ဘယ္ၿမိဳ႕ဘယ္ရြာမွာ ခ်မ္းသာမလဲ

မိတ္ေဆြမ်ားအေနႏွင့္ မိမိသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ရြာတစ္ရြာ၌ အေျခခ်၍ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရန္

စိတ္ကူးၿပီဆိုပါက ေအာက္ပါတြက္နည္းကေလးႏွင့္ တြက္ၾကည့္သင့္ေပသည္။

 

ဦးစြာ မိမိအေျခခ်ေနထိုင္လုပ္ကိုင္လိုေသာ ၿမိဳ႕ရြာ၏ အစစာလံုးနံကိုယူပါ။

ဥပမာ-ေတာင္ႀကီး ဆိုလွ်င္ စေနနံ (၇)ဂဏန္း၊ မေကြးဆိုလွ်င္ ၾကာသပေတးနံ (၅)ဂဏန္းကို ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးဆိုလွ်င္မူ ခ်မ္းျမ သာစည္ဆိုပါက တနလၤာနံ (၂)ဂဏန္း၊ ရန္ကုန္ကဲ့ သို႔ေနရာမ်ိဳးဆိုလွ်င္မူ ေတာင္ဥကၠလာဆိုလွ်င္ စေနနံ(၇)ဂဏန္း စသျဖင့္ ေကာက္ယူႏို္င္ပါသည္။

 

တြက္နည္းမွာ –

မိမိ၏ေမြးနံဂဏန္းႏွင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္လိုေသာ ၿမိဳ႕ရြာ၏ နံႏွစ္ခုကို ေပါင္းၿပီး ၅ ႏွင့္ ေျမႇာက္ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ ၇ ျဖင့္ စားရပါမည္။

ဥပမာ-တနဂၤေႏြသားတစ္ဦးသည္ ေတာင္ဥကၠလာ၌ အေျခခ်၍ လုပ္ကိုင္စား ေသာက္လိုသည္ ဆိုပါစို႔ …။

တနဂၤေႏြသား၏ေမြးနံ ၁ ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာဟူေသာ စေနနံ ၇ ကို ေပါင္းလွ်င္ ၈ ရေပသည္။  ၄င္း ၈ ကို ၅ ႏွင့္ေျမႇာက္ေသာ္ ၄၀ ရပါသည္။

၄င္း ၄၀ ကို ၇ ႏွင့္စားေသာ္ ၅ ၾကြင္းပါသည္။

၁ ၾကြင္းေသာ္ ပစၥည္းဥစၥာ မၿမဲတတ္ပါ။

၂ ၾကြင္းေသာ္ ရတနာ ေရႊေငြ အသံုးအေဆာင္မ်ား ေပါမ်ား ျပည့္စံုတတ္ပါသည္။

၃ ၾကြင္းေသာ္ ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရတတ္ပါသည္။

၄ ၾကြင္းေသာ္ နာမည္ဂုဏ္သတင္း ရာထူး ဂုဏ္ရွိန္ ေက်ာ္ေဇာတတ္ပါသည္။

၅ ၾကြင္းေသာ္ ယာဥ္ရထား၊ ကား၊ ဆိုင္ ကယ္၊ ေအာက္လက္ငယ္သား စသည္တို႔ ျပည့္စံု တတ္ပါသည္။

၆ ၾကြင္းေသာ္ ပင္ပန္းရက်ိဳးမနပ္ ျဖစ္ရတတ္ ပါသည္။

ဝ ၾကြင္းေသာ္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာမႈအားေကာင္း တတ္ပါသည္။

 

ေအးခ်မ္းၿမိဳင္(လိႈင္)