မူလ(၅)ဂဏန္းသမားအေၾကာင္း

အဂၤလိပ္လ ဘယ္လမဆို (၅)ရက္ ၊(၁၄)ရက္ ၊ (၂၃)ရက္ ၊ တစ္ရက္ရက္မွာ ေမြး ရင္ ဂဏန္းေဗဒင္ ပညာအရ (၅)ဂဏန္းသမားလို႔ ေခၚရမွာပဲ။ (၅)ဂဏန္း သမားရဲ့ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ကေတာ့ အစဥ္သျဖင့္ ၿပံဳးရႊင္ ေနတတ္ပါတယ္။ စိတ္ေန စိတ္ထားကိုေျပာရရင္ အလြန္ လွဳပ္ရွားလြယ္တယ္။ ဘ၀ကို ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ အခါ ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ေလွ်က္လွမ္းတတ္ပါတယ္။ ေလာင္းကစားသမား လို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ စြန္႔စားတာကို ေျပာတာ။ အဆံုးအျဖတ္ ျမန္တယ္။ ဆင္းဆင္းရဲရဲ မေနရတတ္ဘူး။ လက္ဖ်ားမွာ ေငြသီးေနတဲ့ လူေတြဟာ မ်ား ေသာအားျဖင့္ (၅)ဂဏန္းသမားေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေငြလည္း မၿမဲဘူး။

(၅)ဂဏန္း သမားေတြ ျဖစ္တတ္တဲ့ ေရာဂါကေတာ့ အေၾကာတက္တဲ့ ေရာဂါနဲ႔ အာ႐ံုေၾကာနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြ ပဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဂဏန္းေဗဒင္ စာအုပ္မွာေတာ့ ဓာတ္စာေတြ အမ်ားႀကီး ျပထားပါတယ္။ (၅)ဂဏန္းသမား အတြက္ တကယ္စြမ္းတဲ့ ဓာတ္စာကေတာ့ မုန္လာဥပဲ။ မုန္လာဥကို မ်ားမ်ား စားေပးပါ။ (၅)ဂဏန္းသမားနဲ႔ အလြန္တည့္ပါတယ္။

သင့္ျမတ္တဲ့ အေရာင္ကေတာ့ အျဖဴေရာင္နဲ႔ ထံုးေက်ာက္ေရာင္ လိုဟာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ျမတ္တဲ့ ရတနာကေတာ့ စိန္နဲ႔ ပလက္တီနမ္ ျဖစ္တယ္။

(၅)ဂဏန္းသမားေတြ အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ လုပ္စရာ ရွိရင္ ဘယ္လဆို (5,14,23, 1,10, 19,28, 7,16, 25) ရက္ေတြမွာ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အက်ိဳုးေပးပါတယ္။