ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ကင္းၾကသူ မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ကမၻာႀကီးတည္ ရွိေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အမိႈက္ သည္ ရွိေနမည္ျဖစ္ေလသည္။ အမိႈက္ဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းရေသးသည့္ အ႐ႈပ္ထုပ္မ်ား ျဖစ္ေလ သည္။ အခ်ိဳ႕က အမိႈက္မ်ားကို တတ္အားသေရြ႕ ရွင္းလင္းၾက၏။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕မွာကား အမိႈက္မ်ားကို မရွင္းလင္းသည့္ အျပင္ ထပ္၍ထပ္၍ အမိႈက္မ်ား ႐ႈပ္သည္ထက္႐ႈပ္ ေအာင္လုပ္ၾကေလသည္။ အမိႈက္ ကို ရွင္းရေကာင္း မွန္းလည္း မသိၾက။ သို႔ေသာ္ အမိႈက္ဟုဆိုလွ်င္ ရွင္းရမည့္ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အမိႈက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာ ၌ အဆင့္ဆင့္ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ဆံုး လံုးဝအသံုး မတည့္သည့္အခါတြင္မွသာ သၿဂႋဳဟ္ျခင္းျဖင့္ ကိစၥ တံုးအပ္ေစသည္။ အမိႈက္တို႔ကို ေနာက္ဆံုးရွင္းလင္း  သည့္နည္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္ျခင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေလ၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ရပ္ကြက္သို႔ အမိႈက္သိမ္း  ကားလာေရာက္သည့္ အႀကိမ္ေရမွာ နည္းလြန္း လွေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕ေနအိမ္မ်ားသည္ လူသူမသိခ်ိန္၌ သူတို႔၏အမိႈက္မ်ားကို အမ်ားပိုင္ လမ္းဆံုလမ္းခြတို႔၌ တိတ္တဆိတ္ ပစ္ထားခဲ့ၾက သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ေယာက္မွစ၍ တစ္ရာျဖစ္ လာၿပီး အမိႈက္ပံုႀကီးမွာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြား လာေလေတာ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ အိမ္မွအမိႈက္မ်ားကို ရွင္းလင္းရာတြင္ ေရွးဦးစြာ ကြ်ႏု္ပ္ ျပန္လည္အသံုး ျပဳႏိုင္မည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ အေဟာင္းေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်၍ရႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ အသံုး လိုမည္ဟု ထင္ရသူမ်ားကို ေပးကမ္းရန္ ပစၥည္းမ်ား၊   ေနာက္ စြန္႔ပစ္ရန္ ပစၥည္းမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ မိမိကိုယ္ တိုင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး၊ ေျမျမႇဳပ္ျခင္းလုပ္ရမည့္ ပစၥည္း မ်ားဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ခြဲျခား၍ လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူ၍ သိခဲ့ရျခင္းမွာ ကြ်ႏု္ပ္ ဖခင္ ႀကီး၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖခင္ႀကီးသည္ ကားလမ္းေပၚတြင္ ကားတိုက္၍ ေသသြားေသာ ေခြးေလေခြးလြင့္   အေသေကာင္မ်ားကိုပင္ ဆြဲယူ၍ သူစိုက္ပ်ိဳးထား ေသာ အုန္းပင္ေျခရင္းတြင္ျမႇဳပ္ႏွံ၍ ေျမဩဇာအျဖစ္ ေကြ်းတတ္ျခင္း၊ အိမ္ေရွ႕လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ က်ိဳး က်ေသာ သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားကို ေကာက္ယူ၍ မီးဖိုထမ္းစင္တြင္ ထင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊  ေၾကး အိုး၊ ေၾကးခြက္၊ ေၾကးဇြန္း၊ ဒန္အိုး၊ ဒန္ခြက္ ဒန္ဇြန္း၊ ဒန္ခရားအေဟာင္းမ်ားကို စုေဆာင္း၍ စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားသိုျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္တတ္ ၏။ တစ္ေန႔သ၌ ဒန္အိုး၊ ဒန္ခြက္အေဟာင္းႏွင့္ မုန္႔ပဲ သေရစာတို႔ႏွင့္ လဲလွယ္ေသာ အထမ္းသည္ လာ သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဝမ္းသာအားရျဖင့္ ဖခင္ႀကီး စုေဆာင္းထားေသာ ဒန္အိုး၊ ေၾကးအိုးအေဟာင္း မ်ားျဖင့္ အိမ္ရွင္းလင္းသည္ဟူ၍ ယူဆၿပီး လဲလွယ္၍ စားေသာက္ခဲ့ရာ ဖခင္ႀကီး သိသြားသျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမျခင္းကို ခံရဖူးေလ၏။ ထိုဒန္အိုး၊ ေၾကးအိုး အေဟာင္းအစုတ္မ်ားကို ေဈးေကာင္းေပး၍ ဝယ္ယူ သူေတြရွိေၾကာင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ တကူးတက စုေဆာင္း ထားရေၾကာင္း ဆိုေလသည္။

ေနာင္တြင္ ေရေမာ္တာ အေဟာင္းအစုတ္ မ်ား၊ ဘက္ထရီအိုးအေဟာင္းမ်ား၊ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းအေဟာင္းမ်ား၊ ပုလင္းခြံမ်ား၊ သံတိုသံစမ်ား၊ စကၠဴကတ္ထူမ်ားမွာလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ အသံုး မလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အျခား တစ္ေနရာတြင္ အသံုးဝင္ေနမွန္း သိခဲ့ရေလေတာ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အတြက္ လံုးဝ အသံုးမဝင္ေတာ့ေသာ အျခားေနရာတြင္လည္း ရွင္း လင္းပစ္ရမည့္ အမိႈက္ တို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ရွိကို ရွိႏွင့္ေနၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕က ေရထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္း ျဖင့္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ယူဆ၍ ေရသို႔ စြန္႔ပစ္ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေရတြင္ မေပ်ာ္ဝင္ႏိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္ကဲ့သို႔ အမိႈက္မ်ားကို ေရထြက္ပစၥည္း ဂ်ယ္လီငါးအျဖစ္ သတၲဝါတို႔ စား ေသာက္မိေသာအခါ မ႐ႈမလွ ေသၾကရၿပီး ေရေန သတၲဝါမ်ိဳးစိတ္တို႔ မ်ိဳးတုန္းေစမည့္ အႏၱရာယ္ပင္ က်ေရာက္ေနၾကေလၿပီ။

ကြ်ႏု္ပ္သည္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သည့္ အခါမ်ား တြင္ ကြ်ႏု္ပ္အိမ္ထြက္ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ လမ္းဆံုရွိ အမိႈက္မ်ားကို စုပံု၍ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။ မီးေလာင္ကြ်မ္းမကုန္ဆံုးႏိုင္သည့္ အမိႈက္မ်ား က်န္ ေသာအခါ ေျမျမႇဳပ္ျခင္း၊ ေျမဖံုးဖိျခင္းျဖင့္ ကိစၥ တံုးလိုက္ရ၏။ အခ်ိဳ႕က အမိႈက္မ်ားကို မီး႐ိႈ႕၍ ထြက္ရွိလာေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ားသည္ ေလထုတြင္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေလထုႀကီး ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ေနာင္ တြင္ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား ႐ွဴ႐ိႈက္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိႏိုင္သည္။ ေျမႀကီးထဲသို႔ ျမႇဳပ္ႏွံပါကလည္း ေျမဆီ ေျမႏွစ္ျဖစ္ထြန္းေစေသာ ေျမႀကီးတြင္းရွိ သတၲဝါ မ်ား စားသံုးမိျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔သြားေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေျမဆီလႊာဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္ ေၾကာင္း ဆိုၾကျပန္သည္။ ဤသို႔ဆိုပါလွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ၏ အမိႈက္မ်ားကို မည္သို႔ေကာင္းမြန္စြာ ရွင္းလင္း ပစ္ႏိုင္ၾကပါမည္နည္း၊ အခ်ိဳ႕ တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ အမိႈက္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္   ေၾကာင္း သိခဲ့ရေသာ္လည္း မီးမ႐ိႈ႕ဘဲ အေငြ႕မထြက္ ဘဲ ေနာက္ဆံုး အျြကင္းအက်န္ ကုန္သည္အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါ၏ေလာဟု ကြ်ႏု္ပ္စဥ္းစားေနမိေလ သည္။

အမိႈက္ဆိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕က စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုၾကျပန္ေလသည္။ ဤအဆို သည္ သက္မဲ့ပစၥည္းမ်ားအတြက္ မွန္ေကာင္းမွန္ ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း သက္ရွိသတၲဝါမ်ားအတြက္ လံုးဝမွန္ကန္သည္ဟူ၍ မဆိုႏိုင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕သတၲဝါမ်ားသည္ ေသေက်ပ်က္ စီးသည့္အခါ လူအပါအဝင္ အျခားသတၲဝါတို႔၏ အစာအာဟာရအျဖစ္ အသံုးဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕က ဆိုျပန္သည္ လူသည္ ေသ လြန္ေသာအခါ ခံုဖိနပ္စုတ္၊ ငွက္ေပ်ာတံုးမွ်ေလာက္ ေတာင္မွ် တန္ဖိုးမရွိ အသံုးမဝင္ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း သက္သက္ ျဖစ္သြားၾကသည္ဆိုၾက၏။ အမိႈက္ သ႐ိုက္သဖြယ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆိုၾကေလသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ အေနျဖင့္ လူသားတိုင္းသည္ ထိုကဲ့ သို႔ မဟုတ္ ဟူ၍ဆိုခ်င္သည္။ အခ်ိဳ႕လူသားတို႔သည္ ႐ုပ္ႏွင့္ နာမ္ခႏၶာၿမဲလ်က္ရွိေနေသာ ဘဝ၌ အမ်ား အက်ိဳး စိတ္ေကာင္းႏွလံုးေကာင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားခဲ့ၾကသျဖင့္ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ခႏၶာ စဲ၊ ခႏၶာကြဲ၊ ေသပြဲ ဝင္ၾကေသာ္လည္း နာမ္ခႏၶာ၊ အမည္နာမပညတ္ တို႔သည္ အမိႈက္သ႐ိုက္ကဲ့သို႔ တန္ဖိုးမဲ့မသြား၊ စံ နမူနာအမ်ားအျဖစ္ မေပ်ာက္ကြယ္သြားဘဲ တည္ရွိ ေနၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ေသလြန္သည့္အခါ အမိႈက္သ႐ိုက္သဖြယ္ စြန္႔ပစ္ခံရမည့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီး ကို ေလာကအတြက္ အသံုးဝင္အသံုးခ်မည့္ ေဆး တကၠသိုလ္ေက်ာင္မ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္း၍ စြန္႔ပစ္ခံ အမိႈက္မျဖစ္ေစရန္ စီမံထားၾကေလသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ၊ စဥ္းစားၾကည့္ ေသာအခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္အပါအဝင္ ဤေလာကႀကီး ၌ ရွိရွိသမွ် ျမင္ျမင္သမွ် အရာဝတၴဳတို႔သည္ ျဖစ္၊ တည္၊ ပ်က္ အနိစၥမေရာက္မီကာလကတည္းကပင္  ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အမိႈက္အညစ္အေၾကးမ်ားကို တတ္ ႏိုင္သမွ် ရွင္းလင္းထားႏိုင္ပါမွ ေသလြန္ေသာအခါ ၌ ႐ုပ္ကိုယ္ခႏၶာႀကီးမွာ စြန္႔ပစ္ခံ အမိႈက္ဘဝ ေရာက္ ခဲ့ရေသာ္လည္း အမည္ပညတ္ နာမ္ခႏၶာႀကီးမွာျဖင့္ အမိႈက္မျဖစ္ေစဘဲ ေလာကႀကီးတြင္ က်န္ရစ္ေပ လိမ့္မည္။ အမိႈက္ျဖစ္လ်က္ တည္ရွိေနေသာ ကြ်ႏု္ပ္ တို႔၏ ခႏၶာႀကီးကို တန္ဖိုးရွိေစရန္ အသံုးခ်ရေပ လိမ့္မည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အညစ္အေၾကး အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရွင္းလင္းေန ရသကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ခႏၶာ အညစ္အေၾကး၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကိုလည္း ကြ်ႏု္ပ္ ရွင္းလင္းရေပမည္။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အညစ္အေၾကး အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္၍ အျခားတစ္ပါးသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရွင္း လင္းႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ခႏၶာ အညစ္အေၾကးမ်ား အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားအား မိမိကိုယ္တိုင္မွလြဲ၍ မည္သူကမွ် ရွင္းလင္း၍ မရႏိုင္ပါ။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ခႏၶာ အညစ္ အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ရွင္းလင္းရာတြင္ ေန႔စဥ္ ဘုရားဝတ္ျပဳဒါနျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အေျခခံက်ေသာ စိတ္အညစ္အေၾကး အမိႈက္သ႐ိုက္ ရွင္းလင္းနည္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားခန္းဝင္၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ကို ဘုရားထံ အာ႐ံုျပဳထားႏိုင္လွ်င္ပင္ တဒဂၤအတြင္း၌ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ ကိေလသာ အညစ္ အေၾကး အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား ရွင္းလင္းေနသည္ဟုပင္ ထင္ရေလ၏။ ထို႔ေနာက္ ဘုရားရွိခိုးျခင္း၊ သီလ ခံယူျခင္း၊ ေမတၲာပို႔ျခင္းမ်ား  အစဥ္လိုက္ဝတ္ျပဳျခင္း ျဖင့္ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံမ်ားကို မျပစ္မွား မိေစရန္ ေတာင္းပန္ဝန္ခ်လိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ တည္း စိတ္ညြတ္လွ်င္ ညြတ္သည့္အေလ်ာက္ အမိႈက္အေမွာင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း ရွင္းလင္းလာ ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ အနည္းဆံုး ငါးပါးသီလ ခံယူ ေစျခင္းျဖင့္ သူတစ္ပါးအား သတ္ျဖတ္ ညႇဥ္းဆဲလို ေသာ စိတ္အညစ္အေၾကး သူတစ္ပါး ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကးမ်ားကို မတရားခိုးယူ၊ ရယူလိုေသာ အညစ္ အေၾကး၊ သူတစ္ပါး သားပ်ိဳ၊ သမီးပ်ိဳတို႔ႏွင့္ မႀကံ စည္အပ္ေသာ ကာမဆိုင္ရာ အညစ္အေၾကး၊ သူတစ္ပါး မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ စကား အသံုးအႏႈန္း အညစ္အေၾကး၊ မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေစေသာ အစား အေသာက္မ်ားေၾကာင့္ အလြဲလြဲအမွားမွား ျဖစ္ေစ တတ္ေသာ အညစ္အေၾကးႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ား ရွင္းထားၿပီး ျဖစ္ၾကေလ၏။ ထို႔ေနာက္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ သတၲဝါႏွင့္ သံုးဆယ္တစ္ဘံုသားတို႔အား ေမတၲာပို႔ အမွ်ေဝလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္တြင္ ရွင္းလင္းၾကည္လင္ရေပ ေတာ့သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာမ္ခႏၶာ အညစ္ အေၾကးအမိႈက္မ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပစၥည္း အညစ္အေၾကးအမိႈက္မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ရွင္းလင္းႏိုင္ရန္ ဒါနအမႈျပဳျခင္းသည္လည္း အေကာင္းဆံုးပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒါနဟူသည္  လွဴဒါန္း၊ ေပးကမ္း၊ စြန္႔ႀကဲျခင္းျဖစ္၏။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္တြင္ ဘုန္းႀကီးသူႏွင့္ အသက္အားဝါအားျဖင့္ ႀကီးသူတို႔ကို လွဴဒါန္းလိုေသာ စိတ္၊ ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမ်ားကို ေပးကမ္း ခ်ီးျမႇင့္လိုေသာ စိတ္၊ ကိုယ့္ထက္နိမ့္က်သူမ်ား အပါအဝင္ တိရစၦာန္၊ သတၲဝါမ်ားကို စြန္႔ႀကဲလိုေသာ စိတ္ျဖစ္ေသာ ဒါနစိတ္ ေပါက္ဖြားလာၿပီဆို ကတည္း ကပင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္တြင္ ေလာဘ ကိေလသာ အမိႈက္ကို ရွင္းထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။ တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္းမွာပင္ လွဴဒါန္း၊ ေပးကမ္း၊ စြန္႔ႀကဲစရာ ဥစၥာပစၥည္း၊ ေငြေၾကး အစားအေသာက္မ်ားကို ဒါန ျပဳလိုက္ေသာအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘဝတြင္ မည္သည့္ ႐ုပ္ဝတၴဳပစၥည္းမဆို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ အစြမ္းမ်ား ရလာခဲ့ေလေတာ့၏။

သို႔ေသာ္ ေလာကႀကီးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ ခႏၶာႀကီး အပါအဝင္ အမိႈက္ဆိုသည့္အရာမ်ားကား ကမၻာတည္သေရြ႕ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ တတ္အားသေရြ႕ ကြ်ႏု္ပ္၏ အမိႈက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္းရင္းျဖင့္ပင္။

ခ်မ္းသာျခင္းကို ရၾကပါေစ။

ေ႒းေအာင္စိန္(အင္းမ)