စကားေျပာၾကပါသည္

 

မိမိတို႔ျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ကုသိုလ္ကံအ ေၾကာင္းတရားတို႔ေၾကာင့္ ေသသည္၏အျခားမဲ့၌ ဘံု႒ာနအသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိခံစား၊ စံစားၾကရကုန္ ၏ဟု ၾကားဖူးပါသည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ရခိုင္ကုန္းရွိ အမွတ္ (၅၁၅) ဆက္သြယ္ေရးတပ္ရင္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္စဥ္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျဖစ္တစ္ခုကို ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

တစ္ခုေသာည သန္းေခါင္ခ်ိန္ခန္႔တြင္ တပ္ ရင္းလူပ်ိဳစားရိပ္သာဘက္မွ လူႏွစ္ဦး သာမန္ေျပာ ႐ိုးေျပာစဥ္စကားမ်ား ေျပာဆိုကာ လူပ်ိဳအိပ္ေဆာင္ ေပၚသို႔ လွမ္းတက္လာခဲ့ပါသည္။

လူပ်ိဳစားရိပ္သာမွ လူပ်ိဳအိပ္ေဆာင္အဝင္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းေထာင့္တြင္ အိပ္ေဆာင္မွဴးစခန္း သီးသန္႔ရွိၿပီး ညာဘက္ျခမ္းနံရံကပ္ခုတင္တြင္ ရဲ ေဘာ္တစ္ဦး အိပ္ေပ်ာ္ေနကာ ဒုတိယခုတင္တြင္ ျခင္ေထာင္ မေထာင္ရေသးေသာ တာဝန္က် ရဲေဘာ္ တစ္ဦး အိပ္ရာသာရွိပါသည္။ တတိယခုတင္တြင္ စာေရးသူႏွင့္ စတုတၴခုတင္တြင္ ရဲေဘာ္တစ္ဦးအိပ္ ေပ်ာ္လ်က္ရွိၿပီး အိပ္ေဆာင္တြင္း က်န္ခုတင္မ်ား တြင္လည္း ရဲေဘာ္မ်ားက်ိဳးတိုးက်ဲတဲ အိပ္ေပ်ာ္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ရင္းႏွီးၿပီးသား ゞင္းတို႔အသံ မ်ားကို အံ့အားသင့္လ်က္ နားေထာင္ရင္းၾကည့္ေနစဥ္ အိပ္ေဆာင္ေပၚသို႔ လွမ္းတက္လာေသာ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔က က်ဆံုးခဲ့ေသာ ဆရာတစ္ဦးႏွင့္ ရဲ ေဘာ္တစ္ဦးတို႔ကို မီးေရာင္ထိန္ထိန္လင္းေနသည့္ အိပ္ေဆာင္အတြင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႕လိုက္ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္သည္ ျခင္ေထာင္တြင္း ပက္လက္ အိပ္လ်က္အေနအထားမွ မ်က္စိေမွးကာ ေသခ်ာ စြာၾကည့္ေနမိပါသည္။

၄င္းတို႔လည္း ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္စကားေျပာ လွမ္းဝင္လာရင္း ကြ်န္ေတာ့္ေျခရင္းျခင္ေထာင္စကို ကိုင္ကာ တစ္ခ်က္ေခ်ာင္းၾကည့္ၿပီး အရပ္ျမင့္ျမင့္ႏွင့္ ဆရာျဖစ္သူမွ ဒီေကာင္အိပ္ေနတယ္ဟု ေျပာဆိုကာ လွည့္ထြက္သြားပါသည္။

၄င္းတို႔ ေဘးခုတင္ကြယ္သည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ လည္း ျဖည္းညင္းစြာထကာ ေသခ်ာစြာ ရပ္ၾကည့္ေန ရင္း မိမိကိုယ္မိမိ အိပ္မက္ မက္ေနသလား ဆန္းစစ္ ေနမိပါသည္။

၄င္းတို႔အိပ္ေဆာင္အလယ္ တံခါးမႀကီးအ ေရာက္ တာဝန္ခ်ိန္ၿပီးဆံုး၍ အိပ္ေဆာင္သို႔ ျပန္လာ ၾကေသာ ရဲေဘာ္ေလးမ်ား ေျခသံႏွင့္အတူ ၄င္းတို႔ ႏွစ္ဦးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါေတာ့သည္။

ရဲေဘာ္တစ္ဦးက ကြ်န္ေတာ့္အား –

“ဆရာ မအိပ္ရေသးဘူးလား”

“ေအး တစ္ေရးႏိုးတာပါကြာ”

ကြ်န္ေတာ္လည္း ထိုမွ်သာေျပာၿပီး ခုတင္ သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။ ၄င္းကိစၥကို မည္သူ႕မွ် မေျပာျပခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ရင္မွ အေတြးတစ္ ခုကမူ ဤမျမင္အပ္ေသာ အပါယ္ဘံုသားတို႔ကို တပ္ အပ္ထင္ထင္ ႐ုပ္သြင္သာမက အသံကိုပါ နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ …

ကြ်န္ေတာ္သည္ ကံဆိုး၍လား။ ကံပဲေကာင္း ၍လားဟူမူ ကံေကာင္း၍ဟူ၍သာ။

 

စိုးညြန္႔မိုး

 

မေနာမယဝိုင္းေတာ္ သား ဆရာဒိဗၺာန္(ဂမီၻရ)၏ ျပန္လည္သံုးသပ္ တင္ျပခ်က္ . .

ဆရာစိုးညြန္႔မိုး၏ စကားေျပာၾကပါသည္ အမည္ေပးထားေသာ စာမူမွာ ထူးဆန္းသည္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ လူတို႔သည္ သရဲေျခာက္လွန္႔ခံရရာတြင္ ေၾကာက္စရာလန္႔စရာ ႐ုပ္သြင္မ်ားကို မေကာင္းဆိုး ဝါးမ်ားကျပ၍ ေျခာက္လွန္႔ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔စရာ အသံနက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ေျခာက္လွန္႔ျခင္းမ်ား ကိုသာ အမ်ားအားျဖင့္ ခံၾကရသည္ဟုသာ ၾကားဖူးပါသည္။

ယခု ဆရာစိုးညြန္႔မိုး ေတြ႕ျမင္ရေသာ နာနာဘာဝ ဝိညာဥ္မ်ားမွာ ဆရာစိုးညြန္႔မိုးအားေျခာက္လွန္႔ ျခင္းလည္း မမည္ပါ။ သူတို႔ဘာသာ ေျပာ႐ိုးေျပာစဥ္ စကားမ်ားေျပာ ဆိုလာၾကသည္ကို ဆရာစိုးညြန္႔မိုးက ျမင္ေတြ႕ ၾကား သိရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာစိုးညြန္႔မိုးက  ကြ်န္ေတာ္ကံဆိုး၍လားကံေကာင္း၍လားဟု ေမးခြန္း ထုတ္လာပါသည္။ တစ္ဖန္ သူကိုယ္တိုင္ကပင္ သူ႕ကိုယ္ သူအထင္ျဖင့္ ကံေကာင္း၍ႀကံဳရျခင္းျဖစ္ သည္ဟူ၍လည္း မွတ္ခ်က္ျပဳထားပါသည္။ စင္စစ္တြင္ ဆရာစိုးညြန္႔မိုး ေမးသကဲ့သို႔ ကံေကာင္း၍လား ကံဆိုး၍လားဟူသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ကံေကာင္း၍သာဟူသာ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္အား ေျဖၾကားရမည္ဆိုလွ်င္ ကံေကာင္း၍လည္း မဟုတ္ပါ။ ကံဆိုး၍လည္း မဟုတ္ပါ။ မေတာ္တဆ ႀကံဳႀကိဳက္သျဖင့္ ေတြ႕ရျမင္ ရၾကားရျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္ခန္းစာယူ ရန္မွာ မေသခင္ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ားကို ႀကိဳးစားေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းျဖင့္ မိမိဘဝေသသည္၏ အျခားမဲ့၌ ေကာင္းရာဘံုဘဝသို႔ ခ်က္ခ်င္းကူးေျပာင္း ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားသင့္ပါေၾကာင္း။

ဒိဗၺာန္(ဂမၻီရ)