ေတာင္းသူ ေပးသူ မညီတူ ငိုသူဟူ၍ မွတ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠဝီျပည္၊ အဂၢါဠဝေစတီ၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ ကုဋိကာရ (တဲ၊ တင္းကုပ္ကိုျပဳျခင္း) သိကၡာပုဒ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္က အာဠဝီျပည္သား ရဟန္းတို႔သည္  မိမိတို႔ေနထိုင္ရန္ ကုဋီ(တဲ၊ တင္းကုပ္)တို႔ကို ကိုယ္ တိုင္ျပဳ၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေယာက်ာ္းသားမ်ားကို ေခၚယူ(ေခ်ာဆြဲ)၍ ကာယစြမ္း အား၊ ဥာဏစြမ္းအားတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။ ဤသို႔ စကားဆို၍ လုပ္အားေတာင္းခံျခင္း ဝိညတ္(ကိုယ္ျဖင့္ သိေစျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္သိေစျခင္း) တို႔သည္ ထိုအရပ္၊ ထိုေဒသ၌ အမ်ားအျပားျဖစ္ တည္လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ထိုေတာင္းျခင္း ဝိညတ္၏ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာက္ရြံ႕၍ ရဟန္းတို႔ကို ျမင္တိုင္းေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အရွင္မဟာကႆပ မေထရ္ သည္ အာဠဝီျပည္သို႔ ဆြမ္းခံျြကလာပါသည္။ လူတို႔ သည္ အရွင္မဟာကႆပမေထရ္ကို ျမင္၍ေရွးနည္း အတိုင္း ေရွာင္တိမ္းသြားခဲ့ၾကသည္။ အရွင္မဟာ ကႆပမေထရ္သည္ ရရွိသမွ်ေသာ ဆြမ္းအနည္း ငယ္ကိုသာ ဘုဥ္းေပးၿပီးေနာက္ ထိုရြာမွ ျပန္ၾကြ သြားခဲ့ပါသည္။ တစ္ခုေသာ အရပ္သို႔ အေရာက္ တြင္ အရွင္မဟာကႆပေထရ္က –

“ငါ့ရွင္တို႔ ဤအာဠဝီျပည္သည္ ေရွးယခင္ က ဆြမ္းရလြယ္ေသာအရပ္ ျဖစ္၏။ ယခုမူ အဘယ္ ေၾကာင့္ ဆြမ္း အခက္အခဲျဖစ္သနည္း”ဟု ရဟန္း အခ်ိဳ႕ကို ေမး၏။ ထိုအခါ ရဟန္းအခ်ိဳ႕က ကုဋီ ေဆာက္ရန္အတြက္ ဝိညတ္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၏။ ထိုအေၾကာင္းကို ၾကားသိ ရေသာ အရွင္မဟာကႆပေထရ္သည္ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္ သီတင္းသံုးရာ အဂၢဠဝ ေစတီသို႔ ၾကြေရာက္သြားၿပီး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ထံ အေၾကာင္းစံုကို ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠဝီျပည္ရွိ ရဟန္း ေတာ္မ်ားကို ေခၚေတာ္မူၿပီး ေတာင္းျခင္းဝိညတ္မ်ား ကို ေမးေတာ္မူရာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေတာင္းျခင္း ဝိညတ္ျပဳျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူၿပီး –

“ရဟန္းတို႔ …ေရွးပညာရွိတို႔သည္ ေရေျမ႕ သခင္ ျပည့္ရွင္မင္းက ပင့္ဖိတ္ဆည္းကပ္ေသာ္လည္း သစ္ရြက္ထီး၊ တစ္လႊာဖိနပ္အစံုကိုပင္ ေတာင္းခံလို ေသာ္လည္း ဟီရိဩတၲပၸပ်က္မည္စိုးရြံ႕၍ လူအမ်ား အလယ္၌ မေျပာမဆိုဘဲ ဆိတ္ကြယ္ရာ  အရပ္၌သာ ဆိုကုန္၏”

ဟုမိန္႔ေတာ္မူကာ အတိတ္ဘဝမွ ပညာရွိတို႔ ၏ ဝိညတ္ျပဳျခင္းအမႈ ေစာင့္ထိန္းပံုကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါက ကပိလတိုင္း ဥတၲရ ပဥၥာလၿမိဳ႕၌ ဥတၲရပဥၥာလမင္း မင္းျပဳစဥ္ ဘုရား ေလာင္းသည္ မထင္ရွားေသာ ရြာငယ္တစ္ခုတြင္ ပုဏၰားမ်ိဳး၌ျဖစ္၏။ အရြယ္ေရာက္ေသာ္ တကၠသိုလ္ ျပည္၌ ခပ္သိမ္းေသာ အတတ္တို႔ကိုသင္ယူၿပီးေနာက္ လူ႕ေဘာင္ကိုစြန္႔ခြာ၍ ရေသ့ရဟန္းျပဳကာ အခ်ိန္ အတန္ၾကာေသာ္ ခ်ဥ္ဆားမွီဝဲလို၍ ၿမိဳ႕သို႔ထြက္လာခဲ့၏။ ဥတၲရပဥၥာလၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး မင္း၏ ဥ ယ်ာဥ္၌ မွီခိုေန၏။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ရာ မင္း၏အိမ္တံခါးဝတြင္ ဆြမ္းခံရပ္ သည္။

မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ျခင္းအေပၚ ၾကည္ညိဳ သဒၶါပြားကာ ျပာသာဒ္အထက္သို႔ ပင့္ဖိတ္ေလ၏။ ထို႔ေနာက္မင္းကိုယ္တိုင္အေလာင္း ေတာ္ရေသ့အား ဆြမ္း၊ ခဲဖြယ္၊ ေဘာ ဇဥ္တို႔ကို ဆက္ကပ္ဘုဥ္းေပးေစ၏။ ဆြမ္းကိစၥ ၿပီးေသာအခါ မင္းက အ ေလာင္းေတာ္ရေသ့အားမင္းဥယ်ာဥ္ ၌ပင္ ေနေစ၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ မင္း၏ အိမ္၌ ပင္ ဆြမ္း၊ ခဲဖြယ္တို႔ကို သံုးေဆာင္ရန္ ေလွ်ာက္ထား ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ရေသ့လည္း မင္း ေလွ်ာက္ တင္ပင့္ဖိတ္သည့္အတိုင္း က်င့္ႀကံေနထိုင္ခဲ့၏။

ဤသို႔ျဖင့္ မိုးကာလလြန္ေလေသာ္ ဟိမဝႏၱာ သို႔ သြားလိုသျဖင့္

“ခရီးသြားမည့္ ငါ့အတြက္ တစ္ လႊာဖိနပ္ႏွင့္ သစ္ရြက္ထီးတို႔လို၏။ သို႔ေၾကာင့္ လို အပ္ေသာ ပစၥည္းကို မင္းထံ ေတာင္းအံ့”ဟု ႀကံ စည္မိခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့ရွိရာ ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ႐ိုက်ိဳးရွိခိုး လ်က္ရွိသည္။ မင္းကို ျမင္ေတြ႕ေနေသာ အေလာင္း ေတာ္ရေသ့က “ဖိနပ္ႏွင့္ ထီးကိုေတာင္းအံ့”ဟု ႀကံရြယ္ၿပီးမွတစ္ဖန္ “သူတစ္ပါးထံ၌ ဤဥစၥာေပးပါ” ဟု ေတာင္းေသာသူသည္ ငိုသည္မည္၏။ မရွိဟု ဆိုေသာ ဥစၥာရွင္သည္လည္း အတူငိုေသာသူ မည္ ၏။ ငိုသည္ႏွင့္တူေသာ ငါ့ကို လူအမ်ား မျမင္သင့္  သလို၊ အတူငိုေသာ မင္းႀကီးကိုလည္း လူအမ်ား မျမင္သင့္ေပ။ ငါႏွင့္မင္းႀကီးႏွစ္ေယာက္တည္း လူ မျမင္ရာ ဆိတ္ကြယ္ရာ၌ ဆိုႀကံေျပာၾကလွ်င္ သင့္၏ ဟုေတြးဆမိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့က မင္းအား ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ႏွစ္ေယာက္တည္း ေတြ႕လိုေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏ ဆိုစကားေၾကာင့္ မင္းသည္ မင္းခ်င္းမ်ားကို အေဝးသို႔ေရွာက္သြား ခိုင္း၏။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့မွ “ငါ ေတာင္းေသာအခါ မင္းက မေပးႏိုင္သည္ရွိေသာ္  ငါ့အားခ်စ္ျခင္းသည္ ပ်က္အံ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါမေတာင္းလိုေတာ့ၿပီ”ဟု ႀကံစည္ေတြးဆကာ၊ ထီး၊ ဖိနပ္ စသည္ကို မေတာင္းခံဘဲရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့က –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး သြားစရာရွိသည္ကို သြားေပဦးေတာ့။ ေနာက္တစ္ေန႔မွသာ ေျပာဆိုပါအံ့”ဟု ဆိုသျဖင့္ မင္းလည္း ဥယ်ာဥ္မွ ျပန္ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔ မင္းသည္ ဥယ်ာဥ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း အေလာင္းေတာ္ရေသ့က ေရွးနည္းအတိုင္းပင္ဆို၍ မင္းလည္းျပန္ထြက္သြားရျပန္၏။ ဤ သို႔ျဖင့္ မင္းက ဥယ်ာဥ္သို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေရာက္ လာေသာ္လည္း အေလာင္းေတာ္ရေသ့က ထို႔အတူ သာလွ်င္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အေလာင္းေတာ္သည္ ေတာင္းဆိုလိုေသာ ဥစၥာ(ထီး၊ ဖိနပ္)တို႔ကို မေတာင္း ဆိုဘဲ ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိ ခဲ့ပါသည္။

အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေလာင္းေတာ္ရေသ့ႏွင့္ ဥတၲရပဥၥာလမင္းတို႔မွာ ဆရာရင္းတပည့္သဖြယ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့သည္ မင္းႏွင့္ေတြ႕တိုင္း ဆိတ္ ကြယ္ရာ အရပ္ကိုေဆာင္၍ ဖြင့္ဆိုမည့္စကားကို ေရွာင္တိမ္းေနခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့အေပၚ ဇေဝဇဝါအေတြးမ်ား ျဖင့္ သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေဝခြဲမရျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ “ငါသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့အား မင္းစည္းစိမ္ မွအစ အလိုရွိရာကို ေပးေဆာင္မည္”ဟု စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ကာ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့ရွိရာ ဥယ်ာဥ္သို႔ သြားခဲ့ပါသည္။

ဥယ်ာဥ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မင္းမွဆိတ္ ကြယ္ရာကိုျပဳ၍ အေလာင္းေတာ္ရေသ့အား အေၾကာင္းစံုကို ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ အေလာင္း ေတာ္ရေသ့ အလိုရွိမည္ဆိုလွ်င္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ မွအစ အလိုရွိရာကို ေပးစြမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္ ရေသ့က မိမိလိုအပ္ေသာ အရာဝတၴဳကို ေတာင္းခံ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ၏။ မင္းကလည္း အလိုရွိရာ ကို ေပးလွဴမည္ဟုဆိုသည္။ ထိုအေလာင္းေတာ္ ရေသ့က –

“ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး ခရီးသြားေသာ ငါ့အား တစ္လႊာဖိနပ္ႏွင့္ သစ္ရြက္ထီးတို႔ကို အလိုရွိ၏”ဟု ဆိုပါသည္။ အေလာင္းေတာ္ရေသ့၏စကားကို အံ့ ဩႀကီးစြာျဖင့္ မင္းက –

“အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားတို႔သည္ ဤမွ် ေလာက္ေသာ လိုအပ္သည့္ အရာဝတၴဳကို တစ္ဆယ့္  ႏွစ္ႏွစ္တာပတ္လံုး ေတာင္းခံျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္သည္ မွန္၏”

“အရွင္ဘုရား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ျပဳရပါ သနည္း”

“မင္းျမတ္ ဤမည္ေသာဝတၴဳကို ေပးပါဟု ေတာင္းေသာသူသည္ ငိုသည္ မည္၏။ မရွိဟုဆို ေသာ သူသည္လည္း အတူငိုသည္မည္၏။ ေတာင္း ေသာ ငါ့အား သင္သည္ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္ ထိုငါ၏ ငိုျခင္းမွာ အသင္မင္းႀကီးႏွင့္အတူ ငိုျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ထိုအတူ ငိုျခင္းတို႔ကို လူအမ်ားမျမင္စိမ့္ငွာ ဆိတ္ ကြယ္ရာတြင္ျပဳရပါ၏။”

ဟု အေလာင္းေတာ္ရေသ့မွ မိန္႔ဆိုပါသည္။ မင္းသည္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့အား ၾကည္ညိဳသဒၶါ  စိတ္မ်ားပြားမ်ားကာ ဆင္၊ ျမင္း၊ ရထား စသည့္ ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ားကိုပါ ေပးလွဴလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ တင္ပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္ရေသ့က –

“ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး …ငါသည္ ကိေလ သာ ကာမ၊ ဝတၴဳ။ ကာမတို႔၌ အလိုမရွိ ငါလို အပ္ေသာ ထီးႏွင့္ဖိနပ္ကိုသာ ေတာင္းခံ၏။ ထိုထီးႏွင့္ ဖိနပ္ကိုသာ ငါ့အားေပးေလာ့”

ဟုဆိုပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းေပးလွဴေသာ တစ္လႊာဖိနပ္ႏွင့္ သစ္ရြက္ထီးတို႔ကို ခံယူေတာ္မူ ၿပီးေနာက္ အေလာင္းေတာ္ရေသ့က –

“ျမတ္ေသာမင္းႀကီး …မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သတိျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ အမႈကိုျပဳေလာ့ ဥပုသ္သီလကို ေဆာက္တည္ေလာ့”ဟု မင္းအား ဆိုဆံုးမ၍ ဟိမဝႏၱာသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါသည္။ ဟိမဝႏၱာတြင္ အဘိဥာဥ္ သမာပတ္တို႔ျဖစ္ေစ၍ ဘဝနတ္ထံ ပ်ံလြန္ေသာအခါ ျဗဟၼျပည္သို႔ လားခဲ့ရ ပါသည္။

အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္း ခန္းတြင္ ယခုျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထိုစဥ္က ရေသ့ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး ထိုစဥ္က ဥတၲရပဥၥာလမင္းသည္ အခုအရွင္ အာနႏၵာမေထရ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ မိမိ အက်ိဳးအတြက္ အမ်ားကို မထိခိုက္ေစသင့္ေၾကာင္း၊ အရာရာတြင္ ၿခိဳးၿခံေျြခတာ၍ မလိုအပ္ဘဲ ေတာင္းခံ မႈမ်ိဳး မျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ေတာင္းသူေပးသူ မညီမူက   အမုန္းပြားတတ္ေၾကာင္း မွတ္ယူရပါသည္။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္ ကုဋိ ဒူသကဝဂ္မွ ျဗဟၼဒတၲ(ျမတ္ေသာအက်င့္ေပးအပ္ ျခင္း)ဇာတ္ေတာ္။