ကိုယ္ေျပာတဲ့စကား ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ -လင္းေရာင္တင္-

လူတစ္ေယာက္ဆီက အကူအညီရဖို႔ပဲျဖစ္ ျဖစ္အခြင့္အေရးတစ္ခုခုရဖို႔ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာ ဖို႔လုိအပ္လာပါတယ္။ အဲသလိုစကားေျပာတဲ့အခါ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရဖို႔ ကိုယ့္စကားေအာင္ျမင္ဖို႔အေရး ႀကီးပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျပာစကားေအာင္ျမင္ဖို႔ဆုိရင္

၁။ ကိုယ္ကေျပာလိုသူရဲ႕ ေန႔နံနဲ႔ အေဆာင္ ပန္းမွန္ဖို႔လိုပါတယ္။

၂။ အဲဒီလူရ႕ဲဆပြတ္ေန႔ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

၃။ အဲဒီလူရဲ႕ ဆပြတ္အရပ္ကေနၿပီး ေျပာ ဖို႔လဲလုိအပ္ပါတယ္။

ဒီအခ်က္သံုးခ်က္နဲ႔ ညီၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေအာင္ ျမင္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ အဲသလိုကိုယ္ေျပာမယ့္သူအတြက္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ အခ်က္အလက္ကို ေရြးခ်ယ္ရာ မွာေတာ့ “သူ႕ကိုႏိုင္လို ဆကိုခို”ဆိုတဲ့ စာဆိုအရ  ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ “မူလက်မ္းရင္းလကၤာ မွာေတာ့ သူ႕ကိုႏိုင္လို႔ ဆႏွင့္ခိုလိုရာေဆးေဖာ္သံုး” ရယ္လို႔ မိန္႔ဆိုထားတာရွိပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဗုဒၶဟူးနံျဖစ္တဲ့ ဆင္သတၱ၀ါ ကိုႏုိင္လိုတယ္ဆိုရင္ သူ႕ရဲ႕ဆပြတ္ျဖစ္တဲ့ တနလၤာ ခြၽန္းကိုကိုင္တြယ္ၿပီး ဆင္ကိုျပမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဆင္ ဟာအလြန္ေၾကာက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ဆင္ကိုႏုိင္ လိုရင္ ခြၽန္းနဲ႔အုပ္ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုေျပာရရင္ ၾကာသပေတးနံ ျမင္းကိုႏိုင္လိုရင္ သူ႕ရဲ႕ဆပြတ္ျဖစ္တဲ့ ေျခာက္ခု ေျမာက္နံျဖစ္တဲ့ အဂၤါနံဇက္ကို ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ႏွင့္ ကိုယ္ တြင္ထားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ ေလာက္ပဲ ဆိုးေနတဲ့ ႐ိုင္း ေနတဲ့ျမင္းျဖစ္ပါေစ သူ႕ရဲ႕ စိတ္မွာ တုန္လႈပ္လာ ၿပီးၿငိမ္ သက္သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ “ျမင္းကိုႏိုင္လိုက ဇက္မွာ ကိုင္”လို႔ ဆိုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ဆပြတ္ဆိုတာကေတာ့ လိုအပ္တဲ့ နံရဲ႕ေျမာက္ ၃ ေျမာက္ေနရာကိုေခၚပါတယ္။

စေနနံကိုႏိုင္လိုမယ္ ဆိုရင္ (၁)စေန၊ (၂)တနဂၤေႏြ၊ (၃)တနလၤာ၊ (၄)အဂၤါ (၅)ဗုဒၶဟူး (၆)ၾကာသပေတး စသည္ျဖင့္ ေျခာက္ခု ေျမာက္အထိေရတြက္သြားၿပီး အဲဒီနံကိုယူရပါတယ္။ စေနနံႏြားကို ႏိုင္ခ်င္ရင္ သူ႕ရဲ႕ ဆပြတ္နံျဖစ္တဲ့ နဖားႀကိဳးကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲကိုင္ထားရင္ ကိုယ္လိုရာသံုးႏိုင္ပါတယ္။

တနလၤာနံျဖစ္တဲ့ ကင္းၿမီးေကာက္ထိုးမိမယ္ ဆိုရင္ ကင္းၿမီးေကာက္ရဲ႕ဆပြတ္နံျဖစ္တဲ့ စေနနံ ၾကက္သြန္နီနဲ႔ ထိုးမိတဲ့ေနရာကို နာနာပြတ္ေပးမယ္ ဆိုရင္ ဒဏ္ရာခ်က္ခ်င္းသက္သာမွာျဖစ္ပါတယ္။

စားရင္းေသာက္ရင္းနဲ႔ ငါး႐ိုးစူးမိမယ္ဆိုရင္ ငါးကတနလၤာနံျဖစ္တဲ့အတြက္ တနလၤာနံရဲ႕ ေျခာက္ ခုေျမာက္(ဆပြတ္)ျဖစ္တဲ့ တေတာင္နဲ႔ ငါး႐ိုးစူးသူရဲ႕ ကုတ္ကိုႏွိမ္ၿပီးေထာင္းမယ္ဆိုရင္ ငါး႐ိုးဟာ အျပင္ ဘက္ကိုထြက္လာလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္၀မ္းတြင္းကို ၀င္သြားမွာေသခ်ာပါတယ္။

ေျမြကိုက္ခဲ့ရင္လည္း ေျမြလို႔ေခၚတဲ့ ၾကာသ ပေတးနံကိုအေျခတည္ၿပီး ေျခာက္ခုေျမာက္ အဂၤါ နံပါတဲ့ မီးစနဲ႔ဒဏ္ရာကိုထိုးရင္ ေျမြၾကမ္းေျမြဆိုးျဖစ္  သည့္တိုင္ေအာင္ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာရမွာအမွန္ပါပဲ။   အခုေဖာ္ျပခဲ့တဲ့နည္းဟာ ေရွးလူႀကီးမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ နည္းေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၾကားဖူးနား၀လည္း ရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ေျပာၾကတာ ရွိပါေသးတယ္။ ၾကာသပေတးနံဗူးသီးကို အဂၤါနံလက္ညႇဳိးနဲ႔ထိုးရင္ ဓာတ္ခိုက္ၿပီးပုပ္သြားတတ္ပါေသးတယ္။ ဒီလုိပဲ တနလၤာနံအဖ်ားေပၚတဲ့ႏွင္းခူအနာကို သူ႕ရဲ႕ဆပြတ္ ျဖစ္တဲ့ စေနနံ ထန္းႏို႔ျပာကို အနာေပၚမွာ မၾကာ မၾကာသိပ္ေပးရင္ သက္သာသြားမွာလဲအမွန္ျဖစ္ပါ တယ္။

သို႔ေသာ္အနာေရာဂါေတြကို သူ႕ကိုႏိုင္လို ဆကိုခို စနစ္နဲ႔ႀကံစည္ကုသေပးတဲ့အခါမွာ အယူအဆ လႊဲေခ်ာ္သြားရင္ ပိုဆုိးႏိုင္တာမို႔ ဓာတ္ဆရာမွာလိမ္ မာတတ္ကြၽမ္းတဲ့ ဆရာမ်ားကိုခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းၿပီး မွေဆာင္ရြက္တာပိုၿပီးေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါလိမ့္ မယ္။

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပေပးခ်င္တာကေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေျပာဆုိရာမွာ သူ႕ကိုႏိုင္လို ဆကုိခုိ ဆိုတဲ့ေဆာင္ပုဒ္ကိုသံုးၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ သူ႕ဆီကေၾကြးျပန္ေတာင္းလို တဲ့အခါပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဆီက အေၾကြးျပန္ေတာင္းတဲ့ အခါေျပေျပလည္လည္ေျပာဆိုႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ကိစၥရာထူးတိုးေအာင္ေဆာင္ရြက္ ေျပာဆိုရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးအရ အေျခအတင္ ေျပာဆိုရာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္   ဖို႔ယၾတာေလးေတြလုပ္ေစခ်င္တာပါ။

ဒီယၾတာကိုအမ်ားစုလိုအပ္ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္ မယ္လို႔လဲယူဆပါတယ္။ စကားေျပာတာေအာင္ျမင္ ဖို႔ေဆာင္သြားရမယ့္အေဆာင္ပန္းကိုေတာ့ ပဥၥပြတ္ မွာက်ေရာက္တဲ့နံသင့္ပန္းကိုေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္

  • တနဂၤေႏြသားသမီးကို စကားသြား ေျပာမယ္ဆိုရင္ေဆာင္ရမယ့္ပန္းက ပဥၥပြတ္ေျမာက္ ၾကာသပေတးနံပန္း(ဥပမာေမၿမိဳ႕)ေျပာဆုိရမယ့္ေန႔က ဆပြတ္ျဖစ္တဲ့ေသာၾကာေန႔၊ ကိုယ္ကေနရာယူရ မွာက ေသာၾကာေထာင့္ျဖစ္တဲ့ ေျမာက္ဘက္အရပ္ ကေနရာယူၿပီးေျပာဆိုရမွာပါ။

 

  • တနလၤာသားသမီးကိုေျပာရဆိုရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသာၾကာနံသီးညြန္႔(သီဟုိဠ္ညြန္႔လည္း ရပါတယ္) ကိုေဆာင္သြားပါ။ စေနေန႔မွာ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကေနရာယူေျပာဆိုရမယ့္ အရပ္ကေတာ့ အေနာက္ေတာင္အရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

  • အဂၤါသားသမီးကိုေျပာဆိုဖို႔သြားရမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ထိန္(သို႔)ထန္းရြက္ကို ေဆာင္သြားၿပီး တနဂၤေႏြ ေန႔မွာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္အရပ္မွာ ထိုင္ၿပီးေျပာရမွာပါ။

 

  • ဗုဒၶဟူးသားသမီးကို ေျပာဆိုိဖို႔သြားရမယ္ဆို ရင္ေတာ့ အုန္းပန္း၊ အုန္းညြန္႔ကို ေဆာင္သြားၿပီး တနလၤာေန႔မွာသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕အရပ္ ကေနထိုင္ၿပီး(သို႔) ရပ္ၿပီးေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

  • ၾကာသပေတးသားသမီးကိုေျပာဆိုဖို႔သြားရ မယ္ဆိုရင္ ကံ့ေကာ္ပန္းကိုေဆာင္သြားၿပီး အဂၤါေန႔ ကိုသြားရမွာပါ။ ေနထိုင္ေျပာဆိုရမယ့္အရပ္ကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ကေန ေျပာဆိုရမွာပါ။

 

  • ေသာၾကာသားသမီးကို ေျပာဆိုဖို႔သြားရ မယ္ဆိုရင္ ဆီးညြန္႔၊ ဆီးသီးတု႔ိကို ေဆာင္သြားၿပီး ဗုဒၶဟူးေန႔ကို သြားရမွာပါ။ ေျပာဆိုေနရာယူရမယ့္ အရပ္ကေတာ့ ေတာင္ဘက္အရပ္ကေနရမွာျဖစ္ ပါတယ္။

 

  • စေနသားသမီးကိုေျပာဆုိဖို႔သြားရမယ္ဆိုရင္ ရြက္လွပန္းကိုေဆာင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သြားေျပာ ရမယ့္ေန႔ကေတာ့ ၾကာသပေတးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေနရာယူရမယ့္အရပ္ကေတာ့ အေနာက္ေတာင္ ဘက္အရပ္ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

ေဆာင္ရမယ့္ပန္းကိုေဆာင္သြားမယ္၊ သြားရမယ့္ေန႔နဲ႔ေျပာရမယ့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ ကိုယ္ေျပာတဲ့စကားေအာင္ျမင္ဖို႔ေသခ်ာပါတယ္။ ေၾကြးၿမီကိစၥ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ကိစၥေတြမွာ ဒီနည္းကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရင္ေအာင္ျမင္ၾကမွာပါ။

သက္ဆိုင္ရာေျပာဆုိရမယ့္ ေန႔သားေန႔သမီး ေတြအတြက္ အလြယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေအာင္ ေအာက္မွာ   ဇယားခ်ေရးဆြဲေပးထားပါတယ္။

 

 

ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေလးေလးစားစားနဲ႔မွန္ကန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္တဲ့ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ယၾတာပါပဲ။ ေျပာသမွ်ဆိုသမွ်   ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ေသခ်ာပါတယ္။ ေရွးထံုးလည္းမပယ္ နဲ႔ ေစ်းသံုးလဲမလြယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ စကားရွိတယ္မဟုတ္လား။

ေခတ္ႀကီးက ဘယ္ေလာက္ပဲတိုးတက္တုိး တက္ ေရွးထံုးစဥ္လာနည္းပညာေတြကေတာ့ ထာ၀ စဥ္ရွင္သန္ထက္ျမတ္ေနဦးမွာပါပဲ။

 

ေဇယ်တုသဗၺမဂၤလံ

လင္းေရာင္တင္

အရာရာေအာင္ျမင္ေစတဲ့ ရတနာဒီပံ ေရႊဖေယာင္း တိုင္ကိစၥတျခားကိစၥမ်ားအတြက္လာေရာက္လိုက

တုိက္ (၁၁၀၇)ယႆ၀တီ(၁၈)လမ္း ေတာင္ဥကၠလာ(၁၃)ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။