ဓမၼရံႀကီးဘုရားသမုိင္း

ဓမၼရံႀကီးဘုရားသည္ ကြမ္းေတာင္ေပါက္ လုိဏ္တစ္ဆင့္ဂူ ဘုရားႀကီးျဖစ္ၿပီး ေအဒီ (၁၁၆၅)တြင္ နရသူမင္း (ခ) ကုလားက်မင္း ေအဒီ (၁၁၆၃-၁၁၆၅)ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။ထု-ဓမၼရံ၊ ဥာဏ္-သဗၺညဳ၊ အႏု-အာနႏၵာ၊ တန္ခုိး- ေရႊစည္းခံု ဟူေသာ အဆုိအရ ဓမၼရံ ဘုရားႀကီးသည္ ပုဂံေဒသတြင္ ထုထည္ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္သည္။

ဓမၼရံႀကီးဟူေသာ အမည္သည္ ဓမၼရံသီ (တရားေတာ္၏ ထြန္းပရာ) ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ရသည္။ ဓမၼရံႀကီးဘုရားဟု အမည္တြင္ သည္မွာ နရပတိစည္သူ (စည္သူ-၂) လက္ထက္ ဓမၼရံႀကီးအမည္ရွိ မေထရ္ျမတ္သည္ ထုိဘုရားတံတုိင္း ၀င္းအတြင္း အေနာက္ဘက္ ေထာင့္ရွိ အုတ္ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသံုး ခဲ့သည့္အတြက္ ထုိမေထရ္ျမတ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဓမၼရံသီဘုရား ဟု ေခၚခဲ့ၾကရာမွ ကာလၾကာေသာ္ ဓမၼရံႀကီး ဟု ေျပာင္းလဲအမည္ တြင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

နရပတိစည္သူမင္းသည္ ဖခင္ အေလာင္းစည္သူမင္းအား သတိရမိသည့္အတြက္ေနာင္တရၿပီး ထုိမေကာင္းမႈ ေျပေပ်ာက္ ေစရန္ႀကီးစြာေသာ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဓမၼရံႀကီး ဘုရားကုိ တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓမၼရံႀကီးဘုရားတြင္ အုတ္စီအုတ္နင္း ေကာင္းမြန္မႈတုိ႔ကုိ ေလ့လာႏုိင္သည္။ ဘုရားအတြင္း အုတ္နံရံတြင္ ဓားစီခုတ္ (အုတ္မ်ားကုိ သရြတ္ႏွင့္ မစိမီ ဓားျဖင့္ ေရႊခုတ္ျခင္း) အုတ္စီပံုမ်ား၊ အမုိးခံုးမ်ားတြင္ သဲေက်ာက္မ်ား ညႇပ္စီ၍ စီထားပံုမ်ား၊ ဘုရား၏ နံရံေထာင့္မ်ားတြင္ က်င္တြယ္ပံု ေထာင့္ခ်ဳပ္ ေက်ာက္တံုးမ်ား၊ နံရံႏွစ္ခုတဲြ ဆက္ေနေစရန္ ေထာင့္ခ်ဳပ္ ေပါင္းကူးမ်ားကုိ ေလ့လာႏိုင္သည္။

(ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္ တည္ေဆာက္ ထားေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခံရေသာ္လည္း ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။)

ဓမၼရံႀကီး ဘုရားအုတ္စီလက္ရာ ေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ ႏွင့္ တစ္ခ်ပ္အၾကား အပ္ထုိး၍ မရႏိုင္ေအာင္ ေစ့စပ္ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာစမွတ္ ျပဳၾကသည္။ ဘုရားတည္ရာတြင္ နရပတိစည္သူမင္း ကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးၿပီး အလုပ္တာ၀န္ ေပါ့ေလ်ာ့လွ်င္ အျပစ္ေပးသည့္ အတြက္ ပန္းရံ ဗိသုကာ တုိ႔သည္ ေစ့စပ္ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရ၍ ဘုရားတည္၍ မၿပီးႏုိင္ဟု အဆုိရွိသည္။

ဓမၼရံႀကီး ဘုရားအလယ္မ႑ိဳင္ ပတ္လည္၌ စၾကၤပတ္လမ္း ႏွစ္ထပ္ရွိေသာ္လည္း အတြင္းစၾကၤ ပတ္လမ္း တစ္ခုလံုး ႏွင့္ အျပင္စၾကၤပတ္လမ္း အတြင္းမွ အတြင္း စၾကၤသုိ႔ ၀င္ေပါက္ အားလံုးကုိ အုတ္ျဖင့္ အေသပိတ္ဆုိ႔ထားသည္။

 

Credit to

#OriginalUploader