ပညာရွိကို အရွည္တဲြလုိ႔ မွီဝဲဆည္းကပ္နည္းယူေလ

 

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ေဆာ့ကစားေလ့ရွိေသာ ရဟန္းတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤေကာမာရပုတၲ (ငယ္ရြယ္ေသာသား)ဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ပစၥဳပၸန္ဝတၳဳ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေက်ာင္းေတာ္၏ အထက္ျပာသာဒ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ေအာက္ ျပာသာဒ္ရွိ ရဟန္းပ်ိဳတို႔သည္ မိမိ တို႔ၾကားဖူး ႀကံဳဖူးခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေျပာဆို၍ ျငင္းခံုျခင္း၊ ေျပာင္ ေလွာင္ရယ္ေမာျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ ျပဳ မူေနၾကပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က မဟာ ေမာဂၢ လာန္မေထရ္ကို ေခၚေတာ္ မူ၍ ထို ရဟန္းတို႔အား ထိတ္ လန္႔ေအာင္ျပဳ ရန္ မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အရွင္ ေမာဂၢလာန္ မေထရ္ သည္ ေကာင္းကင္ပ်ံတက္၍ ျပာသာဒ္၏ ထုပိကာ (အထြတ္၊ အထိပ္)ကို ေျခဖျဖင့္ ခတ္ၿပီး ျပာသာဒ္ကို တုန္လႈပ္ေစပါသည္။

ထိုအခါ ရဟန္းတို႔မွာ ေသေဘးကို ေၾကာက္ ၍ျပာသာဒ္မွ အျပင္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို အေၾကာင္းအျခင္းအရာသည္ ရဟန္းေတာ္ အမ်ား အၾကား ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔တရားသဘင္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သည္ တရားဓမၼကို က်င့္ႀကံအားမထုတ္ဘဲ ေဆာ့ ကစား၍ ျငင္းခံုၾကေသာ ရဟန္းပ်ိဳမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ ထိုစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၾကြလာေတာ္မူ၍စုေဝးေျပာဆိုေနၾကသည့္အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းေတာ္မူပါသည္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားက တရား မက်င့္ဘဲ ေဆာ့ကစား၊ ျငင္းခံုေနၾကေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ တင္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က –

“ရဟန္းတို႔ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ယခုအခါ၌ သာလွ်င္ ေဆာ့ကစားၾကသည္ မဟုတ္ေသး၊ ေရွး ယခင္ဘဝတစ္ခုကလည္း ေဆာ့ကစားတတ္ေသာ အေလ့ရွိခဲ့ဖူးသည္”ဟု မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ အတိတ္ ဘဝက ျဖစ္စဥ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေဟာျပေတာ္မူ ခဲ့ပါသည္။

 

အတိတ္ဝတၴဳ

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ဗာရာဏသီျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းလက္ထက္တြင္ ဘုရားေလာင္းသည္ တစ္ခုေသာရြာငယ္တြင္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ျဖစ္၏။ အေလာင္းေတာ္ပုဏၰားအမည္မွာ ေကာမာရပုတၲဟု မွည့္ေခၚ၏။ ထိုေကာမာရပုဏၰားသည္ အရြယ္ေရာက္ ေသာအခါ ေတာထြက္၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳၿပီး ဟိမဝႏၱာ ၌ေနထိုင္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္အခါတြင္ ေဆာ့ကစားတတ္ေသာ အျခားရေသ့တို႔သည္လည္း ဟိမဝႏၱာ၌ ေက်ာင္း ေဆာက္၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆာ့ကစားတတ္ ေသာ ရေသ့တို႔သည္ ကသိုဏ္းပရိကံမွ်လည္းမရွိ၊ ေတာမွသစ္သီးႀကီးငယ္တို႔ကို ေဆာင္ယူ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာစြာ ကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာ့ကစားရင္း အခ်ိန္ကုန္ေစခဲ့ပါသည္။ ထိုရေသ့မ်ားတြင္ ေမ်ာက္ တစ္ေကာင္ရွိ၏။ ထိုေမ်ာက္မွာလည္း “တံငါနားနီး တံငါ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး”ဆိုသလို ေဆာ့ကစားသည့္ အေလ့ရွိပါသည္။ ထိုေမ်ာက္သည္ မ်က္ႏွာေျပာင္ ျခင္း၊ ခုန္ေပါက္ျမဴးထူးျခင္း စသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေလွာင္ေျပာင္မႈတို႔ျဖင့္ ေဆာ့ကစားျပပါသည္။ ထို အရပ္၌ ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဆာ့ကစား သည့္ ရေသ့တို႔မွာ ခ်ဥ္ဆားရိကၡာလိုအပ္လာခဲ့ပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုရေသ့မ်ားသည္ ခ်ဥ္ဆားရိကၡာ မွီဝဲရန္ဟိမဝႏၱာမွ ထြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုရေသ့ မ်ားထြက္ခြာသြားစဥ္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ ထိုအရပ္သို႔ သြား၍ေန၏။ ထိုအခါေမ်ာက္သည္ ထိုရေသ့တို႔အား ကစားျခင္းကိုျပဳသကဲ့သို႔ အေလာင္း ေတာ္ရေသ့ကိုလည္း ေဆာ့ကစားျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ လက္ဖ်စ္တီး၍-

“ေကာင္းစြာက်င့္ေသာ ရေသ့ရဟန္းတို႔ထံ၌ ေနေသာသူ မည္သည္ကား အက်င့္ႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း၊ ကိုယ္အစရွိသည္တို႔ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဈာန္တရားတို႔၌ လံု႔လျပဳျခင္းငွာျဖစ္သင့္၏” ဟုထို ေမ်ာက္အား သင္ၾကားျပသေပးပါသည္။ ထိုအခါမွစ ၍ ေမ်ာက္သည္ အက်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုလာပါသည္။  ထို႔ေနာက္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ ထိုအရပ္မွ တစ္ပါးေသာအရပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။

အခ်ိန္အတန္ၾကာေသာအခါ ခ်ဥ္ဆားမွီဝဲၿပီး ၍ ေဆာ့ကစားတတ္ေသာ ရေသ့ရဟန္းတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာအရပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ေမ်ာက္သည္ထိုရေသ့တို႔အား ေလွာင္ေျပာင္ ျခင္း၊ ေဆာ့ကစားျခင္းမ်ားအလ်ဥ္းမျပဳဘဲ တည္ၿငိမ္ စြာပင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထိုအခါ ရေသ့တို႔က –

“သင္သည္ ယခင္အခါက ငါတို႔ႏွင့္ ေဆာ့ ကစားျခင္း၊ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ ရယ္ေမာျခင္း၊ မ်က္ ႏွာ အမူအရာေျပာင္ျပျခင္းတို႔ကိုျပဳ၏။ ယခုမူ သင္ သည္ ထိုကဲ့သို႔ မျပဳမူအဘယ္ေၾကာင့္နည္း”ဟု ေမး ၾကပါသည္။

ထိုအခါ ေမ်ာက္က –

“ငါ့ရွင္တို႔ ငါသည္ အၾကားအျမင္ရွိေသာ ေကာမရပုတၲရွင္ရေသ့၏ ျမတ္ေသာဈာန္ျဖင့္ စင္ ၾကယ္ျခင္းကို ၾကားသိနာၾကားခဲ့ရ၏။ ယခုငါသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ သင္တို႔မယူမွတ္ေလႏွင့္။ ယခုငါသည္ ဆရာေကာင္းရသည္ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္ေသာဈာန္တရား ၌ပင္ေန၏”ဟုဆိုပါသည္။ ေမ်ာက္၏စကားကို ၾကား သိရေသာ ေဆာ့ကစားတတ္သည့္ ရေသ့မ်ားက –

“အခ်င္းေမ်ာက္ေက်ာက္ဖ်ာေပၚ၌ မ်ိဳးေစ့ ကိုပ်ိဳးျငားအံ့။ မိုးသည္လည္း ရြာျငားအံ့၊ ထိုမ်ိဳးေစ့ သည္မေပါက္ရာသာလွ်င္တည္း၊ သင္သည္ ျမတ္ ေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ထိုဈာန္အက်င့္ကို ၾကားသိရ ႐ံုမွ်ျဖင့္ဈာန္ကိုျဖစ္ေစျခင္းမွာ မဟုတ္ႏိုင္”ဟု ေမ်ာက္ ကို ကဲ့ရဲ႕ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္း ခန္းတြင္ ထိုစဥ္က ေဆာ့ကစားတတ္ေသာ ရေသ့ တို႔မွာ ယခုေဆာ့ကစားတတ္ေသာ ရဟန္းမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထိုစဥ္က ေမ်ာက္ကို ေဟာၾကားျပသေသာ ေကာမာရပုတၲ ရေသ့ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ တိရစၦာန္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ ေပါင္း ဖက္လင့္က ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္စြာတည္းဟု မွတ္ယူရပါသည္။

 

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး။  ။ ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ကုမၻဝဂ္မွ ေကာမာရပုတၲဇာတ္ေတာ္။