ငါးမိနစ္ဖုန္းေရႊ

နဂါးလိုပဲ ဖီးနစ္ငွက္႐ုပ္၊ ဖီးနစ္ငွက္ပံုကိုေကာ ေဆာင္သင့္ပါသလား။

  • ဖီးနစ္ငွက္ဟာ မဂၤလာသေကၤတပါ။ နဂါးနဲ႔တြဲၿပီး ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဖီးနစ္ငွက္နဲ႔ နဂါး တြဲထားရင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕တဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးကို ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ေတြမွာ နဂါး နဲ႔ဖီးနစ္ တြဲလ်က္အ႐ုပ္ ေတြ လက္ဖြဲ႕ၾကတာေပါ့။ ဒီ ဖီးနစ္႐ုပ္ကို အိမ္ရဲ႕ ေတာင္ဘက္ျခမ္းမွာ ထား ရပါမယ္။

နဂါးမပါဘဲ ဖီးနစ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ထားရင္ အလုပ္ကံေကာင္းတတ္ပါတယ္။ သလင္းေက်ာက္နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ဖီးနစ္ ငွက္႐ုပ္ေလးေတြက သိပ္ကို ေဆာင္သင့္ပါ တယ္။ ဖီးနစ္လိုပဲ ကံေကာင္းျခင္း ေဆာင္ၾကဥ္းတဲ့ တျခားသတၲဝါေတြကေတာ့ ေဒါင္းတို႔၊ ၾကက္တို႔ပါပဲ။

 

က်ား႐ုပ္ကို အိမ္ရဲ႕ဘယ္ေနရာမွာ ထား သင့္ပါသလဲ။

  • က်ား႐ုပ္ကို ထားရင္အိမ္ထဲ၊ ႐ံုးထဲမွာ မထားရဘူး။ အိမ္အျပင္၊ ႐ံုးအျပင္မွာ ထားျခင္းဟာ မိမိအတြက္ အကာအကြယ္၊ အေစာင့္အေရွာက္ သေဘာကို ေဆာင္ေစတယ္။ က်ားလိုပဲ က်ားသစ္ တို႔၊ ျခေသၤ့တို႔ေတြလည္း အိမ္အျပင္၊ ႐ံုးအျပင္မွာပဲ ထားပါ။ အထူးသျဖင့္ မိမိရဲ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ အဲဒီအ႐ုပ္ေတြ မရွိေစရပါဘူး။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာ က်ား ႐ုပ္အစား ေခြး႐ုပ္ေတြကိုလည္း အိမ္အျပင္မွာထား ၿပီး၊ အေစာင့္အေရွာက္ အကာအကြယ္ေတြအျဖစ္ ထားေလ့ရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အိမ္ေရွ႕ေတြမွာ က်ေတာ့ သိန္းငွက္ပံုထားတာမ်ိဳးလည္းရွိတယ္။ ဒါ ဟာလည္း အကာအကြယ္သေဘာမ်ိဳးထားတာပါပဲ။

 

တံခါးေပါက္ကို ေနာက္ေက်ာေပး မထိုင္ သင့္ဘူးဆိုတာ မွန္ပါသလား။

  • မွန္ပါတယ္။ အိမ္ကတံခါးဝကို ေက်ာ ေပးမထိုင္သင့္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ေနာက္ေက်ာကို ဓား နဲ႔ထိုးသလို ျဖစ္ ေနလိမ့္မယ္။ တံခါးမႀကီးထားေတာ့။ ျပတင္းေပါက္ကိုေတာင္ ေက်ာေပးမထိုင္သင့္ဘူး။ တံခါးေပါက္တို႔၊ ျပတင္းေပါက္တို႔လိုပဲ စာအုပ္စင္ကို   ေနာက္ေက်ာေပးၿပီး မထိုင္သင့္ပါဘူး။ ဒါကလည္း အဆိပ္ျမားေတြက ကိုယ့္ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုး တဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ စာအုပ္စင္က စင္ဖြင့္ဆိုရင္ စင္ပိတ္ျဖစ္ေအာင္ တံခါးေတြတပ္လိုက္ ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ စာအုပ္စင္ေနာက္ေက်ာေပးထိုင္ရာကေန ေဘးကို ေရႊ႕ထိုင္လိုက္ပါ။

 

ဟိန္းလတ္