မယားလိမၼာ၊ လင္ခ်မ္းသာ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္   အမ်ိဳး ေကာင္းသမီးတစ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ  ရတနာသံုးပါးကို ျမတ္နိုးၾကည္ညိဳ၏။ သဒၶါတရားႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ဒါနအစရွိေသာ ေကာင္းမႈတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ ၏။ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ပညာရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ ဘုရားရွင္၏ တပည့္သား အဂၢသာဝက ႏွစ္ပါး တို႔၏ အလုပ္အေကြ်းတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးကို သာဝတၴိျပည္ရွိ အမ်ိဳးမတူ  ဘာသာမတူ မိစၦာဒိဌိအမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ေတာင္းခံ ၏။ ထိုအခါ မိဘမ်ားက မိမိတို႔သမီးသည္ ဘာသာ တရားကို ၾကည္ညိဳ၍ ဒါန၊ သီလ စသည့္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတို႔ကို ဝတ္မပ်က္ျပဳသူျဖစ္ၿပီး ဘာသာ အယူဝါဒ မတူသူထံသို႔ မေပး မအပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာတူသူကိုသာ ေတာင္းခံၾကရန္ ျငင္းပယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ မိစၦာဒိဌိ သတို႔ သားႏွင့္ အမ်ိဳးတို႔က သင္တို႔၏ သမီးသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အိမ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္ သူ႔စိတ္တိုင္းက် ဘာသာ၊ သာသနာကို ျပဳေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါန၊ သီလ အစရွိေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း မပ်က္ မကြက္ျပဳေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ေၾကာင့္ သူမ၏ ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားကို မထိမခိုက္ ေစရေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ သတို႔သမီး၏ မိဘမ်ားသည္ ေန႔ ေကာင္းရက္သာ ေရြး၍ ထိုသတို႔သားႏွင့္ လက္ထက္မဂၤလာ ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ မဂၤလာ ပြဲအၿပီးတြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လင္ေယာ က်ာ္းျဖစ္သူ ေနအိမ္သို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ပါ သည္။

ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ လင္ေယာက်ာ္းအ ေပၚ၌ မယားဝတၲရားငါးပါးျဖင့္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ၏။ ေယာကၡမႏွစ္ဦးကိုလည္း မိဘရင္းကဲ့သို႔ ျပဳစု လုပ္ေကြ်း၏။ မိမိယံုၾကည္ရာ ဗုဒၶဘာသာကိုလည္း ဝတ္မပ်က္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ျပဳလုပ္၏။ တစ္ေန႔ တြင္ ထိုအမ်ိဳးသည္ မေထရ္ျမတ္တို႔အား ပင့္ဖိတ္၍ အလွဴေပးလိုေၾကာင္း လင္ေယာက်ာ္းအား ေျပာ၏။ လင္ကလည္း မယားသေဘာက် ျပဳလုပ္ခြင့္ေပး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မယားသည္ မေထရ္တို႔အားပင့္ဖိတ္၍ ႀကီးစြာေသာ ပူေဇာ္သကၠာရတို႔ျဖင့္ အလွဴႀကီးေပး ၏။ ထိုစဥ္ မယားျဖစ္သူမွ မေထရ္ျမတ္တို႔အား “မိစၦာ အယူရွိေသာ သဒၶါတရားမရွိေသာ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ကို မသိၾကေသာ ခင္ပြန္းသည္ႏွင့္ အမ်ိဳးတို႔ အတြက္ ေတာင္းပန္အပ္ပါေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္ ျမတ္တို႔သည္ လင္သားႏွင့္ အမ်ိဳးတို႔ ရတနာသံုးပါး   ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သိျမင္လာသည္အထိ မိမိအိမ္ ၌ ဆြမ္းခံျြကေစလိုပါေၾကာင္း …” ေလွ်ာက္တင္ပါ သည္။ မေထရ္ျမတ္တို႔ကလည္း သည္းခံခြင့္လႊတ္၍ ထိုလင္မယားအိမ္သို႔ ေန႔စဥ္ဆြမ္းခံၾကြခင္း၊ အလွဴ ေပးသည့္အခါ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳခဲ့ ၾကပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ မယားျဖစ္သူက –

“အရွင့္သား မေထရ္တို႔သည္ အိမ္သို႔ မျပတ္ ၾကြလာကုန္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ သင္တို႔သည္ မဖူး ကုန္သနည္း”

ဟု လင္ျဖစ္သူအား ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုအခါ လင္ျဖစ္သူမွ ဇနီးမယား၏ စကားကို မျငင္းပယ္ဘဲ ေနာက္တစ္ေန႔ မေထရ္တို႔ ၾကြေရာက္လာလွ်င္ ဖူး ျမင္မည့္အေၾကာင္း ေျပာဆိုပါသည္။ ေနာက္တစ္ ေန႔တြင္ မေထရ္မ်ား ၾကြလာ၍ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီး ေသာအခါ မယားမွ လင့္အား အေၾကာင္းၾကား၏။ လင္သည္ မေထရ္မ်ားအနီး ဆည္းကပ္၍ ပဋိသႏၱာရ စကားျပဳၿပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ရွိ ေနခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အရွင္သာရိပုတၲရာသည္ ထို ေယာက်ာ္းအား တရားေဟာျပ၏။ ထိုေယာက်ာ္း သည္ အရွင္သာရိပုတၲရာ၏ တရားစကား၌လည္း ေကာင္း၊ ဣရိယာပုထ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ၾကည္ညိဳ ေလးစားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုအခါမွစ၍ ထို ေယာက်ာ္းသည္ မေထရ္တို႔အား ေနရာထိုင္ခင္းေပး ျခင္း၊ ေသာက္ေရကိုစစ္ေပးျခင္း၊ ဆြမ္းဆက္ကပ္ ျခင္း၊ တရားနာျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ ေနာက္အဖို႔တြင္ ထိုေယာက်ာ္း၏ မိစၦာအယူဝါဒမွာ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ပါသည္။ တစ္ေန႔တြင္ အရွင္သာရိ ပုတၲရာမေထရ္သည္ ထိုလင္ႏွင့္ မယားတို႔အား တရားေဟာ၍ သစၥာတို႔ကို ျပေတာ္မူ၏။ သစၥာတရား ၏ အဆံုးတြင္ ႏွစ္ေယာက္ေသာ ထိုလင္မယားတို႔ သည္ ေသာတာပတၲိဖိုလ္၌ တည္ရွိသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခါမွစ၍ ထိုေယာက်ာ္း၏ အမိ၊ အဖ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့္ အမႈလုပ္ကြ်န္တို႔မွာ မိစၦာအယူ ကို ဖ်က္ၿပီး၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို႔ကိုသာလွ်င္ ျမတ္ႏိုး၊ ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ တစ္ေန႔ တြင္ မယားျဖစ္သူက –

“အရွင့္သား အကြ်ႏု္ပ္သည္ အိမ္၌ေနျခင္း ကားအက်ိဳးမရွိ။ ရဟန္းျပဳျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းကို ရွာလို၏ …”

ဟု လင္ျဖစ္သူအား ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုအခါ လင္ျဖစ္သူက –

“ရွင္မ ေကာင္းၿပီ …၊ ငါလည္း ရဟန္းျပဳ ေပမည္ …”

ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လင္ျဖစ္သူသည္ မ်ားစြာေသာ အၿခံအရံတို႔ျဖင့္ မယားျဖစ္သူအား ရဟန္းမိန္းမတို႔၏ ေက်ာင္းသို႔ ပို႔အပ္ပါသည္။ လင္ ျဖစ္သူကိုယ္တိုင္မွလည္း ျမတ္စြာဘုရားထံ ခ်ဥ္းကပ္ ၍ ရဟန္းအျဖစ္ကို ေတာင္း၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က လည္း ထိုေယာက်ာ္းကို ရဟန္းျပဳေစခဲ့ပါသည္။ ထို ေယာက်ာ္းရဟန္းႏွင့္ မိန္းမရဟန္းတို႔သည္ ဝိပႆ နာ တရားကို ပြားမ်ားေစခဲ့ရာ မၾကာျမင့္မီတြင္ ႏွစ္ဦး စလံုး အရဟတၲဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ သုဝဏၰမီဂဇာတ္၏ ပစၥဳပၸန္ဝတၴဳ တြင္ ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ ယံု ၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာ အယူဝါဒ အမ်ိဳး မ်ိဳးရွိၾကပါသည္။ မိမိကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတရား သည္ ယခု ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ မိမိႏွင့္ သူတစ္ပါး မည္သူ႔ကိုမွ် ထိခိုက္၊ နစ္နာ၊ ပ်က္စီး၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစဘဲ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ခ်မ္းသာမႈျပဳ ျခင္းကို ျဖစ္ေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ မေကာင္း မႈျပဳလွ်င္ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္။ ေကာင္းမႈျပဳလွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးခံစားရမည္ဟူေသာ ကံ ကံ၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ သိရွိထားဖို႔ လိုသည္။  သို႔မွသာ မိမိအပါ အဝင္ အနီးစပ္ဆံုးသူတို႔ကိုလည္း ခ်မ္းသာသုချဖစ္ ေစေၾကာင္းကို မယားလိမၼာ လင္ခ်မ္းသာဟု ပမာျပဳ အပ္ပါသည္။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး။ ။ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ မဏိ   ကု႑လဝဂ္မွ သုဝဏၰမိဂဇာတ္ေတာ္(ပစၥဳပၸန္ဝတၴဳ)