သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ၾကံဳက အက်ိဳးႀကီးလွ

လူတိုင္း၌ ဝါသနာတစ္မ်ိဳးစီ အနည္းဆံုးရွိ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႕က စာေပ၊ အခ်ိဳ႕က အႏုပညာ၊ အခ်ိဳ႕က အားကစား စသည္အားျဖင့္ မတူၾကေခ်။စာေပဝါသနာ ပါသူထဲမွာပင္ အခ်ိဳ႕စကားေျပ၊ အခ်ိဳ႕က ကဗ်ာ၊ အခ်ိဳ႕က သမိုင္း၊ အခ်ိဳ႕က သိပၸံ စသည္ ကြဲေသး၏။ အႏုပညာ ဝါသနာပါရာ၌လည္း အခ်ိဳ႕က အေရး၊ အခ်ိဳ႕က အတီးအမႈတ္၊ အခ်ိဳ႕က အဆို၊ အခ်ိဳ႕က အက စသည္ ကြဲေသး၏။ ထို ဝါသနာမ်ားသည္ ဝါသနာရွင္အတြက္ ေရွးေရွးလြန္ ေလၿပီးေသာ ဘဝမ်ားက အထံုျဖစ္ခဲ့သလို ေနာက္ ဘဝမ်ားသို႕လည္း ဆက္လိုက္ေနဦးမည္ျဖစ္၏။

စ႐ိုက္ဟူသည္ သတၲဝါတို႕ သႏၱန္ဝယ္ အျဖစ္ မ်ားေသာ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕က သဒၶါတရား၊ အခ်ိဳ႕ကပညာ၊ အခ်ိဳ႕ကရာဂ (ေလာဘ)၊ အခ်ိဳ႕က ေဒါသ၊ အခ်ိဳ႕ကေမာဟ၊ အခ်ိဳ႕က ဝိတက္ အားျဖင့္ တစ္မ်ိဳးစီလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္မ်ိဳး သံုးမ်ိဳး တြဲ၍လည္းေကာင္း ျဖစ္တတ္ၾက၏။

ထိုစ႐ိုက္သည္လည္း ေရွးေရွးဘဝမ်ားက ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး မဆင္ျခင္ပါက စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား ေနာက္ ေနာက္ဘဝသို႔လည္း ဆက္လိုက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္ ၏။

အခ်ိဳ႕ ထူးထူးကဲကဲ သူတစ္ပါးကိုကဲ့ရဲ႕လိုေသာ ဝါသနာ၊ စ႐ိုက္ရွိေနသူမ်ားလည္း ရွိေသး၏။

ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က ရဟန္းတစ္ပါး သည္ သူတစ္ပါးအား ကဲ့ရဲ႕တတ္၏။ ဘုရားရွင္က အတိတ္ဘဝကလည္း ကဲ့ရဲ႕တတ္သူျဖစ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း မိန္႔ၾကားကာ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့၏။

ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ အေစာင့္အေရွာက္၊ အကူအညီ အဆံုးအမကို ရရွိသျဖင့္ ဘဝ တစ္သက္ တာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနသြားရသူ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသူအား ဘုရားေလာင္းေတာ္သည္ သူေတာ္ေကာင္းပီသစြာ မည္သို႔ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီ လိုက္သည္ကို အတုယူဖြယ္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေကာင္း လွ၍ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဂါတမဘုရားအေလာင္းေတာ္ ပါရမီျဖည့္ စဥ္ အတိတ္ေဝးစြာ ေရွးအခါက ျဖစ္ပါသည္။ ဗာရဏ သီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားအေလာင္း ေတာ္သည္ အလြန္ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးျဖစ္ခဲ့၏။

တစ္ေန႔၌ သူေဌးကေတာ္မွ သားတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္၏။ ထိုသူေဌး၏ ကြ်န္မသည္လည္း သားတစ္ေယာက္ ဖြားျမင္၏။ သူေဌးသားႏွင့္ ဖြားဖက္ ကြ်န္မသားတို႔သည္ ပညာသင္ေသာအခါလည္း အတူ တူပင္ ျဖစ္ၾက၏။ ကြ်န္မသားကား စကားအလြန္ တတ္၏။ ေဝါဟာရစကား ပရိယာယ္လည္း ၾကြယ္ဝ ၏။ ႏုနယ္ပ်ိဳျမစ္သကဲ့သို႔ အဆင္းလည္းလွ၏။ မသိ သူမ်ား အေနႏွင့္ သူ႕ကို သူေဌးသားဟု ထင္ၾက၏။ သူ႕အမည္က ကဋာဟကျဖစ္၏။

ထိုကဋာဟကသည္ သူေဌးအိမ္၌ ဘ႑ာစိုး တာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရ၏။ တစ္ေန႔ ကဋာဟက ဤသို႔ စဥ္းစားမိ၏။ ‘ငါ့ကို ဒီသူေဌးက အၿမဲတမ္း ဘ႑ာစိုး တာဝန္ေပးထားမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ့အျပစ္ တစ္စံုတစ္ရာကို ေတြ႕ရင္ ႐ိုက္ႏွက္ေႏွာင္ဖြဲ႕ ဖမ္းခ်ဳပ္ ၿပီး အမွတ္တရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကာ ကြ်န္ အသံုး ေဆာင္နဲ႔သာ သံုးေဆာင္ေစၾကလိမ့္မယ္။ ပစၥႏၱရစ္မွာ ဒီသူေဌးရဲ႕ မိတ္ေဆြျဖစ္တဲ့ သူေဌးရွိတယ္။ စကားနဲ႔ အမွာစာကိုယူၿပီး ပစၥႏၱရစ္ကိုသြားၿပီး ငါဟာ သူေဌး သားပဲလို႔ဆိုၿပီး သူေဌးကို လိမ္မယ္။ ပစၥႏၱရစ္ သူေဌး သမီးကိုယူၿပီး ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ တကယ္ေနရရင္ ေကာင္းမွာပဲ’ ဤသို႔ စဥ္းစားကာ –

ကဋာဟကသည္ ကိုယ္တိုင္ ပုရပိုက္ကိုယူ ၍ “သူေဌး … အကြ်ႏု္ပ္ဟာ ကဋာဟကဆိုတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္သားကို ခင္ဗ်ားဆီ လႊတ္လိုက္တယ္၊ ခင္ ဗ်ား သမီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္သားကို ထိမ္းျမားေပးမယ္ ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ သိပ္သင့္ေတာ္ ေလ်ာက္ပတ္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ား လက္ထပ္ ေပးထားပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ အခြင့္ႀကံဳတာနဲ႔ လာခဲ့ပါမယ္” ဟုေရး၍ သူေဌး၏တံဆိပ္ကို ယူ၍ႏွိပ္လိုက္၏။ သူႀကိဳက္သည့္ ရိကၡာႏွင့္ ပစၥႏၱရစ္သူေဌးႏွစ္သက္ ေလာက္သည့္ နံ႔သာ၊ ပုဆိုး စသည္တို႔ကို လက္ ေဆာင္ေပးရန္ ယူကာ ပစၥႏၱရစ္သူေဌးရွိရာသို႔ သြားကာ သူေဌးကို ရွိခိုး၍ ေနေတာ့၏။

ပစၥႏၱရစ္သူေဌးသည္ သူ႕ထက္ အဆင့္ျမင့္ ေသာ ဗာရဏသီေနျပည္ေတာ္မွ သူေဌး၏သားဟု ယံုၾကည္ကာ သူ၏သမီးႏွင့္ ေပးစားလိုက္ေလ၏။

ပစၥႏၱရစ္သူေဌးက ခ်ီးေျမႇာက္ထား၍ ကဋာဟက၌ အေအရံမ်ားစြာရွိေန၏။ သူေဌးေယာင္ ေဆာင္ေနေသာ ကဋာဟကကား သူ၏ကြ်န္မသား တည္းဟူေသာ ဘဝကို ေမ့ခဲ့ေလ၏။ သူေဌးသား အစစ္သြင္ကို ယူကာ သူေဌးသားဟန္ေဆာင္ကာ ယာဂု၊ ခဲဖြယ္စသည္ႏွင့္ အဝတ္၊ နံ႔သာ စသည္ကို ေပးလာေသာအခါ “ယာဂုကို ဒီလိုက်ိဳၾကတယ္၊ ခဲဖြယ္ကို ဒီလိုခ်က္ၾကတယ္၊ ထမင္းကို ဒီလိုခ်က္ၾက တယ္၊ ပစၥႏၱရစ္သားေတြဟာ ဪသာ္ …တယ္ဖ်င္း တာပဲ”

“မင္းတို႔ ပစၥႏၱရစ္မွာ ေနတဲ့အတြက္ ပုဆိုး ေကာင္းေကာင္းေတာင္ ဝတ္ရမွန္းမသိၾကဘူး။ နံ႔သာ ေတာင္ ေသြးရမွန္းမသိၾကဘူး။ ပန္းေတာင္ မကံုးတတ္ ၾကဘူး”စသည္ျဖင့္ အမႈထမ္းတို႔အား ကဲ့ရဲ႕ေလ သည္။

ဘုရားေလာင္းသူေဌးသည္ ကဋာဟကကို မေတြ႕၍ လူအမ်ားကို ေစလႊတ္၍ ရွာေစရာ တစ္ ေယာက္က ပစၥႏၱရစ္သူေဌးထံ ေရာက္ရွိကာ သူေဌး သား ေယာင္ေဆာင္ကာ ႀကီးပြားေနေၾကာင္း သတင္း ေပး၏။ ဘုရားေလာင္းက ကဋာဟကအား သြား၍ ဖမ္းဆီးရန္ မင္းကိုပန္ၾကားကာ အၿခံအရံ အမ်ားအား ျဖင့္ သြား၏။

သူေဌး ပစၥႏၱရစ္သြားေၾကာင္း ေနရာတိုင္း၌ ေျပာၾကသိၾက၏။ ကဋာဟကသည္ သူေဌးလာ ေၾကာင္း ၾကားသည္ႏွင့္ “တျခားအေၾကာင္းေၾကာင့္ မလာ၊ ငါ့ေၾကာင့္သာ လာတာပဲ၊ ငါထြက္ေျပးရင္ ေနာက္ျပန္လာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ငါ့ရဲ႕အရွင္ကို ခရီးဦးႀကိဳဆိုၿပီး ကြ်န္ဝတၲရား ေက်ပြန္ေအာင္ျပဳၿပီး အရွင္ကို ႏွစ္သက္ေစမွပဲ”ဟု စိတ္ကူးမိ၏။

အလြန္ပါးနပ္လိမၼာေသာ ကဋာဟကသည္ ခ်က္ခ်င္း သူ၏ ပရိသတ္ကို စုေဝးကာ အလယ္၌ေန ၍ “လူမိုက္ေတြဟာ ကိုယ္မိုက္တာနဲ႔ မသိၾကဘူး၊ မိဘစားတဲ့အခါ မရိုမေသ မိဘနဲ႔အတူ ဝင္စားတယ္၊ ငါတို႔ကေတာ့ မိဘေက်းဇူးကိုသိတယ္၊ မိဘစားေန တဲ့အခါ လက္ေဆးဇလံုးကိုခံတယ္၊ ေထြးခံကို ခံတယ္၊ ထမင္း ဟင္း လိုက္ပြဲကို ယူေပးတယ္၊ ေသာက္ေရနဲ႔ ယပ္ေတာင္ယူၿပီး အနားကျပဳစု ေနတယ္၊ ကိုယ္လက္သုတ္သင္တဲ့အခါ သန္႔သက္ ေရအိုးကိုယူၿပီး ဖံုးကြယ္တဲ့ေနရာကို သြားတဲ့အထိ အားလံုး ကြ်န္က သခင္ကို ျပဳစုတဲ့အတိုင္း ျပဳစုေပးတယ္”ဟု ေျပာဆို၏။

ကဋာဟကသည္ ပရိသတ္ကို ဤသို႔ မွတ္ သားေစ၏။ ဘုရားေလာင္း ပစၥႏၱရစ္အနီးေရာက္ေသာ အခါ ေယာကၡမျဖစ္သူအား “ဖခင္ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ဟာ အရွင္တို႔ကို ေတြ႕ဖို႔လာေနပါတယ္။ အရွင္ တို႔ ခဲဖြယ္ ေဘာဇဥ္တို႔ကို စီစဥ္ပါေတာ့။ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေဆာင္ယူၿပီး ခရီးဦးႀကိဳဆိုပါမယ္”ဟုဆိုကာ လက္ေဆာင္မ်ား ယူၿပီး ဘုရားေလာင္းရွိရာလာခဲ့၏။

ဘုရားေလာင္းသည္ ကဋာဟက၏ ရွိခိုးမႈ ႏွင့္ လက္ေဆာင္ကို ခံယူကာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာ၏။ ေနာက္ေန႔ မိုးလင္းေသာအခါ သူေဌးသည္ ကိုယ္လက္ သုတ္သင္လို၍ ဖံုးလႊမ္းရာအရပ္သို႔သြား ၏။ ကဋာဟကသည္ မိမိအၿခံအရံကို က်န္ရစ္ေစၿပီး သန္႔သက္ေရအိုးကို ယူကာ ဘုရားေလာင္းထံသြား၍ သန္႔သက္ေရသံုးၿပီးေသာအခါ ေျခရင္း၌ ဝပ္ကာ “အရွင္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးဟာ အရွင္တို႔လိုသေလာက္ ဥစၥာကို ေပးပါ့မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး အၿခံအရံ မေပ်ာက္ပါရေစနဲ႔။ ဘဝ မပ်က္ပါရေစနဲ႔”ဟု အသနားခံ၏။

ဘုရားေလာင္းသည္ ကဋာဟကအား ဝတ္ အက်င့္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ မူလ လာခဲ့ရင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္၍ “မေၾကာက္ပါနဲ႔ မင္းမွာ အျပစ္မရွိဘူး”ဟု ႏွစ္သိမ့္ေစၿပီး ပစၥႏၱရစ္သို႔ ဝင္၏။ သူေဌးအား မ်ားစြာပူေဇာ္ၾက၏။ ကဋာဟက သည္လည္း သူေဌးအား ကြ်န္ျပဳအပ္ေသာ ဝတ္ အက်င့္မ်ားကို ျဖည့္က်င့္၏။ တစ္ခ်ိန္က ဗာရဏသီ သူေဌးကို ပစၥႏၱရစ္သူေဌးက အမွာစာအရ သူ၏ သမီးကို ဗာရဏသီသူေဌး၏သားအား ေပးပါေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ ဘုရားေလာင္းသည္ ကဋာဟကကို သား ရင္းကဲ့သို႔ လိမၼာပါးနပ္ေသာစကားျဖင့္ ပစၥႏၱရစ္ သူေဌးကို ႏွစ္သက္ေစ၏။ ထိုအခါမွစ၍ ကဋာဟက မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ဝံ့ေသာသူ မရွိေတာ့ေခ်။

တစ္ေန႔၌ ဘုရားေလာင္းသည္ သူေဌးသမီး ကို “သမီး … ငါ့သားဟာ ခ်မ္းသာဆင္းရဲေတြမွာ မေမ့မေလ်ာ့ရွိရဲ႕လား။ ႏွစ္ေယာက္သား ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာေနၾကရဲ႕လား”ဟုေမး၏။

သူေဌးသမီးက “ဖခင္ … အေဖ့သားမွာ တျခားအျပစ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အာဟာရကို ကဲ့ရဲ႕ပါတယ္”ဟုဆို၏။

သူေဌးႀကီးက “သမီး …ဒီငါ့သားဟာ အၿမဲ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနခဲ့ရတယ္၊ အေဖက ငါ့သားရဲ႕ ႏႈတ္ပိတ္မႏၱန္ သင္ေပးမယ္၊ သမီးေကာင္း ေကာင္း သင္ယူၿပီးစားတဲ့အခါမွာ ကဲ့ရဲ႕တဲ့ ငါ့သားေရွ႕မွာရပ္ၿပီး သင္ေပးထားတဲ့အတိုင္း ဂါထာကို ဆိုပါေတာ့”ဟု ေျပာကာ ဂါထာကို သင္ေပးၿပီး ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ ၾကာေသာအခါ ဗာရဏသီသို႔ ျပန္သြား၏။

ကဋာဟကသည္ ခဲဖြယ္၊ ေဘာဇဥ္မ်ားစြာကို ယူကာ လိုက္ပို႔၏။ မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကိုလည္း ဆက္ကာ ရွိခိုး၍ ျပန္ခဲ့၏။ ထိုကဋာဟကသည္ ဘုရားေလာင္းသြားခ်ိန္မွစ၍ အလြန္႔အလြန္ မာနႀကီး ေတာ့၏။

ကဋာဟကသည္ တစ္ေန႔ သူေဌးသမီးက အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ ေဘာဇဥ္ကို တည္ထားကာ ေယာက္မကိုယူ၍ လုပ္ေကြ်းသည္ရွိေသာ္ ထမင္းကို ကဲ႔ရဲ႕ရန္ အားထုတ္၏။

သူေဌးသမီးသည္ ဘုရားေလာင္းထံမွ သင္ ယူထားသည့္အတိုင္း –

ဗဟုမၸိ ဝိကေတၳယ်၊

အညံဇနပဒံ ဂေတာ

အႏြာ နဒူေသယ်၊

ဘုဥၨေဘာေဂ ကဋာဟက။

ျမန္မာကဗ်ာ

ကဋာဟက …

ဇနပုဒ္တစ္ပါး၊ ေရာက္သြားေလေသာ္

ထိုသူမ်ားစြာ့၊ ရႈတ္ခ်သေနာ္၊

ေနာင္ခါလာလတ္၊ ပ်က္တတ္ရာ … ဪသာ္ …

စည္းစိမ္းမ်ား၊ ခံစားသံုးေဆာင္ေပ်ာ္။

ထိုဂါထာကို သူေဌးသမီးသည္ အဓိပၸာယ္ မသိဘဲ ဘုရားေလာင္းသင္သည့္အတိုင္း အသံ ထြက္ကိုသာ ရြတ္၏။ ကဋာဟကသည္ “သူေဌးႀကီး ဟာ ငါ့နာမည္ေျပာၿပီး အဲဒီသူေဌးသမီးကို စကား အားလံုး ေျပာသြားတာ ျဖစ္လိမ့္မယ္”ဟု စိတ္ကူးကာ ထိုအခါမွ စ၍ ေနာက္ထပ္ ထမင္းကို မကဲ့ရဲ႕ေတာ့ဘဲ မာန္ကိုခ်ၿပီး ရလာေသာ ထမင္းကိုသာ စားေတာ့၏။ ဘုရားေလာင္း၏ အဆံုးအမေၾကာင့္ ကဋာဟကသည္ ဘဝမွန္ကို သတိရကာ မာန္က်သြားေတာ့၏။

ကဋာဟကကား ကံအားေလ်ာ္စြာ လားခဲ့၏။ ဘုရားေလာင္း ဗာရဏသီသူေဌး ဘုရားျဖစ္လာေသာ အခါ ကဋာဟကသည္ ကဲ့ရဲ႕စကားေျပာတတ္ေသာ ရဟန္းျဖစ္လာခဲ့၏။ ဘုရားရွင္သည္ ကဲ့ရဲ႕စကား ကို ေျပာတတ္ေသာ ရဟန္းကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဧကတ နိပါတ္ ကုသနာဠိဝဂ္၌လာေသာ ကဋာဟက ဇာတ္ ကို ေဟာေတာ္မူခဲ့၏။

စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား ေနာက္လာမည့္ ဘဝမ်ားသို႔ မပါေအာင္ အားထုတ္သင့္၏ သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရျခင္း၏ အက်ိဳးကား ႀကီးမားလွပါေပသည္ တကား။ ။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္