ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထူးဆန္းေသာ သမန္းက်ားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္သတၱဝါတစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းသမန္း က်ားေတြပါ။ သမန္းက်ားဆိုသည္မွာ လူကေန က်ား အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုကို ေခၚဆိုတာပါ။ ထိုလူမ်ိဳးကို ထမန္းလူမ်ိဳးဟုလည္း ေခၚဆိုၾကပါ သည္။ ထမန္းလူမ်ိဳးသည္ တိဗက္-ျမန္မာ အစုဝင္ သက္အုပ္စုခြဲတြင္ ပါဝင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံအထက္ ခ်င္း တြင္းခ႐ိုင္၏ ေျမာက္ဘက္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္းနယ္ ေျမတို႔ ဆံုရာေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ လူဦးေရ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ရွိ၏။ ထမန္းတို႔ေျပာဆိုေသာ စကား သည္ ကခ်င္စကား၊ နာဂစကားတို႔ႏွင့္ အဆက္အစပ္ ရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ကဒူးစကား ကဲ့သို႔ပင္ ရွမ္းႏွင့္ခ်င္းတို႔၏ အေငြ႕အသက္မကင္း သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လူမ်ိဳးအဆက္အႏြယ္အား ျဖင့္ ကဒူးတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ထမန္းလူဦးေရမွာ နည္းပါးလွေပရာ ထမန္းရြာဟူ၍ နာဂေတာင္တန္းခ႐ိုင္ ဟုမၼလင္းနယ္တြင္ ထမန္ သည္ တစ္ရြာတည္းသာ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္၏ ေျမာက္စူးစူးရွိ ရြာကေလးမ်ား၌ လည္း ထမန္းလူမ်ိဳးအနည္းငယ္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ထမန္းတို႔သည္ လူစင္စစ္မွ က်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ၍ မိမိတို႔ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ခိုးယူသူတို႔အား ဒုကၡေပး ေလ့ရွိေၾကာင္းကို ယခင္ အထက္ခ်င္းတြင္းခ႐ိုင္ဝန္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ မစၥတာ ဂရန္႔ဗေရာင္းဆိုသူက ၁၉၀၈ ခုႏွစ္၌ စာအုပ္ေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးပါသည္။ 

သမန္းက်ားဆိုသည္မွာ လူက က်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေသာ မိစၦာအတတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ မူလအမည္မွာ ရွမ္းစကား ထမန္ ျဖစ္သည္။ ထမန္က်ားဟု ေခၚရာမွ ကာလေ႐ြ႕လ်ား လာေသာ္ သမန္းက်ား ျဖစ္လာသည္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ညာတြင္ (ထမံသည္)ထမံသီရြာဟူ၍ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာရြာ ယခုတိုင္ရွိေသးသည္။ အင္းေတာ္ ႀကီးအိုင္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ညာတြင္ ေနထိုင္ ၾကေသာ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးတို႔က လူမွျဖစ္ေသာက်ားကို ေမာ္လေခါင္ က်ား ဟုေခၚၾကသည္။ ထမန္တို႔သည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ခ်ိန္က အင္းေတာ္ႀကီး အိုင္ ျဖစ္လာမည့္ ေနရာတြင္ စည္ခမ္းအမည္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ကို တည္ေထာင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စည္ခမ္းၿမိဳ႕ ေရေအာက္ ေရာက္သြားၿပီးေနာက္ က်န္ခဲ့ေသာ အဆက္အႏြယ္မ်ားသည္ အေနာက္ဘက္သို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းသြားၾကၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာျခင္း မျပဳဘဲ (အျခားသူမ်ားကလည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ ေသြး ေႏွာျခင္းမျပဳ) သီးျခား ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အျခားသူ မ်ားက ယင္းတို႔ကို ထမန္မ်ား ဟုေခၚၾကသည္။ ထမန္တို႔ကလည္း မိမိတို႔ ပညာမ်ားကို သားစဥ္ ေျမးဆက္ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကား ေအာင္ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသျဖင့္ ယင္းပညာတတ္ ေၾကာင္း အျခားလူမ်ား မသိႏိုင္ၾကေခ်။

ရွမ္းေလးၿမိဳ႕ ရာဇဝင္တြင္ စည္ခမ္းၿမိဳ႕မွ မင္း သားတစ္ေယာက္သည္ က်ားျဖဴဘဝႏွင့္ ေတာလိုက္ ေနစဥ္ တာပိန္ျမစ္ညာရွိ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ေရထဲ ေမ်ာလာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္က် ရာမွ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေနာင္ႀကီး ျပင္းလာခ်ိန္တြင္ မိုးညႇင္း၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕၊ မိုးမိတ္ ၿမိဳ႕မ်ားကို တည္ေထာင္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ထိုမင္း သားအား က်ားျဖဴရွင္ဟူ၍ သိရွိၾကေပသည္။ ခရီး သြားလာရာတြင္ လူခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ သြားလာသည္ ထက္ က်ားခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ သြားလာသည္က မ်ားစြာ သက္သာျခင္း၊ အမဲလိုက္ရာတြင္ လက္နက္ ကိရိယာ မလိုဘဲ အခ်ိန္ကုန္၊ လူပန္း သက္သာျခင္းေၾကာင့္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။

ယခုအခါ ယင္းအယူအဆမ်ား ကြယ္ေပ်ာက္ သေလာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လူသားအျဖစ္မွ က်ားအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလိုသည့္အခါ က်ားျဖစ္မည့္ သူႏွင့္အတူ အေဖာ္တစ္ဦးလည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထိုအေဖာ္ႏွင့္အတူ က်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမည့္ ေနရာ သို႕ သြားေရာက္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ လူတို႕ႏွင့္ မနီးစပ္ရာ ေတာထဲသို႕သြားေရာက္ကာ က်ားအျဖစ္ ေျပာင္းမည့္သူက ဝတ္ထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ား အားလံုးကို ခြ်တ္ျပီး ပါလာသည့္ အေဖာ္အား ေပး ထားရပါသည္။ ထို႕ေနာက္ အေဖာ္ျဖစ္သူမွ အဝတ္ အစားမ်ားယူကာ လံုျခံဳမႈရွိေသာ အႏၱရာယ္ ကင္း ေသာ သစ္ပင္အျမင့္ေပၚသို႕ တက္ေနရပါသည္။ ထိုသို႕တက္ရျခင္းသည္ လူမွ သမန္းက်ားျဖစ္ေသာ အခါ မိမိအေဖာ္အား အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ျဖစ္၏။ ထို႕ေနာက္ က်ားျဖစ္မည့္သူက က်ားစိတ္ က်ားမာန္ မ်ား ဝင္လာရန္ အစီအမံမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းျပဳလုပ္ ကာ ေနာက္ဆံုး ကြ်မ္းသံုးေခါက္ထိုးကာ က်ားအျဖစ္ သို႕ ေရာက္ရွိသြားျပီး ေတာေကာင္လိုက္ရန္ ေတာ အတြင္းသို႕ စီးနင္းဝင္ေရာက္ေတာ့၏။

ေတာအတြင္း သို႕ဝင္ေရာက္လာျပီးေနာက္ သြက္လက္ ဖ်က္လတ္ေသာ ရဲရင့္စြမ္းအားျပည့္ဝ ေသာ က်ားတစ္ေကာင္ကဲ့သို႕ သားေကာင္မ်ားအား ဖမ္းဆီးကိုက္ျဖတ္ေတာ့သည္။ သားေကာင္မ်ား ရရွိ လာျပီးေနာက္ အေဖာ္ရွိရာသို႕ျပန္လာ၏။ ထိုအခါ အေဖာ္က က်ားဘဝမွ လူသားအျဖစ္သို႕ ျပန္ျဖစ္လာ ရန္ သူ၏ အဝတ္အစားမ်ားအား ျပသေပးရပါသည္။ အဝတ္အစားကို ျမင္မွ တျဖည္းျဖည္း သတိရလာျပီး လူစိတ္ျပန္ဝင္ကာ လူသားဘဝ ျပန္ျဖစ္လာေလ သည္။

ထိုအခါမွ အေဖာ္ျဖစ္သူက အဝတ္အစားမ်ား ေပးၿပီး သားေကာင္မ်ား ယူေဆာင္ကာ ရြာအတြင္းသို႕ အတူဝင္ၾကေလ၏။ သမန္းက်ားအတတ္ပညာမွာ အဓိက သံုးမ်ိဳး ရွိပါသည္။

(၁) ေမြးကတည္းက ထူးျခားစြာ ပါလာေသာ သမန္းက်ား အတတ္

(၂) မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ တတ္ကြ်မ္းခဲ့ေသာ သမန္းက်ား အတတ္

(၃) ေဆးဝါးမႏၱန္တို႔ျဖင့္ သင္ယူထားေသာ သမန္း က်ားအတတ္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ သမန္းက်ား အမ်ိဳး အစား သံုးမ်ိဳးရွိပါသည္။

(၁) လူစင္စစ္ကေန တကယ့္ က်ားအျဖစ္ကူးေျပာင္း သြားေသာ အမ်ိဳးအစား (မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၂ နာရီ ခန္႔ …က်ားဘဝ ေရာက္သြားပါတယ္)

(၂) လူစင္စင္ကေန တကယ့္ က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္း မသြားဘဲ က်ားကဲ့သို႔ တိရစၦာန္စိတ္ ဝင္လာေသာ အမ်ိဳးအစား (ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီခန္ ့တိရစၦာန္စိတ္ ဝင္ေနတတ္ပါတယ္)

(၃) လူျဖစ္လိုက္ တကယ့္ က်ားျဖစ္လိုက္ႏွင့္ တစ္လွည့္ စီ ကူးေျပာင္းေနေသာ အမ်ိဳးအစား (ဆိုလိုတာက လူေနအိမ္ေတြနားေရာက္ရင္ သာမန္လူျဖစ္သြားၿပီး ေတာတြင္းထဲ ေရာက္သြားရင္ တကယ့္ က်ားျဖစ္သြား တာမ်ိဳး၊ အဲဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်ိန္အၾကာဆံုး ကူးေျပာင္းႏိုင္ပါတယ္) သမန္းက်ားေတြမွာ လူစင္စစ္ ကေန က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းမယ့္ အမ်ိဳးအစားေတြ က အခ်ိန္အားျဖင့္ လျပည့္ညနဲ႔ လကြယ္ညေတြမွာ ကူးေျပာင္းၾကပါသည္။ လူစိတ္ကေန က်ားတိရစၦာန္ စိတ္ဝင္တတ္တဲ့ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အခ်ိန္ လျပည့္ ေန႔ လျပည့္ေက်ာ္ တစ္ရက္ လကြယ္ေန႔ေတြမွာ လူစိတ္ေပ်ာက္ၿပီး က်ားတိရစၦာန္စိတ္ ဝင္တတ္ပါ သည္။ ကူးေျပာင္းပံုကေတာ့ လူသူမရွိတဲ့ ကြင္းျပင္ လိုေနရာမ်ိဳးမွာ လူ႕စိတ္ကေန တိရစၦာန္စိတ္ ဝင္ေစ သတည္းလို႔ အာ႐ံုျပဳလိုက္တာနဲ႔ စိတ္ေျပာင္းသြားၿပီး တကယ္ က်ားတစ္ေကာင္လိုပဲ သြားလာလႈပ္ရွား ပါေတာ့သည္။ အသံကအစ လူလိုမေျပာတတ္ ေတာ့ဘဲ က်ားလို ဟိန္းေဟာက္တာမ်ိဳး ျဖစ္လာပါ သည္။ လူျဖစ္လိုက္ က်ားျဖစ္လိုက္ အမ်ိဳးအစား ကေတာ့ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ ႀကိဳက္တဲ့ေဒသမွာ လူကေန က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္သလို က်ားအျဖစ္ကေန ခ်က္ခ်င္း လူအျဖစ္ ကူးေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။ အမွတ္(၁) အမ်ိဳးအစားနဲ႔ အမွတ္(၂) အမ်ိဳးအစားကေတာ့ သူတို႔ ကူးေျပာင္းရမယ့္ အခ်ိန္မကုန္သေရြ႕ လူ႕ဘဝ လူ႕စိတ္ ျပန္မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ သမန္းက်ားေတြမွာ လူကေန က်ားစင္စစ္ ျဖစ္သြားရင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ လူ ကေန က်ားစိတ္ေပါက္သြားရင္ေသာ္လည္းေကာင္း။ လူေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ အႏၱရာယ္မျပဳပါဘူး။ သူတို႔ ့ဘာသာ စိတ္ႀကိဳက္ က်ားဘဝနဲ႔ က်ားစိတ္နဲ ့ခုန္လိုက္ ေပါက္လိုက္ ဟိန္းလိုက္ေဟာက္လိုက္ ေနၾကပါ သည္။ တစ္ခါတေလေတာ့ က်ားသဘာဝ အမဲလိုက္ ၾကပါသည္။ ေတာထဲက ယုန္ေလးေတြ ဆိတ္က ေလးေတြ ကိုက္ခ်ီလာမ်ိဳးရွိေပမယ့္ လူေတြကို အႏၱရာယ္ မေပးတတ္ပါဘူး။ အမွတ္(၃) အမ်ိဳးအစား ကေတာ့ လူကို ဒုကၡမေပးပါဘူး။ အဲဒီအမ်ိဳးအစားက အရမ္းရွားပါးလို႔ပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ပဲခူး႐ိုးမ  ရွမ္း ႐ိုးမ ေတာင္ေျခတစ္ဝိုက္မွာ သမန္းက်ား မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ ေတြဟာ ကိုယ့္ရြာကိုယ္တည္ျပီး ေနၾကပါသည္။ အခု ေခတ္အခါမွာေတာ့ အဲဒီအမ်ိဳးအႏြယ္ေတြဟာ လူ ေတြနဲ႔ ေရာေႏွာေနထိုင္ေနၾကပါသည္။ သမန္းက်ား ပညာသည္ေတြဟာ သာမန္လူေတြလိုပါပဲ။ ပံုသဏၭာန္ ထူးျခားမႈ၊ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံု ထူးျခားမႈ လံုးဝမရွိပါဘူး။ သမန္းက်ား အခ်င္းခ်င္းေတာ့ သိၾကပါသည္။ သမန္းက်ားပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ရင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုးက အမွတ္တမဲ့ ကိုယ္ ့ေျခတစ္ဖက္ကို ေနာက္ကို ဆုတ္လိုက္ၾကပါသည္။သမန္းက်ားပညာရွင္အခ်င္းခ်င္းေတြ႕သည့္အခ်ိန္က်လွ်င္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေျခေထာက္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ အ႐ိုေသ ေပးပါသည္။ အထက္လမ္း ဆရာေတြကို ေတြ႕တဲ့ အခါက်ရင္လည္း ဒီလိုပဲ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္ဆုတ္ ၿပီး အ႐ိုအေသေပးပါသည္။ ေအာက္လမ္းတို႔ စုန္း စသည့္ အတတ္ပညာရွင္တို႔နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါက်ရင္ ေတာ့ ေရွ႕ကို ေျခႏွစ္လွမ္းတိုးၿပီးေတာ့ မင္းတို႔ကို ငါ သိတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံျပပါသည္။ ဘုန္းႀကီးေတြ ဘာေတြ ေတြ႕ရင္ ေနာက္ကိုေျခတစ္လွမ္းဆုတ္သည္ လက္အုပ္ခ်ီသည္။ ေငြတစ္ေထာင္ လွဴဒါန္းပါသည္။ အရင္ေခတ္ကေတာ့ ေငြတစ္က်ပ္၊ ေငြတစ္မတ္၊ ေငြဒဂၤါးတစ္ျပား လွဴဒါန္းပါသည္။

 

လင္းညိဳ႕တာရာ

မွီျငမ္း ။   ။

၁။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၊ ဗဟို ေကာ္မတီ ဌာနခ်ဳပ္မွ ထုတ္ေဝေသာ သိဂၤါနဒီ ျမန္ျပည္ေျမာက္ဖ်ားသို႔ စာအုပ္

၂။ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း၊ အတြဲ(၅)

၃။ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာခ်က္မ်ား