ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အလုိရမၼက္ႀကီးသူမ်ား

ယခုတေလာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထီသိန္း တစ္ေသာင္းဆုႀကီး ေပါက္ခ်င္ေနသည္။ ေအာင္ ဘာေလ ထီသိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီး တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ သည့္အႀကိမ္မွ စတင္၍ အႀကိမ္ေရမပ်က္ထိုးျဖစ္ ေအာင္ထိုးခဲ့၏။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၏ လက္ ရွိအေျခအေနသည္ စားစရာ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ၊ လွဴတန္းစရာ အပူအပင္တျပားသားမွ မရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ထီသိန္းတစ္ေသာင္းဆုႀကီးကို ေပါက္ခ်င္ေန မိပါသနည္း။ အမွန္တြင္မူ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ပင္ အလိုရမၼက္ႀကီးေနသူ ျဖစ္ေလေတာ့သည္။

တစ္ေန႔သ၌ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ မိတ္ ေဆြတစ္ဦးမွ သူသည္ အိမျ္ပင္မထြက္ႏိုင္၍ ကြ်ႏု္ပ္ အား ထီထိုးခိုင္းေစသည္။ သူသည္ ခ်မ္းသာသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ထင္ျမင္၏။ သူ သည္ ကြ်ႏု္ပ္ကိုေျပာသည္ “က်ဳပ္ ထီသိန္းတစ္ ေသာင္းဆုေပါက္မွျဖစ္မယ္။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ ဟန္က် တယ္ဗ်ာ။ ေငြေရးေၾကးေရး မပူပင္ရဘူး”ဟုဆိုေလ သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူ႕ကိုဘာမွ်ျပန္မေျပာဆိုေတာ့ ဘဲ သူလိုခ်င္ေသာ ထီကို ထိုးေပးလိုက္၏။ သူ႕ကို အလိုရမက္ႀကီးသူပါလားဟူ၍ ကြ်ႏု္ပ္မွတ္ယူလိုက္ မိေလသည္။ သူ၏ အခက္အခဲကို ကြ်ႏု္ပ္မသိ။

“သူငယ္ခ်င္း ငါထီသိန္းတစ္ေသာင္းေပါက္ ခ်င္တယ္ဟာ”ဟူ၍ ကြ်န္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္းက ဆိုလာျပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ သူငယ္ခ်င္း၏အေျခအ ေနကိုၾကည့္လိုက္ေသာအခါ တည္းခိုခန္းဖြင့္လွစ္ ထားေသာ အိမ္အေဆာက္အံုကေလးမ်ားပိုင္ဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကြ်ႏု္ပ္သြားေရာက္တိုင္း သူတစ္ဦး တည္း အလုပ္႐ႈပ္ေနတာေတြ႕ရသည္။ အျခားမိသား စုဝင္မ်ားလည္း မေတြ႕ရ။ ကြ်ႏု္ပ္ကိုဧည့္ခံေကြ်းေမြး ရာတြင္လည္း အဆင့္ျမင့္ျမင့္ အစားအေသာက္ အသံုးအေဆာင္မ်ားျဖင့္ တခမ္းအနား ဧည့္ခံေကြ်း ေမြးေလ့ရွိသည္။ သူက ေျပာျပန္သည္။ “နင္ကေတာ့ ဟန္ က်တယ္။ ေငြေရးေၾကးေရး ပူစရာမလိုဘူး။ ငါကေတာ့ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုထီ အရမ္းေပါက္ ခ်င္တယ္ သိလား” ထိုသူငယ္ခ်င္း၏ အေၾကာင္းကို အျခား သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အဆိုအရ သူ၏တည္း ခိုခန္းလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားဝင္ေငြရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားကိုလည္း ထြက္လုပ္လိုက္ေသးသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူငယ္ခ်င္းကို အလို ရမၼက္ႀကီးသူပါလားဟုဟူ၍ မွတ္ယူလိုက္ေလသည္။ သူ၏ အခက္အခဲကို ကြ်ႏု္ပ္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈလိုက္သည္။

“အဘ ကြ်န္ေတာ္ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုထီ ႀကီးေပါက္ခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေပါက္မွာပါဗ်ာ။ ဒီတစ္ပတ္ေပါက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ေသေသခ်ာခ်ာထိုး ထားတယ္”ဟူ၍ ကြ်ႏု္ပ္၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တူ ကေလးက ဆိုျပန္သည္။ သူ႕ကို ၾကည့္ရသည္မွာ ေခတ္လူငယ္ကေလးျဖစ္ၿပီး ဘဝကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ျဖတ္သန္းေနသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ျမင္ခဲ့၏။ သူ၏ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စားေရး၊ ေသာက္ ေရး၊ ေနေရး၊ ထိုင္ေရးပူပင္စရာမရွိ သူရရွိသည့္ လစာႏွင့္ အျခားအက်ိဳးခံစားခြင္တို႔မွာလည္း စနစ္ တက်  သံုးစြဲတတ္လွ်င္ စုႏိုင္၊ ေဆာင္းႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိေလသည္။ သူက ေျပာျပန္၏။

“အဘကေတာ့ ကံေကာင္းတယ္ဗ်ာ …ေငြ ေရးေၾကးေရးအတြက္ မပူရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ သိန္းထီတစ္ေသာင္းဆုပဲ ေပါက္ခ်င္ေတာ့တယ္” ကြ်ႏု္ပ္သည္ ထိုကေလးကို ဘာမွ်ျပန္မေျပာေတာ့ဘဲ လ်က္ ၿပံဳးရယ္၍သာ ေနမိေလေတာ့သည္။ စိတ္ထဲ မွာျဖင့္ သူကေလးကလည္း အလိုရမၼက္ႀကီးေနသူ ကေလးပါလားဟူ၍ ထင္မွတ္မိလိုက္ျပန္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္အပါအဝင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္တူ ကေလးတို႔အတြက္ သိန္းတစ္ ေသာင္းတန္ဖိုးရွိေငြေၾကးကို အဘယ္ေၾကာင့္ အလိုရွိ ေနၾကပါသနည္း။ ေငြကို အခ်ိဳ႕ပညာရွိမ်ားသည္ ဒုတိယ ဘုရားသခင္ဟူ၍ တင္စားၾက၏။ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္လိုေနၾကလို ျခင္းေၾကာင့္လား။ သို႔မဟုတ္ အျခားမျမင္ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ေၾကာင့္လား ဟူ၍ ကြ်ႏု္ပ္စဥ္းစားမိေလသည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္ အေနျဖင့္ သူတို႔ငသည္ ေငြေၾကးအထူးအခက္အခဲ ရွိေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူတို႔ အားလံုးကလည္း ကြ်ႏု္ပ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရး လိုအပ္သူ မဟုတ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး ကိုယ္ထင္ရာ ကိုယ္ထင္မွတ္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလေတာ့သည္။

လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔တြင္ မရရွိ မခံစား ဖူးေသာ ဥစၥာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္းစည္းစိမ္၊ အေျြခအ ရံ၊ အာဏာတို႔ကို အလိုရွိၾကေလသည္။ တိုက္ရွိၿပီး သူမ်ားက ကားလိုခ်င္သည္။ ကားရွိၿပီးသူမ်ားက ဟိုတယ္ ကုမၸဏီပိုင္ခ်င္သည္။ သားသမီးမရွိသူမ်ား က သားသမီးလိုခ်င္သည္။ ဥစၥာ၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း၊ စည္းစိမ္၊ အေျြခအရံျပည့္စံုၿပီးသားသူမ်ားက အာဏာ လိုခ်င္ျပန္သည္မွာ ဓမၼတာႀကီးပင္ျဖစ္ေနေလေတာ့ သည္။ ထီမေပါက္ဖူးေသးသူမ်ားကလည္း ထီေပါက္ ခ်င္သည္မွာ မဆန္းျပားေပ။

ကြ်ႏု္ပ္ မွတ္မိေနေသး၏။ အတိတ္တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါက ေမာ္ေတာ္ကားေျမာက္ျမားစြာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ကားအေရာင္းအဝယ္ျဖင့္ ႀကီးပြားေနေသာ သူ ငယ္ခ်င္းတစ္ဦး၏ ဖိတ္ေခၚမႈအရ သူရွိရာကား အေရာင္းစင္တာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ေလသည္။ ငယ္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ဦး မေတြ႕ရသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္၍ စကားေျပာၾက၊ စားၾက၊ ေသာက္ၾကျဖင့္ အခ်ိန္လင့္ သြားေလေတာ့၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုၾကရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ကြ်ႏု္ပ္ေနထိုင္ရာ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ ရန္အတြက္ မိုးခ်ဳပ္စျပဳေနေခ်ေလၿပီ။ ထိုအခါ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူမွ သူသည္ အလုပ္မအားသျဖင့္ လိုက္မပို႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သူ၏ကားကို ယူ၍ ျပန္ ရန္ ကြ်ႏု္ပ္အား ေျပာေလသည္။ သူ၏ကားႀကီးမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အေကာင္းစားကားႀကီး ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခ်ိန္အခါက ကြ်ႏု္ပ္တြင္ စားစရာ၊ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ၊ အျခားဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားမရွိသျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ားရွိခဲ့လွ်င္ဟူ၍ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ သည္ ကိုယ္ပိုင္ကား အေကာင္းစားႀကီးျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ရမည္ ျဖစ္ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကားမေမာင္းတတ္ပါ။ ကြ်ႏု္ပ္၏ အလိုရမၼက္သည္ ကြ်ႏု္ပ္တြင္မရွိေသာ အရာတို႔ကိုေတာင့္တခဲ့ေသာ္ လည္း အမွန္တကယ္လက္ဝယ္ေရာက္ရွိလာေသာ အခါ ကြ်ႏု္ပ္အဖို႔ အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ ခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ဒုတိယဘုရား သခင္ျဖစ္ေသာ သိန္းတစ္ေသာင္းေငြေၾကးကိုအလိုရွိ ေနခဲ့ပါေသာ္လည္း အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ လက္ ဝယ္ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အဖို႔ ကိုးကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါမည္ ေလာဟူ၍ ေတြးမိျပန္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ငယ္စဥ္အခါ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ ပြဲတြင္ ကြ်ႏု္ပ္ထီေပါက္ခဲ့ေသာ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ကေလးကိုေျပး၍ ျမင္ေယာင္မိေလေတာ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္အရာရွိဝန္ထမ္းဘဝက ျဖစ္စဥ္ေလး တစ္ခုကို အမွတ္ရမိေသးသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တြင္ေန႔စား ဝန္ထမ္းမ်ားစြာရွိ၍ သူတို႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးအလုပ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရေလသည္။ တစ္ေန႔သ၌ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေန႔စားဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေမာင္မူးသည္ ေအာင္ဘာေလထီ ငါးသိန္းဆုေပါက္ေလသည္။ ထို စဥ္အခါက ေန႔စားဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ေန႔တြက္ခမွာ ေျခာက္က်ပ္ ျပားငါးဆယ္သာျဖစ္သျဖင့္ က်ပ္ေငြ ငါးသိန္းဆိုသည္မွာ သူေ႒းျဖစ္ခြင့္ရရွိျခင္းပင္ျဖစ္ ေလေတာ့သည္။ တပည့္ေမာင္မူးသည္ နဂိုကတည္း ကပင္ အရက္ေသစာမင္ျခင္း၊ အေပ်ာ္အပါးခံုမင္  ျခင္း၊ ဘဝင္ျမင့္ျခင္းစိတ္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ျမင္းကို ခ်ိဳတပ္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေခ်ေလေတာ့၏။ ေမာင္မူးသည္ ထိုစဥ္အခါက တိုယိုတာဟိုင္းလပ္ ကားကို တစ္သိန္းခြဲတန္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္း ရသျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သူ၏ မိန္းမႏွင့္  သားသမီးမ်ားကို ေရႊေငြလက္ဝတ္တန္ဆာမ်ားဝယ္ ၍ ဆင္ေပးသည္။ ဝယ္ယူထားေသာ ဟိုင္းလပ္ကား ျဖင့္ ခရီးေဝးပါစင္ဂ်ာဆြဲေလသည္။ သူသည္ ကား မေမာင္းတတ္။ ဒ႐ိုင္ဘာ၊ စပယ္ရာအငွားေခၚယူ၍  သူသည္ ကားေခါင္းခန္းတြင္ သူေ႒းပိုင္ရွင္အျဖစ္ လိုက္၏။ ကားအေၾကာင္းကို စိုးစဥ္းမွ် နားလည္သူ မဟုတ္။ ေရာက္ရွိဂိတ္တြင္ အရက္ေသစာ ေသာက္ စားျခင္း၊ မိန္းမရႊင္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ စည္းစိမ္မ်ားလံုးပါးပါး ၍ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရာဂါရၿပီး အသက္ပါဆံုး႐ံႈးသြား ခဲ့သည့္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။ ဘဝ ေမ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ၏စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္စဥ္အခါက ကြ်ႏု္ပ္ထံမွ ေခ်းငွားထားေသာ  ေငြသံုးရာက်ပ္ကိုပင္ ေပးဆပ္သြားႏိုင္ခဲ့သူမဟုတ္ခဲ့ ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးသူမမ်ား၏ ဆိုစကားရွိခဲ့ ေလသည္။ “ေယာက်ာ္းမ်ားသည္ ခ်မ္းသာသည့္ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္။ မိန္းမတို႔သည္ ဆင္းရဲသည့္ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္”ဟူ၍ျဖစ္၏။ ထိုဒဏ္မ်ားကို မခံႏိုင္သူတို႔သည္  ဘဝပ်က္႐ံုတင္သာမက အသက္ပါ ဆံုး႐ံႈးရေလ ေတာ့သည္။

လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၲဝါတို႔သည္ ကာမ ဂုဏ္ အာ႐ံုႏွင့္ ေရႊေငြ၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ ေက်ာ္ေစာမႈ၊ ေျြခရံအာဏာတို႔ကို တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ အလို ရမၼက္ႀကီးၾကကုန္ေလသည္။ ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကို မိမိတို႔ ျမင္ေအာင္မၾကည့္ဘဲလ်က္ မိမိတို႔၏ ျပင္ပ ဗဟိဒၶမ်ားကိုသာ ၾကည့္ၾကကုန္၏။ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ျပင္ပအရိပ္အေယာင္မ်ားကို ပို၍ စိတ္ ဝင္စားၾကသည္။

အခါတစ္ပါး၌ သူခိုးတစ္ေယာက္သည္ သူခိုး လိုက္သူမ်ား၏ ရန္ေၾကာင့္ ဘုရားပရိဝုဏ္အတြင္းသို႔ လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း ေျပးဝင္လိုက္ေလသည္။ အခ်ိန္မွာလည္း မိုးေသာက္ယံျဖစ္သျဖင့္ ဘုရားပရိ ဝုဏ္၏ ဘုရားဆင္းတုေတာ္၏ ေရွ႕တြင္ တရား႐ႈမွတ္ ေနသူ သူေတာ္စင္တစ္ဦး ရွိေနေလ၏။ သူခိုးသည္ လည္း ႀကံမိႀကံရာႀကံစည္၍ သူေတာ္စင္၏ အနီး အနားတြင္ပင္ တရား႐ႈမွတ္ဟန္ျပဳ၍ ေနလိုက္ေလ ေတာ့သည္။ နံနက္မိုးေသာက္တရားမ်ား ႐ႈမွတ္ၿပီး စီးေသာအခါ သူေတာ္စင္မွ သူ၏ေဘးမွ တရား႐ႈ မွတ္ေနလ်က္ရွိေသာ သူခိုးအားၾကည့္႐ႈလ်က္ “ဪ… လည္း သူေတာ္စင္တစ္ဦးပါလား”ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ခ်လိုက္ေလသည္။ သူစိတ္ကူးျဖင့္ သူ၏ ျပင္ပကိစၥမ်ားကို ေတြးထင္သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။

သူခိုးကလည္း သူေတာ္စင္အေဝးေရာက္ခ်ိန္ တြင္ တရား႐ႈမွတ္ျခင္း အေယာင္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔ ၿပီး “ဪ… သူလည္း ငါ့လိုသူခိုးပါလား”ဟူ၍ မွတ္ ခ်က္ခ်လိုက္ေလေတာ့ေလသည္။ သူခိုးသည္လည္း သူ၏ ျပင္ပထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္၏။

ထိုသို႔ပင္ ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ တူတို႔သည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္အား အထင္ တႀကီးျဖင့္ ေငြလိုသူမဟုတ္ဟု ထင္သကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္ ကလည္း ထိုသူတို႔မွာ ေငြေၾကးလိုအပ္သူမ်ား မဟုတ္ ဟု တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မိမိ လိုရာဆြဲေတြးေနၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ အမွန္မွာမူ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ကြ်ႏု္ပ္အပါဝင္ အားလံုးေသာသူတို႔သည္ အလို ရမၼက္ႀကီးေနၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေလ၏။

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ အလိုရမၼက္ႀကီးသူမ်ားသည္ “မရွိ ေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္ၾက”ဆိုေသာ အဆိုအမိန္႔တို႔အား လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကေလသည္။ ေတာင့္တျခင္းျဖစ္ေစ၊  ေၾကာင့္ၾကျခင္းျဖစ္ေစ၊ အလံုးစံုတို႔သည္ ဒုကၡမ်ား ပင္ျဖစ္ၾက၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ နဂိုဒုကၡမ်ားျဖစ္ေသာ  အိုနာေသ ကိစၥမ်ားအျပင္ အပိုဒုကၡမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာင့္တ၊ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ သတိ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေလေတာ့သည္။ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ ျခင္းသည္ ခ်မ္းသာရာ၏ဟူ၍ သတိမမူၾကဘဲလ်က္ ရေလလိုေလ အိုတေစမ်ားအျဖစ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အလိုရမၼက္ႀကီးေနသူမ်ားျဖစ္ေနၾကရေလေတာ့သည္။   သို႔ျဖစ္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အလိုရမၼက္မ်ားအား ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ရရွိထားေသာ ခႏၶာ ႀကီးႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းတို႔သည္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၲ မ်ားပါတကားဟူ၍ ဆင္ျခင္ရင္းျဖင့္ …။

 

ခ်မ္းသာျခင္းကို ရၾကပါေစ။

ေ႒းေအာင္စိန္(အင္းမ)