ဆိုပါသည္။ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ အ႒ိေသန ရေသ့ထံမွ သစၥာစကားကို နာၾကားရၿပီးေနာက္ ဒါန အစရွိေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မျပတ္ျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ ေသလြန္သည့္ အခါ နတ္ျပည္သို႔ လားေရာက္ခဲ့ရပါ သည္။ ဘုရားေလာင္းသည္လည္း မယုတ္ေသာ ဈာန္ရွိသည္ျဖစ္၍ ျဗဟၼာ ျပည္၌ ျဖစ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအ ေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ မ်ား က်င့္ႀကံအားထုတ္ ေနထိုင္ရသည့္ ၂၂၇ သြယ္ေသာ ဝိနည္းေတာ္ကို အ နည္းႏွင့္အမ်ား သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လို ပါသည္။

သို႔မွသာ မိမိျပဳရေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသလို အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အတြက္လည္း ဝိနည္းလြတ္၍ ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ အလွဴရွင္ တို႔ ခ်မ္းသာျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္။

ရဟန္းေတာ္က ဝိနည္းသိ၍ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳေသာ္လည္း ေတြ႕ျမင္ ေနရေသာ အလွဴရွင္သည္ ထိုရဟန္း၏ လိုအပ္မႈကို အလိုက္သိစြာ ေပးလွဴရမွာ ျဖစ္ေပ သည္။

မိမိတို႔သည္ သဒၶါတရားထက္ သန္၍ အလွဴဒါနျပဳၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕မွာ မလွဴတတ္သျဖင့္ အကုသိုလ္ျဖစ္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ေစတနာ သဒၶါတရား ထက္ သန္၍ ဒါနအမႈျပဳၾကမည္ဆိုလွ်င္ အကု သိုလ္ မပြား၊ ကုသိုလ္မ်ားဖို႔အတြက္ “ေတာင္းလွ်င္လည္း မုန္း၊ မေပးမုန္း၊ ေနာက္ဆံုးမိတ္ေဆြပ်က္”ဟူေသာ ဇာတ္ ဝတၳဳျဖင့္ ပမာျပဳအပ္ေပသည္။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး။ ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ကုကၠဳဝဂ္မွ အ႒ိေသန ဇာတ္ေတာ္။