ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါး

“ဘိုးဘိုး ပုတီးဘယ္လိုစိပ္ရမလဲ။ ပုတီးစိပ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ဘယ္တုန္းက စတင္ခဲ့သလဲ”
သာသနာကို ရွင္အရဟံက စတင္မ်ိဳးေစ့ခ် စိုက္ပ်ိဳးခဲ့တယ္။ အေနာ္ရထာမင္းႀကီးက ေရေလာင္း ခဲ့တယ္။ အင္းဝေခတ္မွာ သာသနာပင္ႀကီး စည္ပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့တယ္။ ပုတီးစိပ္ျခင္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အင္းဝ ေခတ္မွာ စတင္ အားေကာင္းခဲ့တယ္။ ဗုဒၶ၏ႏႈတ္ထြက္ ဓမၼခန္ေဒသနာဟူသမွ်ကိုပုတီးျဖင့္ပြားမ်ား သရဇၥ်ာယ္ ႏိုင္တယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို ပုတီးစိပ္ပြားမ်ား သရဇၥ်ာယ္တာက အစဥ္အလာ ကုသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ တယ္။
ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးအေၾကာင္း ထဲထဲဝင္ဝင္သိ ခ်င္ရင္ ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ ဓဇဂၢသုတၲံကို ေလ့လာဆည္းပူးမွတ္သားပါ။ ဗုဒၶ ကိုယ္ေတာ္တိုင္က “သမၼာသမၺဳဒၶ ငါဘုရားတို႔သည္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုပိုင္ဆိုင္ေတာ္မူၾက၏”ဟု မိန္႔ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကိုးပါးစလံုးကိုပင္ ပြားမ်ားရမည္ သာျဖစ္တယ္။ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးကို စူးစိုက္႐ိုေသ ေလးျမတ္စြာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ပြားမ်ားလွ်င္ ေလာကီကိစၥ ဟူသမွ် ၿပီးျပည့္စံုတယ္။ အပင္တစ္ပင္ကို ေရေလာင္း လိုက္၊ မေလာင္းလိုက္လုပ္လို႔မရဘူး။ ေရဝေအာင္ လည္း ေလာင္းရမယ္။ ကုသိုလ္ျပဳတဲ့အခါမွာ အမိႈက္ လွဲလိုက္၊ အမိႈက္ဖြလိုက္ခ်လိုက္ လုပ္လို႔မရဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ပုတီး ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးစလံုး စိပ္ ပါ။ ေပါက္ေျမာက္ခ်င္ရင္ သံုးနာရီဆက္တိုက္စိပ္မွ ေပါက္ေျမာက္မယ္။ သီလလည္း စင္ၾကယ္မွ ကိုယ္ က်င့္လည္းေကာင္းမွ …။
ငါ့ေျမးတို႔သိေစခ်င္လို႔ တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္ တယ္။ ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မေျပာေတာ့ဘူး။ လိုရင္း တိုရွင္းပဲ ေျပာပါ့မယ္။ သိပ္ႀကီးေျပာေတာ့လည္း ဟုန္ သြားမယ္။ ရွင္းလင္း မျပေတာ့ဘူး။ ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ပြားရင္ လံုေလာက္ပါၿပီ။ ကိုးပါးစလံုးပြားရင္ အက်ိဳးစီး ပြားက တစ္ပါတည္းရၿပီးသားပါ။ အက်ိဳးစီးပြားလိုခ်င္ တဲ့ စိတ္လည္း မထားနဲ႔။ သို႔ေသာ္ ဒါလုပ္ရင္ဒီလို ျဖစ္ပါကလားလို႔ သိေစခ်င္တယ္။ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳး ဆိုတာသိပါ။
(၁) အရဟံ ဂုဏ္ေတာ္ကပြားသူကိုလည္း အမ်ားပူေဇာ္တာခံရမယ္။
(၂) သမၼာသမၺဳေဒၶါ ဂုဏ္ေတာ္က ပြားသူ လည္း တရားသိျမန္တယ္။
(၃) ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ ဂုဏ္ေတာ္က ပြားသူကိုလည္း ဝိဇၨာဥာဏ္နဲ႔ စရဏအက်င့္တိုးပြား ေစတယ္။
(၄) သုဂေတာဂုဏ္ေတာ္က ဝစီၾကမ္းသူ ဝစီႏုသြားေစတယ္။
(၅) ေလာကဝိဒူဂုဏ္ေတာ္က စၾကဝဠာႀကီး အေၾကာင္း အျမင္က်ယ္ေစတယ္။
(၆) အႏုတၲေရာ ပုရိသ ဒမၼသာရထိက ဆံုးမ ရန္ ခက္ခဲသူမ်ားကို အလြယ္တကူ ဆိုဆံုးမႏိုင္တဲ့ တန္ခိုးရတယ္။
(၇) သတၲာေဒဝမႏုႆာနံက ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမေတြ စိပ္သင့္တယ္။ အမ်ား၏ဆရာတင္ေလး စားၾကည္ညိဳျခင္း ခံရမယ္။
(၈) ဗုေဒၶါက သစၥာေလးပါးသိျမင္လြယ္ေစ တယ္။
(၉) ဘဂဝါက ေလာကီလိုအပ္ခ်က္ေတြ တစ္ေန႔တျခား ပိုမိုျပည့္စံုေစမယ္။ အိမ္ရွင္မမ်ား မ်ားမ်ား ရြတ္ပြားၾက။
တူေသာ အက်ိဳးေပးရတယ္ေပါ့။ ႏွစ္နာရီ ဆက္တိုက္ စိပ္ၾကည့္။ ဆန္အိုးမ်က္ေစာင္းထိုး႐ံုနဲ႔ ဆန္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံဝယ္ဖို႔ေငြ ႀကံဖန္ေရာက္လာ ေရာ။
ဗုဒၶ ေရွ႕က တင္စိပ္။ ဥပမာ ဗုဒၶ အရဟံ၊ ဗုဒၶ သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊ ဗုဒၶ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ စသည္ ျဖင့္ (အေၾကာင္းရွိလို႔ ဗုဒၶထည့္ေပးတာ)

မန္းထြန္း