ကိေလသာၿငိမ္း၊ ခ်မ္းသာကိန္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မမူမီကာလက ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဗာရာဏသီမင္း၏ပုေရာဟိတ္(မင္းဆရာပုဏၰား)တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ ပုထုဇဥ္တို႔ က်င့္အပ္ေသာတရားကို သိလို၍ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ေရႊပန္းထိမ္သည္၏လုပ္ငန္းခြင္မွ ေရႊစတို႔ကိုသံုးႀကိမ္ တိတိ ခိုးယူပါသည္။ ေရႊပန္းထိမ္သည္မွ သံုးႀကိမ္ တိုင္တိုင္ခိုးယူသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေသာ္လည္း ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ဘာမွ်မေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနခဲ့ သည္။ ေနာက္ဆံုး တတိယအႀကိမ္တြင္ အေလာင္း ေတာ္အား ခိုးယူထားေသာ ေရႊစႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီး၍ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံ အပ္ေလေတာ့သည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္အား စစ္ေဆးေမး ျမန္းရာ အေလာင္းေတာ္မွလည္း ခိုးယူေၾကာင္းဝန္ခံ သည္။ ဤသို႔ ျပဳရသည္မွာလည္း လူတို႔ က်င့္အပ္ သည့္ တရားမ်ားအနက္ အျမတ္ဆံုးကို သိလို၍ ျပဳရ ေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္မွန္ သမွ်သည္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ေသာ သီလတရားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္သင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္လို၍ အေလာင္းေတာ္က –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …ဤေလာက၌ သီလ တရားသည္ အျမင့္ဆံုးအျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါ၏။ ျပင္းထန္ ေသာအဆိပ္ရွိသည့္ ေျြမနဂါးပင္ျဖစ္လင့္ကစား သီလ တရားရွိေသာ ေျြမ၊ နဂါးတို႔အား မသတ္ျဖတ္၊ မညႇဥ္း ဆဲအပ္ေပ”

ဟုေလွ်ာက္တင္ၿပီး မင္းထံ ရဟန္းျပဳခြင့္ ေတာင္းခံပါသည္။ မင္းကလည္း ရဟန္းျပဳခြင့္ေပး သျဖင့္ အေလာင္းေတာ္သည္ မင္းထံမွေတာအရပ္သို႔ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ခရီးလမ္းတစ္ခု၌ စြန္သည္ အမဲေဈးမွ အသားတံုးတစ္ခုကို ကိုက္ခ်ီ၍ ေကာင္း ကင္၌ပ်ံ၏။ ထိုစြန္ကို တျခားေသာ ငွက္တို႔မွ ဝန္းရံ၍ ေျခသည္း ႏႈတ္သီး အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ ထိုးကုန္၏။ ထိုစြန္သည္ မတတ္သာေတာ့၍ ခ်ီလာေသာ အသား တံုးကို စြန္႕ခ်၏။ စြန္႔ခ်လိုက္ေသာ အသားတံုးကို တျခား စြန္တစ္ေကာင္က ကိုက္ခ်ီသြားျပန္၏။ ထို ကိုက္ခ်ီသြားေသာ စြန္ကို အျခားေသာ စြန္မ်ားက ေရွးနည္းအတူ ဝန္းရံထိုးဆိတ္ၾကျပန္၏။ ထိုစြန္ လည္း မတတ္သာ၍ အသားတံုးကို စြန္႔ခ်ျပန္ရာ၊ တစ္ေကာင္ေသာ စြန္ကိုက္ခ်ီ သယ္ယူျပန္၏။ ထို ငွက္တို႔သည္ အသားတံုးကို ရလိုက္ပါက က်န္ငွက္ တို႔၏ ဝိုင္းဝန္းထိုးဆိတ္ျခင္းကိုခံေနရၿပီး အသားတံုးကို စြန္႕ခ်လိုက္ပါက ဝန္းရံထိုးဆိတ္ျခင္း ဒုကၡမွ ကင္း လြတ္ခဲ့ပါသည္။

အေလာင္းေတာ္သည္ ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္၍ “ကာမဂုဏ္တို႔မည္သည္ကား သားတစ္(အ သားတံုး)တူ၏။ ထိုသားတစ္ကို ယူေဆာင္ေသာ ငွက္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡျဖစ္သလို ထိုသားတစ္ကို စြန္႔ပစ္ေသာ ငွက္သည္ ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္ေစ၏”ဟု သတိသံေဝဂ ပြားမိပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အေလာင္းေတာ္သည္ ၿမိဳ႕မွထြက္ ၍ ညခ်မ္းခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ တစ္ခုေသာရြာ၏ တစ္ေယာက္ေသာသူထံတြင္ ညအိပ္ပါသည္။ ထို အိမ္၌ ပိဂၤလာမည္ေသာ ကြ်န္မ တစ္ေယာက္ရွိ သည္။ ထိုကြ်န္မသည္ “ဤမည္ေသာ အခ်ိန္၌ လာေလာ့” ဟု ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ ခ်ိန္းဆို ၏။ ထိုပိဂၤလာ မည္သူ ကြ်န္မသည္ အရွင္သခင္သို႔ အိပ္ေလေသာ္ အိမ္တံခါးေပါက္၌ ခ်ိန္းဆိုထားေသာ ေယာက်ာ္းကို ေမွ်ာ္လင့္ေန၏။ ကြ်န္မ ရင္တြင္း၌ လည္း “ယခုလာပါေတာ့”ဟု အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြးေခၚ ေန၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ညဥ့္ဦးယံ၊ ညဥ့္နက္ယံ၊ သန္း ေခါင္ယံေက်ာ္၍ မိုးေသာက္ေသာ္လည္း ခ်ိန္းဆို ထားေသာ ေယာက်ာ္းမွာ ေပၚမလာဘဲရွိေန၏။ ထို အခါ ကြ်န္မသည္ မိမိေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အာသာ ဆႏၵကို ျပတ္ေစၿပီး လဲေလ်ာင္း၍ အိပ္စက္ရာ အိပ္ ေပ်ာ္ျခင္းအတိသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။

ဤအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္သိရွိေနေသာ အေလာင္း ေတာ္က “ဤကြ်န္မသည္ ထိုေယာက်ာ္း အလာကို ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတေနရျခင္းေၾကာင့္ ငုတ္တုတ္ထိုင္လ်က္ မအိပ္ႏိုင္ဘဲ ဒုကၡ ခံစားေနရ၏။ ယခုအခါ ထိုေယာက်ာ္း မလာအ ျဖစ္ကိုသိ၍ တြယ္တာမႈ အဆက္ျပတ္ကာ ခ်မ္းသာ စြာအိပ္၏။

ထိုေၾကာင့္ ကိေလ သာတို႔၌ ေတာင့္တျခင္း အာသာ မည္သည္ ကား ဆင္းရဲ၏။ အာသာမရွိေသာ အျဖစ္သည္သာ လွ်င္ခ်မ္းသာ၏” ဟု သတိသံေဝဂ ပြားမိပါသည္။

အေလာင္း ေတာ္သည္ ေနာက္ တစ္ေန႔ ထိုရြာမွ ေတာသို႔ ဝင္ေရာက္ မိေသာအခါ ေတာ တြင္း၌ ဈာန္သမာပတ္ ဝင္စားေနေသာ ရေသ့တစ္ ပါးကို ျမင္ေတြ႕ရ၏။

ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္က “ဤပစၥဳပၸန္ေလာက၌လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာက၌လည္းေကာင္း၊ သမာဓိ ထက္ ျမတ္ေသာ သုခတရားသည္မရွိ၊ ေကာင္းေသာ တည္ၾကည္ေသာ သူသည္ သူတစ္ပါးကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲ၊ မိမိကိုယ္ကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲပါတကား” ဟု ေတြးဆကာ ေတာသို႔ဝင္၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳခဲ့ ပါသည္။ စင္ၾကယ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔ ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္သည္ ဈာန္အဘိညာဥ္တို႔ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေသလြန္သည့္အခါ ျဗဟၼာျပည္သို႔ လားခဲ့ရ ပါေတာ့သည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ ေတာင့္တျခင္း အာသာဆႏၵသည္ မိမိအတြက္ ဒုကၡ ဆင္းရဲကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေတာင့္တျခင္း အာသာ ကင္းလွ်င္ သုခခ်မ္းသာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ “မရွိေတာင့္တ၊ ရွိေၾကာင့္ၾက”ႏွင့္ “မရွိလိုခ်င္၊ ရွိပူပင္” မျဖစ္ရေလေအာင္ ပူပင္ေၾကာင့္ၾက ကင္း ေဝးေစေရးအတြက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ႏိုင္ပါေစ။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ကုဋိဒူသကဝဂ္မွ သီလဝီမသဇာတ္။