ႀကီးပြားေရး လမ္းညႊန္

လူ႕ေလာက၌ မ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ တိုး တက္ႀကီးပြားခ်င္ၾက၏။ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းအရသာ တိုးတက္ႀကီးပြားလိုေသာ အတိုင္းအတာ ကြာျခားခ်င္ ကြာျခားမည္။ တိုးတက္ ႀကီးပြားလိုေသာ ဆႏၵရွိပံုျခင္းကား အတူတူပင္ျဖစ္၏။

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုလ်င္ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မားသည့္အေလွ်ာက္ ခုနစ္ႏွစ္ ရွစ္ႏွစ္ အရြယ္ အလြန္ငယ္လြန္းပါလ်က္ ဘယ္လိုလုပ္လွ်င္ တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္မည္ကို သိလို၏။ ဤသို႔ ငယ္ ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ သိလိုစိတ္ရွိျခင္းသည္ အတိတ္ ဘဝေဟာင္းက အေၾကာင္း(အထံု)ဟု ဆိုႏိုင္၏။ အခ်ိဳ႕ အသက္အရြယ္သာ ႀကီးသြားသည္ ဘယ္လိုႀကီးပြား ေအာင္ လုပ္ရမည္ကို စူးစမ္းရေကာင္းမွန္းမသိသူမ်ား လည္းရွိေသး၏။

ဘုရားလက္ထက္ေတာ္က သာဝတၳိျပည္၌ ေနထိုင္ေသာ အလြန္ခ်မ္းသာသည့္ သူေဌးတစ္ ေယာက္၌ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္ သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ထိုကေလးသည္ အရြယ္ႏွင့္မမွ်ေအာင္ ဥာဏ္ပညာ ႀကီး၏။ တစ္ေန႔ သူ၏ ဖခင္အား “ဖခင္ … ခ်မ္း သာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါသလဲ” ေမး၏။ ဖခင္ ျဖစ္တဲ့ သူေဌးက “ငါ႔သားေမးတဲ့ ေမးခြန္း ျပႆနာ ဟာ သိပ္သိမ္ေမြ႔ခက္ခဲတယ္၊ ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ တစ္ပါး အထက္ဘဝဂ္၊ ေအာက္အဝီစိ အတြင္း  ရွိရွိ သမွ် သတၲဝါေတြဟာ ဒီေမးခြန္းျပႆနာကို ေျဖဆို ႏိုင္တဲ့သူ ရွိမွာမဟုတ္ဘူး” ဟု ႀကံစည္မိ၏။

အေဖသည္ သားကိုေခၚကာ ပန္း၊ နံ႔သာ၊ နံ႔သာရည္တို႔ကိုယူလ်က္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ကို သြားၿပီး  ျမတ္စြာဘုရားကိုပူေဇာ္ရွိခိုး၍ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္မွာေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို “အရွင္ဘုရား … ဒီကေလးဟာ ပညာရွိပါ တယ္။ အက်ိဳးရွိေအာင္လည္း ျပဳတတ္ပါတယ္၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္ကို အက်ိဳးစီးပြားရဲ႕ အေၾကာင္း ျဖစ္တဲ့ ပုစၦာျပႆနာကို ေမးပါတယ္။ ဘုရား တပည့္ေတာ္ဟာ အဲဒီပုစၦာျပႆနာရဲ႕ အေျဖကိုမသိ ပါဘူး၊ ဒါ႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ထံ တပည့္ေတာ္ လာပါ တယ္၊ အရွင္ဘုရား …ဘုရားတပည့္ေတာ္ ေတာင္း ပန္ပါတယ္။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ကို အဲဒီပုစၦာျပႆနာ ရဲ႕ အေျဖကို ေဟာေတာ္မူပါ”ဟု ေလွ်ာက္ထား ေတာင္းပန္၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္က “ဒါယကာ … ေရွးက လည္း ငါ႔ကို ဒီကေလးဟာ အဲဒီပုစၦာျပႆနာကို ေမးဖူးတယ္။ ငါလည္း အဲဒီသူငယ္ကို ေျပာဖူးတယ္။ ဒီတုန္းက ဒီသူငယ္ ဒီျပႆနာရဲ႕ အေျဖကို သိတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ ဘဝဖံုးလႊမ္းထားတဲ့အတြက္ မမွတ္မိႏိုင္ေတာ့ဘူး” ဟု မိန္႔ၾကားေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ သူေဌးက ဘုရားရွင္အား “အရွင္ဘုရား …အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေသာ အရွင္ဘုရား မိန္႔ၾကားေတာ္မူမွသာ ဘုရား တပည့္ေတာ္မ်ား သိရွိရပါမယ္။ ဘုရားတပည့္ေတာ္ မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူပါဘုရား” ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ဤသို႔ေဟာေတာ္ မူေလသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ အလြန္ ခ်မ္းသာေသာ သူေဌးျဖစ္၏။ သူ၏ အသက္ခုနစ္ႏွစ္ သာရွိေသးေသာ သားသည္ အလြန္ဥာဏ္ပညာ ႀကီး၏။ အက်ိဳးရွိေအာင္လည္း ျပဳတတ္၏။ ထိုသူေဌး သားသည္ တစ္ေန႔ သူ၏ဖခင္အား “ဖခင္ … ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရပါသလဲ” ဟု ေမး၏။

ထိုကဲ့သို႔ေမးေသာအခါ ဘုရားေလာင္းျဖစ္ ေသာ ဖခင္က သားအား –

“သားေမာင္ ..

က်န္းမာျခင္းဆိုတဲ့ အျမတ္ဆံုးလာဘ္ကို အလိုရွိရမယ္ (က်န္းမာေရးေကာင္းရမယ္)။

ကိုယ္က်င့္သီလလည္း အလိုရွိရမယ္ (ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းရမယ္)။

ပညာရွိတို႔ရဲ႕ ဩဝါဒကိုလည္း အလိုရွိရမယ္ (နာခံမွတ္သားရမယ္)။

အျမင္အၾကားကိုလည္း အလိုရွိရမယ္ (ဆည္းပူး ရွာေဖြရမယ္)။

သုစ႐ိုက္သံုးပါးကိုလည္း အလိုရွိရမယ္ (ကုသိုလ္အၿမဲျပဳေနရမယ္)။

မပ်င္းမရိျခင္းကိုလည္း အလိုရွိရမယ္ (မပ်င္းရိရဘူး)။

ဒီတရားေျခာက္ပါးဟာ စီးပြားျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ အေၾကာင္းပဲ”ဟု ေျဖၾကား၏။ သူေဌးသားသည္ ထိုအခါမွစ၍ စီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း တိုးတက္ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားမ်ားကို က်င့္၏။ ထို မိသားစုသည္ တစ္သက္လံုး ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဒါန သီလ ဘာဝနာေကာင္းမႈမ်ားကိုျပဳကာ သုဂတိဘံုဘဝ မ်ားသို႔ လားေရာက္ရ၏။ ယခု ဘုရားရွင္လက္ထက္ ေတာ္၌ ထိုသူေဌးသားသည္ အတိတ္ဘဝက သူေဌး သားျဖစ္ဖူး၏။ ဘုရားရွင္သည္ ထိုအခါက သူေဌး ျဖစ္ဖူးၿပီဟု ဇာတ္ေတာ္ကိုေပါင္း၏။

 

ႀကီးပြားေၾကာင္းတရားေျခာက္ပါးကို ေလ့လာေသာအခါ –

 

(၁) က်န္းမာေရးေကာင္းရမည္ဟု ဆိုရာ၌ က်န္းမာေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ က်န္းမာေရး ေကာင္းမွသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အားလံုးကို ရည္မွန္းသေလာက္ ခရီး ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ က်န္းမာ ေရး ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ လံုးဝမလုပ္သင့္ေခ်။ အလုပ္အလြန္လုပ္ၿပီးမွ က်န္းမာေရး ထိခိုက္သြား လွ်င္လည္း မိမိလုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးစားရက်ိဳးနပ္ေတာ့ မည္မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားရွင္သည္ က်န္းမာ ေရးကို နံပါတ္ (၁) ေဟာေတာ္မူသည္။

 

(၂) ကိုယ္က်င့္သီလျပည့္စံုရမည္ ဟုဆိုရာ၌ ကိုယ္က်င့္တရား မေကာင္းလွ်င္ မည္သူမွ် ယံုၾကည္ မည္ မဟုတ္၊ သူတစ္ပါး၏ ယံုၾကည္မႈကို မရလွ်င္ လံုးဝ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္၊ ကံငါးပါးလံုးကို မဆိုထားဘိ၊ အဒိႏၷာဒါနႏွင့္ မုသာဝါဒ တစ္ခုခု ပ်က္ယြင္းေန လွ်င္ပင္ အလုပ္လုပ္၍ မျဖစ္ ေတာ့။ သုရာေမရယ လြန္ကဲလာ လ်င္ ေရာက္ေနသည့္ အေျခအ ေနမွ ျပန္က်ရန္မွာ ေသခ်ာေန ေတာ့၏။ သုရာေမရယေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ခဲ့သူမ်ားကား အမ်ား အျပားပါေပ။

 

(၃) ပညာရွိတို႔၏ ဩဝါဒ ကို နာခံမွတ္သားရ မည္ဟုဆိုရာ ၌သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္၊ သက္ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းကို ထူးထူးခြ်န္ ခြ်န္တက္ေျမာက္ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပညာရွိသာျဖစ္၏။

မိမိ ေလ့လာေနေသာ ဘာသာရပ္၊ လုပ္ငန္းအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ ေသာပညာရွင္ႏွင့္ လက္တြဲကာ လမ္းၫႊန္မႈ၊ အႀကံဥာဏ္ေပးမႈကို ရယူကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။

(၄) အၾကားအျမင္ မ်ား ေအာင္ ရွာေဖြဆည္းပူးထား ရမည္ဟု ဆိုရာ၌ ေခတ္ႏွင့္တေျပးညီ အရာရာကို သိထားရန္ လိုသည္။ အိုင္တီနည္းပညာမ်ား အလြန္ထြန္းကားကာ ကမၻာကို ရြာေလာက္ မွတ္ေနသည့္ ဤေခတ္ ဤကာလႀကီး၌ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ၃၀ ေလာက္က ဗဟုသုတျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္၍ မရေတာ့၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ မ်က္ ေမွာက္အခ်ိန္၏ ျဖစ္ေပၚလာမႈကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပး ညီ သိေနရန္လိုသည္။

(၅) သုစ႐ိုက္သံုးပါး အလိုရွိရမည္ဟု ဆိုရာ၌ လုပ္ငန္းႀကီးလွ်င္ ကုသိုလ္ကံႀကီးဖို႔လို၏။ အခ်ိဳ႕ရာထူး မ်ား၊ စည္းစိမ္မ်ားသည္ ပစၥဳပၸန္ကံတစ္ခုတည္းႏွင့္ မရႏိုင္၊ အတိတ္က ႀကီးမားေသာကုသိုလ္ကံပါမွ ရႏိုင္၏။

ဆန္ ဆံုေတာ့စား၊ ကံ ကုန္ေတာ့သြား ဟူ ေသာ စကားကဲ့သို႔ ကံကုန္လွ်င္ ရွိသမွ်ကို စြန္႔၍ သြားရမည္။ အတိတ္က ကံက အားနည္းလာသည့္ တိုင္ ပစၥဳပၸန္ကံက အားေကာင္းေနလွ်င္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လမ္းဆိုးဆိုးကို သြားသူ ကဲ့သို႔ လမ္းဆိုးေနသည့္တိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမျဖစ္ႏိုင္။ ထိုဆိုး ေသာခရီးလမ္းပိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္၏။ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္က နဲ႔နဲ႔၊ လမ္းက အလြန္ဆိုးေနလွ်င္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ တစ္စစီ ျပဳတ္ထြက္ၿပီး ထိုဆိုးလွေသာ ခရီးလမ္းပိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

လမ္းသည္ အတိတ္ကံႏွင့္တူ၍ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္သည္ ပစၥဳပၸန္ကံႏွင့္တူ၏။ မိမိတို႔အတြက္ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရမည့္ ပစၥဳပၸန္ ကာယသုစ႐ိုက္၊ ဝစီသုစ႐ိုက္၊ မေနာသုစ႐ိုက္ ဟူေသာ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္တို႔ျဖင့္ ဒါန သီလ ဘာဝနာ ကုသိုလ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အၿမဲ ျပဳလုပ္ အားထုတ္ေနၾကရမည္။ သို႔မွသာ ယခုဘဝ၌ က်န္း မာ၊ ခ်မ္းသာ၊ အသက္ရွည္႐ံုမွ်မက အနာဂတ္ ဘဝမ်ားပါ ထိုအက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိသြားမည္ျဖစ္၏။

(၆) မပ်င္းရိရဟု ဆိုရာ၌ ပ်င္းရိျခင္းသည္ စီးပြားဥစၥာပ်က္စီးျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ပါးျဖစ္၏။

သုရာေသာက္စား၊ လမ္းသြားခါမဲ့၊ ႐ႈငဲ့ သဘင္၊ ေပ်ာ္ရႊင္အန္ေလာင္း၊ မေကာင္းမိတ္ဖ်င္း၊ ပ်င္းရိျခင္းကား၊ ယိုယြင္းဥစၥာ၊ ပ်က္ေၾကာင္းသာ တည္း … ဟူေသာ ဘုရားေဟာ ေဒသနာေတာ္ ႏွင့္အညီ ေရွးပညာရွိမ်ား ဆံုးမထားေသာ စကားရွိ၏။  သို႔ျဖစ္၍ ပ်င္းရိတတ္ျခင္းကို လူတိုင္းလံုးဝ ေရွာင္ရွား ရမည္ျဖစ္၏။

ဤအေၾကာင္းအဂၤါ ေျခာက္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံု လွ်င္ ဧကန္တိုးတက္ႀကီးပြားႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ ဘုရား ေဟာေဒသနာေတာ္ျဖစ္၍ မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္စြာ က်င့္ႀကံသင့္ၾကေပသတည္း။    ။

စိရံ တိ႒တု သဒၶေမၼာ

သဒၶမၼမ႑ိဳင္ဆရာေတာ္