ဝါတွင်းသုံးလ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်ကြမယ်…

ဒီနှစ်ဝါတွင်း သုံးလမှာ ကိုးနဝင်းပုတီးစိပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူနိုင်ကြပါစေ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းနှင့်တကွ မနောမယပရိသတ်အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ရေ …


ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀)စိပ်ရတဲ့ အဓိဌာန် ပုတီးစိပ်နည်းလေးပါ။ ဝါဆိုလပြည့်နေ့မှ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ထိ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်လွတ်လည်း စားစာရာမလိုပါဘူး။ အချိန်လည်း တိတိကျကျစိပ်စာရာမလိုပါဘူး။ နေ့တိုင်း မှန်မှန်စိပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ရှင်။

စိပ်ရမယ့် နေ့ရက်များ

အရဟံ –         ၁ ပတ်

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ   –         ၁ ပတ်

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော       –         ၁ ပတ်

သုဂတော        –         ၁ ပတ်

လောကဝိဒူ      –         ၁ ပတ်

အနတ္တရောပုရိသမ္မသာထိ         –         ၁ ပတ်

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ    –         ၁ ပတ်

ဗုဒ္ဓေါ    –         ၁ ပတ်

ဘဂဝါ  –         ၁ ပတ်

၂၇ . ၇ . ၂၀၁၈ . မှ

၄ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

အရဟံ  သိဒ္ဓိ              – (၉) ပတ်

၅ . ၈ . ၂၀၁၈  မှ

၁၃ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါ  သိဒ္ဓိ  – (၉) ပတ်

၁၄ . ၈ . ၂၀၁၈ မှ

၂၂ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော သိဒ္ဓိ  – (၉) ပတ်

၂၃ . ၈ . ၂၀၁၈ မှ

၃၁ . ၈ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

သုဂတော သိဒ္ဓိ – (၉) ပတ်

၁. ၉ . ၂၀၁၈ မှ

၉ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

လောကဝိဒူ  သိဒ္ဓိ  – (၉) ပတ်

၁၀ . ၉ . ၂၀၁၈ မှ

၁၈ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

အနုတ္တရောပုရိသဒမ္မသာထိ – သိဒ္ဓိ (၉) ပတ်

၁၉ . ၉ . ၂၀၁၈ မှ

၂၇ . ၉ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

သတ္ထာဒေဝမနုဿာနံ သိဒ္ဓိ – (၉) ပတ်

၂၈ . ၉ . ၂၀၁၈ မှ

၆ . ၁၀ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

ဗုဒ္ဓေါ  သိဒ္ဓိ  –  (၉) ပတ်

၇. ၁၀ . ၂၀၁၈ မှ

၁၅ . ၁၀ . ၂၀၁၈ အထိ

—————————-

တစ်ရက်ကို တစ်ပတ်ပဲ စိပ်ရမှာပါ။ ၉ ရက်ဆို ၉ ပတ်ပါ။

 

ဘဂဝါ  သိဒ္ဓိ  – (၉) ပါတ်

၁၆ . ၁၀ . ၂၀၁၈ မှ

၂၄ . ၁၀ . ၂၀၁၈ အထိ