လူသံုးမ်ိဳး

ေက်ာင္းဆရာဟာ စာသင္ခန္းထဲကို လူ႐ုပ္ ကေလး သံုး႐ုပ္ ယူလာခဲ့ပါတယ္။

“တပည့္တို႔၊ ဒီေန႔ ဆရာ စာမသင္ခင္ တပည့္ တို႔ကို လူမႈနီတိပညာေပးခ်င္လို႔ လူ႐ုပ္ကေလးသံုး ႐ုပ္ ယူလာခဲ့တယ္”

ဆရာက သူ ယူလာတဲ့လူ႐ုပ္ကေလးသံုး႐ုပ္ ကို စားပြဲေပၚ တင္ေပးလိုက္တယ္။

“အားလံုး လာၿပီး ဒီအ႐ုပ္ကေလးေတြကို လာ ၾကည့္ၾက”

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ထိုင္ေန တဲ့ထိုင္ခံုအသီးသီးကေန ထလာၾကၿပီး ဆရာ့ရဲ႕စားပြဲ မွာ ဝိုင္းအံုရင္း အ႐ုပ္ကေလးေတြကို ၾကည့္ၾကတယ္။ အ႐ုပ္ကေလးေတြဟာ အရြယ္တူ၊ အေရာင္အေသြး တူတဲ့လူ႐ုပ္ကေလးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေယာက်ာ္း အ႐ုပ္လား၊ မိန္းမအ႐ုပ္လားေတာ့ မကြဲျပားပါဘူး။ဆရာက သူ႔တပည့္ေတြကို ေမးလိုက္ပါတယ္။

“အဲဒီလူ႐ုပ္သံုး႐ုပ္ကို မင္းတို႔ ဘယ္လိုျမင္ၾက သလဲ၊ မင္းတို႔ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာျပပါလား”

တပည့္ေတြက တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာ လာၾကေပမယ့္ တူညီတာကေတာ့ အ႐ုပ္ေတြဟာ အရြယ္တူ၊ အေရာင္အေသြးတူၿပီး မိန္းမအ႐ုပ္လား၊ ေယာက်ာ္းအ႐ုပ္လား မကြဲျပားဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ဆရာက ျပန္ေျပာပါတယ္။

“မွန္တယ္၊ မင္းတို႔ေျပာတာမွန္တယ္၊ ဒီလူ႐ုပ္ သံုး႐ုပ္ဟာ အရြယ္တူတယ္၊ အေရာင္အေသြးတူ တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေယာက်ာ္းအ႐ုပ္လား၊ မိန္းမအ႐ုပ္ လား မကြဲျပားဘူး၊ ဆရာ ဆိုလိုတာ အဲဒါပဲ၊ ဒီလူ ႐ုပ္ေလးေတြဟာ ေယာက်ာ္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို မိန္း မလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ ေယာက်ာ္းအ႐ုပ္ ျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမအ႐ုပ္ျဖစ္ျဖစ္ လူဟာလူပဲလို႔ သေဘာ ထားလိုက္၊ ဟုတ္ၿပီေနာ္၊ ေယာက်ာ္းျဖစ္ျဖစ္၊ မိန္းမ ျဖစ္ျဖစ္ လူပဲဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္၊ ဟုတ္ လား၊ ဒီေတာ့ ဆရာ ေမးမယ္၊ ေယာက်ာ္းလည္း လူပဲ၊ မိန္းမလည္း လူပဲ၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား”

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလံုးက တစ္ညီ တစ္ၫြတ္တည္း ဟုတ္ပါတယ္လို႔ ေျဖၾကတယ္။ ဆရာက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ဟုတ္ၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ဒီလူ႐ုပ္သံုး႐ုပ္ဟာ အရြယ္ တူ၊ အေရာင္အေသြးတူေပမယ့္ မတူညီတဲ့အေသး စိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေသးတယ္၊ အဲဒီလူ႐ုပ္ သံုး႐ုပ္ကို မင္းတို႔က ကိုင္တြယ္ၾကည့္႐ႈၿပီး အနီးကပ္ စစ္ေဆးၾကည့္လိုက္၊ ဘာေတြမတူသလဲလို႔”

တပည့္ေတြဟာ လူ႐ုပ္ကေလးေတြကို ကိုင္ တြယ္ၾကည့္႐ႈၿပီး အနီးကပ္စစ္ေဆးၾကပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အားလံုးသေဘာတူဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ မတူညီမႈသံုးခု ထြက္လာပါတယ္။ သူတို႔က အဲဒီမတူ ညီမႈသံုးခုကို ဆရာ့ထံ တင္ျပပါတယ္။

“ပထမအ႐ုပ္မွာက နားႏွစ္ဖက္လံုးမွာ အေပါက္ ေတြ ပါတယ္ ဆရာ၊ ဒုတိယအ႐ုပ္မွာက်ေတာ့ နား တစ္ဖက္မွာပဲ အေပါက္ပါၿပီး ပါးစပ္ေနရာမွာ အေပါက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္၊ တတိယအ႐ုပ္ မွာေတာ့ နားတစ္ဖက္မွာပဲ အေပါက္တစ္ေပါက္ပါ ၿပီး က်န္တဲ့ဘယ္ေနရာမွ အေပါက္မရွိပါဘူး”

ဆရာက ၿပံဳးၿပီး တပည့္ေတြကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္ တယ္။

“ဆရာ့တပည္ေတြ စစ္ေဆးတာ မွန္တယ္၊ အဲဒီလို မတူညီတဲ့အေပါက္ကေလးေတြနဲ႔ပတ္သက္ လို႔ ဆရာ ရွင္းျပမယ္၊ ရွင္းမျပခင္ မင္းတို႔ မ်က္စိထဲ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္သြားေအာင္ လက္ေတြ႕  လုပ္ျပခ်င္တာရွိတယ္”

ဆရာက သူ႔အိတ္ထဲကေန တစ္ထြာေလာက္ ရွည္လ်ားတဲ့သြပ္နန္းႀကိဳးသံုးေခ်ာင္းကို ထုတ္ယူလိုက္ ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ သြပ္နန္းႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ပထမ လူ႐ုပ္ရဲ႕ နားေပါက္တစ္ဖက္ကေန ထိုးသြင္းလိုက္ တဲ့အခါ တစ္ဖက္နားေပါက္ကေန ထြက္လာတယ္။

ေနာက္ထပ္သြပ္နန္းႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို ဒုတိယ လူ႐ုပ္ရဲ႕ နားတစ္ဖက္တည္းမွာပဲ ရွိေနတဲ့အေပါက္ ကေန ထိုးသြင္းလိုက္တာ ပါးစပ္မွာရွိတဲ့အေပါက္ ကေန ျပန္ထြက္လာတယ္။

ေနာက္ထပ္သြပ္နန္းႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို တတိ ယလူ႐ုပ္ရဲ႕ နားတစ္ဖက္တည္းမွာပဲ ရွိေနတဲ့ အေပါက္ ကေန ထိုးသြင္းလိုက္တာ သြပ္နန္းႀကိဳးသာ ဆံုးလုနီး နီးဝင္သြားေပမယ့္ ဘယ္အေပါက္ကမွ ျပန္ထြက္မ လာဘူး။ျပန္ထြက္လာစရာအေပါက္လည္းမရွိဘူးေလ။

လူ႐ုပ္သံုး႐ုပ္မွာ သြပ္နန္းႀကိဳးေတြ ထိုးျပၿပီး သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ဆရာက ရွင္းျပပါတယ္။

“ဆရာက မင္းတို႔ကို လူသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္း ျပခ်င္လို႔ လူ႐ုပ္သံုး႐ုပ္ယူလာၿပီး သြပ္နန္းႀကိဳးေတြ နဲ႔ ထိုးျပသ႐ုပ္ျပတာျဖစ္တယ္၊ လူသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပလို႔ ဆရာတို႔မင္းတို႔ရဲ႕ လူသားေလာကႀကီး ထဲမွာ လူသံုးမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူသားေတြ အၾကားမွာ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေထြေထြ ကြဲျပားျခား နားေနမွာအမွန္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာက လူသံုးမ်ိဳး အေၾကာင္းပဲ ရွင္းျပမွာပါ၊ သေဘာေပါက္တယ္ေနာ္”

တပည့္ေတြက တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း “သေဘာေပါက္ပါတယ္ဆရာ” လို႔ ေျဖၾကပါတယ္။

“ပထမလူတစ္မ်ိဳးက ပထမလူ႐ုပ္အတိုင္းပဲ၊ သူ႔ကို ဘာစကားပဲေျပာေျပာ နားတစ္ဖက္ကေန ဝင္ ၿပီး နားတစ္ဖက္ကေန ျပန္ထြက္သြားတယ္၊ ေျပာ လိုက္တဲ့စကားရဲ႕ အတိမ္အနက္၊ အေလးအေပါ့ ဘာ ကိုမွ ဂ႐ုစိုက္ဘူး၊ ဆိုလိုတာက အဲဒီလူစားမ်ိဳးဟာ ဘယ္သူဘာေျပာေျပာ အေလးမထားဘဲ သူ လုပ္ ခ်င္ရာသာ လုပ္တတ္တဲ့အတၲသမားပဲ၊ ဒုတိယလူ တစ္မ်ိဳးက ဒုတိယလူ႐ုပ္အတိုင္းပဲ၊ သူ႔ကို ဘာစကား ပဲေျပာေျပာ နားတစ္ဖက္ကေန ဝင္ၿပီးရင္ ေနာက္ နားတစ္ဖက္ကေန ျပန္မထြက္ဘဲ ပါးစပ္ကေန ထြက္ တယ္၊ ဆိုလိုတာက အဲဒီလူစားမ်ိဳးဟာ ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ ေျပာတဲ့စကားရဲ႕ အတိမ္အနက္၊ အေလးအေပါ့ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ၾကားလိုက္ရတဲ့စကား ကို ေတြ႕သမွ်လူျပန္ေျပာဖို႔ပဲ သိတယ္၊ ဘာသတင္း ၾကားရၾကားရ သူမ်ားေတြကို ျပန္မေျပာရရင္ စား မဝင္အိပ္မေပ်ာ္တဲ့လူစားေတြေပါ့၊ ႏႈတ္ဖြာတဲ့လူစား မ်ိဳးေတြမို႔ အေရးႀကီးတဲ့စကားေတြ ေျပာလို႔မရတဲ့ လူစားမ်ိဳးပဲ။ တတိယလူတစ္မ်ိဳးကေတာ့ တတိယ လူ႐ုပ္အတိုင္းပဲ၊ သူ႔ကို ဘာစကားပဲေျပာေျပာ နား ထဲဝင္သြားရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္ထြက္မလာေတာ့ ဘူး၊ ၾကားရတဲ့စကားကို ရင္ထဲမွာ သိမ္းထားၿပီး ေဝဖန္တယ္၊ သံုးသပ္တယ္၊ အမွားအမွန္ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာတယ္၊ သူတစ္ေယာက္တည္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ မႈမလုပ္ႏိုင္ရင္ စာအုပ္ေတြဖတ္၊ ပညာရွိေတြကို ခ်ဥ္း ကပ္ေမးျမန္းၿပီး အေျဖရွာတယ္၊ ၿပီးေတာ့မွ ပယ္ သင့္တဲ့စကားကို ပယ္တယ္၊ လက္ခံက်င့္သံုးသင့္ တဲ့စကားကို လက္ခံက်င့္သံုးတယ္၊ သူတစ္ပါးကို ျပန္လည္ေျပာျပရင္ အက်ိဳးရွိလိမ့္မယ္ထင္တဲ့စကား ကို သူတစ္ပါးကို မွ်ေဝေပးတယ္”

ဆရာက ရွင္းျပၿပီးတဲ့အခါမွာ တပည့္ေတြကို ေမးလိုက္ပါတယ္။

“အဲဒီလူသံုးမ်ိဳးအေၾကာင္း သိသြားၿပီဆိုေတာ့ ဆရာ့တပည့္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လူ႐ုပ္နဲ႔တူတဲ့လူစား မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကမလဲ”

“တတိယလူ႐ုပ္နဲ႔တူတဲ့လူစားမ်ိဳးေတြျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ၾကပါ့မယ္ဆရာ” လို႔ တစ္ညီတစ္ၫြတ္ တည္း ေျဖၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဆရာက ျဖည့္စြက္ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

“ဆရာ့တပည့္ေတြဟာ လူအားလံုးနဲ႔ အဆင္ ေျပေအာင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကရမွာျဖစ္ေပမယ့္ တတိယလူ႐ုပ္လို လူစားမ်ိဳးေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လူ ရင္းအျဖစ္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းရလိမ့္မယ္”

 

ေအာင္ေအး (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

Source: short wisdom stories