ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ တာေ၀းေျပးလမ္းအေျပးသမားမ်ား

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သိကြ်မ္းခင္မင္ရင္းႏွီးသူမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းတို႔ကြယ္လြန္အနိစၥ ေရာက္ၾကသူမ်ားေသာ ႏွစ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ထင္မွတ္မထားျခင္း ရွိဘဲလ်က္ ကြယ္လြန္ၾက၍ အခ်ိဳ႕မွာ ေရာဂါျပင္းထန္ရင့္မွည့္ကြယ္လြန္ၾကျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ တခ်ိဳ႕မွာ သက္တမ္းႀကီးရင့္အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္၍ သက္တမ္းေစ့ကုန္ၿပီး ေသဆံုးကြယ္လြန္ၾကေလသည္။ ထိုအခါ ကြ်ႏု္ပ္၏စိတ္တြင္ ငါသည္လည္း အသက္အားျဖင့္ ေျခာက္ဆယ္စြန္းေခ်ၿပီ။ ငါ၏ ဘဝသက္တမ္းသည္လည္း မ်ားမ်ားစားစားအခ်ိန္မက်န္ေတာ့ ဟူ၍ သတိျပဳမိေလသည္။

ဒီႏွစ္ထဲတြင္ ဇနီးသည္၏ အမဝမ္းကြဲ ကြ်ႏု္ပ္ မရီးျဖစ္သူ၏ နာေရးပင္ျဖစ္သည္။ အသက္အားျဖင့္ ၆၆ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေယာကၡထီး၏ နာေရးျဖစ္သည္။ ၉၁ ႏွစ္။ ေနာက္မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ အက္စီး ဒင့္နာေရးျဖစ္သည္ အသက္ ၆၁ ႏွစ္။ ေနာက္မိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ နာတာရွည္ေရာဂါျဖင့္ နာေရး ျဖစ္သည္။ သူမသည္လည္း အသက္ ၆၁ ႏွစ္။ ထိုသို႔ အသက္တူ၊ ရြယ္တူမ်ား၏ နာေရးသတင္းမ်ားကို သတိထားၾကည့္မိလာေသာအယခါ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္တြင္ မရဏႏုႆတိလိုလို၊ သံေဝဂတရားလိုလို ခံစား မိသည္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္နီးနားခ်င္း သက္ႀကီးရြယ္အို၊ အဘိုး ၈၄ ႏွစ္၊ အမယ္အို ၉၁ ႏွစ္တို႔အေရး ျဖစ္ျပန္သည္။ ယခုစာမူေရးေနစဥ္ အခ်ိန္တြင္၌ပင္ ညီအစ္ကိုတမွ် ခ်စ္ခင္ရေသာ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ နာေရးက ရွိေနျပန္၏။ အသက္မွာ ၆၇ ႏွစ္ ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဟိုးစဥ္အခါ၌ နာေရးကိစၥမ်ားကို လူမႈေရးအရသြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြယ္လြန္ေသဆံုးသူ၏ အသက္အရြယ္မ်ားကို မေစ့ခဲ့ေခ်။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ နာေရးသတင္းမ်ား ၾကားသိလိုက္ရသည္ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ၏ အသက္အား လြန္စြာမွပင္သိခ်င္ေနတတ္ခဲ့ေတာ့သည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ နာေရးသတင္းမ်ားကို ဖတ္႐ႈၾကည့္ရာတြင္လည္း ေသဆံုးသူတို႔၏ အသက္ကိုျဖင့္ အဓိကထား၍ ဖတ္႐ႈၾကည့္မိေန၏။ ထိုအခါ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္တြင္ ငယ္ရြယ္ စဥ္အခါက တာေဝးအေျပးၿပိဳင္ခဲ့ရျခင္းမ်ားကို ထင္ထင္လင္းလင္းျပန္ျမင္လာေတာ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္အသက္ ဆယ့္ေလးငါးႏွစ္သားအရြယ္တြင္ မီတာတစ္ေသာင္းမာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲသို႔ ဝင္  ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ဒီဇင္ဘာလ၏ နံနက္ခင္း၊ ႏွင္းထူထူ၊ အေမွာင္ထုထဲတြင္ တာလႊတ္သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ေနရာ၏ တာလႊတ္ဒိုင္၏ ဒိုင္းကနဲေသနတ္ သံႏွင့္အတူ သူ႕ကိုယ္မသိ၊ ကိုယ္သူမသိႏွင့္ သတ္ မွတ္ထားေသာ ပန္းဝင္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာဆီသို႔ ဦးတည္ေျပးၾကရသည္။ နံနက္ခင္း၏ ေရာင္နီျပဴစ အခ်ိန္ တြင္ ကိုယ့္ႏွင့္ယွဥ္ေျပးေနၾကေသာ၊ ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာမွာ ေျပးေဖာ္၊ ေျပးဖက္မ်ားကို တစတစ မသဲမကြဲ ျမင္ရစျပဳလာ၏။ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ ေနျခည္တန္းမ်ားျဖာက်၍ အလင္းေရာင္ရလာေသာအခါ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သဲသဲကြဲကြဲ ျမင္ေတြ႕ၾကရေလေတာ့သည္။

ဤသို႔ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဦးတည္ရာၿမိဳ႕သို႔ အေျပးလႊားလာခဲ့ၾကရာ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေဘးခ်င္းယွဥ္ထားသူမ်ားကို ထားခဲ့၍ ေရွ႕မွလူကို အမွီလိုက္ျခင္း၊ ကြ်ႏု္ပ္ကိုလည္း ေနာက္မွ အမီလိုက္ေနသူမ်ား ရွိေနျခင္း၊ ဟိုးေရွ႕ဆံုးတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသတင္း ကိုလည္း ၾကားေနရျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်န္ရွိ ေနသူရွိေနျခင္းမ်ားကို သတိထားမိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ သူမ်ားသည္ လမ္းထက္ဝက္မွာပင္ အေၾကာင္း အမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာရပ္နားသြားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနာက္ဆံုးေနရာအထိ ဇြဲနဘဲႏွင့္ ေျပးေနၾကတုန္း ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထိုကဲ့သို႔ျဖင့္ လူ႔ဘဝသက္တမ္း   အား တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ တစ္စကၠန္႔၊ တစ္မိနစ္၊   တစ္နာရီ၊ တစ္ရက္၊ တစ္လ၊ တစ္ႏွစ္စသည္ျဖင့္ မာရသြန္ေျပးေနရေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကဲ့သို႔ လွမ္းေျပးေနေသာ တစ္လွမ္းခ်င္း တစ္လွမ္းခ်င္းေရြ႕လ်ား  ေနမႈကို အစားထိုးခံစားႏိႈင္းယွဥ္ေနမိသည္။ ယခု ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ေရွ႕မွ အသက္အားျဖင့္ ၆ ႏွစ္ေစာ၍လူ႔ဘဝ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ညီအစ္ကိုတစ္မွ် မိတ္ေဆြသည္ တာေဝးလမ္းေၾကာင္းမွ ထြက္ခြာရပ္နားသြားေခ်ၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္မွာမူ   ယခုအခ်ိန္အထိ ေျပးေနႏိုင္တုန္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။  ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ သက္တူရြယ္တူ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့ေသာ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသားႏွင့္ မိတ္ေဆြအမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ယွဥ္ေျပးေနရင္းမွပင္ ေျပးလမ္းမွ ထြက္ခြာရပ္နားခဲ့ၾကရ၏။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘယ္အခ်ိန္ ကာလတြင္ မာရသြန္တာေဝးလမ္းေၾကာင္းမွ ထြက္ခြာသြားပါမည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ပန္းဝင္မည့္ေနရာအထိ ဇြဲ ဆုခ်ိတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ကြ်ႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ မသိ ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္။ ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္၏ ညီအစ္ကိုတစ္မွ် မိတ္ေဆြသည္ အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ တြက္လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရွ႕ေျခာက္ႏွစ္တာႏွင့္ ေျခလွမ္းျဖင့္ တြက္ယွဥ္ဥပမာျပရလွ်င္ ေျခာက္လွမ္းမွ် ေရာက္ႏွင့္ၿပီးမွ တာေဝးလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ထြက္ ခြာရပ္နားသြားေခ်ၿပီ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူထြက္ခြာသြား သည့္ေနရာႏွင့္ သူထြက္ခြာသြားသည့္အခ်ိန္မွ်ထိ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေျခလွမ္းတို႔လွမ္းႏိုင္ပါမည္ေလာ ကြ်ႏု္ပ္ မသိ။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေလးလံေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလွမ္းလ်က္၊ ေလးတြဲထိုင္းမိႈင္းစြာ တာေဝးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္မွာျဖင့္ ရွိေနေသး သည္။

ကြ်ႏု္ပ္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသူက “ကဲ ခင္ဗ်ားခုေရာက္ေနတဲ့ တာေဝးမာရသြန္လမ္း ေၾကာင္ေပၚမွ ေရွ႕ေလ်ာက္ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေန ရာအထိလွမ္းရမည္ကို မသိရွိတာေတာ့ဟုတ္ပါၿပီ။ အကယ္၍မ်ား ကံၾကမၼာအရ ခင္ဗ်ားခုခ်က္ခ်င္းမ်ား ေရွ႕ဆက္မလွမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေျပးလမ္းေၾကာင္းေပၚ မွ ထြက္ခြာရပ္နားခဲ့ရလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕မွ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကဲ့သို႔ ၆၄၊ ၆၆၊ ၆၇၊ ၈၄၊ ၉၁ အထိ ေလွ်ာက္ လွမ္းခြင့္ရလွ်င္လည္းေကာင္း၊ ခင္ဗ်ားေျပးလမ္းေပၚ မွ မထြက္ခင္၊ မည္သည့္စိတ္၊ မည္သည့္ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေနပါဦးမည္နည္း”ဟု ေမးခဲ့ သည္ရွိေသာ္၊ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ အေျဖရွိထားဖို႔ လိုအပ္ ေလၿပီ။

ကြ်ႏု္ပ္ေတြးခ်င့္မိသေရြ႕မွာျဖင့္ ဘဝဟုစတင္ ရရွိလာခဲ့သည္မွစ၍ ကြ်ႏု္ပ္၏ တာေဝးေျပးလမ္းေပၚ တြင္ ေျပးလာမိခဲ့ရာ။ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေမာရပန္း ရမွန္းမသိ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးခဲ့ရၿပီ။ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္မ်ား တြင္ ပူေဆြးေသာက ဗ်ာပါဒမ်ားျဖစ္ေအာင္ပင္ ေမာ ဟိုက္ပင္ပန္းလြန္းေခ်သည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၊ အခ်ိန္ ကာလမ်ားတြင္ မေမာမပန္းေပ်ာ္ရႊင္ ၾကည္ႏူးရသည္ လည္းမဟုတ္။ ေမာဟိုက္ပင္ပန္း ေသာကေရာက္ခဲ့ရ သည္လည္းမဟုတ္။ ဘာမသိ၊ ညာမသိျဖင့္ တာေဝး လမ္းေၾကာင္းႀကီးေပၚတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖတ္သန္းေနမိေလသည္။ ေသေသခ်ာခ်ာေတြးဆ ၾကည့္မိျပန္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေမြးရာပါ ခႏၶာ၏ ဝန္ထုတ္၊ ဝန္ပိုးႀကီးကို ထမ္းပိုးေျပးေနရ႐ံုမက၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနတို႔ကိုပါ သယ္ပိုးေျပး ေနရမွန္း သတိထားမိလာ၏။ ကြ်ႏု္ပ္ မေမာမပန္း ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေလာဘအတိုင္း လိုအင္ဆႏၵမ်ားျပည့္ေနသျဖင့္ ေမာရမွန္းပမ္းရမွန္း မသိ ၾကည္ႏူးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေမာဟိုက္ ႏြမ္းလ်ပင္ပန္းညည္းညဴေနခ်ိန္မ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေလာဘသည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ဆႏၵကိုျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိျုဖစ္ၿပီး ေဒါသမ်ားျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေလ ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာဘျဖစ္လို႔ျဖစ္မွန္းမသိ၊ ေဒါသျဖစ္၍ျဖစ္မွန္း မသိလိုက္ေသာ ေမာဟ၊ မာန မ်ားကို ထမ္းပိုးရင္း  ျဖတ္သန္းေနခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ကံေၾကာင့္ ထမ္းပိုးထားရေသာ ခႏၶာဝန္ထုတ္၊ ဝန္ပိုးႀကီးကိုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ပင္ပန္းမႈသက္သာေစလိုျခင္းငွာ ပစ္ခ်ထား၍ မရႏိုင္ေခ်။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္၏မသိစိတ္ျဖင့္ ထမ္းပိုး သယ္ယူေနေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ားကိုျဖင့္ ဂဃ၊ နဏသိရွိေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ သို႔မွသာ ကြ်ႏု္ပ္အတြက္ မလိုလား အပ္ေသာ ေလာဘ တရားမ်ား၊ ေဒါသတရားမ်ား၊ ေမာဟတရားမ်ား၊ မာနတရားမ်ားႏွင့္ တူညီေသာ ဝန္ထုတ္၊ ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေပမည္။ ကြ်ႏု္ပ္ သည္ ထို မလိုလားအပ္ေသာ ဝန္ထုတ္၊ ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္ထက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေလ ကြ်ႏု္ပ္၏ တာေဝးခရီးကို သက္ေတာင့္သက္တာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ ေလေလ ဟူ၍ ယူဆမိပါ၏။ အႏၱိမေနာက္ဆံုးတြင္ အႏွီ၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး မ်ားသာမက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကံေၾကာင့္ရရွိလာခဲ့ေသာ ခႏၶာဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးႀကီးကို ပစ္ခ်ထားႏိုင္ခဲ့လွ်င္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဦးတည္ရည္မွန္းေျပးေနေသာ ပန္းတိုင္ကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဝင္ေရာက္ေပလိမ့္ေခ်မည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တာေဝးေျပးလမ္း ေပၚတြင္ ဆက္လက္ျဖတ္သန္းခြင့္ ရေနေသးပါမူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၌  ကြ်ႏု္ပ္တို႔ သယ္ပိုးထားေသာ မလြဲသာမေရွာင္သာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၿပီး၊ မလိုလားအပ္ေသာ ဝန္ပို၊ ဝန္လွ်ံမ်ားကို ပစ္ခ် ထားႏိုင္ေလေလ၊ ပန္းတိုင္သို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လ်င္ ျမန္စြာေရာက္ရွိႏိုင္ေလဟူ၍ လက္ခံဆံုးျဖတ္ထားရ ေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ အထက္ပါ တစ္စံု တစ္ေယာက္၏ ေမးခြန္းအတြက္အေျဖပင္ ျဖစ္ေခ် ေတာ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ တာေဝးေျပးလမ္း၊ အေျပးသမား မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ ကံျဖင့္ေျပးလမ္းမဟုတ္ဘဲ လ်က္ ဥာဏ္ျဖင့္ေျပးေနသူမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။    ကြ်ႏု္ပ္၏ ဥပမာေပးေဖာ္ျပျခင္းမ်ားသည္ ကံျဖင့္ ေျပးေနရျခင္းအေပၚ၌သာ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေျပးလမ္းေၾကာင္းမွ ေစာေစာထြက္၍ ကံျဖင့္ဆက္မေျပးဘဲလ်က္ ဥာဏ္ ျဖင့္ဆက္လက္ေျပးေနသူမ်ားလည္းရွိေနႏွင့္၏။ ထို သူတို႔မွာ ကံေၾကာင့္ရရွိထားေသာ ခႏၶာဝန္မ်ားကို ပစ္ခ်ထားခဲ့ျခင္းကိုသာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရၿပီ။ ဥာဏ္ျဖင့္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဝန္ထုတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ ေလသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနဝန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့ခ်၍ ျဖတ္သန္းရင္းျဖင့္။

ခ်မ္းသာျခင္းကိုရၾကပါေစ။

 

ေ႒းေအာင္စိန္(အင္းမ)