မင္းက်င့္တရား ပ်က္ေသာအခါ၀ယ္ ခ်ိဳၿမိန္သီးႏွံ ခါးသက္ျပန္၏

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္ပညာတို႕ကို သင္ယူေစၿပီး ရေသ့ရဟန္းျပဳကာ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဟိမ ဝႏၱာေတာၿမိဳင္သာ၌ သစ္ျမစ္ သစ္သီးတို႔ကို မွီဝဲ၍ အဘိညာဥ္၊ သမာပတ္တို႔ျဖင့္ ေမြ႕ ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ထိုအခါ မင္းသည္ မိမိအား “မင္း က်င့္တရားႏွင့္မညီ၊ တရားမေစာင့္ေသာမင္း” ဟု ဂုဏ္ေက်းဇူးမဲ့စြာ ေျပာဆိုမည့္သူကို ေလ့လာ လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေလ့လာစံုစမ္းရွာေဖြရာတြင္ မိမိ၏ အတြင္းလူမ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အျပင္လူ မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ ၌လည္းေကာင္း၊ အသီးသီး ရွာေဖြခဲ့ေသာ္လည္း မင္း၏ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေျပာဆိုသည့္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် မေတြ႕ရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္း သည္ မထင္ရွားေသာ အသြင္ျဖင့္ ေတာရြာဇနပုဒ္ သို႔ဆင္း၍ မင္းမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုမည့္သူကို စံုစမ္းေသာ္လည္း မေတြ႕ရွိခဲ့ေပ။ မင္း၏ ေကာင္း ေသာသတင္းႏွင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးရွိေသာစကားကိုသာ ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

ၿမိဳ႕ႏွင့္ေတာပါမက်န္ မင္း၏ ေကာင္းသတင္း ကို ၾကားသိရေသာ္လည္း ေက်နပ္မႈမရွိ ေသး၍ ဟိမဝႏၱာ ေတာၿမိဳင္သာသို႔ မထင္မရွား သြားေရာက္ကာ စံုစမ္း ပါသည္။ ဟိမဝႏၱာရွိ အေလာင္းေတာ္၏ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ အေလာင္းေတာ္အားရွိခိုး၍ ပဋိ သႏၴာရ(ႏႈတ္ဆက္ စကား) ျပဳၿပီး သင့္ေသာေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့သည္ ေတာအရပ္မွ ပေညာင္သီးတို႔ကို သံုး ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိုပေညာင္သီးမွည့္တို႔မွာ ခ်ိဳ၏။ အဆီဩဇာရွိ၏။ သၾကားမႈန္႔ႏွင့္တူေသာ အရသာ ရွိေန၏။ ထိုသို႔ စားသံုးၿပီးေနာက္ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့က “ဘုန္းႀကီးေသာ ဒါယကာ ဤပေညာင္သီး မွည့္ကို စားသံုး၍ ေရကိုေသာက္ေလာ့” ဟုဆိုကာ ပေညာင္သီးမွည့္ကို မင္းအား ေပးစြန္႔ခဲ့ပါသည္။

မင္း သည္ အေလာင္းေတာ္စြန္႔ႀကဲေသာ ပေညာင္သီး မွည့္ကို စားသံုးၿပီးေနာက္ –

“အရွင္ဘုရား …ဤပေညာင္သီးမွည့္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤမွ်ခ်ိဳပါသနည္း” ဟုေမးေလွ်ာက္ ပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္ရေသ့က –

“ဘုန္းႀကီးေသာ ဒါယကာ … မင္းသည္ တရားသျဖင့္ မင္းျပဳ၏။ ထိုေၾကာင့္ ထိုပေညာင္သီး မွည့္မ်ားသည္ ခ်ိဳ၏”ဟုဆိုပါသည္။

“အရွင္ဘုရား … မင္း တရားမေစာင့္ေသာ ကာ လ၌ ဤကဲ့သို႔ ခ်ိဳ ၿမိန္ျခင္းသည္ ရွိပါ၏ ေလာ”

“ဘုန္းႀကီးေသာဒါယကာ …သင္ဆိုတိုင္း ဟုတ္မွန္၏။ မင္းတို႔သည္ တရားမေစာင့္ ရွိကုန္ေသာ အခါ ဆီ၊ ပ်ား၊ တင္လဲ အစရွိသည္တို႔သည္လည္း ေကာင္း၊ ေတာသစ္ျမစ္၊ သစ္သီးတို႔သည္လည္း ေကာင္း၊ မခ်ိဳကုန္ ဩဇာမရွိကုန္။ ထိုေတာသစ္ျမစ္ သစ္သီးတို႔ကို ထားဘိဦး၊ အလံုးစံုေသာ စားဖြယ္ မွန္သမွ်သည္လည္း အဆီဩဇာ မရွိေသာစုပ္ဖတ္ သဖြယ္ျဖစ္၏။ မင္းတို႔ တရား ေစာင့္သည္ရွိေသာ္ ခပ္သိမ္း ေသာ အာဟာရတို႔သည္ ခ်ိဳ ကုန္၏။ ဩဇာ ရွိကုန္၏။ အလံုးစံုေသာ စားဖြယ္ မွန္သမွ်တို႔သည္လည္း ဩဇာရွိသည္ ျဖစ္၏”

ဟု အေလာင္း ေတာ္ရေသ့က မိန္႔ဆိုပါ သည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏ စကားကို နာၾကားၿပီးေနာက္ ရွိခိုးဦးခ်ကာ မထင္ရွား ေသာ အသြင္ႏွင့္ပင္ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ျပန္လာ ခဲ့ပါသည္။ မင္းေနျပည္ေတာ္ဗာရာဏသီသို႔ ေရာက္ ရွိေသာအခါ “ရေသ့၏ ဆိုစကားကို ဟုတ္မဟုတ္ အကဲစမ္းအံ့” ဟု ႀကံစည္၍ အဓမၼမႈျဖင့္ မင္းျပဳကာ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိန္ကာလအ ေတာ္ၾကာေသာအခါ မင္းသည္ ယခင္ေရွးနည္း အတိုင္း မထင္ရွားေသာ အသြင္ျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့ရွိရာ ေက်ာင္းသို႔ သြားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္း ေရာက္ေသာအခါ အေလာင္းေတာ္အား ရွိခိုး၍ သင့္ တင့္ေသာေနရာတြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

ဘုရားေလာင္းရေသ့သည္ မင္းအား ေရွးအတူ သာလွ်င္ဆို၍ ပေညာင္သီးမွည့္ကိုေပး၏။ ထိုပေညာင္ သီးမွည့္သည္ ခါးေသာအရသာရွိ၏။ မင္းသည္ထို ပေညာင္သီးမွည့္ကို စားသံုးရာ ခ်ိဳေသာအရသာမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ တံေတြးႏွင့္အတူေထြးထုတ္၏။ ထို႔ ေနာက္ မင္းက “အရွင္ဘုရား …ခါး၏” ဟုဆို၏။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္က “ဘုန္းႀကီးေသာ ဒါယကာ …မင္းသည္ တရားမေစာင့္သည္ျဖစ္ေျခ ၿပီ၊ မင္းတို႔ တရားမေစာင့္ေသာကာလ၌ ေတာ သစ္သီး ႀကီးငယ္တို႔မွအစ အလံုးစံုသည္ မခ်ိဳ၊ ဩဇာ မရွိျခင္းသည္ ျဖစ္၏” ဟု ဆိုပါသည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏စကားကို ၾကားသိရၿပီးေနာက္ မိမိသည္ ဗာရာဏသီမင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္မင္းက –

“အရွင္ဘုရား …ေရွး၌ပေညာင္သီးမွည့္ကို အကြ်ႏု္ပ္သည္သာလွ်င္ ခ်ိဳေအာင္ျပဳ၍ ခါးေအာင္ လည္း ျပဳခဲ့ပါၿပီ၊ ယခုခ်ိဳေအာင္ျပဳပါေတာ့အံ့”

ဟုအေလာင္းေတာ္ရေသ့အား ေလွ်ာက္ထား ရွိခိုးကာ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ တိုင္းျပည္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ တရားသျဖင့္ မင္း ျပဳ၍ အလံုးစံုေသာ သစ္သီးဝလံတို႔ကို မူလအတိုင္း ခ်ိဳၿမိန္ေအာင္ မင္းက်င့္တရား(၁၀)ပါးႏွင့္အညီ ျပဳက်င့္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤဇာတ္ေတာ္တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဗာရာဏသီမင္းသည္ ဘုရားရွင္၏သာဝက အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျဖစ္လာခဲ့ ပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာသင္ခန္းစာအေနျဖင့္ မင္းမွာ သစၥာ၊ လူမွာကတိဟုဆိုစကားရွိပါသည္။ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမွာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုေၾကာင့္ သစၥာႏွင့္ကတိ ႏွစ္ခုစလံုး တည္ရွိရပါ၏။ ဒါေၾကာင့္ “ကတိသစၥာ တည္ေသာအခါဝယ္၊ ဩဇာေလးနက္ ေပၚဆီတက္၍ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္၏”ဟု အဆိုရွိပါသည္။ ဤသို႔မွမဟုတ္ပါလွ်င္ “ေခါင္ကစပံု၊ မိုးမလံုလွ်င္၊ ေပါင္းၿခံဳရႊဲစိုမည္” ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ေကာကိလဝဂ္မွ ရာေဇာဝါဒဇာတ္။