ေတာေျခာက္ျခင္းလား၊ ေတာေမွာက္ျခင္းလား – ဂမၻီရလွမ်ိဳးဦး

အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ထန္းတင္ရြာသား ေယာက္ဖ ေရႊသာက ငါနဲ႔ ေတာလည္(လယ္)သြားမယ္ မင္း လိုက္ခဲ့လို႔ေခၚတာနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ လိုက္သြားတယ္။ ရြာမွအထြက္ ေတာထဲအဝင္ ေယာက္ဖ ငွက္ေမႊးလွ လွေလး လိုခ်င္တယ္၊ မႈတ္ေျပာင္းနဲ႔ပစ္ဖို႔ မႈတ္စူးလွ လွစည္းရန္ ငွက္ေမြး ၾကက္ေမြးလိုတယ္။ ဒါကို ရည္ရြယ္ေျပာလိုက္တာ။ ေခ်းခံေခ်ာင္၊ သခ်ႋဳင္း ေတာင္ေပၚ သစ္ပင္ေပၚနားေနတဲ့ ျပဳန္းမတီငွက္ကို (ၾကက္တညင္မေလာက္ရွိသည္) ေယာက္ဖက ႏွစ္လံုး ျပဴးေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ထည့္လိုက္တယ္။ ျပဳန္းမတီငွက္ ေမႊးေတြ ဖြာထြက္သြားတယ္။ သစ္ပင္ေအာက္က်လာ တဲ့ငွက္ ကြ်န္ေတာ္ ေျပးေကာက္တယ္။ အနား ေရာက္မွ ထပ်ံသြားတယ္။ ခ်ံဳေပၚ ေနဆာခံေနတဲ့ ဘုတ္ငွက္ပစ္တယ္။ အေမြးေတြဖြာၿပီးေနာက္ လန္ ဆင္းလာတာ ျမင္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ေျပးသြားပါ တယ္။ ဘုတ္ငွက္ ခ်ံဳေတာထဲ ေျပးဝင္သြားတယ္။ ေတာၾကက္မ ပစ္တယ္။ အေမြးေတြေတာ့ ပစ္လိုက္ တိုင္း ဖြာလံႀကဲ သြားတာပဲ။ မရဘူးထပ်ံသြားတယ္။ ဘန္ေဗြးကြင္း ေရမ်က္ေခ်ာင္း-ေရႊေတာင္-ေငြ ေတာင္-နတ္ေတာင္-ေခ်းခံေခ်ာင္ သခ်ႋဳင္း တစ္ေရာ တစ္ေက်ာ လွည့္လည္ပစ္ၾကတယ္။ အင္းမွာ ငါးရွာ ေနတဲ့ ေျခာက္ေတာင္ဗ်ိဳင္းႀကီးပစ္တာ အေမြးေတြ ဖြာလံသြားေပမယ့္ ေျပးႏိုင္တယ္။ ခ်ံဳထဲဝင္သြားတယ္။ သစၥာႀကီးတဲ့ ေအာက္ခ်င္းငွက္၊ ႀကိဳးၾကာကိုေတာ့ မပစ္ဘူးေရွာင္တယ္။ ရွဥ့္ငေပါႀကီးပစ္တာ သစ္ပင္မွ က်လာေပမယ့္ ေျပးသြားတယ္။ ေခ်ာင္းကမ္းနားသစ္ ပင္ေလးေပၚနားေနတဲ့ ေရတန္းဂ်စ္ငွက္ပစ္တာ အေမြးေတြဖြာၿပီး ပက္လက္လန္က်လာတယ္။ ေျပး ဖမ္းတာ ေရထဲငုတ္သြားတယ္။ ေရဘဲေတြလည္း ဒီလိုပဲ၊ က်လာၿပီး ပ်ံေျပးၾကတယ္။

ေယာက္ဖက သိပ္မညံ့ဘူး။ သံုးခါပစ္ရရင္ ႏွစ္ခါေလာက္ေတာ့ရတယ္။ လက္ေျဖာင့္တယ္။ ဒီေန႔မွ ဘယ္လိုျဖစ္မွန္းမသိ စဥ္းစားခက္ေနတယ္။ ပင္ပန္းတာသာ အဖတ္တင္တယ္။ တစ္ေကာင္မွ မရဘူး။ လက္လြတ္ျပန္လာခဲ့ရတယ္။

ဂမၻီရလွမ်ိဳးဦး

 

မေနာမယဝိုင္းေတာ္ သား ဆရာဒိဗၺာန္(ဂမီၻရ)၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ . .

ဂမၻီရလွမ်ိဳးဦး၏ ေတာေမွာက္ျခင္းလား၊ ေတာေျခာက္ျခင္းလားအမည္ရွိ စာမူမွာ စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းပါသည္။ ဆရာတို႔ ငွက္ပစ္ထြက္ၾကျခင္း မွာ ကေလးမ်ား အေပ်ာ္ငွက္ပစ္ထြက္သလိုမ်ိဳး ေလာက္ေလးခြ ႏွင့္ ေလာက္စလံုးအိတ္ကို စလြယ္သိုင္းလြယ္၍ ရပ္ကြက္ထဲတစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ ေတာင္ပစ္ ေျမာက္ပစ္၊ ေခြးပစ္၊ စာကေလးပစ္ အေပ်ာ္ကစားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အထင္ကရ ေတာသို႕ ဝင္၍ ငွက္ပစ္ထြက္ျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမဲပစ္ ထြက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။

အမဲပစ္ထြက္သူမ်ားသည္ မုဆိုးစည္းကမ္း ကိုလိုက္နာၾကရသည္။ ကိုယ္ပစ္မည့္ သားေကာင္မွာ ၾကက္ကေလး ငွက္ကေလး စသည့္ အေသးအမႊား သတၲဝါေလးမ်ားျဖစ္၍ မုဆိုးစည္းကမ္းလိုက္နာစရာ မလိုဟု မွတ္ယူ၍မရပါ။ မုဆိုးဟူသည္ ေတာသို႔ဝင္ ၍ ၾကက္ကေလးငွက္ကေလးမွအစ ေျပာင္၊ ဆင္၊ က်ား ဟူေသာ ေတာေကာင္ႀကီးမ်ားကို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္သူမ်ား အထိ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ပစ္မည့္ေတာ၏ ပိုင္ရာဆိုင္ ရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေတာပိုင္၊ ေတာင္ပိုင္၊ ကြင္းပိုင္ အစရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ပစ္ခတ္မည့္ ေသနတ္၊ ဒူးေလး၊ ျမား စသည္ မ်ားကို ျပသ၍ထမင္းဦးေပါင္း၊ အရက္ ၾကက္ေၾကာ္စသည္ တို႔ျဖင့္ တင္ေျမႇာက္ပသ ၿပီးလွ်င္ ခ်ိဳ(ဂ်ိဳ)က်ိဳးနားရြက္ပဲ့၊ ေတာင္ပံက်ိဳး ေျခက်ိဳး သတၲဝါမ်ားအား စြန္႔က်ဲေပးကမ္း ပါဟု ေတာင္းယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔မဟုတ္မူဘဲ ႏွလံုးျပဴးေသနတ္ႏွင့္ ငွက္ ေမြးလွလွလိုခ်င္၍ ပစ္ခတ္သည္ဆိုလွ်င္ငွက္ေမြးကို သာ ရမည္ျဖစ္၏။ စားေလာက္ရေသာ ငွက္အေကာင္ကို ရမည္မဟုတ္ေပ။

 

ဒိဗၺာန္(ဂမၻီရ)