သိကြားတံဆိပ် စမအက္ခရာ စလွယ်စီရင်နည်း

ရှေးရှေးကပညာရှင်ကြီးများ ဉာဏ်ကျက်စား၍ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုပြီး အကျိုးများရခဲ့ သလို နှောင်းလူတို့လည်း ၎င်းတို့ကဲ့သို့ အသုံးပြုပြီး အကျိုးများနိုင်စေရန် ထားရှိခဲ့သော ပညာရပ်များစွာ ထဲမှ သိကြားမင်း ဆက်ကပ်သော နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားစမအက္ခရာများကို ဉာဏ်ကျက်စား၍ စလွယ်စီရင်နည်းကို ဖော်ပြအပ်ပါတယ်။

ယခုဖော် ပြမည့် အစီအရင်သည် အစီအရင် မည်ကာမတ္တမျှ မဟုတ်ဘဲ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူသော ဘုရားရှင်တို့ကို ရှိခိုး ပူဇော်ကန်တော့နိုင်ပါတယ်။ အချို့အစီအရင်များ သည် စာဖတ်သူများ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ် နိုင်ပါက စာဖတ်ရုံသက်သက်၊ ဗဟုသုတရရုံသက်သက်ဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုဘဲ အစီအရင်တွင်ပါရှိသော ဂါထာများကို ရွတ်ပွားပြီး ထပ်တူအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ စွယ်စုံသုံးနိုင်သော ယခုအစီအရင်မျိုးကို ဦးစားပေး ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဧကပိုဒ်လင်္ကာ

အာ-သော-မာ-ဝ၊ သိကြား အက္ခရာ၊ လက် ဖွဲ့စာဟု၊ နာနာဝါဒ၊ သမိုက်ကြသား၊ ပုဂါမရွှေဘုံ၊ ရွှေစည်းခုံတည့်၊ မှတ်ပုံစရာ၊ တာ-ဝ-ဂု-ဏ၊ တံဆိပ် ရသည့်၊ ထူပထွတ်တင်၊ ယင်းပြည်တွင်တည့်၊ ရှင်ပင် မြတ်စွာ၊ စူဠာမဏိ၊ သီရိထွန်း၊ သ-သ-သံ-သေ၊ မင်းနေပူရ၊ ပင်းယရွှေစည်းခုံ၊ သုံးဘုံမျက်ရှု၊ သု-ခါ-ဝ-ဟံ၊ တံဆိပ်ခံသည်၊ နာမံသာမော၊ သီဟ တောတည့်၊ ကျူးမည့်မင်္ဂလာ၊ တံဆိပ်စာလည်း၊ ဥ-မ္မာ-ဝ-မ္မ၊ မစဲတရံ၊ ရွှေမင်းဝံတည့်၊ ထက်ရံခြိမ့် ဆူ၊ ကောင်းချီးယူသား၊ ဝိ-ရူ-ဟော-န္တု၊ သုံးလူ့ ဦးဆောင်၊ ရွှေသာလျောင်းတည့်၊ သောင်းသိန်း စက္ကဝါ၊ နတ်ဗြဟ္မာတို့၊ ညွတ်လာခယ၊ တုမရသည် ဥ-ဝ-ဟ-နိ၊ တံဆိပ်ရှိသည့်၊ မုနိအကျော်၊ ရွှေယင် မြော်တည့်၊ နှိုင်းသော်မမျှ၊ အတုပသာ၊ ဝ-ဝ-ဇာဂံ၊ တံဆိပ်သံလည်း၊ အဃံခေါ်မှန်း၊ မိုးလုံးသန်းသည်၊ ပခန်းစည်သူရှင်၊ သုံးခွင်လောက၊ တန်ခိုးပလျက်၊ ထိ-ထ-မ-စဲ၊ ကျော်သဲခြိမ့်ငြာ၊ တဆိပ်စာနှင့်၊ ကွမ်း ရွာရွှေတန့်တစ်၊ သုံးဆစ်လောက၊ ဖက်မရသား၊ ပု-ည-ခေ-တ္တံ၊ တံဆိပ်တံလည်း၊ မိုးယံထိခိုင်း၊ ကျော်သံလှိုင်းသည်၊ လယ်ကိုင်းကျောင်းတော်ရာ၊ ကေ-လာ-ဝ-ဟ၊ သိကြားအက္ခရာ၊ ဘွဲ့စာမှတ် လျက်၊ ရောင်လျှံပြက်သား၊ အထက်စက်တော်ရာ၊ ဂုဏ်ဝါနေကန်၊ န-န္တ-ကု-ဏ၊ တံဆိပ်ရသား၊ ထွန်းပ လျှံတောက်၊ စံတိုင်းမြောက်သည်၊ အောက်စက်တော် ရာ၊ သုံးရွာမျက်ရှု၊ သု-သု-ဇာ-ဂံ၊ တံဆိပ်ခံသည်၊ ပြည်ဆံတော်ရှင်၊ ဘုန်းအင်ဓိပတိ၊ တုမရှိသား၊ ဗော-ဓိ-သေ-ဋ္ဌံ၊ တံဆိပ်ခံသည်၊ နတ်ထံကျော်စော၊ မြတ် စောညီနောင်၊ ရွှေရောင်ထွန်းပ၊ တန်ခိုးြွကသား၊ ဗု-ဒ္ဓ-စိ-န္တာ၊ တံဆိပ်စာနှင့်၊ သုံးဖြာချောင်းဆုံ၊ ရွှေတိဂုံတည့်၊ ဘွဲ့ပုံ-င-ရ၊ ဂု-ဏ-ပြန့်ပြော၊ ရွှေ မော်ဓောတည့်၊ လောကထိပ်စံ၊ အ-ဟံ-ဘ-န္တေ၊ လျှံဝေမြတ်မွန်၊ ကျတ်ပွတ်ရှင်တော်၊ အကျော်- စ-ဘ၊ က-သ လေးလုံး၊ သမိုင်းထုံးဖြင့်၊ ပတ်ကုံး ဦးချီ၊ ကျိုက္ခမီတည့်၊ မမှီထိပ်တက်၊ ခြားလျက်သန်း သန်း၊ အခန့်ကြက်မ၊ တဝပ်ပြသား၊ ဣ-အ-မ-ချာ တံဆိပ်စာနှင့်၊ တေဇောလျှံဖြိုး၊ ကျိုက်ထီးရိုး တည့်၊ ဖုန်းမိုးစွေကာ၊ ဝေ-ဒါ-ဒ-ယ၊ တံဆိပ်ရ သည့် မုတ္တမ မြသိန်းတန်၊ ဖုန်းသန်တေဇာ၊ စေ-အာ-မာ-သော၊ ကျော်ဇောသုံးတိုက်၊ ဇင်းကျိုက် ဘုရား၊ ထွတ်ဖျားမုနိန်၊ ဘုန်းလျှံထိမ်သား၊ အ-စိ-န္တေ-ယျ၊ ဘွဲ့ရအံ့ဘွယ်၊ ဇင်းမယ်လပုန်း၊ အနှုန်း မဲ့စံ၊ ဂုဏ်ရည်လျှံသည်၊ မံ-မာ-ဟု-ဟာ၊ တံဆိပ် စာနှင့်၊ ဒေဝါထွဋ်ဖျား၊ သိကြားသမုတ်၊ တရုတ်ပြည် စွယ်တော်၊ နှိုင်းဖော်ဖက်ကင်း၊ လက်လင်းဝေလျှံ၊ ဧ-ဝံ-မာ-ဟ၊ ဘွဲ့ရဘုရား၊ ယိုးဒယားပြည်ဆံတော်၊    သုံးသော်ထွတ်စွန်မံသွဏ်၊ သု-သံ၊ တံဆိပ်ခံသား၊ ဆံတော်ရှင်ပင်၊ ထားဝယ်တွင်တည့်၊ ချစ်ရှင်ဘုရား၊ သက်တော်ပွားဟု၊ ကိုးစားညွတ်ခ၊ ဘွဲ့ဗုဒ္ဓနှင့်၊ ဇ-ဏ-ခ-ရာ၊ လေးလုံးစာဖြင့်၊ ကိုးဖြာဂုဏ်လှိုင်၊ ထွတ်ဦးကိုင်တည့်၊ ရခိုင်ဘုရားကြီး၊ အသီးသီးတည့်၊ စောထီးထွတ်ထိပ်၊ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ပါး၊ ကိုယ်တော်ပွား တို့၊ သိကြားအက္ခရာ၊ တံဆိပ်စာကို၊ သဒ္ဓါဖြစ် ကြောင်း၊ ဖွေစုဆောင်း၍၊ ဦးခေါင်းညွတ်လျှိုး၊ ရှိလည်းခိုးသည်၊ ကောင်းကျိုးလျှင်ဆော၊ ရောက်စေ သော်ဝ်။

 နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ စမဂါထာများ

(၁) အာသောမာဝ(ပုဂံရွှေစည်းခုံ)

အာဘဝဂ္ဂါအဝီစိတော

သောဘဂ္ဂဂုဏ၊ ပတ္ထဋံ

မာရဇေယ ဂုဏံဝန္ဒေ

ဝရံ သဗ္ဗမ္ပိ ဒါယကံ။ ။

အဝီစိတော၊ အောက်အဝီစိမှ၊ အာဘဝဂ္ဂါ၊ အထက်ဘဝဂ်တိုင်အောင်၊ သောဘဂ္ဂဂုဏပတ္ထဋံ၊ မွန် မြတ်သောဂုဏ်ကျေးဇူးဖြင့် ပျံ့နှံ့ထသော၊ သဗ္ဗမ္ပိ၊ အလုံးစုံလည်းဖြစ်သော၊ ဝရံ၊ မြတ်သောဆုကို၊ ဒါယကံ၊ ပေးတော်မူတတ်သော၊ မာရဇေယဂုဏံ၊ မာရ်ငါးပါးကိုအောင်မြင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့်ပြည့်စုံ သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ဝန္ဒေ၊ ရှိခိုးပါ၏။ အနေန ပုညေန၊ ဤသို့ရှိခိုးရသော ကောင်းမှုကြောင့်၊ သဗ္ပမ္ပိ၊ အလုံးစုံသော ကောင်းမြတ်သည့် ဆုအပေါင်းသည်၊ ယထိစ္ဆိတံ၊ အလိုရှိတိုင်း၊ သမိဇ္ဈတု၊ ပြည့်စုံပါစေ သတည်း။

(၂) တာဝဂုဏ(ပုဂံစူဠာမဏိ)

တာဏံလေဏံစပါဏိနံ

ဝရဒံကေသ ဓာတုယာ

ဂုဏမ္မဏိ ဇောတိရသံ

နမိတံ တံနမေသဒါ။

ပါဏိနံ၊ သတ္တဝါတို့၏၊ တာဏံ၊ ကိုးကွယ် ရာဖြစ်ထသော၊ လေဏံစ၊ ပုန်းအောင်းရာလည်း ဖြစ်ထသော၊ ကေသဓာတုယာ၊ ဆံတော်ဓာတ်ဖြင့်၊ ဝရဒံ၊ မြတ်သောဆုကိုပေးတတ်ထသော၊ ဂုဏမ္မဏိ ဇောတိရသံ၊ အလိုဆန္ဒရှိတိုင်းပြီးစေတတ်သော၊ ဇော တိရသ၊ အမျက်ရတနာနှင့်တူသော ဂုဏ်ကျေးဇူးရှိ ထသော၊ နမိတံ၊ ရှိခိုးပူဇော်အပ်ထသော၊ တံ၊ ထို မြတ်စွာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ နမေ၊ ရှိခိုး ပါ၏။ အနေန ပုညေန၊ ဤသို့ရှိခိုးရသော ကောင်းမှု ကြောင့်၊ သဗ္ပမ္ပိ၊ အလုံးစုံသော ကောင်းမြတ်သည့် ဆုအပေါင်းသည်၊ ယထိစ္ဆိတံ၊ အလိုရှိတိုင်း၊ သမိဇ္ဈတု၊ ပြည့်စုံပါစေသတည်း။

(၃) သသသံသေ(ပင်းယရွှေစည်းခုံ)

သကလပ္ပါပ ပဟာနံ

သကလညေယျ ဇာနကံ

သံပဒံ ဓာတုယာဝန္ဒေ

သေယျံ ဇေယျံ ဂုဏံ သဒါ။

သကလပ္ပါပ ပဟာနံ၊ အလုံးစုံသော မကောင်း မှုကို ပယ်ပြီးထသော၊ သကလ ေဥယျ ဇာနကံ၊ အလုံးစုံသော ေဥယျဓံတရားတို့ကိုလည်း သိတော် မူပြီးထသော၊ ဓာတုယာ၊ ဓာတ်တော်ဖြင့်၊ သံပဒံ၊ ကုသိုလ်ဥစ္စာနှစ်ကို ပေးတတ်ထသော သေယျံ၊ ချီးမွမ်းအပ်သော သူတို့ထက် အထူးသဖြင့် ချီးမွမ်း အပ်ထသော ဇေယျဂုဏံ၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ ဂုဏ်ကျေးဇူးနှင့် ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ ဝန္ဒေ ရှိခိုးပါ၏။ အနေန ပုညေန၊ ဤသို့ရှိခိုးရသော ကောင်းမှုကြောင့်၊ သဗ္ပမ္ပိ၊ အလုံးစုံ သော ကောင်းမြတ်သည့် ဆုအပေါင်းသည်၊ ယထိစ္ဆိတံ၊ အလိုရှိတိုင်း၊ သမိဇ္ဈတု၊ ပြည့်စုံပါစေသတည်း။

(၄) သုခါဝဟံ(အဝရွှေစည်းခုံ)

သုခဒံ သာဓုနံ လောကေ

ခါဒိတ ဒုက္ခဟာယကံ

ဝရံဇေယျဂုဏံ

ဟန္တမာရံ တထာဂတံ။ ။

လောကေ၊ လောက၌ သာဓုနံ၊ သူတော် ကောင်းတို့အား၊ သုခဒံ၊ ချမ်းသာကို ပေးတတ်ထ သော၊ ခါဒိတ ဒုက္ခဟာယကံ၊ ကိုက်ခဲသော သံသရာ ဒုက္ခဆင်းရဲကို ပယ်ပေတတ်ထသော၊ ဝရံ၊ မြတ် သောကျေးဇူးရှိသော ဇေယျဂုဏံ၊ အောင်မြင်ခြင်း ဂုဏ်ကျေးဇူးရှိထသော၊ ဟန္တမာရံ၊ မာရ်ငါးပါးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ထသော၊ တထာဂတံ၊ ရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့ လာခြင်းကောင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ဝန္ဒေ၊ ရှိခိုးပါ၏။ အနေန ပုညေန၊ ဤသို့ရှိခိုးရသော ကောင်းမှုကြောင့်၊ သဗ္ပမ္ပိ၊ အလုံးစုံသော ကောင်း မြတ်သည့် ဆုအပေါင်းသည်၊ ယထိစ္ဆိတံ၊ အလိုရှိ တိုင်း၊ သမိဇ္ဈတု၊ ပြည့်စုံပါစေသတည်း။

၅။ သမ္ဗုဒ္ဓေယ(သီဟတော)

သမ္မာ သာမဉ္စ ေဥယျံယော

ဗုဇ္ဈိတွာန ဝိသာရဒံ

ဒေတိလောကေ သီဟနာဒံ

ယဿသိံ တံ သဒါ နမေ။

ယောဗုဒ္ဓေါ၊ အကြင်မြတ်စွာဘုရားသည်၊ သမ္မာ၊ မဖောက်မပြန်၊ သာမဉ္စ၊ ကိုယ်တိုင်တော်သာ လျှင်၊ ေဥယျံ၊ ေဥယျဓံ တရားငါးပါးကို၊ ဗုဇ္ဈိတွာန၊ သိတော်မူပြီး၍၊ လောကေ၊ လောက၌၊ ဝိသာရဒံ၊ ရွံရှာခြင်းကင်းသော ရဲရင့်စွာသော၊ သီဟနာဒံ၊ ခြင်္သေ့မင်း၏ ဟောက်ခြင်းနှင့်တူသော ကြုံးဝါးသော အသံကို၊ ဒေတိပေးတော်မူတတ်၏။ ယသဿိံ၊ ကျော်စောခြင်း ရှိထသော၊ တံ၊ ထိုမြတ်စွာဘုရားကို၊ သဒါ၊ အခါခပ်သိမ်း၊ နမေ၊ ရှိခိုးပါ၏။ အနေန ပုညေန၊ ဤသို့ရှိခိုးရသော ကောင်းမှုကြောင့်၊ သဗ္ပမ္ပိ၊ အလုံးစုံသော ကောင်းမြတ်သည့် ဆုအပေါင်းသည်၊ ယထိစ္ဆိတံ၊ အလိုရှိတိုင်း၊ သမိဇ္ဈတု၊ ပြည့်စုံပါစေ သတည်း။

ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်

ဆရာကိုကျော်ဟန်