သတုခိနဂါးႏုိင္မင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူသိနည္းေသာ အတြင္းေရး

လူတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေနရာယူခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွာ နဂါးသည္လည္း အပါ အဝင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ နဂါးကို ျမင္ဖူးသူ ရွား ေသာ္လည္း ၾကားဖူးသူမွာ မ်ားလွပါသည္။

နဂါး Naga ဆိုသည္မွာ သကၠတႏွင့္ ပါဠိ  ဘာသာ စကားတို႔မွ ဆင္းသက္လာၿပီး ပါေဒသ နဂစၦာတီတိနာေဂါဟူေသာ ဝိၿဂိဳဟ္အရ ေျချဖင့္ မသြားေသာေၾကာင့္ နဂါးဟုေခၚဆိုေၾကာင္း၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္မ်ားမွလည္း အလြန္ႀကီးမား ေသာ ေျမြႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆိပ္ျပင္းထန္ေသာ ေျမြႀကီး မ်ားကို ေခၚေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ Dragon မ်ားသည္လည္း ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ ဂုဏ္သတၲိခ်င္း တူညီၾက၍ နဂါးဟု  ပင္ ေခၚဆိုၾကေပသည္။

 

နဂါးပံုသဏၭာန္

နဂါးတို႔၌ ပံုသဏၭာန္မွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား အလိုက္ ကြဲျပား ျခားနားေသာ္လည္း နဂါးသည္ ဦးေခါင္း၌ အေမာက္ပါရွိကာ ေျြမႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္  တူၿပီး အေမာက္မ်ား၊ အတက္မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ ကာ ခံ့ညားေသာ သတၲဝါအျဖစ္ အားလံုးမွ ယံုၾကည္ ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဟန္မင္းဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ စဥ္က ထင္ရွားေသာ ပညာရွိ ဝန္ဖူး၏ ေရးသား ပံုေဖာ္ခ်က္အရ နဂါး၏ ဦးေခါင္းတြင္ ဒရယ္ခ်ိဳကဲ့သို႔ ဦးခ်ိဳရွိပါသည္။ ဦးေခါင္းသည္ ကုလားအုပ္ဦးေခါင္း ႏွင့္တူသည္။ မ်က္လံုးမွာ ပတၲျမားေရာင္ မီးဝင္းဝင္း  ေတာက္ေနသည့္ နတ္မိစၦာမ်က္လံုးႏွင့္ တူသည္။ လည္ပင္းမွာ ေျြမႏွင့္ ပံုသဏၭာန္တူၿပီး ဝမ္းဗိုက္တြင္ ႐ံုးခြံအရြယ္ အေၾကးခြံမ်ားသည္ ငါးအေၾကးခြံမ်ားကဲ့ သို႔ရွိၿပီး လက္သည္းမွာ လင္းယံုငွက္၏ လက္သည္း ပံုသဏၭာန္ျဖစ္သည္။ နဂါးမ်ား၏ ေျခဖဝါးသည္ က်ား၏ ဖဝါးကဲ့သို႔ျဖစ္၍ နားရြက္သည္ ႏြားနားရြက္ မ်ားႏွင့္တူသည္ဟု ဆိုခဲ့ၾကရာ –

တ႐ုတ္စာေပမ်ားႏွင့္ ရာဇဝင္မ်ားတြင္လည္း နဂါးပံုမ်ားကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ယခုအခါ တ႐ုတ္ ျပည္ ေဘဘီလံုၿမိဳ႕ရွိ အစ္(ရွ္)တာ မုခ္ဦးတြင္ ထြင္းထု ထားေသာ နဂါး၏ ပံုသဏၭာန္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရ ေပသည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ မ်ားတြင္လည္း နဂါးပံုကို လွပတင့္တယ္၍ မာန္ပါ ပါ ေရးဆြဲထုလုပ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။ နဂါး၏ ပံုသဏၭာန္ကို မွန္းဆ၍ မကိုဋ္ အခြ်န္မ်ား ပါးပ်ဥ္းပံု မ်ားကို တန္ဆာဆင္ကာ အစိမ္းေရာင္၊ အနီေရာင္၊ ေရႊေရာင္တို႔ျဖင့္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပန္းတေမာ့၊ ပညာ ရွင္မ်ားက အႏုပညာမ်က္စိျဖင့္ ပသာဒျဖစ္ေအာင္ လွပစြာ ဖန္တီးျပဳလုပ္ၾကေပသည္။

နဂါးအမ်ိဳးမ်ိဳး

ျမန္မာတို႔၏ စာေပက်မ္းဂန္လာအရ နဂါး အမ်ိဳးေပါင္း ၁၀၂၄ မ်ိဳးရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ အျပားသံုးမ်ိဳးသာ ရွိေပသည္။

(၁) ေရ၌ေနေသာ ေရနဂါး

(၂) ေျမ၌ေနေသာ ေျမနဂါး

(၃) ေတာင္မ်ားမွာ ေနေသာ ေတာင္နဂါး ဟူ၍ ျဖစ္ေပသည္။

ေလာကီ ေရွးက်မ္းဂန္မ်ားမွာလည္း နဂါးကို အျပား ငါးမ်ိဳးျဖင့္ ထပ္မံ၍ ခြဲျခားျပထားသည္ကို ထပ္မံေတြ႕ရွိရာ ゞင္းတို႔မွာ –

(၁) နတ္နဂါး

(၂) သိုက္နဂါး

(၃) ေျြမနဂါး

(၄) အာကာသနဂါး

(၅) အဂၢိရတ္နဂါး ဟူ၍ပင္ျဖစ္ပါသည္။

နတ္နဂါးမ်ားဟု ဆိုရာဝယ္ –

(၁) ဥ႐ုေဝဠနဂါး

(၂) နေႏၵာပနႏၵနဂါး

(၃) မဟာဒရနဂါး

(၄) ဓူဠအရနဂါး

(၅) ဝိ႐ုပကၡနဂါး

(၆) ဧရာပတနဂါး

(၇) ဆဗ်ာပုတၲနဂါး

(၈) တဏွာေဂါတနဂါး

(၉) နတ္နဂါးတို႔သည္ တန္ခိုးအလြန္ႀကီး မားေသာ နဂါးမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

မ်ားစြာေသာ နဂါးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာတြင္ က႒မုခ အမ်ိဳးအႏြယ္ နဂါးအကိုက္ခံရေသာ သတၲဝါသည္ အဆစ္အမ်က္မ်ား မေကြးမဆန္႔ႏိုင္ေတာ့ဘဲ သံ တံက်င္လို ခိုင္ခန္႔မာေက်ာသြားသည္။ ပုတိမုခ နဂါး မ်ိဳးႏြယ္ အကိုက္ခံရေသာ္ အကိုက္ခံရေသာ သတၲဝါ သည္ ပိႏၷဲပုပ္လို အသားထဲမွ အရည္မ်ား ယိုထြက္ က်လာၿပီး ေသဆံုးေစသည္။ အဂၢိမုခ နဂါးမ်ိဳးႏြယ္ အကိုက္ခံရေသာ္ အကိုက္ခံရသူ၏ အသားေတြ သည္ မိုးႀကိဳးပစ္ထားသကဲ့သို႔ ကြဲပ်က္ပ်က္စီးသြား သည္ဟု နဂါးအမ်ိဳးေလးျပားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ဒ႒ဝတီနဂါးမ်ိဳးသည္ ကိုက္႐ံုမွ် ျဖင့္ အထက္ပါ အျခင္းအရာတို႔ကို ျဖစ္ေစတတ္ သည္ ဒိ႒ိဝီသ နဂါးမ်ိဳးသည္လည္း ၾကည့္႐ံုျမင္႐ံု ျဖင့္ အထက္ပါ အျခင္းအရာတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ ဖု႒ဝီသနဂါးမ်ိဳးသည္ ထိ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္ပါ အခ်င္းအရာတို႔ကို ဝါတဝီသနဂါးမ်ိဳးသည္ ေလမႈတ္႐ံုျဖင့္လည္းေကာင္း အထက္ပါ အျခင္း အရာတို႔ကို ျဖစ္ေစရာ အဆိပ္ နဂါး ေလးျပားျဖင့္ ၁၆ ျပားျဖစ္ေလသည္။ ထို ၁၆ ျပားမွ တစ္ဖန္ လ်င္ ျမန္စြာ အဆိပ္လာေသာ္လည္း အဆိပ္မျပင္းေသာ အာဂတဝီသေဃာရဝီသ နဂါးမ်ိဳး အဆိပ္လည္း ျပင္း ေသာ္လည္း လ်င္ျမန္မစြာ အဆိပ္မလာေသာ ေယာ ရဝီသနအာဂတနဂါးမ်ိဳး အဆိပ္လည္းျပင္း၍ လ်င္ ျမန္စြာလည္း လာေသာ အာဂတဝီသေယာရ ဝီသ နဂါးမ်ိဳး အဆိပ္လည္း မျပင္း၊ လ်င္ျမန္မစြာလည္း မလာေသာ နအာဂတဝိသေယာ ရဝီသနဂါးမ်ိဳးဟူ၍ ေလးပါးစီျပားျပန္ရာ နဂါးအျပား ၆၄ ပါး ျဖစ္သြား သည္။

ထိုမွတစ္ပါး ဥ၌ျဖစ္ေသာ အဏၭဇ နဂါး၊ ေရၾကည္၌ျဖစ္ေသာ ဖလာဗုဇ နဂါးအညႇိကို စြဲ၍ျဖစ္ ေသာ သံေသဒဇ နဂါး၊ ကိုယ္ထင္ျပေသာ ဩပပါ တိက နဂါး ဟူ၍ ပဋိသေႏၶအားျဖင့္ ေလးပါးျပန္ေသာ ေၾကာင့္ နဂါးအျပား ၂၅၆ ျပား ျဖစ္ေပသည္။ ထို နဂါးမ်ားအား ေရေန နဂါးႏွင့္ ကုန္းေနနဂါး ႏွစ္ ျပားျပန္သျဖင့္ နဂါးအျပား ၅၁၂ ပါးျဖစ္ေပသည္။ ထို ၅၁၂ ပါးတြင္ ကာမဂုဏ္ခံစားရေသာ ကာမ႐ူပိ နဂါးမ်ိဳးႏွင့္ ကာမဂုဏ္ မခံစားရ ေသာ အကာမ႐ုပ နဂါးမ်ိဳး ဟူ၍ အဖံုဖံု ကြဲျပားလာျပန္ရာမွ နဂါး မ်ိဳး စုစုေပါင္း ၁၀၂၄ ပါးရွိသည္ ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။

 

ဂဠဳန္ေဘးမွ ကင္းေဝးေသာ နဂါးခုနစ္မ်ိဳး

နဂါးႏွင့္ဂဠဳန္သည္ ကမၻာ႔ ရန္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ နဂါးကို ႏိုင္သူမွာ ဂဠဳန္ျဖစ္ သည္။ ဂဠဳန္တို႔သည္ နဂါးတို႔ကို ထိုးသုတ္သည္ဟုဆိုျငားေသာ္ လည္း နဂါးတိုင္းကိုမူ ထိုးသုတ္ လို႔ မရႏိုင္ေပ။ ဂဠဳန္တို႔သည္ မိမိထက္ ယုတ္ညံ့ေသာ နဂါး မ်ားႏွင့္ တူမွ်ေသာ နဂါးတို႔ကိုသာ ထိုးသုတ္သာ၊ ထိုးသုတ္ႏိုင္ စြမ္း ရွိၿပီး အလြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ နဂါး မ်ား၊ ကမၼဇိဒၶိတန္ခိုးရွိေသာ နတ္ နဂါးတို႔ကိုမူ ထိုးသုတ္ျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ သာရတၳ သဂၤဟ၌ အထာဟိ ထိုစကားမွန္၏၊ ေလာဗုေဇာ သုပေ႑ာ ဇလဗုဇ ဂဠဳန္သည္၊ အတၲနား မိမိတို႔ႏွင့္၊ သာမကံ ညီမွ် ေသာ သေဘာ၊ ဇလာဗုဇနာဂံ ဇလာဗုဇမ်ိဳးျဖစ္ေသာ နဂါးကိုလည္းေကာင္း၊ ဟိနံ-ယုတ္၍ အ႑ဇနဂဥၨ အ႑ဇမ်ိဳးျဖစ္ေသာ နဂါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ဂဏွာဟိ – ယူေစႏိုင္၏။ အတၲနာ မိမိထက္၊ ဥတၲမံ ျမင့္ျမတ္ ေသာ၊ သံေသဒဇ နာဂံ သံေသဒဇမ်ိဳးျဖစ္ေသာ၊ ဩပပါတိ ကဥၥ နာဂံ- ဥပပတ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ နဂါး တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ တဏွာဟိ ယူေဆာင္ျခင္းငွာ၊ နသေတၲာတိ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။

နဂါးစစ္သူႀကီး၏ ဗိုလ္မွဴး စစ္ဘုရင္မ်ားျဖစ္ ၾကေသာ –

(၁) ကမၺလနဂါးတစ္မ်ိဳး

(၂) အသဝ တရနဂါးတစ္မ်ိဳး

(၃) ဓတရဠာ စတရဠ မည္ေသာ နဂါးတစ္ ဘုရင္တစ္မ်ိဳး

(၄) သတၲသိဒႏၱရဝါသိေနာ-ေတာင္စဥ္သီတာ မဟာသမုဒၵရာ၌ ေနၾကကုန္ေသာ နဂါးတစ္မ်ိဳး

(၅) ပထဝိ႒ကာ ေျမတြင္း၌ မွီတင္းပုန္း ေအာင္းကာ ေနေလ့ရွိၾကကုန္ေသာ ေျမေအာင္း  နဂါးတစ္မ်ိဳး

(၆) ပဗၺတ႒ကာ-ေတာင္ေခါင္းအတြင္း၌ မွီတင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ေတာင္တြင္းနဂါးတစ္ မ်ိဳး

(၇) ဝိမာန႒ကာ-ေဘာဂဝတီ နဂါးျပည္၌ စံေပ်ာ္ေနၾကကုန္ေသာ နတ္နဂါး တို႔သည္လည္း တစ္မ်ိဳး ထိုထိုေသာ နဂါးတို႔ကို ဂဠဳန္တို႔ ထိုးသုတ္ ျခင္းငွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

 

နဂါးတို႔၏ ဌာေန

နဂါးမ်ားသည္ အိုင္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးမ်ား ၏ ေအာက္ဘက္ ဂူႀကီးမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္တတ္ၾက ၿပီး ေရနတ္နဂါးတို႔သည္ ဇမၺဴဒိပ္ကြ်န္း၏ ေျမာက္ ဘက္ သမုဒၵရာတို႔ႏွင့္ သီဟိုဠ္ကြ်န္း အစရွိေသာ ကြ်န္းငယ္တို႔၏ သမုဒၵရာအျပင္ဘက္၌ ေနထိုင္ၾက သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ေတာင္စဥ္ ခုနစ္ထပ္တို႔၏ အၾကားျဖစ္ေသာ သီတာျမစ္ႏွင့္ ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ ပထမ အာလိင္ျပင္တို႔၌ ရတနာအတိၿပီးေသာ ဗိမာန္ တို႔ျဖင့္ ေနသည္ဟု ဆိုေပသည္။

ပါရာဇိကဏ္အ႒အထာ စတုတၳပါရာဇိက တေပၚဒါ ဝတၳဳတြင္ ေဝဘာရေတာင္၏ ေအာက္ေျခ တြင္ ေျြမနဂါးတို႔သည္ ယူဇနာေပါင္း ၅၀ဝ က်ယ္ ဝန္းေသာ နဂါးျပည္ရွိၿပီး ထိုနဂါးျပည္သည္ အရံ ဥယ်ာဥ္တို႔ျဖင့္ သာယာလွပၿပီး နတ္ျပည္တမွ် ခမ္းနားလွေပသည္။ ပ႑ကနဂါးမင္းသည္ အေနာဝတၲ အိုင္တြင္ ゞင္းမုစလိႏၵ နဂါးမင္းသည္ မုစလိႏၵအိုင္၌ လည္းေကာင္း၊ ဥ႐ုေဝလ နဂါးသည္ ဥ႐ုေဝလျမစ္၌ လည္းေကာင္း၊ အဂၢိဒဃ နဂါးမ်ားသည္ ဂယာျမစ္၌ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း ဓမၼပဒႏွင့္ ဗုဒၶ ဘာသာ က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။

 

ဇာတ္ေတာ္ထဲမွ မဟာနဂါးမ်ား

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ျဖစ္ေတာ္မူ ေပါင္းတြင္ နဂါးဘဝ သံုးဘဝ ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။ ထိုသို႔ ၅၅၀ ဇာတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဒုကနိပါတ္ ဥရဂ ဇာတ္၌ နဂါးႏွင့္ဂဠဳန္တို႔အေၾကာင္း ပကိ႑ကနိပါတ္၊ မဟာဝါဏိဇဇာတ္၌ နဂါးမင္းႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား အေၾကာင္း၊ ဝီသတိနိပါတ္ မေမၸယ်ဇာတ္၌ နဂါးမင္း ႏွင့္ အလမၸာယ္အေၾကာင္း၊ စတၲာလီသနိပါတ္- သခၤပါလ ဇာတ္၌ နဂါးမင္းႏွင့္ သူၾကြယ္အေၾကာင္း၊ မဟာနိပါတ္ ဘုရဒတၲန ဘူရဒတၲ နဂါးမင္းတို႔သည္ ဇာတ္ေတာ္လာ ထင္ရွားေသာ နဂါးမ်ားပင္ျဖစ္ေပ သည္။

 

နဂါးတို႔၏ ကမၼဇိဒၶိတန္ခိုး

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အရံ အတားအျဖစ္ ရြက္ဖတ္အပ္ေသာ ပရိတ္ႀကီး ၁၁ သုတ္မွ အာဋာနာ ႒ိယသုတ္တြင္ ေဒဝါနာဂါမဟိဒၶိကာ စသည္ျဖင့္ နတ္နဂါးတို႔၏ ဘုန္းကံ တန္ခိုးႀကီးပံုကို ျပဆိုထားပါ သည္။

ထိုသို႔တန္ခိုးရွိျခင္းမွာ နဂါး ၏ အေမာက္တြင္ ပတၲျမားရွိ ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကေပသည္။ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္ နဂါး သည္ သူ၏မ်က္စိျဖင့္ သတၲဝါ တို႔အား စူးစိုက္၍ မ်က္ေစာင္း ထိုးၾကည့္ လိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ သတၲဝါ မ်ား ေသေစႏိုင္၍ နဂါးတို႔ မ်က္ ေစာင္းအေၾကာင္း မေရြး ဟူေသာ ဆိုစကား ျဖစ္ေပၚလာေလသည္။

ထို႔ျပင္ နဂါးတို႔၏ ကမၼဇိဒၶိ တန္ခိုးမ်ား၏ အစြမ္းျဖင့္ ခပ္ သိမ္းေသာ ရန္တို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ ေစသည္ဟု အယူရွိၾကေပသည္။ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဝိသတိနိပါတ္ ဓေမၸယ်ဇာတ္၌ အဂၤမင္းႏွင့္ မဂ႒မင္းတို႔ စစ္ခင္း ၾကေသာအခါ နဂါးမင္းမွ မဂဓ မင္းတို႔၏ဘက္မွ စစ္ကူေသာ ေၾကာင့္ အဂၤမင္းတို႔ စစ္႐ံႈး ၾကရ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မာဂဓမင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ မ႑ပ္ ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္၍ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ နဂါးတို႔၏ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ျမန္မာ တို႔၏ ရာဇဝင္တြင္လည္း နဂါးကို တေကာင္းေခတ္ (သမိုင္းေခတ္ဦးကာလ)တြင္လည္း ကိုးကြယ္ ဆက္ စပ္မႈအမ်ားအျပားကိုေတြ႕ရွိရသည္။

တေကာင္း ေခတ္တြင္ နဂါးကိုးကြယ္မႈရွိ ေၾကာင္း မွန္နန္း ရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး၌ ဓေလ့အားျဖင့္ ျပည္သူ ရြာသားအေပါင္းတို႔သည္ နဂါးကို အျမတ္ တႏိုး ပူေဇာ္႐ိုးျဖစ္ေၾကာင္း ေန႔စဥ္မျပတ္ ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ သားဆုကို ေတာင္းစမွတ္ျပဳၾက ကုန္၏ဟု ေရးသားခဲ့ေပသည္။

သတိုးနဂါးႏိုင္မင္းသည္ ယေန႔တိုင္ လူသိ မ်ားေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းရာဇဝင္မွ ေမာင္ေပါက္ က်ိဳင္းပင္ျဖစ္ၿပီး တေကာင္းေခတ္ ရာဇဝင္တြင္ ထင္ ရွားခဲ့သည္။

သေရေခတၲရာၿမိဳ႕တည္ရာတြင္ နဂါးမင္းမွ နဂါးစက္ႀကိဳးျဖင့္ ၿမိဳ႕ကိုလွည့္ကာ သေရေခတၲရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို တည္သည္ဟု မွန္နန္းရာဇဝင္တြင္ ေတြ႕ ရွိရသည္။ ဦးကုလား၏ မဟာရာဇဝင္ႀကီးတြင္ က်န္ စစ္မင္းႀကီးအား ပဥၥကလ်ာနီမင္းသမီးႏွင့္နဂါးလုလင္ တို႔မွ ဖြားျမင္ေသာသားဟုဆိုရာ ေခတ္အဆက္ဆက္ မွ နဂါးတို႔၏အေၾကာင္းအဖံုဖံုသည္ ေရး၍ပင္ မကုန္ ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါသည္။

 

ဟန္သိန္း(သဇၨန)

က်မ္းကိုးစာရင္း။   ။

(၁) မွန္နန္းရာဇဝင္ေတာ္ႀကီး (ပ-၁၃၁၇-၁၃၁၉)

(၂) ဦးကုလား မဟာရာဇဝင္ႀကီး(၁၉၆၁)

(၃) ခႏၶဝဂၢသံယုတ္။ ပါ။ ၂၀၂။ ႒။ ၃၁၉။ အပဒါန္။ ႒။ ပအုပ္။ ၂၆၇၊ သုတၲနိပါတ္။ ပါ။ ၂၇၉၊ ႒။ ပအုပ္။ ၁၂-၁၃

(၄) ပါရဇိကဏ္ အ႒ကထာ၊ စတုတၳပါရာဇိ က

(၅) ေလာကဒီပနီက်မ္း

(၆) ဓမၼပဒ အ႒ကထာ

(၇) စာေရးဆရာႀကီး ဝန္ဖူး

(၈) နဂါးေဆာင္းပါးမ်ား