သင္ေရြးခ်ယ္မယ့္ ကတ္က ေျပာျပေနမယ့္ သင့္အနာဂတ္

ယခု ေျပာျပေပးမွာကေတာ့ ကတ္ေလးေတြက ျပေပးႏိုင္တဲ့ သင့္ရဲ႕ ကံၾကမၼာပါ။ ကတ္ စုစုေပါင္း (၄) ကတ္ ရွိပါတယ္။ ဒီထဲကမွ သင္အႀကိဳက္ဆံုး ကတ္ ကေလးကို ေရြးခ်ယ္ေပးရံုပါပဲ..။

ကဲ သင့္အနာဂတ္ကို သိဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ျပီလား….။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္က ေရြးမယ္ဆိုတဲ့ ခလုတ္ေလးကို ႏိွပ္ျပီး သင့္အနာဂတ္ကို ၾကည့္လို႔ ရပါျပီ..။


Credit: loveshorts

မူရင္း LINK http://zen-magazine.com/choose-favorite-card-find-subconscious-reveals/