ႏႈတ္ၾကမ္းေမာက္မာ မဲ့ေမတၱာ၊ ခ်ိဳသာ ေျပျပစ္ လူတုိင္းခ်စ္

 

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဘုရားေလာင္း သည္ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ သူေဌးသားျဖစ္ခဲ့ပါ သည္။ အေလာင္းေတာ္သူေဌးသားတြင္ အျခားေသာ မိတ္ေဆြသူေဌးသား သံုးဦးရွိသည္။ တစ္ေန႔တြင္ အေလာင္းေတာ္ပါသူေဌးသား ေလးဦးသည္ ၿမိဳ႕မွ ထြက္၍ တစ္ခုေသာလမ္းဆံုတြင္ မိမိတို႔ေတြ႕ဖူး ႀကံဳဖူး သမွ်ကို ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ထိုစဥ္ မုဆိုးတစ္ ေယာက္သည္ မ်ားစြာေသာအသားတို႔ကို လွည္းေပၚ တင္၍ ေရာင္းခ်ရန္ ၿမိဳ႕သို႔ထြက္လာခဲ့သည္။ မုဆိုး၏ အသားတင္လွည္းသည္ သူေဌးသားေလးဦး၏ အနီး အပါးမွ ျဖတ္သန္းသြားသည္။ ထိုစဥ္ တစ္ေယာက္ ေသာ သူေဌးသားက အမဲေရာင္းေသာ မုဆိုးထံမွ အသားေတာင္းယူမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအခါ က်န္ သေဌးသား သံုးဦးစလံုးကလည္း ေတာင္းယူဖို႔ အား ေပးတိုက္တြန္းၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မုဆိုးအနီးသို႔ သြား၍ ထိုသူေဌးသားက –

“ဟယ္မုဆိုး …ငါ့ကို အမဲတစ္တံုးေပးေလာ့”ဟု ေျပာကာ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထိုအခါ မုဆိုးက –

“သင္ ေျပာဆိုေသာစကားႏွင့္အညီ သင့္အား အမဲကို ေပးအံ့” ဟုေျပာဆိုၿပီး အမဲအသား၏ အ ေသြးအသားမရွိေသာ အေျမႇးအမွ်င္မ်ားေပးလိုက္၏။ အေျမႇးအမွ်င္မ်ား ရရွိခဲ့ေသာ သူေဌးသားအား “အဘယ္သို႔ ေတာင္းသနည္း”ဟု ေမးပါသည္။ ထို သူေဌးသားက “ဟယ္ မုဆိုး …”ဟုဆိုကာ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ထိုအခါတြင္ ဒုတိယသူေဌးသားက သူလည္း အမဲေတာင္းမည္ ဟုဆိုကာ မုဆိုးအနီးသို႔သြားခဲ့ပါသည္။ မုဆိုးအနီးသို႔ အေရာက္ ဒုတိယသူေဌးသားက –

“အစ္ကိုႀကီး …ငါ့အား အမဲတံုးကို ေပး ေလာ့” ဟုေျပာကာ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထိုအခါ မုဆိုးက “သင္ေျပာဆိုေသာစကားႏွင့္အညီ သင့္ အား အမဲကိုေပးအံ့”ဟုေျပာဆိုၿပီး အမဲ၏ကိုယ္သား ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ တစ္ေယာက္ေသာ သူေဌးသားက အမဲကိုယ္သား ရရွိခဲ့ေသာ သူေဌး သားအား “အဘယ္သို႔ ေတာင္းသနည္း”ဟု ေမးပါ သည္။ ဒုတိယသူေဌးသားက “အစ္ကိုႀကီး …” ဟုဆိုကာ ေတာင္းဆိုေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ထိုအခါ တြင္ တတိယသူေဌးသားက သူလည္း အမဲေတာင္း မည္ဟုဆိုကာ မုဆိုးအနီးသို႔ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ မုဆိုးအနီးသို႔အေရာက္တြင္ တတိယသူေဌးသားက-

“အဘ …ငါ့အား အမဲတံုးကိုေပးေလာ့”ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုအခါ မုဆိုးက “သင္ေျပာဆိုေသာ စကားႏွင့္အညီ သင့္အား အမဲကိုေပးအံ့” ဟုေျပာကာ ႏွလံုးသားႏွင့္ တကြ ေကာင္းမြန္ေသာ အသားတို႔ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ေယာက္ေသာ သူေဌး သားက အသားေကာင္းမ်ားရရွိခဲ့ေသာ သူေဌးသား အား “အဘယ္သို႔ေတာင္းသနည္း”ဟုေမးရာ တတိ ယ သူေဌးသားက “အဘ …”ဟုဆို၍ေတာင္းခံ ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ယခုေနာက္ဆံုး စတုတၳ ေျမာက္ျဖစ္ေသာ အေလာင္းေတာ္သူေဌးသားက လည္း အမဲေတာင္းရန္အတြက္ မုဆိုးထံသို႔ထြက္သြား ခဲ့ပါသည္။ မုဆိုးထံသို႔အေရာက္ အေလာင္းေတာ္သူ ေဌးသားက –

“အေဆြခင္ပြန္း …အကြ်ႏု္ပ္အား အမဲတံုး ကိုေပးစြန္႔ပါေလာ့”ဟု သိမ္ေမြ႕ခ်ိဳသာစြာ ေတာင္းဆို ပါသည္။ ထိုအခါ မုဆိုးက “သင့္စကားႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေသာ အသားကို ေပးပါအံ့”ဟုေျပာသည္။ ထို႔ ေနာက္မုဆိုးသည္ လွည္းယာဥ္ေပၚတြင္ရွိေနေသာ အသားအားလံုးကို စတုတၳေျမာက္ျဖစ္ေသာ အ ေလာင္းေတာ္ သူေဌးသားအားေပးအပ္လိုက္ပါသည္။

အေလာင္းေတာ္သူေဌးသားသည္ မုဆိုးအား လွည္းယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ေစၿပီး အမဲမ်ားကို မိမိေန အိမ္သို႔ယူေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနအိမ္အေရာက္တြင္ အ ေလာင္းေတာ္သူေဌးသားက မုဆိုးအား ေပးကမ္း ပူေဇာ္ျခင္းကိုျပဳ၏။ မုဆိုးကိုလည္း သားေကာင္လိုက္ သည့္ အလုပ္မွ စြန္႔ပစ္ေစ၍ မိသားစုကိုေခၚကာ အေလာင္းေတာ္ႏွင့္အတူ သမၼာအာဇီဝအမႈကို ျပဳေစ ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွစ၍ အေလာင္းေတာ္ သူေဌးသားႏွင့္ မုဆိုးတို႔မွာ အေဆြခင္ပြန္းအျဖစ္ မကြဲမပ်က္ဘဲ ေနထိုင္သြားခဲ့ၾကပါေတာ့သည္။

ဤဇာတ္ဝတၳဳ၏ျဖစ္စဥ္တြင္ အေလာင္းေတာ္ သူေဌးသားသည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျဖစ္ လာခဲ့ၿပီး ဘုရားရွင္၏တပည့္သာဝက အရွင္သာရိပုတၲ ရာသည္ ထိုစဥ္က မုဆိုးျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ လူ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ႀကီးသူကို႐ိုေသ၊ ရြယ္သူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကို သနားၾကင္နာစြာျဖင့္ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရွိေသာ (ပီယဝါစာ) စကားသံျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရေၾကာင္း မွတ္ယူရပါမည္။ လူသား ခ်င္းကို မဆိုထားလင့္၊ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကိုပင္ ႏွစ္သက္ၾကည္ႏူးဖြယ္ရွိေသာ အျပဳအမူ၊ ခ်ိဳသာေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ဆက္ဆံပါက တံု႔ျပန္ေသာခင္မင္မႈကို ရရွိပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားတိုင္းသည္ “ႏႈတ္ခြန္း ခ်ိဳသာ၊ လိမၼာစြာ၊ လိုရာအက်ိဳးၿပီး”ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ “စကားခ်ိဳသာေျပာဆိုပါ မ်ားစြာ လူနတ္ ခ်စ္” ဟူေသာ စကားစုျဖင့္ ပမာျပဳအပ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၲာ ေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး – ငါးရာငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ ပုစိမႏၵဝဂ္မွသဗၺမံသလာဘ (မ်ားစြာ ေသာ အမဲ(သား)တို႔ လာဘ္ရျခင္း) ဇာတ္ေတာ္