လာဘ္ပြင့္ – အဂၢေမာင္ (ကံတလူ-ေလာကီပညာ) –

လာဘ္ပြင့္

— အဂၢေမာင္ (ကံတလူ-ေလာကီပညာ)

လာဘ္ပိတ္ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္ေငြနည္း ေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလွျပင္ဆိုင္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ  ေဖာက္သည္အလာနည္းေန လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေစ်းသည္မ်ား (ဘာေရာင္းေရာင္း) အ ေရာင္းအ၀ယ္ပါးေနလို႔၊ ေစ်းဦးမေပါက္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြေခ်းထားတဲ႔သူေတြ အေၾကြးျပန္ေတာင္းရခက္ေန လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပြဲစားေတြ (အိမ္ၿခံေျမကား …) ပြဲမျဖစ္တာ ၾကာေနလို႔၊ ပြဲျဖစ္ခါနီးမွ ပ်က္ပ်က္သြားလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လခစား၀န္ထမ္းေတြ (ဘယ္ေနရာ ဘယ္႒ာန ကပဲျဖစ္ျဖစ္)၊ လစာတိုးဖို႔ ၾကန္႔ၾကာေနလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊  အခါခပ္သိမ္း အားလံုးရဲ႕ ဇာတ္သိမ္းခန္း ဘူတာက ေငြေၾကးပဲ မဟုတ္လား၊ အပတ္စဥ္ မိမိတို႔ရဲ႕ ေမြးေန႔ ေရာက္တိုင္း ေန႔လယ္ (၁၂)နာရီမွ (၁) နာရီအတြင္း ေစတီတစ္ဆူဆူကိုသြားပါ။ ေမြးနံၿဂိဳဟ္ေထာင့္မွာ

  • တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ား –

ကံေကာ္ (၁၅)ညြန္႕

 

  • တနလၤာသားသမီးမ်ား –

ေဇာ္စိမ္း (၈)ညြန္႔

 

  • အဂၤါသားသမီးမ်ား –

အရြက္ႀကီး ရြက္လွ (၁၇)ညြန္႔

 

  • ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား –

ေမၿမိဳ႕ (သို႔မဟုတ္) အ၀ါေရာင္ပန္း (၁၉)ပြင့္

 

  • ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား –

သီဟိုဠ္ (သို႔မဟုတ္) သေျပ (၂၁)ညြန္႔

 

  • ေသာၾကာသားသမီးမ်ား –

(အေရာင္မေရြး)ႏွင္းဆီ (၁၀)ပြင့္

 

  • စေနသားသမီးမ်ား

အုန္း (၆) ညြန္႕ …စတဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕သက္ဆိုင္ တဲ႔ အညြန္႔အခက္ေတြ လွဴပါ။

 

အစိမ္းေရာင္ ဖေယာင္းတိုင္(၃)တိုင္၊ အေမႊး တိုင္(၉)တိုင္ ထြန္းညိႇပူေဇာ္၍ ေရသက္ေစ့ သပၸာယ္ၿပီး  ဆုေတာင္းလိုက္ပါေလ …။

သိသိသာသာ အေျခအေန ထူးျခားလာတာ ကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားရရွိလာပါလိမ့္မယ္။

စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ ကံေကာင္းၾကပါေစ။

အဂၢေမာင္

(ကံတလူ-ေလာကီပညာ)