လဆန္းရက္မွာ ေမြးဖြားေသာဇာတာရွင္မ်ား

ကမၻာေပၚမွာ ဂဏန္းေဗဒင္ပညာနဲ႔ဘယ္ရက္မွာ ေမြးဖြားသူေတြက ဘာျဖစ္တတ္တယ္၊ ဘာေတြ ႀကံဳတတ္တယ္ ဆိုၿပီး ေဟာၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာပညာရပ္ေတြမွာလည္း ျမန္မာျပကၡဒိန္အရ ဘယ္လိုရက္ေတြမွာဖြားရင္ ဘယ္ လိုေတြျဖစ္တတ္တယ္ဆိုတာ ရွိပါေသာ္ေကာဗ်ာ ..။

ဗဟုသုတေလးအျဖစ္ တင္ျပေပးလိုက္ပါ တယ္။

 

လဆန္း(၁)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

စိတ္ လြတ္ကိုယ္လြတ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါး ပါးေနတတ္သူျဖစ္ပါမယ္။ စိတ္ထင္တိုင္း ႀကဲမိသူေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

 

လဆန္း(၂)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

အသက္ႀကီးေလေလ စီးပြားဥစၥာ တိုးေလ ေလ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၃)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဘာသာေရးမွာ အထူးေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ၾကပါ တယ္။

 

လဆန္း(၄)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ႀကီးပြားခ်မ္းသာလြယ္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

 

လဆန္း(၅)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

မိဘအေမြ၊ ဆရာအေမြေကာင္းေတြ ရတတ္ ပါတယ္။

 

လဆန္း(၆)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ႀကီးပြားခ်မ္းသာလြယ္တဲ့ ကုန္သည္ဇာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၇)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ပစၥည္းဥစၥာ မၿမဲတတ္သူ၊ အေပးအကမ္း ရက္ေရာသူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၈)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

မိဘအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အက်ိဳးမေပးဘဲ ကိုယ့္ ဘဝကို ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြ်န္ ရပ္တည္တတ္သူေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၉)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

သနားက႐ုဏာအား ႀကီးမားတတ္သူ၊ အနစ္ နာခံၿပီး ကူညီတတ္သူေတြ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၀)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

အစားေကာင္းအေသာက္ေကာင္းႏွစ္သက္သူ၊ က်န္းမာေရးကိုဂ႐ုမစိုက္သူေတြျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၁)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

နာမည္ႀကီးေက်ာ္ၾကားသူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၂)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဘာသာေရးမွာ ေအာင္ျမင္သူ၊ ဆရာအလုပ္၊ ပညာအလုပ္နဲ႔ အက်ိဳးေပးသူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၃)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ယာဥ္ရထား၊ ကား၊ စက္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးေပး တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၄)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ကုန္သည္ပြဲစားအလုပ္ေတြနဲ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ တတ္ပါတယ္။

 

လဆန္း(၁၅)ရက္မွာေမြးဖြားသူဆိုရင္-

ဘဝမွာ ေအးရာေအးေၾကာင္းနဲ႔ နားေအးပါး ေအးေနလိုေသာ ဇာတာရွင္ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

 

ေစာရဲထူး(လိႈင္)