ဒကၡိဏသာခါ ဘုရား စီရင္ၿပီး ကုိးကြယ္ပူေဇာ္နည္း

 

ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္အတိုင္း စီရင္ ပူေဇာ္နည္းကို ေရးသားရန္ အေတာ္စဥ္းစားရပါ သည္။ ယခုကာလတြင္ ေလာကီက်င့္စဥ္ ပညာမ်ား အသီးသီးရွိၾကသည့္အတြက္ မိမိတို႔ ပညာမ်ားအ လိုက္က်င့္ႀကံနည္းမ်ား၊ အစီအရင္မ်ား သူ႕ပညာႏွင့္ သူရွိၾကပါသည္။ ဆရာစဥ္ဆက္မွာၾကားခ်က္မ်ားအ တိုင္း တိတိက်က်လိုက္နာက်င့္ႀကံျခင္း၊ စီရင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳပါက အစြမ္းထက္ျမက္ေအာင္ျမင္ ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ပညာလည္းမွန္မည္၊  ထိုက္သင့္ေသာ သီလလည္းရွိမည္။ လံု႔လဝီရိယ ထက္သန္စြာျဖင့္ အားထုတ္မည္ဆိုပါက က်င့္ႀကံမႈ ေတြလည္း ေအာင္ျမင္သည္။ အစီအရင္ေတြလည္း အစြမ္းထက္ျမက္မည္မွာ မလြဲပါ။

ယခု ဒကၡိဏသာခါ ဘုရားစီရင္ ပူေဇာ္နည္း အား ၁၃၃၆ ခု ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္တြင္ ေဇယ်သိဒၶိ ဆရာႀကီး ဦးစိုးမင္းက ကြ်န္ေတာ့္အေဖအား “ကိုျမင့္ သိန္း …ဒီဘုရားစီရင္နည္းကိုယူထား။ တစ္ေန႔ ခင္ဗ်ား အသံုးတည့္လိမ့္မယ္”လို႔ ေပးခဲ့လို႔ အေဖက ကူးယူထားခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်န္ ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ၂၀ဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီး စီရင္ေပးလို႔ ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ၇-၁၂-၂၀ဝ၀ ရက္တြင္ ဆရာႀကီးအိမ္၌ “ယၾတာက႑   အထူးသင္တန္း”တက္သည့္အခါတြင္ လူတစ္ေယာက္ ၿဂိဳဟ္စားသက္ေရာက္ ညံ့လြန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္ သို႔ျပဳမွ လြတ္မည္နည္း။ နာမည္ေပးထားသည္မွာ နာမကၡရတိုင္၌ မွားယြင္းေနျခင္း၊ မဟာဘုတ္တြင္ လည္း ပုတိ၊ ဘဂၤ၊ မရဏႏွင့္ ေပးထားျခင္း၊ ဣ႒ႏွင့္ အနိ႒တြဲေပးထားၿပီး အသက္အရြယ္အရ အမည္ ေျပာင္းလို႔ မရေတာ့တဲ့အခါ မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္မွ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္စီး ဒသာက လြတ္မည္နည္း လို႔ ေမးခဲ့တဲ့အခါ ဆရာႀကီးမွ “ဘုရားထုဆစ္ စီရင္ ပူေဇာ္ရင္ လြတ္တယ္ကြာ။ အထူးအားျဖင့္ အမည္ မွားေနလို႔ျဖစ္တဲ့ ဥပေစၦအာကံက လြတ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ထိုအခ်ိန္က (အတြင္းေရးမွဴး-၂) ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ဦးကိုလည္း ဘုရားပူေဇာ္ရန္ အႀကံ ျပဳခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းသည္ မဟာဘုတ္ ၇ ၾကြင္း ျဖစ္ေန၍ အမည္မွာ အနိ႒+အနိ႒အမည္ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ အမည္မွားေနလို႔ ျပင္လို႔ မရ ေတာ့တဲ့အခါ အျခားယၾတာမ်ားဟာ ယာယီသာ အက်ိဳးရွိၿပီး ယခုလို ဘုရားထုဆစ္ပူေဇာ္မွသာ ထာဝရ ယၾတာျဖစ္လို႔ သက္သာေစတယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ပထမဝါဆိုလျပည့္ (အဖိတ္ေန႔)ညတြင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ဆရာေတာ္ႀကီး မ်ား၏ ဆံုးမဩဝါဒခံယူပြဲတြင္ “တပည့္တို႔ ေလာက မွာ ဘာအေရးအႀကီးဆံုးလဲ”လို႔ သံုးခါေမးပါတယ္။ တပည့္ေတြက က်န္းမာေရးအေရးႀကီးတယ္။ ပညာ ေရးအေရးႀကီးတယ္။ စီးပြားေရးအေရးႀကီးတယ္နဲ႔ မိမိတို႔သိသမွ် ျပန္ေလွ်ာက္ၾကပါတယ္။ ထိုအခါ ဆရာေတာ္ႀကီးက “ေလာကမွာ ပထမအေရးႀကီး တာက အသက္” “ဒုတိယအေရးႀကီးတာက အသက္” “တတိယအေရးႀကီးတာက အသက္” ပါပဲလို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ “ေလာကႀကီးမွာ စည္းစိမ္ ခ်မ္းသာ ဘယ္ေလာက္ေပါမ်ားေပမယ့္ အသက္မရွိ ေတာ့ရင္ ဒီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာေတြက အလကားပဲ။ ပညာေတြ မည္မွ်တတ္ေသာ္လည္း အသက္မရွိေတာ့ ရင္ အလကားပဲ၊ ရာထူးဂုဏ္ထူးမည္မွ်ရွိေသာ္လည္း   အသက္မရွိေတာ့ရင္ အလကားပဲ”လို႔ မိန္႔ၾကားပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္တန္ရင္ ေသၾကတယ္ဆို ေပမယ့္ အခ်ိန္မတန္မီ ေရာဂါေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊   ဥပေစၦဒက ကံေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသသြား ၾကရင္ အက်ိဳးယုတ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းျပည္အ တြက္ အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အခ်ိန္မတန္ဘဲ ေသသြားလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ိဳးယုတ္ေစပါတယ္။ သာသနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ သီလ၊ သိကၡာ၊ သမာဓိႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟန္း၊ သံဃာမ်ား အခ်ိန္မတန္မီ ပ်ံလြန္ေတာ္မူ ခဲ့လွ်င္လည္း သာသနာအတြက္အျပင္ သတၲဝါေတြ အတြက္ပါ လြန္စြာ အက်ိဳးယုတ္ပါတယ္။ သို႔ပါေသာ ေၾကာင့္ ယခုအစီအရင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္အား ပူေဇာ္ၿပီး မိမိတို႔ လိုလားေသာအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳး၊ သာသနာေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္၍ ဘုရားစီရင္ပူေဇာ္နည္းကို ေရးသား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

မူရင္း ၁၃၁၉ ခု တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁ရက္၊ မတၲရာ ဆရာေတာ္ဦးတိႆ၏ ေၾကးပုရပိုက္မွ ေဇယ်သိဒၶိဆရာႀကီး ဦးစိုးမင္းမွ ကူးယူခဲ့ၿပီး စီရင္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ဒကၡိဏသာခါ ဘုရား႐ုပ္ပြား ေတာ္ စီရင္ပူေဇာ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

ဥာဏ္ေတာ္-တမိုက္။ ၾကာဘက္ေဆာင္း ပလႅင္ခံႏွင့္ ပလႅင္ေအာက္က ေရကန္၊ ခ႐ု၊ ငါးၾကင္း၊  ၾကာပင္ခံႏွင့္ ပံုေတာ္ကို သပၸာယ္ေအာင္ထုလုပ္ၿပီး၊ ဓာတ္ေတာ္ကိုးဆူ၊ လက္ဖြဲ႕ကိုးလံုး၊ ေရႊမိႈကိုးခ်က္၊ ဌာပနာသြင္း၍ ေရမိႈသြင္းရန္ကား –

(၁) ဥဏၰလံုေတာ္

(၂) လက္ဝဲပခံုးစြန္း

(၃) လက်ာ္ပခံုးစြန္း

(၄) လက်ာ္ဒူးစြန္း

(၅) လက်ာ္တံေတာင္ဆစ္

(၆) လက္ဝဲဒူးစြန္း

(၇) လက္ဝဲတံေတာင္ဆစ္

(၈) ရင္ဝေတာ္

(၉) ခါးေတာ္၄င္း

(၁၀) ဌာနေဖာက္၍ ဌာပနာသြင္းေလ။ ၄င္း ေနာက္ ရင္ဝေတာ္မွာ သက္ေတာ္ ၈၀ စမအင္း၊ ခါးမွာဓာတ္ေလးပါးအင္း။ ပလႅင္ေတာ္မွာ သတၲဌာန အင္း။ သစၥာေလးပါးအင္း။ Óာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး အင္း။ မာန္ငါးပါးအင္း။ ျဖစ္ေတာ္ေပါင္းအင္း။ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူအင္း။ ဣတိပိေသာဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး အင္း။ ဣတိပိေသာ ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာအင္း။ ေဗာဓိ ပကၡိယအင္း။ ႏွစ္ဆယ့္ေလးပစၥည္းအင္း။ ေလာ ကုတၲရာကိုးပါးအင္း။ ဘုရားဆယ္ဆူအင္း။ သမၺဳေဒၶ အင္း။ ဖြားေတာ္မူေသာဂါထာအင္း မွစ၍ ေကာင္း ေသာအင္း၊ ေကာင္းေသာဂါထာတို႔ကို ဌာပနာ သြင္းပါ။

 

ဌာပနာသြင္းရန္အစီအရင္

——————————

အင္းစမတို႔ကို ေၾကးျပားျဖစ္ေစ၊ ေငြျပားျဖစ္ ေစ၊ ေရႊျပားျဖစ္ေစ ေသခ်ာစြာခ်ၿပီး လက္ဖြဲ႕ကဲ့သို႔ လိပ္၍ ဂါထာစုတ္မန္းၿပီးမွ ဌာပနာသြင္းရမည္။ မိႈင္း ကိုင္စကၠဴျဖစ္လွ်င္ ပန္းေပါင္း၊ မင္းေပါင္း၊ ဂမုန္း ေပါင္းကို ဟသၤျပဒါးႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အင္းကိုခ်ရမည္။ ၿပီးလွ်င္ ဌာပနာသြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရွိေအာင္ ေရႊ ခ်ၿပီးအေနကဇာတင္၍ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကပါေလ။

 

အင္း၊ စမ လက္ဖြဲ႕စီရင္နည္း

————————–

အင္းစမစီရင္ေသာအခါမွာ ေန႔ေကာင္းေန႔ ျမတ္ ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ နကၡတ္ ခါးပတ္ေရြးခ်ယ္ ၍ ဘုရားပြဲ၊ တရားပြဲ၊ သံဃာပြဲ၊ မိဘပြဲ၊ ဆရာပြဲ ျပင္၍ ပန္းဆီမီးေရခ်မ္းကပ္လွဴပူေဇာ္၍ ေကာင္းျမတ္  ေသာ အခင္းအက်င္းျဖင့္ စီရင္ေလ။

စီရင္သူမွာ မိမိကိိုယ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ျပဳ လုပ္၍ အေမႊးနံ႔သာ လိမ္းက်ံၿပီးမွ စီရင္ပါေလ။

 

အေနကဇာတင္ရန္ အစီအရင္

————————-

လူ၊ ရွင္ရဟန္း၊ ဘုရင္ထီးေဆာင္းမင္းအ ေပါင္းတို႔မွစ၍ ထုလုပ္ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ၾကေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာဘုရားကို အေနကဇာတင္ေသာအခါ၌ ရက္ ေကာင္း၊ ရက္ျမတ္၊ နကၡတ္ေကာင္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာအခင္းအက်င္းမ်ား ခင္းက်င္း၍ ၾကက္လ်ာ၊ ပန္း၊ ေပါက္ေပါက္၊ နံ႔သာေရ ပက္ ဖ်န္းကာ ရတနာသံုးပါးအား ငွက္ေပ်ာပြဲမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့အေနကဇာတင္ပါ။

 

ကိုးကြယ္ပံုကိုးကြယ္နည္းႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

၁။ တန္ခိုးအာဏာႏွင့္ လာဘ္လာဘ

ဤဒကၡိဏသာခါဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ပူေဇာ္ရေသာ ရဟန္းရွင္လူ ဘုရင္ထီးေဆာင္း မင္းအေပါင္းမွစ၍ အလံုးစံုေသာ သူတို႔အား ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းေပ်ာက္၍ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ ေလ၏။ လာဘ္လာဘ ပရိသတ္အေျြခအရံ ေပါမ်ား၍ တန္ခိုးအာဏာႀကီးၿပီး၊ အတိုင္းမသိေသာ ေကာင္း က်ိဳးကိုရေလ၏။ အိမ္မွာ၊ ေက်ာင္းမွာ အၿမဲ ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾကေလကုန္။

 

၂။ ပေယာဂ၊ အ႐ူး၊ ဘူး၊ အပင္းက်

စုန္း၊ နတ္၊ သရဲ၊ ဖုတ္၊ ၿပိတၲာ၊ ကေဝ၊ ဘီလူးဖမ္းစား၍ ငိုတံုရယ္တံုျဖစ္ၿပီး စိတ္ေနာက္႐ူး သြပ္သူတို႔ကို ပလႅင္ေတာ္ကို ေရသပၸာယ္၍ ゞင္းေရ ကိုတိုက္ေလ။ ကိုယ္တြင္းရွိသမွ် အပင္း၊ ဘူး မက်န္ ေၾကေပ်ာက္က်၏။ စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္သက္၍ မေဖာက္ မျပန္ေကာင္း၏။

 

၃။ မ်က္စိျမင္နားၾကား

ထိုဒကၡိဏသာခါဘုရားကို ၄၉ ရက္ေရေတာ္ ကပ္၍ ေရသပၸာယ္ေလ။ ထိုသပၸာယ္ေသာေရကို ေသာက္ပါက မ်က္စိျမင္နားၾကားရေလ၏။

 

၄။ ဇာတာညႇိဳးႏြမ္းအိပ္မက္ဆိုး

ၿဂိဳဟ္စီးဇာတာ၊ ဒသာမေကာင္း၊ သံေဒါင္း နင္းတက္၊ စန္းလဂ္လြန္းျမတ္၊ သက္ခတ္ရွားမီး၊ တသီးနာမ္ႏွိမ္၊ နိမိတ္မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ျမင္ မက္ေသာ္ ဆီမီးခုနစ္ခြက္ ပူေဇာ္ကပ္လွဴၿပီး ေကာင္း မြန္ေသာအရာကို ဆုေတာင္း ပထာနာျပဳပါက ဘုန္း က်က္သေရၿဖိဳးၿဖိဳးေဝ၍ ေကာင္းျမတ္မဂၤလာရွိေသာ အိပ္မက္ကို ျမင္မက္လာ၏။

 

၅။ ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာႀကီးေစရန္

ဘုန္းရွိန္အာဏာေတဇာႀကီးေစလိုမူ ဆြမ္း ေတာ္၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးသက္ေစ့ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္၍ ဆုေတာင္းပါက တန္ခိုးႀကီးမားၿပီး မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းတို႔ ခေညာင္းေၾကာက္ရြံ႕ဦးညြတ္ ဝပ္တြား  လာ၏။

 

၆။ ေဝးလံခရီးသြားရန္နည္း

ခရီးေဝးေဝး သြားလိုမူ ေရသပၸာယ္၍ ゞင္းေရ ကို မ်က္ႏွာသစ္ၿပီး သြားပါမူ ေဘးရန္အားလံုးကင္း ေပ်ာက္ကုန္၏။ ရဟန္းရွင္လူ ျမင္ျမင္သမွ် ခ်စ္ျမတ္ ႏိုး၏။ မိမိကို မေကာင္းႀကံေသာ္ ႀကံေသာသူမွာ ေဘးႀကီးျပန္ေရာက္ေစ၏။

 

၇။ ၿမိဳ႕ရြာအိမ္မွာ ေရာဂါကင္းရန္။

ၿမိဳ႕ရြာအိမ္မွာ ေရာဂါဆိုး၊ အနာဆိုးျဖစ္ေပၚ လာေသာ္ ဘုရားကို ေရသပၸါယ္၍ အိမ္ပတ္လည္၊ ၿမိဳ႕ပတ္လည္၊ လွည့္လည္ပက္ဖ်န္းပါေလ။ မေကာင္း ေသာမိစၦာ၊ တေစၦ၊ သရဲ၊ သဘက္၊ ဘီလူးမွစ၍ မေနႏိုင္ေျပးၾကရေလ၏။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ဆရာကိုေက်ာ္ဟန္

ဝ၉၂၅၀ဝ၆၃၉၂၂၊ ဝ၉၉၅၅၅၂၁၇၀၇