ေရႊလမွာ ယုန္ဝပ္လုိ႔

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ရွိ ေတာႀကီးတစ္ခုတြင္ ဘုရားေလာင္းသည္ ယုန္မ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ ထိုေတာႀကီးတြင္ ေနထိုင္က်က္စား၏။ ဘုရား ေလာင္းယုန္မင္းတြင္ ေမ်ာက္၊ ေျမေခြး၊ ဖ်ံဟူေသာ မိတ္ေဆြသံုးဦးရွိ၏။ ထိုပညာရွိေလးဦးတို႔မွာ အတူတ ကြေနထိုင္ၾကၿပီး မိမိတို႔က်က္စားရာအရပ္၌ အစာကို ရွာေဖြစား၍ ညခ်မ္းအခါတြင္ စုေဝးေနခဲ့ၾကသည္။
တစ္ေန႔ညခ်မ္းအခါတြင္ ယုန္ပညာရွိက ဒါန၊ သီလ၊ ဥပုသ္စသည့္ ကုလိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳက်င့္ သင့္ေၾကာင္း ေဟာေျပာဆံုးမ၏။ ပညာရွိ မိတ္ေဆြ သံုးဦးကလည္း သေဘာတူႏွစ္သက္ၾက၏။ တစ္ေန႔ တြင္အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းသည္ လကိုၾကည့္၍မ နက္ျဖန္ဥပုသ္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ ေဆြပညာရွိ ဖ်ံ၊ ေျမေခြးႏွင့္ေမ်ာက္တို႔အား ဥပုသ္သီ လေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ရွာေဖြရရွိေသာ အစားအ စာထဲမွ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း ေပးလွဴရန္အ ေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းက ေျပာဆိုဆံုးမပါသည္။ မိတ္ ေဆြသံုးဦးကလည္း ႏွစ္သက္ဝန္ခံ၍ မိမိတို႔အိပ္ယာ ေနရာ၌ အိပ္စက္နားေနခဲ့ၾကပါသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔နံနက္ေစာေစာတြင္ ဖ်ံသည္ ဂဂၤါျမစ္အနီးသို႔သြား၍ အစာရွာထြက္၏။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ တံငါသည္တစ္ဦးသည္ ငါးၾကင္းခုနစ္ေကာင္ကို ဖမ္းဆီးရမိ၍ ႏြယ္ႀကိဳးျဖင့္သီကာ ဂဂၤါျမစ္အနီးသဲ တြင္းထဲတြင္ ဖံုုးအုပ္ထားၿပီးေနာက္၊ ငါးမ်ားဆက္ဖမ္း ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္းစုန္သြားခဲ့သည္။ အစာရွာထြက္ ေသာဖ်ံသည္ ဂဂၤါျမစ္အနီးေရာက္ေသာအခါ ငါးစိမ္းနံ႔ ရ၍ သဲမ်ားကိုယက္ၿပီးရွာေဖြရာ ငါးၾကင္း ခုနစ္ေကာင္ ကိုေတြ႕၏။ ထိုငါးၾကင္း ခုနစ္ေကာင္ကိုထုတ္ယူ၍ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုၾကည့္ကာ ထိုငါးတို႔၏ပိုင္ရွင္သည္ မည္သူနည္းဟု သံုးႀကိမ္အသံျပဳၿပီးဆို၏။ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ မျမင္မေတြ႕ရ၍ ဖ်ံသည္ ငါးမ်ားသီထားေသာ ႏြယ္ႀကိဳးကိုကိုက္ခ်ီၿပီး မိမိ ေနထိုင္ရာခ်ံဳသို႔ သယ္ယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဖ်ံပညာ ရွိသည္ ရရွိခဲ့ေသာ ငါးမ်ားကို အလွဴခံသူရွိက လွဴ မည္။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေနမြန္းမတည့္မီ စားသံုး မည္ဟုရည္မွန္းကာ ဥပုသ္သီလကို ဆင္ျခင္လ်က္ ဝပ္စင္းေနခဲ့ပါသည္။
ထို႔အတူ ေျမေခြးကလည္း အစာရွာထြက္ရာ လယ္ေစာင့္တဲငယ္တစ္ခုအတြင္း၌ တံစို႔ျဖင့္သီထား ေသာ အမဲတံစို႔ႏွစ္ခု၊ ဖြတ္ကင္တစ္ခုႏွင့္ ႏို႔ဓမ္း(ႏို႔ခ်ဥ္၊ ႏို႔ခဲ)အိုးတစ္လံုးတို႔ကိုေတြ႕၏။ ထိုအရာဝတၳဳတို႔၏ ပိုင္ ရွင္သည္မည္သူနည္းဟု သံုးႀကိမ္သံုးခါအသံျပဳ၍ ေအာ္၏။ ပစၥည္းပိုင္ရွင္ကို မေတြ႕မျမင္၍ေျမေခြးသည္ ႏို႔ဓမ္းအိုး၌ ခ်ည္ထားေသာႀကိဳးကို လည္တြင္ဆြဲကာ အမဲတံစို႔ႏွင့္ ဖြတ္ကင္တို႔ကို ကိုက္ခ်ီၿပီး မိမိေနရာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။ မိမိေနရာခ်ံဳအေရာက္တြင္ ယူ ေဆာင္လာေသာ စားဖြယ္မ်ားကို လွဴလည္းလွဴမည္ မြန္းမတည့္မီတြင္လည္း စားသံုးမည္ဟုေတြးကာ သီလကို ဆင္ျခင္လ်က္ဝပ္ေနပါသည္။ ေမ်ာက္သည္ လည္း ေတာတြင္းရွိ သရက္သီးခိုင္ကိုယူေဆာင္၍ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ ဖ်ံ၊ ေျမေခြးတို႔နည္းတူ မိမိေနရာအ ရပ္၌ သီလကိုဆင္ျခင္လ်က္ ဝပ္ေနခဲ့ပါသည္။
အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းသည္ အခ်ိန္က် ေရာက္မွသာ ေနဇာျမက္ကိုစားမည္ဟုႀကံရြယ္ၿပီး မိမိ ေနရာခ်ံဳ၌ဝပ္၍ ဥပုသ္သီလကို ဆင္ျခင္ေနပါသည္။ ထိုစဥ္ အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းက “ငါ့ထံေရာက္လာ ေသာ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္အား ငါစားသံုးသည့္ျမက္ကို လွဴျခင္းငွာမသင့္၊ ငါ့မွာလည္း လွဴစရာ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဆန္မရွိ ငါ့ထံအကယ္၍ အလွဴခံလာခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ငါ၏ကိုယ္အေသြးအသားတို႔ကို အလွဴေပး အံ့” ဟု ႀကံစဥ္ခဲ့ပါသည္။
အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္း၏ ႀကံစည္မႈသီလ တန္ခိုးေၾကာင့္ သီၾကားမင္း၏ ပ႑ဳကမၺလာေက်ာက္ ေနရာသည္ ပူေသာအျခင္းအရာကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ သိၾကားမင္းသည္ ဆင္ျခင္လတ္သည္ရွိေသာ္ ထိုအ ေၾကာင္းကို သိျမင္၍ “ယုန္မင္းကိုစံုစမ္းအံ့”ဟု ႀကံ ရြယ္ကာ ဦးစြာ ပထမဖ်ံ၏ေနရာသို႔ ပုဏၰားအသြင္ျဖင့္ သြားကာရပ္၏။ ပုဏၰားကိုျမင္ေတြ႕ေသာဖ်ံက ရပ္ တည္ရျခင္းအေၾကာင္းကို ေမး၏။ ထိုအခါ ပုဏၰားမွ ဥပုသ္သီလေဆာက္တည္လို၍ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာဟာရကိုရလိုသျဖင့္ ရပ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ဖ်ံက မိမိတြင္ငါးၾကင္း ခုနစ္ေကာင္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုုငါးကို ခ်က္ျပဳတ္မွီဝဲ၍ ေနထိုင္ရန္ေျပာပါသည္။ ထိုအခါ ပုဏၰားက သေဘာတူလက္ခံၿပီး အခ်ိန္က် မွသာ စားသံုးမည္ဟုေျပာဆိုၿပီး ေျမေခြးထံသို႔သြား ခဲ့ပါသည္။
ေျမေခြးကလည္း ေရွ႕တြင္လာရပ္ေသာ ပုဏၰားကိုျမင္၍ အက်ိဳးအေၾကာင္းေမးရာ၊ ပုဏၰားက ေျမေခြးအား ေရွ႕နည္းအတိုင္းေျပာပါသည္။ ထိုအခါ ေျမေခြးမွမိမိထံတြင္ အမဲ၊ ဖြတ္ကင္ႏွင့္ႏို႔ဓမ္းတို႔ရွိ ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစားဖြယ္မ်ားကိုသံုးေဆာင္၍ ေနထိုင္ ရန္ေျပာပါသည္။ ပုဏၰားက လက္ခံသေဘာတူၿပီး အခ်ိန္က်မွသံုးေဆာင္မည္ဟုဆိုကာ ေမ်ာက္ရွိရာသို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ ေမ်ာက္၏အေမးကိုပုဏၰားမွ ေရွ႕နည္း အတိုင္းေျဖရာ ေမ်ာက္က မိမိထံတြင္ရွိေနေသာ သ ရက္သီးမွည့္ကိုသံုးေဆာင္၍ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ ေသာ အရိပ္အာဝသ၌ ေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုပါသည္။ ပုဏၰားကလည္း အခ်ိန္မက်ေသး၍ ေခတၲေစာင့္ရန္ ႏွင့္အခ်ိန္က်မွ စားသံုးမည္ဟုေျပာဆိုကာ အေလာင္း ေတာ္ယုန္မင္းရွိရာသို႔ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။
အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းသည္ မိမိေရွ႕တစ္ ရပ္ေနေသာ ပုဏၰားကိုျမင္ေတြ႕၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယုန္ မင္းက ပုဏၰားအား “အဘယ္အက်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္သနည္း” ဟုေမး၏။ ထိုအခါ ပုဏၰားက “ပညာရွိ … တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာဟာရကိုရေသာ္ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္၍ ေနအံ့” ဟုရပ္၏ဟူ၍ဆို၏။ ထိုစကား ကိုၾကားသိရေသာ ယုန္မင္းသည္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ ျခင္းအတိသို႔ ေရာက္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္ ယုန္မင္းက –
“ပုဏၰား …အဟာရအက်ိဳးငွာ ငါ့ထံသို႔လာ ေသာ သင္သည္ ေကာင္းသည္ကို ျပဳအပ္၏။ ယေန႔ ငါသည္ မလွဴဖူးေသာအလွဴကို လွဴအံ့၊ သင္သည္ ကား သီလရွိ၏။ ပကတိပါတကို မျပဳလတၲံ႕။ ပုဏၰား အထူးထူးေသာ ထင္းတို႔ကိုစု၍ မီးက်ီးျပဳၿပီးငါ့အား ေျပာၾကားေလာ့၊ ငါသည္ကိုယ္ကိုစြန္႔၍ မီးက်ီးစု၌ ဆင္းအံ့၊ ငါ၏ကို္ယ္သည္ က်က္လတ္သည္ရွိေသာ္ သင္သည္ ငါ့အသားကိုစား၍ ရဟန္းတရားကိုက်င့္ ေလာ့”ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ဤသည္မွာ ပါရမီဆယ္ ပါး၊ အျပားသံုးဆယ္အနက္မွ ဘုရားေလာင္းမ်ားျပဳ က်င့္ေသာ အျမင့္အျမတ္ဆံုး “ဒါနပရမတၳပါရမီ” ပင္ျဖစ္ပါေပသည္။
ပုဏၰားအသြင္ေဆာင္ထားေသာ သိၾကားမင္း သည္ ယုန္မင္း၏စကားေၾကာင့္ မိမိ၏အာႏုေဘာ္ျဖင့္ မီးက်ီးစုကိုဖန္ဆင္းကာ အေလာင္းေတာ္အား ေျပာ ၾကား၏။ အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္းသည္ ေနဇာျမက္ အိပ္ရာမွထ၍ မီးက်ီးစုဆီသို႔သြား၏။ မီးက်ီးစုအနီးယုန္ မင္းမွ “အေမြးၾကားတို႔၌ပိုးငယ္တို႔ရွိကုန္ျပားအံ့၊ ထိုပိုး ငယ္တို႔သည္ ငါ့ေၾကာင့္ မေသေစကုန္သတည္း” ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္၍ ကို္ယ္ကို သံုးႀကိမ္ခါ၏။ ထို႔ ေနာက္ အလံုးစံုေသာကိုယ္ကိုအလွဴ၌ ဦးတည္ထား၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ျဖင့္ မီးက်ီးစုအတြင္းသို႔ ခုန္ဆင္း ခဲ့ပါသည္။ ထိုမီးက်ီးစုသည္ အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္း ၏ ကိုယ္ႏွင့္ အေမြးတို႔အား ပူေလာင္ျခင္းမရွိ၊ အ ေလာင္းေတာ္ ယုန္မင္းမွာ ဆီးႏွင္းတိုက္ထဲသို႔ဝင္သလို ေအးျမေနခဲ့ပါသည္။
ထိုအခါ ပုဏၰားကိုေခၚ၍ အေလာင္းေတာ္ ယုန္မင္းက”ပုဏၰား …သင္ျပဳေသာ မီးသည္ အ လြန္ေအး၏။ ငါ၏ကိုယ္ႏွင့္ အေမြးတို႔၌ ပူေလာင္ျခင္း မရွိ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း”ဟုေျပာဆိုပါသည္။ ထိုအခါ ပုဏၰားမွ မိမိသည္ ပုဏၰားအစစ္အမွန္မဟုတ္။ သိၾကားမင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သင္၏ဒါနပါရမီကို စံုစမ္း လို၍ လာေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုအခါ အေလာင္း ေတာ္ ယုန္မင္းက မိမိ၏ ဒါနပါရမီသည္ မည္သူကို မဆို မိမိ၏အေသြးအသားႏွင့္ အသက္ကိုစြန္႔၍ ၾကည္ျဖဴဝမ္းေျမာက္စြာ လွဴမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကားမင္းအား ရဲဝံ့စြာ ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုအခါ သိၾကားမင္းက –
“ယုန္ပညာရွိ …သင္၏ဂုဏ္ေက်းဇူးသည္ ကမၻာပတ္လံုးထင္ရွားသည္ ျဖစ္ေစအံ့”
ဟု ေျပာဆိုကာ ေတာင္ကိုညႇစ္၍ ေတာင္ဆီ ကိုထုတ္ယူ၏။ ထို႔ေနာက္ လျပည့္ဝန္း၌ ေတာင္ဆီ ျဖင့္ ယုန္႐ုပ္အမွတ္ကိုေရးသားကာ သိၾကားမင္းလည္း မိမိေနရာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။
ေလးဦးေသာ ပညာရွိတို႔လည္း ညီညြတ္ဝမ္း ေျမာက္စြာရွိလ်က္ သီလကိုျဖန္႔၊ အလွဴကိုေပးကာ ဥပုသ္ေစာင့္သံုး ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
အတိတ္က ဇာတ္ေၾကာင္း၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ ေပါင္းခန္းတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထိုစဥ္က ယုန္မင္းျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏တပည့္သာဝက အရွင္အာနႏၵာသည္ ထိုစဥ္က ဖ်ံပညာရွိျဖစ္ခဲ့ၿပီး အ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ထိုစဥ္ကေျမေခြးပညာရွိ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ အရွင္သာရိပုတၲရာသည္ ထိုစဥ္က ေမ်ာက္ပညာရွိျဖစ္ခဲ့ၿပီး အရွင္အႏူ႐ုဒၶါသည္ ထိုစဥ္က သိၾကားမင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။
နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ ပုထို ဇဥ္လူသားမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ရရွိထားေသာ ႐ုပ္၊ နာမ္ ႏွစ္ပါးစလံုးကို တဏွာဘက္၌အသံုးမထည့္္ရန္ ႏွင့္ သဒၶါဘက္၌အသံုးတည့္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထို္႔အတူ ပါရမီဆယ္ပါးကိုလည္း မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ျဖည့္ က်င့္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရပါသည္။
အေလာင္းေတာ္ယုန္မင္း၏ ဒါနပရမတၳပါ ရမီကိုလည္း “ေရႊလမွာယုန္ဝပ္လို႔”ဟု ပမာျပဳအပ္ပါ ေၾကာင္း။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္
ေမာင္ေအးထြန္း
က်မ္းကိုး – ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ စတုကၠနိပါတ္၊ ပုစိမႏၵဝဂ္မွ သသပ႑ိတဇာတ္ေတာ္