ကမၼဆုိတာ ၿဂိဳဟ္နဲ႔လား

 

ထို႔အတူ အရက္ေသာက္ေလ့ရွိသူ ကြမ္းစား ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားလည္း အခ်ိန္က်တာနဲ႔ ေနမရေအာင္ မိမိစိတ္က ဤကိစၥကိုျပဳပါလို႔ ေစ့ေဆာ္ တိုက္တြန္းလာပါတယ္။ ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳရာကေန အက်င့္တစ္ခုအျဖစ္ စြဲသြားတဲ့အခါ မိမိဘဝကို ထင္ ဟပ္ေစတဲ့ စ႐ိုက္ျဖစ္တည္လာၿပီး စ႐ိုက္ကတစ္ဆင့္  အထံုျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ အထံုဆိုတဲ့ စကားကို ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အင္းဝေခတ္က နန္းတြင္း သူေတြအတြက္ ေရေမႊးေဖာ္တဲ့အခါ ယေန႔ ပြင့္သစ္ စ စံပယ္ပန္း လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေတြ ခူးဆြတ္ ၿပီး ရာဇဝင္အိုးႀကီးေတြထဲမွာ စံပယ္ တစ္ထပ္၊ ႏွမ္းႀကီး တစ္ထပ္ အျပည့္ ထည့္ အဖံုးအုပ္ ၿပီး ေလလံုတဲ့ အခန္းထဲမွာ တစ္ရက္သိပ္ပါ။ ေနာက္ေန႔ စံပယ္ေတြ ထပ္ပြင့္တဲ့အခါ အိုးထဲက စံပယ္အေဟာင္းေတြ ဖယ္ ၿပီး စံပယ္အသစ္ကို ပထမႏွမ္းနဲ႔ တစ္ထပ္စီျပန္ သိပ္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ရက္ ၁၀ဝ ျပည့္တဲ့အခါ ႏွမ္းေတြ ကို ဖ်စ္ၾကည့္လိုက္ရင္ စံပယ္ရနံ႔ေတြစြဲေနတဲ့ ႏွမ္း ဆီေတြ ထြက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဆီကို ႏွမ္းဆီ လို႔ မေခၚပါဘူး။ စံပယ္ဆီလို႔သာ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အထံုရဲ႕ ပဝတၲိအက်ိဳးပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝ အဆက္ဆက္ လိုက္ပါအက်ိဳးေပးေလ့ရွိတဲ့ အထံု ပါရမီျဖစ္ေအာင္ ေကာင္းတဲ့ ကုသိုလ္ ကမၼပထ အေလ့အက်င့္ကိုရေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ အဲလို အက်င့္စြဲၿမဲလာတဲ့အခါ ယခုလို ၿဂိဳဟ္ဆိုး ေတြက ဒုကၡေပးတာကို တြန္းလွန္ႏိုင္မွာပါ။ အဲလို ၿဂိဳဟ္ဆိုးေတြ ထပ္ခါထပ္ခါ မႀကံဳရေအာင္ ရတနာ သံုးပါးနဲ႔ မိဘ ဆရာသမား ေက်းဇူးရွင္ေတြကို ျပစ္မွားၿပီးမွ ခင္ပြန္းႀကီး ၁၀ ပါး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ ပြဲေတြလုပ္ေနမယ့္အစား နဂိုကပင္ မျပစ္မွားမိ ေအာင္ သတိေဆာင္ၿပီး ေနသင့္ပါတယ္။ အဲလို မဟုတ္ရင္ ခဏခဏ ျပစ္မွားလိုက္ ေတာင္းပန္ လိုက္ျဖစ္ေနမွာပါ။ ေတာင္းပန္တိုင္း မေက်ႏိုင္လို႔ပါ။

ယခုလို ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေနထိုင္က်င့္ႀကံခဲ့ရင္ ကမၼၿဂိဳဟ္ကိုလည္း ေၾကာက္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။  ကမၼၿဂိဳဟ္ဟာ ရာထူးရာခံႀကီးတဲ့သူ ျဖစ္ေနရင္ သူလည္း စိုးမိုးလာၿပီဆိုရင္ အစြပ္စြဲခံရတာ ေမးျမန္း ခံရတာ အလုပ္ရပ္နားခံရတာ အလုပ္ျပႆနာတက္ တာ အခ်ဳပ္ခံရတာ အဖမ္းခံရေထာင္က်တာေတြ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္သူဆိုလွ်င္လည္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွားလို႔ စကားေျပာမွားလို႔ ျပႆနာ ျဖစ္တာကေန သာမန္လူတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း က်န္းမာေရး စီးပြားေရး အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာ ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္ျဖစ္တာ ဆံုး႐ံႈးမႈရွိတာကေန အမႈ အခင္း ျပႆနာအထိ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

အဲဒီ ကမၼၿဂိဳဟ္ဟာ –

၁။ တနဂၤေႏြသားသမီးျဖစ္ပါက ၂၉ ႏွစ္မွ ၄၆ ႏွစ္အတြင္း

၂။ တနလၤာသားသမီးျဖစ္ပါက ၄၀ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း

၃။ အဂၤါသားသမီးျဖစ္ပါက ၃၅ ႏွစ္မွ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း

၄။ ဗုဒၶဟူးသားသမီးျဖစ္ပါက ၄၆ ႏွစ္မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္း

၅။ ၾကာသပေတးသားသမီးျဖစ္ပါက ၅၂ ႏွစ္မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္း

၆။ ေသာၾကာသားသမီးျဖစ္ပါက ၄၂ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း

၇။ စေနသားသမီးျဖစ္ပါက ၄၁ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အထိ

၈။ ရာဟုသားသမီးျဖစ္ပါက ၃၉ ႏွစ္မွ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။

 

“ဦးစအဝင္ သာပင္အလယ္၊ ထြန္းျြကယ္ အတြက္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္တစ္သက္”ဟု ဆိုထားေသာ ေၾကာင့္  တနဂၤေႏြ၊ အဂၤါသားသမီးဆိုပါက တနဂၤေႏြ မွာ ၂၉ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း အဂၤါမွာ ၃၅ ႏွစ္မွ ၄၂ ႏွစ္အတြင္း ေသာၾကာနဲ႔ ၾကာသပေတးမွာ ၄၅ ႏွစ္မွ ၄၈ ႏွစ္အထိမွာ ေသာၾကာသားသမီးအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၾကာသပေတးမွာ ၅၄ ႏွစ္မွ ၅၆ ႏွစ္အတြင္း စေနနဲ႔ တနလၤာျဖစ္ပါက စေနမွာ ၅၅ ႏွစ္မွ ၆၂ ႏွစ္အတြင္း တနလၤာမွာ ၄၇ ႏွစ္မွ ၅၀ ႏွစ္အတြင္း ဗုဒၶဟူး ရာဟု ျဖစ္ပါက ၄၆ ႏွစ္မွ ၅၈ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဗုဒၶဟူးျဖစ္ၿပီး ရာဟုမွာ ၃၉ ႏွစ္မွ ၅၄ ႏွစ္အတြင္း ကမၼၿဂိဳဟ္ရဲ႕ စီးနင္းမႈ အျပင္းထန္ဆံုး အသက္ အပိုင္းအျခားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီၿဂိဳဟ္စီးနင္းခ်ိန္ ေရာက္ရင္ အခုေကာင္းေနေပမယ့္ ခဏေန အဆိုး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ေဗဒင္ဆရာလည္း ခံၾက ရပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေန ထိုင္တာေတာင္ ထိခိုက္ၾကပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကမၼကို ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ပံုေသနည္းအေနနဲ႔ မရွိပါဘူး။ တစ္ႏွစ္ခ်င္းစီထြက္တဲ့ အေျဖအေပၚမွာ ယၾတာျပဳ ကာကြယ္ရတာပါ။ အစားထိုးျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ျခင္းနဲ႔ ကာကြယ္ရတာပါ။ အဲဒီ ကမၼၿဂိဳဟ္ ဟာ ဌာနေကာင္းမွာ ရပ္တည္ေနတာေတာင္ ဂုဏ္ သတင္းထိခိုက္တာ စြပ္စြဲခံရတာ စံုစမ္း ေမးျမန္းခံ ရတာ အခ်ဳပ္ ေခတၲခံရတာေတြ ျဖစ္ရပါတယ္။

အဲဒီ အ သက္ပိုင္းေရာက္ကာနီးရင္ သဗၺဳေဒၶ ဂါထာႀကီးကို အဓိ႒ာန္နဲ႔ မၾကာခဏ ရြတ္ပြားေပးပါ။ နဝင္းကိုက္ ဝင္ရပါမည္။ အမဲသားစားျခင္း ေရွာင္ရ မည္။ အရက္ေသစာ ေသာက္ျခင္း ေရွာင္ရမည္။ ေမတၲာ အထူးပြားပို႔ရမည္။ ေရအစံု မီးအစံုလွဴရမည္။ အဆိုပါ ကမၼၿဂိဳဟ္စီးေနတဲ့ႏွစ္ကို ေန႔စဥ္ အားထုတ္ သင့္ပါသည္။

တစ္ခါက ခင္မင္ရတဲ့မိတ္ေဆြရဲ႕ ဇနီးဟာ ဘယ္သူ လမ္းညႊန္တယ္ မသိပါဘူး။ တစ္ပတ္တစ္ခါ ဂဏန္းလႊတ္တဲ့ ယၾတာျပဳပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ဘာလို႔လႊတ္တာလဲ ေမးေတာ့ အေႏွာင္အဖြဲ႕လႊတ္ ေအာင္နဲ႔ ေငြဝင္ေအာင္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ က အေႏွာင္အဖြဲ႔လြတ္ဖို႔ရာမွာ ပညာစဥ္အရ နာမ္ ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေစ ဓာတ္ၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေစနဲ႔ သက္ဆိုင္တာ

ပဲ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဥပမာ ေတေဇာ ဓာတ္ဆို အေမာက္ပါတဲ့သတၲဝါ၊ ပထဝီ ဓာတ္ဆို ေျမေနသတၲဝါ၊ အာေပါဓာတ္ဆို ေရေန သတၲဝါ၊ ဝါေယာဓာတ္ဆို ေကာင္းကင္ပ်ံႏိုင္တဲ့ သတၲဝါကို ျဖစ္စဥ္အားေလ်ာ္စြာ ေဘးမဲ့လႊတ္ျခင္း အစာေကြ်း ဒါနျပဳျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဂဏန္းကို နာမ္ေကာက္ရင္ ၂+၇ ပါ။ ေထာင္က် ဆိုတာ ၇+၂ ပါ ကက္ကင္းေပါ့။ ကက္ကင္းတိုင္း အဆင္မေျပတာ အျပည့္အစံုမသိေတာ့ မွန္တယ္ ထင္တာ ေဆာင္ရြက္ရင္ အခက္အခဲေတြ၊ ျပႆနာ ေတြ ျဖစ္ကုန္တာ ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကက္ကင္းကို သံုးတာက တစ္ေနရာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေထာင္က်မႈ လြတ္ေအာင္ အခ်ဳပ္ လြတ္ေအာင္ သံုးမယ္ဆိုရင္ ဓာတ္သေဘာကြဲလြဲပါက အက်ိဳးမျဖစ္ေစေတာ့ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိကံဇာတာကို ျပဳျပင္ကူညီႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ ဆည္းကပ္၍ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အင္း အေနျဖင့္ သံုးပါက စႏၵအင္း၊ သူရိယအင္းတို႔ကို မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သံုးစြဲရပါမည္။ ပုဗၺာဏွသုတ္တြင္ လာရွိေသာ ယံဒုႏၵိမိတၲံကို အင္း ျပဳ၍လည္း ေန႔စဥ္ မီးပူေဇာ္လွ်င္လည္း ထူးေသာ အက်ိဳးျဖစ္ေစပါမည္။ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ား အသံုးျပဳ လိုပါက “အသက္ကိုတည္ ၄ ႏွင့္ေျမႇာက္ တံခြန္ ျဖစ္၏။ တံခြန္ကို ၃ႏွင့္ ေျမႇာက္ပန္းပြင့္ ကိုး ျဖစ္၏။ ပန္းပြင့္ကို ကိုးႏွင့္ေျမႇာက္၊ ေပါက္ေပါက္ျဖစ္၏။ အသက္ကိုတည္ ၇ ႏွင့္စား အျြကင္းနံတူရာဘုရားသို႔ အထက္ကရေသာ တံခြန္၊ ပန္းပြင့္၊ ေပါက္ေပါက္ ကိုလွဴပါ။ ေရာဂါမၿငိ ပကတိ က်န္းမာ၍ အသက္ ၁၂၀ ရွည္ေစ၏ ဟု ပညာက်မ္းက ဆိုပါသည္။ ဥပမာ အသက္ ၅၀ ရွိသူျဖစ္က ၇ ႏွင့္ စားလွ်င္ ၁ ၾကြင္း၏။ နံတူဘုရားဆိုေသာေၾကာင့္ အိမ္ေတာ္ရာ ဘုရားတြင္ ေမြးနံေထာင့္(သို႔မဟုတ္) အာယုေထာင့္၌ မၾကာခဏ လွဴေပးရပါမည္။ အာယု ေထာင့္ ဟူသည္ ေမြးနံတစ္ခု တိုးက အာယုေထာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဝဇီရဗုဒၶိဋီကာမွာ “ေယဘုယ်နဟိ သတၲာနံ ဝိနာေသ ပစၥဳပ႒ိေတအဒုေယာ နယ႐ူေပန ဗုဒၶိမာ ဂမၼတိ ႒တိ” သတၲဝါေတြမွာ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္လာရင္  နည္းဆိုး နည္းမွားေတြကို နည္းမွန္လမ္းမွန္လို႔ ထင္ လာတတ္တယ္။ ပ်က္စီးခ်ိန္တန္ရင္ ဘာနဲ႔မွ မကာ ကြယ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စကားရွိထား၍ မိမိတို႔ရဲ႕ ဥာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း ေမတၲာ ျပဳအပ္ပါသည္။

 

ေဇယ်သိဒၶိဆရာႀကီးဦးစိုးမင္းအား ဦးခိုက္လ်က္

ဆရာကိုေက်ာ္ဟန္

ဝ၉၂၅၀ဝ၆၃၉၂၂