က်ေရာက္မည့္ေဘး ႀကိဳတင္ေတြး၊ မေႏွးေဆာင္ရြက္ မိမိအတြက္

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတ ဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤ ပုစိမႏၵ(တမာပင္)ဇာတ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ဝတၳဳ

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မထရ္သည္ ရာဇ ၿဂိဳလ္ျပည္ကိုအမွီျပဳ၍ ေတာေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သီ တင္းသံုးေနထိုင္ပါသည္။ ထိုစဥ္ သူခိုးတစ္ေယာက္ သည္ ဥစၥာပစၥည္းတို႔ကို ခိုးယူထြက္ေျပးလာၿပီး အရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္သီတင္းသံုးရာ ေက်ာင္းေတာ္(ပရိ ဝုဏ္)အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိုသူခိုးက “ဤေနရာသည္ ငါ့အတြက္လံုၿခံဳမႈျဖစ္ေစ၏”ဟုေတြးဆ ကာ ေက်ာင္းအနီး၌ အိပ္စက္ေနပါသည္။

အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္က ထိုသူခိုး ေက်ာင္းအနီးအိပ္စက္ေနသည္ကို သိေတာ္မူ၏။ ထို အခါ မေထရ္ျမတ္က သူခိုးအေပၚ၌ရြံရွာျခင္း (ရြံ ရွာျခင္းဟူသည္မွာ-မိမိမွာပါ အျပစ္ရွိမည္ဟုရွက္ ေၾကာက္ျခင္း)ျဖစ္၍ “သူခိုးႏွင့္အတူေရာေႏွာျခင္းမည္ သည္ကားမသင့္” ဟုေတြးဆမိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္မေထရ္မွ သူခိုးအား ေက်ာင္း ပရဝုဏ္အတြင္းက ထြက္သြားရန္ ေမာင္းထုတ္ပါ သည္။ သူခိုးသည္ ထိုေက်ာင္းမွထြက္၍ ေျခရာ ေဖ်ာက္ကာ ေျပးသြားခဲ့သည္။ မၾကာမီတြင္ လူ အခ်ိဳ႕သည္ မီး႐ွဴး မီးတိုင္တို႔ကိုကိုင္ကာ သူခိုး၏ ေျခရာကိုေကာက္၍ လိုက္လာၾကသည္။ ေက်ာင္း ပရဝုဏ္သို႔ေခါက္ေသာအခါ ထိုသူခိုး၏လာရာအရပ္၊ ရပ္ရာအရပ္၊ ထိုင္ရာအရပ္၊ အိပ္စက္ရာအရပ္တို႔ကို ေျခရာေကာက္မိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခရာ ေကာက္လိုက္သူမ်ားမွ “သူခိုးသည္ ဤေက်ာင္းမွ လာ၏။ ဤ၌ရပ္၏၊ ဤ၌ထိုင္၏၊ ဤအရပ္၌ ထေျပး၏”ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအရပ္၌ ထေျပးသြားေသာ သူခိုး၏ေျခရာကိုမူ မေတြ႕မျမင္ၾက သျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းကို လွည့္ျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္တြင္ အရွင္မဟာေမဂၢ လာန္မေထရ္သည္ ရာဇၿဂိဳလ္ၿမိဳ႕သို႔ ဆြမ္းခံထြက္၏။ ဆြမ္းခံအၿပီးတြင္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ဝင္၍ ယ မန္ေန႔ညက သူခိုးျဖစ္စဥ္အား ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က-

“ခ်စ္သား ေမာဂၢလာန္ …သင္သည္ ရြံရွာ ျခင္းျဖစ္သူအေပၚ ရြံရွာတတ္ျခင္းသည္ ယခု၌သာျဖစ္ တတ္သည္ မဟုတ္ေသး။ ေရွးယခင္ဘဝကလည္း ပညာရွိတို႔သည္ ရြံရွာျခင္းကို ျပဳခဲ့ၾကဖူးသည္”

ဟုမိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ မွ ေရွးပညာရွိတို႔ ရြံရွာတတ္ပံုကို ေဟာေျပာေတာ္မူပါ ရန္ ေလွ်ာက္တင္ရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အတိတ္ ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါ သည္။

အတိတ္ဇာတ္ေၾကာင္း

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ ၌ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ၿမိဳ႕၏သုသာန္ေတာ၌ တမာပင္ေစာင့္နတ္ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထိုအခါ တစ္ေန႔တြင္ သူခိုးတစ္ေယာက္သည္ ခိုးရာပါပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ သုသာန္သို႔ဝင္ေရာက္လာ ၏။ ထိုသုသာန္တြင္ ႀကီးမားေသာ တမာပင္ႏွင့္ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္တို႔ရွိသည္။ သူခိုးသည္ မိမိခိုးယူ လာေသာ ဥစၥာပစၥည္းထုပ္ကို ေခါင္းအံုး၍ တမာပင္ ေျခရင္းတြင္အိပ္၏။ ထိုအခ်ိန္ကာလက သူခိုးကိုဖမ္း မိလွ်င္ တမာသားျဖင့္ တံက်င္လွ်ိဳေလ့ရွိသည္။

ထိုအခါ သူခိုးကိုျမင္ေတြ႕ေသာ တမာပင္ေစာင့္ နတ္က “လူအမ်ားသည္ ဤေနရာသို႔ေရာက္ရွိလာ၍  သူခိုးကို ဖမ္းမိခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဤတမာပင္၏အ ခက္အလက္တို႔ကိုခုတ္ျဖတ္၍ သူခိုးအားတံက်င္လွ်ိဳ မွာေသခ်ာသည္။ ဤသို႔ျပဳခဲ့လွ်င္ တမာပင္သည္ ပ်က္စီးျခင္းအျဖစ္သို႔ေရာက္မည္။ သို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ခိုးသူအား တမာပင္ရင္းက ႏွင္ထုတ္မွျဖစ္မည္” ႀကံ ရြယ္ပါသည္။ ထိုသို႔ႀကံရြယ္သည့္အတိုင္း တမာပင္ ေစာင့္နတ္က –

“အသင္ခိုးသား …ထေလာ့၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အိပ္ေနသနည္း၊ အိပ္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့ နည္း၊ သင္ျပဳခဲ့ေသာ ဥစၥာပစၥည္းခိုးမႈအတြက္ မင္း ခ်င္းေယာက်ၤားတို႔က သင့္အား လာေရာက္ဖမ္းဆီး လွ်င္ သင္အက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ေပမည္”

ဟု ေျပာဆိုပါသည္။ ထိုစကားကိုၾကားသိ၍ ေၾကာက္လန္႔ၿပီး သူခိုးလည္း တမာပင္ေျခရင္းမွ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါသည္။ တမာပင္ ေစာင့္နတ္၏ စကားေၾကာင့္ သူခိုးထြက္ေျပးသြား သည္ကို ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ေစာင့္နတ္ကလည္းၾကား သိေတြ႕ျမင္ေန၏။ ထိုအခါ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ေစာင့္ နတ္က “သူခိုးကိုဖမ္းမိသြားခဲ့လွ်င္ တမာပင္ေစာင့္ နတ္အတြက္ မည့္သို႔ျဖစ္ႏိုင္ပါသနည္း”ဟု တမာပင္ ေစာင့္နတ္ကိုေမး၏။ ထိုအေမးကို တမာပင္ေစာင့္ နတ္က”နတ္မင္း …ခိုးသားႏွင့္မိမိတို႔အတူယွဥ္တြဲ မေနသင့္ေၾကာင္းကို အသင္မသိသေလာ၊ ခိုးသားကို ဖမ္းမိသြားခဲ့ပါလွ်င္ တမာသားႏွင့္ တံက်င္လွ်ိဳလိမ့္ မည္။ ထိုသို႔ျပဳခဲ့လွ်င္ ငါ၏စိတ္သည္ ယံုမွားရြံရွာ၏” ဟု ေျပာဆိုပါသည္။

ထိုသို႔ ႐ုကၡစိုးနတ္တို႔ အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေနစဥ္ ဥစၥာရွင္ႏွင့္ လူအမ်ားသည္ မီး႐ွဴးမီးတိုင္မ်ားကိုကိုင္၍ သူခိုး၏ေျခရာကိုေကာက္ကာ ရွာေဖြလ်က္ တမာပင္ ေျခရင္းသို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ တမာပင္ေျခရင္းတြင္ ခိုးသူအိပ္စက္သြားေသာ အေျခအေနကိုျမင္၍ “အ ခ်င္းတို႔ …ယခုပင္လွ်င္ ခိုးသူထ၍ေျပး၏။ ငါတို႔ခိုး သူႏွင့္လြဲခဲ့ၿပီ။ ဤေနရာတြင္ သူခိုးအား ဖမ္းမိခဲ့ေသာ္ ဤ တမာပင္မွ တမာသားျဖင့္ တံက်င္လွ်ိဳ၍ခိုသူအား သယ္ေဆာင္သြားအံ့” ဟုေျပာဆိုကာ ခိုသူအား မ ေတြ႕မျမင္ေတာ့သျဖင့္ ဥစၥာရွင္ႏွင့္ လူအခ်ိဳ႕လည္း တမာပင္ရင္းမွ လွည့္ျပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသူတို႔ ၏စကားကိုၾကားသိရေသာ ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္နတ္ က –

“ပညာရွိသည္ ရြံရွာအပ္သည္တို႔ကို ရြံရွာရ၏။ လာလတၲံ႕ေသာေဘးကို ႀကိဳတင္၍ ေစာင့္ေရွာက္ရာ ၏။ လာလတၲံ႕ေသာေဘးျဖင့္ ႏွစ္ပါးေသာေလာကတို႔ ကို ၾကည့္ေမွ်ာ္၏” ဟု အေလာင္းေတာ္တမာပင္ ေစာင့္နတ္အား ခ်ီးမြမ္းစကားျဖင့္ ျြမက္ဆိုခဲ့ပါေပ သည္။

အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္းခန္း တြင္ ယခုအရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ထိုစဥ္က ေညာင္ဗုဒၶေဟပင္ေစာင့္နတ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုစဥ္က တမာ ပင္ေစာင့္နတ္မွာ ယခုျမတ္စြာဘုရားရွင္တို႔ အသီးသီး ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ “တတ္ေကာင္းတတ္ရာဟူသမွ်ကို ၾကားျမင္သုတ ရွိပါေစ” ဟုဆိုကာ ဗဟုသစၥဥၥမဂၤလာကဲ့သို႔ “ေရာက္လာမည့္ ေဘး၊ ဘက္စံုေတြး၊ ေရွာင္ေရးမခက္ႏိုင္” ဟု မွတ္ယူ ရပါသည္။

 

ေမတၲာ ေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး – ငါးရာငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ပုစိမႏၵ ဝဂ္မွ ပုစိမႏၵဇာတ္ေတာ္။