မူလ(၆)ဂဏန္းသမားအေၾကာင္း

အဂၤလိပ္လ ဘယ္လမဆို ၆-ရက္ ၁၅-ရက္ ၂၄-ရက္ တစ္ရက္ရက္မွာ ေမြးရင္(၆)ဂဏန္းသမားလို႔ ေခၚႏိုင္တယ္။ ၆- ဂဏန္း သမားရဲ့ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဟာ စြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ႏွာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္တယ္။ ဘ၀မွာ အခ်စ္ေရးေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးေၾကာင့္ လြမ္းေဆြးရတာေတြ ေတြ႕ရတတ္တယ္။ အလွအပ ကို ႏွစ္သက္တတ္တယ္။ ေတးဂီတ ပန္းခ်ီ ပန္းပု စတာေတြကို ႏွစ္သက္ တတ္တယ္။ ေလးစားတတ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အႏုပညာကို ခံစားတတ္တဲ့ သေဘာရွိတယ္။ သင့္တင့္တဲ့ အေရာင္ေတြကေတာ့ အျပာေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ အသင့္ေတာ္ဆံုးပဲ။ သင့္ျမတ္တဲ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကေတာ့ ျမဟာ အသင့္ျမတ္ဆံုးပါပဲ။

၆-ဂဏန္း သမားေတြ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါကေတာ့ ေခါင္းမူးေရာဂါ ၊ ႏွေခါင္းေသြးလွ်ံတဲ့ ေရာဂါ ၊ အဆုတ္နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ြြ၆-ဏန္းသမားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဓာတ္စာကေတာ့ ပဲသီးေတာင့္ပဲ။

၆-ဂဏန္း သမားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ လုပ္စရာရွိရင္ (၆၊ ၁၅၊ ၂၄)ရက္ေတြဟာ ပထမတန္းစား ေကာင္းတယ္။ (၉၊၁၈၊၂၇)ရက္ေတြဟာ ဒုတိယတန္းစား ေကာင္းတယ္။ (၃ ၊ ၁၂ ၊ ၂၁)ရက္ေတြဟာ တတိယတန္းစား အက်ိဳးေပးတယ္။