ဇင်ယော်နီ

သဗ္ဗေဓမ္မာ

ရွှေစားပွဲ၊ ငွေစားပွဲ

တစ်နေ့သ၌ ကျွနု်ပ်ထံသို့ တာလီဝမ်းဟု ခေါ်သော ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ရောက်ရှိလာလေ၏။ ၎င်းသည် ၃၁ ရက်တွင် မွေး ဖွားသောကြောင့် မိဘများက ဇင်ယော်နီသဗ္ဗေဓမ္မာ