အကာအကြယ္အရံအတားမ်ား

ဖုန္းေရႊျပႆနာေတြကို ေျခဖ်က္ႏိုင္ေအာင္ ကာကြယ္ရံတားလို႔ ရပါတယ္။

အဲဒီအထဲက အခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပရရင္ …

(၁) မေကာင္းတဲ့စြမ္းအားေတြ ဖ်က္ဖို႔ မီးေရာင္ထိန္ထိန္ထြန္းေပးပါ။

(၂) ယန္ဓာတ္ျဖစ္တဲ့ အလင္းေရာင္၊ အသံ၊ အေရာင္ေတာက္ေတာက္ေတြ သံုးစြဲၿပီး ယင္ဓာတ္ကို ေျခဖ်က္ပါ။

(၃) မေကာင္းတဲ့ဓာတ္ေတြဖယ္ရွားဖို႔ ေလသာ ဆည္းလည္း တပ္ေပးပါ။

(၄) အဆိပ္ျမားေတြ ကာကြယ္ဖို႔ ပါ့ကြ မွန္တပ္ပါ။

(၅) မေကာင္းတဲ့ဓာတ္ေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ သံသာေခါင္းေလာင္းေတြ ခ်ိတ္ဆြဲပါ။

(၆) ယန္းစြမ္း အင္ကို အားေပ်ာ့ေစဖို႔ သလင္းေက်ာက္ကိုသံုးပါ။

(၇) မေကာင္းတဲ့ ဓာတ္ေတြဆီးတားဖို႔ ခန္းဆီးလိုက္ကာ တပ္ဆင္ပါ။

(၈)ပိုမိုမဂၤလာရွိတဲ့အရပ္ေဒသ သိဖို႔ သံလိုက္အိမ္ေျမႇာင္သံုးပါ။

(၉) ဟန္ခ်က္မညီ ျဖစ္ေနတဲ့ဓာတ္ေတြ ေျခဖ်က္ဖို႔ အေရာင္ေတြသံုးပါ။

(၁၀) ဓာတ္ႀကီးငါးပါး မွန္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အေျခခံကုထံုးေတြ သံုးစြဲပါ။

ငါးေမြးကန္

ေရဓာတ္ဟာ ဖုန္းေရႊပညာမွာ အေရးႀကီးတယ္။ ႐ံုးခန္းရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ေထာင့္ဟာ ဓနဥစၥာေထာင့္ျဖစ္လို႔ ေရဓာတ္ပိုထားရမယ္။ ရွင္သန္ကူးခတ္ေနတဲ့ ငါးေလးေတြ ေမြးထားတဲ့ ငါးကန္ရွိရင္ ပို ေကာင္းတယ္။

ငါးကန္ကို အိမ္ေရွ႕တံခါးမႀကီးရဲ႕ လက္ယာဘက္မွာေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွမထားပါနဲ႔။ (အိမ္ထဲက ၾကည့္လို႔ လက္ယာဘက္က်တဲ့ေနရာကို ဆိုလိုပါတယ္) အဲဒီလိုထားမိရင္ အိမ္က ခင္ပြန္းသည္က စိတ္ကစားတတ္ၿပီး အိမ္ျပင္မွာ ေပ်ာ္တတ္တဲ့သူ ျဖစ္သြားမယ္။

အဲ႐ိုးဝါးနားငါး

 

ဒီငါးမ်ိဳးကို မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ တို႔က တ႐ုတ္လူမ်ိဳးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ မေမြး မျဖစ္ ေမြးၾကတယ္။ ဒီငါးေမြးတာ လာဘ္ေကာင္း တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကလို႔ပဲ။

အဲ႐ိုးဝါးနားငါးကို နဂါးငါးလို႔လည္း ေခၚၾကတယ္။

ငါးေမြးရင္ တစ္ေကာင္ ဒါမွမဟုတ္သံုးေကာင္ ငါးေကာင္စသျဖင့္ မဂဏန္းပဲ ေမြးရမယ္။ ႏွစ္ေကာင္ စံုတြဲ မေမြးရဘူး။

ဒီငါးမ်ိဳးကို အစာေကာင္းေကာင္းေကြ်းၿပီး ေမြးရင္ နဂိုမူလ အေရာင္ေငြေရာင္ကေန ေရႊေရာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပန္းေရာင္ေျပာင္းလာတတ္တယ္။

ဒါဆိုရင္ စီးပြားတိုးမယ့္ နိမိတ္ျပတယ္လို႔ သိထားရမယ္။

ငါးကန္ထဲမွာ ေရညႇိေရေမွာ္ေတြ အျခားအလွအပ တန္ဆာဆင္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ပြမေနေစနဲ႔။ ငါးကန္က ရွင္းလင္းေနေလ ပိုေကာင္းေလပဲ။

ငါးကန္ကို အိမ္ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ ထားသင့္ပါတယ္။ အေရွ႕နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ေတြ မွာလည္း ထားႏိုင္ပါတယ္။

သတိျပဳဖို႔ကေတာ့ ငါးကန္ကို အိပ္ခန္းထဲမွာ ဘယ္ေတာ့မွ မထားပါနဲ႔။

 

ဟိန္းလတ္