သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီ၏အစြမ္း

ဗုဒၶရတနာ၊ ဓမၼရတနာ၊ သံဃရတနာတို႔ကို      ရတနာသံုးပါးဟု ဗုဒၶဘာသာတို႔သည္ ေခၚဆိုၾက သည္။ ထိုရတနာသံုးပါးအား ၾကည္ညိဳေလးစား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာသူကို သရဏဂံုတည္သူဟု ေခၚဆိုေပသည္။ သရဏဂံုဟူသည္မွာ သရဏဟူ ေသာ စကားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္၍ သရဏ ဟူသည္မွာ သတၲဝါတို႔၏ ေဘးဒုကၡကို ပယ္ေဖ်ာက္ ဖ်က္ဆီးျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သရဏဂံု တည္သူတို႔မွာ ေဘးဒုကၡမ်ားကို ပယ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္သူျဖစ္သည့္အျပင္ အဆင္းလွ ျခင္း၊ အသက္ရွည္ျခင္း၊ အေျခြအရံေပါမ်ားျခင္း စေသာ အက်ိဳးမ်ားကိုပါ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

သရဏဂံု မေဆာက္တည္ဘဲ သီလယူႏိုင္ ေသာ္လည္း သရဏဂံုတည္ၿပီးမွ ေဆာက္တည္က်င့္ သံုးအပ္ေသာ သီလသည္သာလွ်င္ ပိုၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ႀကီးမားျမင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ ေရွးဦးစြာ သရဏဂံု ေဆာက္တည္ၿပီးမွသာ ငါးပါးသီလ စသည္တို႔ကို ေဆာက္တည္ၾကပါသည္။

သရဏဂံု၏ ေကာင္းက်ိဳး အာနိသင္ကား လူ႕ဘဝ၊ နတ္ဘဝ၏ ျပည့္စံုျခင္း၊ လူ႕စည္းစိမ္၊ နတ္ စည္းစိမ္၊ ျဗဟၼာ့စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံု သည့္အျပင္ မဂ္ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္တိုင္ေအာင္ ေကာင္းက်ိဳး မ်ားကို ေပးႏိုင္ေပသည္။

ငါးပါးသီလကိုမူ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ေန႔စဥ္ ေဆာက္တည္ေလ့ရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ အထူးေရးသား ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ငါးပါးသီလကို အရိယကႏၱသီလ ဟုလည္းေခၚသည္။ အရိယတို႔ ျမတ္ႏိုးေသာ သီလဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရရွိေပသည္။ အရိယပုဂၢိဳလ္တို႔မွာ သီလမစင္ၾကယ္မွာ၊ သီလပ်က္ မွာစိုးရိမ္တတ္သည္။ အၿမဲတမ္း စင္ၾကယ္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကသည္။ ရတနာသံုးပါးႏွင့္ လံုးဝစင္ ၾကယ္သည့္ ငါးပါးသီလကို တစ္ပါးဟု သတ္မွတ္ ၿပီး ဓမၼာဒါသ တရားမွန္ေလးပါးဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ゞင္းတရားမွန္ေလးပါးကို ေသာတာပန္၏ ဂုဏ္အဂၤါ    တရားေလးပါးဟုလည္း မွတ္ယူသင့္ေပသည္။

ဤေနရာ၌ သဂါထာဝဂၢသံယုတ္ေတာ္တြင္ ပါရွိသည့္ ကုန္သည္တစ္စုအေၾကာင္းကို တင္ျပလို ေပသည္။ ပင္လယ္ခရီးတြင္ ေလနီၾကမ္းမိခ်ိန္၌ သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီလ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ေကာင္း က်ိဳးခ်မ္းသာ ခံစားၾကရပံုကို အဓိကတင္ျပလိုေပ သည္။

ကုန္သည္တစ္စုသည္ ထပ္တူအေရာင္းအ ဝယ္ ျပဳၾကရန္ ေလွႀကီးတစ္စင္းျဖင့္ သမုဒၵရာ၌ ခရီးႏွင္လာၾကသည္။ ゞင္းတို႔၏ ေလွႀကီး၌ ေလွ သူႀကီး၊ ေလွသမားမွစ၍ လူ ၇၀ဝ ေက်ာ္ပါဝင္၏။ မည္မွ်ႀကီးမားေသာ ေလွျဖစ္မည္ကို ယခုေခတ္ သေဘၤာႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ေလွ ႀကီးသည္ ေလအဟုန္ႏွင့္ အဆင္သင့္ေနသျဖင့္ သမုဒၵရာ ေရျပင္ဝယ္ တရိပ္ရိပ္ေျပးလ်က္ရွိ၏။

ခရီးထြက္ၾက၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔ တြင္ကား ကုန္သည္မ်ားသည္ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၾက ေတာ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျပင္းထန္ေသာ ေလနီ ၾကမ္းသည္ က်ေရာက္လာေတာ့သည္။ တိမ္လံုး၊ ေတာင္လံုးမွ် ပမာဏရွိေသာ လိႈင္းလံုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေတာ့သည္။ ရြက္ေလွစုတ္၍ တက္ေတြ လည္း က်ိဳးပဲ့ကုန္ေလၿပီ။ ေရမ်ားသည္လည္း ေလွ ႀကီးအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေတာ့သည္။ ေလွ ႀကီးကား အိုးတည္နစ္၊ တျဖည္းျဖည္းနစ္ေလၿပီ။ ေလွေပၚတြင္ ငိုေျြကးသံ၊ တမ္းတသံ၊ ပူေဆြးသံ တို႔သည္ ပြတ္ပြတ္ညံလ်က္ ရွိ၏။ နတ္ေဒဝါမ်ားအား တိုးလွ်ိဳးေတာင္းပန္သံတို႔သည္လည္း ဆူညံလ်က္ရွိ ၾကသည္။

ထိုသို႔ေလွႀကီးတစ္စင္းလံုး အုတ္အုတ္က်က္ က်က္ ဆူပြက္ေနေသာ္လည္း ကုန္သည္တစ္ဦးကမူ   ေလွႀကီးတစ္ေနရာ၌ တင္ပ်ဥ္ေခြဖြဲ႕ခ်လ်က္ၿငိမ္သက္ စြာ ထိုင္ေနသည္။ ၄င္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ တစ္ ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ခရီးထြက္ခါနီး၌ ရဟန္းေတာ္ မ်ားကို ေနအိမ္သို႔ပင့္၍ ဆြမ္းကပ္ခဲ့သည္။ သကၤန္း စေသာ လွဴဖြယ္မ်ားကိုလည္း လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္ ငါးပါးသီလကိုလည္း ခံယူေဆာက္ တည္ခဲ့သည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႕ေနခ်ိန္အထိ လည္း သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္ ငါးပါးသီလကို မက်ိဳးမ ပ်က္ေအာင္ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့၏။ ၄င္းသည္ စင္ၾကယ္ေသာ ၄င္း၏ သီလႏွင့္ သရဏဂံုကို ယံုၾကည္သည္။ အားကိုးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သရဏဂံု ႏွင့္ သီလကို ဆင္ျခင္ကာ လာမည့္ေဘးကို ေျပးေတြ႕ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေလွေပၚရွိ အျခားလူမ်ားသည္ အားကိုးရာမဲ့ စြာျဖင့္ လူးလာေခါက္ျပန္ ဟိုမွသည္မွ သြားလာေန ၾကရင္း ထိုဗုဒၶဘာသာဝင္ လူထူးလူဆန္းအနီးသို႔ ဝိုင္းအံု ေရာက္လာၾက၏။ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္စြာ  ရဲရဲတင္းတင္း ထိုင္ေနႏိုင္ျခင္းမွာ အားကိုးရွိ၍သာျဖစ္ ေၾကာင္းကို ရိပ္မိၾက၏။ ထိုအားကိုးအားထားကို ေပး၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ゞင္းတို႔အားလည္း ေပးရန္ ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳးၾက၏။

ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဥပါသကာသည္ ထိုလူ ၇၀ဝ ခန္႔ကို ၁၀ဝ စီ လူစုခြဲလိုက္သည္။ ပထမ အစု၁၀ဝကို သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီလကို ေပး၏။ ေလွႀကီးကား အိုးတည္နစ္၊ နစ္ေနဆဲျဖစ္၏။ ထိုလူ ၁၀ဝ ကို သရဏဂံုႏွင့္ သီလေပးၿပီးခ်ိန္၌ ၄င္းတို႔၏ ေျခဖမိုးေပၚသို႔ ေရေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္၏။ ဒုတိယ အုပ္စု  ၁၀ဝ အား ေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒူးဆစ္သို႔ ေရာက္ေနေပၿပီ။ တတိယအုပ္စုအား ေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ ေပါင္ရင္းအထိ၊ စတုတၴအုပ္စုအား ေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ ခ်က္အထိ၊ ပဥၥမအုပ္စုအားေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ သားျမတ္ အထိ၊ ဆ႒မ အုပ္စုအားေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ လည္ပင္း အထိ၊ သတၲမ အုပ္စုအားေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ ပါးစပ္ အထိ ဆားငန္ေရမ်ား ေရာက္ရွိလာေလေတာ့သည္။ ေလွသူႀကီး၊ ေလွသားမ်ားအပါအဝင္ လူ ၇၀ဝ လံုးကို သီလေပးၿပီးခ်ိန္၌ ထိုဗုဒၶဘာသာဝင္ ဥပါသကာက ေအာက္ပါအတိုင္း သတိေပးသည္။

“အေမာင္တို႔ …သင္တို႔ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွာ ယခု အခါ အားကိုးအားထားစရာဟူ၍ အျခားဘာမွ်မရွိ ေတာ့။ သင္တို႔ မၾကာမီကမွ ေဆာက္တည္ထား အပ္ေသာ သီလကိုသာ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္း၍ အားကိုး လ်က္ ေနၾကေပေတာ့”

အားလံုးေသာ သူတို႔သည္ မိမိသီလကိုသာ ဆင္ျခင္ေနၾက၏။ ထိုသို႔ေသေဘး၏ အနီးကပ္၌ ယူအပ္ေသာ သရဏဂံုႏွင့္ သီလကုသိုလ္ ေစတနာ ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္တြင္ ၄င္းေလွေပၚ ရွိလူ ၇၀ဝ လံုးသည္ တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ ၾကေလသည္။ ထိုသိို႔ တာဝတႎသာသို႔ ေရာက္လာ ၾကၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ အတိတ္ ျဖစ္စဥ္ကို ျပန္လည္၍ ဆင္ျခင္ ၾကေသာအခါ ထိုနတ္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ ၏ေက်းဇူးရွင္ ဥပါသကာ နတ္ကို သတိရၾက၏။ ေက်းဇူးရွင္ ဥပါသကာနတ္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းရ သျဖင့္ ရရွိေသာ ခ်မ္းသာကို လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းပင္ သိ ၾကရေတာ့သည္။ ၄င္းတို႔ေက်းဇူး ရွင္၏ဂုဏ္ကို ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၾက၏။

ဤကား သရဏဂံုႏွင့္ ငါးပါးသီလအား ေစာင့္ ထိန္းျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားၾကရပံုကို လက္ ေတြ႕သာဓက တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရျခင္း ျဖစ္ေပသတည္း။

 

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

က်မ္းကိုးစာရင္း

၁။ သဂါတာဝဂၢသံယုတ္ ျမန္မာဘာသာဋီကာ    (အရွင္ကု႑လာဘိဝံသ၊ အမရပူရ၊ မဟာဂႏၶာ႐ံု နာယက ဆရာေတာ္)

၂။ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္

(သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ဦးစီးဌာန)

၃။ ျပည္ေထာင္စုနီတိ(ဦးႏု)