လင္ႏွင့္မယား ၾကင္နာပြားလ်က္ ေအးတူပူမွ် ေပါင္းဖက္ရ၏

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၳိျပည္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ တစ္ေယာက္ေသာ သူၾကြယ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဤဇာတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထိုစဥ္အခါက ထိုသူၾကြယ္သည္ ဇနီးမယား ႏွင့္အတူ ေၾကြးၿမီေတာင္းရန္ ရြာတစ္ခုသို႔ ထြက္လာ ခဲ့သည္။ ထိုရြာအေရာက္တြင္ ေၾကြးၿမီမ်ားေတာင္းခံ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုေၾကြးၿမီမ်ားကို မိတ္ေဆြတစ္ဦး ထံ အပ္ႏွံထားရွိ၍ သာဝတၳိၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။  လမ္းခရီးတြင္ တစ္ခုေသာ ေတာင္ကိုျမင္၍ ဇနီးမယားမွ “ဤေတာင္သည္ ေရႊျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ကြ်န္မအား အနည္းငယ္ေပးပါမည္ေလာ”ဟု သူၾကြယ္အား ေမး၏။ သူၾကြယ္က မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ၏။ ထိုအခါ ဇနီးမယားမွာ သူၾကြယ္၏စကားေၾကာင့္ ႏွလံုးမသာမယာ ျဖစ္ေန၏။ ထိုႏွစ္ေယာက္ေသာ လင္မယားတို႔သည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းအနီးသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ေရေသာက္လိုသျဖင့္ ေက်ာင္းသို႔ဝင္ ေရေသာက္ၾကသည္။

ထိုေန႔နံနက္မိုးေသာက္ယံ၌ ထေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ေလာကႀကီးကို ၾကည့္ေတာ္မူရာ ထိုလင္မယားႏွစ္ေယာက္မွာ ေသာတာပတၲိဖိုလ္ကို ရျခင္း၏ အားႀကီးေသာအေၾကာင္းကို သိျမင္ေတာ္မူပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္  ထိုသူတို႔ႏွစ္ဦး လာမည့္လမ္းကို ေမွ်ာ္ေတာ္မူလ်က္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ ကြန္႔ျမဴးကာ ဂႏၶကုဋိ ပရိဝုဏ္၌ တည္ေတာ္မူေနပါသည္။ ထိုလင္မယား ႏွစ္ေယာက္သည္ ေရေသာက္ၿပီးေသာအခါ ဘုရားရွင္ ရွိရာသို႔ သြားေရာက္၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္အား ရွိခိုး လ်က္ရွိေနပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္အား ပဋိသႏၱာရ စကားျပဳေတာ္မူရာ သူၾကြယ္ကလည္း ေၾကြးၿမီေတာင္းရာမွ ျပန္လာေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က –

“သီတင္းသည္မ သင္၏လင္သည္ သင္၏ အစီးအပြားကို အလိုရွိ၏ေလာ။ သင့္အားေက်းဇူးျပဳ၏ေလာ”

ဟု သူၾကြယ္မယားကို ေမးျမန္းေတာ္မူပါသည္။ ထိုအခါ သူၾကြယ္၏ဇနီးမယားက –

“ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ အရွင္ဘုရား … အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤေယာက်ာ္း၌ခ်စ္၏။ ဤေယာက်ာ္း သည္ကား အကြ်ႏု္ပ္၌ မခ်စ္။ ယေန႔အကြ်ႏု္ပ္သည္ ေတာင္ကိုျမင္၍ ဤေတာင္သည္ ေရႊျဖစ္ေသာ္ အကြ်ႏု္ပ္အား စိုးစဥ္းအနည္းငယ္ ေပးပါအံ့ေလာ ဆိုသည္ရွိေသာ္ “သင္သည္ အဘယ္သို႔ သေဘာ ရွိေသာ မိန္းမနည္း၊ ငါသည္ တစ္စံုတစ္ခုမွ် မေပး” ဟုေျပာဆိုသျဖင့္ ဤေယာက်ာ္းသည္ ဤသို႔ ႏွလံုး ခိုင္မာခဲ့၏”

ဟုေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ ထိုအခါ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္က –

“သီတင္းသည္မ ဤေယာက်ာ္းသည္ ဤသို႔ ဆိုျငားေသာ္လည္း ဟိုးယခင္ဘဝတစ္ခုက သင္၏ ေက်းဇူးကို ေအာက္ေမ့၍ အလံုးစံုေသာ စည္းစိမ္ တို႔ကို သင့္အားေပးခဲ့ဖူး၏”

ဟုမိန္႔ေတာ္မူရာ သူၾကြယ္မယား၏ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ထိုသူၾကြယ္လင္မယား၏ အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္ကို ျမတ္စြာဘုရားရွင္မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာျပေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

လြန္ေလၿပီးေသာအခါ ဗာရာဏသီျပည္တြင္ ျဗဟၼဒတ္မင္း၊ မင္းျပဳစဥ္ ဘုရားေလာင္းသည္ ထို မင္း၏ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရ ေသာ အမတ္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တြင္ ဗာရာဏသီ မင္းသည္ သားျဖစ္သူ အိမ္ေရွ႕မင္းသားအေပၚ သေဘာမေတြ႕၍ အရိပ္အရာမွ ဖယ္ခ်ကာ ပစၥႏၱရစ္ တြင္ သြားေနရန္ အမိန္႔ခ်သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ ေသလြန္မွသာ ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လာ၍ အရိပ္အရာ ဆက္ဆံ  ရန္ ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မင္းသားသည္ ဖခင္မင္း ႀကီးအား ရွိခိုးၿပီး မယားႀကီးႏွင့္အတူ ဗာရာဏသီျပည္ မွ ပစၥႏၱရစ္သို႔ ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။ ပစၥႏၱရစ္အေရာက္ တြင္ ေတာထဲသို႔ဝင္၍ သစ္ရြက္မိုးေသာ ဇရပ္ကို ေဆာက္ကာ သစ္သီးသစ္ဖုတို႔ျဖင့္ လင္မယားႏွစ္ ေယာက္ မွ်တစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေနာင္အခါတြင္ ဗာရာဏသီမင္း ေသလြန္သျဖင့္ အိမ္ေရွ႕မင္းသားသည္ ပစၥႏၱရစ္မွ ဗာရာဏသီ ျပည္သို႔ ထြက္လာခဲ့သည္။ လမ္းခရီးအၾကားတြင္ တစ္ခုေသာ ေတာင္ကိုျမင္၍ မယားျဖစ္သူမွ ဤ ေတာင္သည္ ေရႊျဖစ္ခဲ့ေသာ္ မိမိအား အနည္းငယ္   ေပးႏိုင္မည္လားဟု မင္းသားကိုေမး၏။ အိမ္ေရွ႕မင္း သားကလည္း တစ္စံုတစ္ခုမွ် မေပးႏိုင္ေၾကာင္း မယားျဖစ္သူအား ေျပာ၏။ ထိုအခါ မယားျဖစ္သူမွ “ဤသူသည္ မင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ငါ့အား အဘယ္ ေကာင္းေသာအမႈကို ျပဳပါအံ့နည္း” ဟု ေတြးဆကာ ႏွလံုးမသာမယာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ဗာရာဏသီျပည္သို႔ ေရာက္ရွိေလေသာ္ မင္းသားသည္ မင္းအျဖစ္သို႔ ဆက္ခံရယူခဲ့သည္။ ဇနီးမယားျဖစ္သူကိုလည္း မိဖုရားႀကီးအရာ၌ ထားရွိ၍ ထို႔ထက္သာလြန္ေသာ   ဥစၥာစည္းစိမ္ကို ေပးကမ္းျခင္းမရွိသလို မိဖုရား၏ စိတ္ေဝဒနာခံစားမႈကိုလည္း မသိဘဲရွိေနခဲ့ပါသည္။

ဘုရားေလာင္းအမတ္သည္ “မိဖုရားကား ဤမင္းကို ေက်းဇူးျပဳ၏။ ဆင္းရဲဒုကၡခံ၍ ေတာထဲ ၌ အတူလိုက္ေန၏။ ဤမင္းကား မိဖုရားကို အေလး အျမတ္မထားဘဲ တစ္ပါးေသာ မိန္းမတို႔၌သာ ေမြ႕ ေလ်ာ္ေန၏။ ဤမိဖုရား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ငါျပဳပါ အံ့”ဟု ႀကံရြယ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားေလာင္း အမတ္သည္ မိဖုရားထံအစားဝင္၍ ဆုလာဘ္မ်ား ေပးသနားရန္ အကဲစမ္းကာ ေလွ်ာက္တင္ပါသည္။ မိဖုရားကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရင္မင္းျမတ္ထံမွ ဥစၥာစည္းစိမ္မရ၍ ဖခင္ အမတ္အား ဆုလာဘ္မ်ား မခ်ီးျမႇင့္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ဒါတြင္မက မင္း မျဖစ္မီ ပစၥႏၱရစ္မွ ၿမိဳ႕သို႔အလာ ခရီးအၾကား၌ ေတာင္ကိုျမင္၍ ထိုေတာင္သည္ေရႊျဖစ္လွ်င္ မိမိအား အနည္းငယ္ မွ်ေပးသနားရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း မင္းက လံုးဝမေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံခဲ့ သည့္ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ရွင္းျပပါသည္။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္အမတ္က ဘုရင့္ထံ အခစားဝင္ သည့္အခါ ထိုျဖစ္စဥ္ကို မိမိကေမးလွ်င္ မိဖုရားက  မင္းေရွ႕၌ ဖြင့္ဟေျပာဆိုႏိုင္မည္လားဟု ေမးပါသည္။ မိဖုရားကလည္း အမတ္၏ ေမးသမွ်ကို အမွန္အ တိုင္း ေျပာဆိုဝံ့ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။

တစ္ေန႔ မင္းႏွင့္ မိဖုရားစံုညီစြာရွိစဥ္ အေလာင္းေတာ္အမတ္က အခစားဝင္၏။ ထိုအခါ အေလာင္းေတာ္အမတ္က မိဖုရားထံ ဆုလာဘ္မ်ား ေတာင္းခံ၏။ မိဖုရားကလည္း အထက္တြင္ဖြင့္ဆို သည့္အတိုင္း မင္းထံမွ ဥစၥာစီးပြားမရ၍ မခ်ီးေျမႇာက္ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာလမ္းခရီး၌ မင္း၏ႏွလံုးခိုင္မာ ပံုကို အမတ္အားေျပာဆိုျပသည္။ မိဖုရား၏ စကားကို ၾကားသိရေသာ မင္းက “ပညာရွိတို႔မည္သည္ အေျပာ ႏွင့္အလုပ္ ညီညြတ္ရ၏။ ေျပာသည့္အတိုင္း ေအာင္ ျမင္ေအာင္လုပ္ရ၏။ မလုပ္ႏိုင္ဘဲ မေျပာရ။ ေျပာဆို ၿပီး မလုပ္ဘဲေနသူကို ပညာရွိတို႔သိကုန္၏”ဟု ဆိုပါသည္။ မင္း၏စကားကို ၾကားသိရေသာ မိဖုရား က “မင္းသား သင့္အား ရွိခိုးပါ၏။ သင္သည္ သစၥာ တရား၌ တည္ၾကည္ေသာ သူျဖစ္၏။ တိုင္းျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း သင္၏ စိတ္သည္ သစၥာတရား၌သာ ေမြ႕ေလ်ာ္၏” ဟုဆိုပါသည္။

မင္းႏွင့္မိဖုရားတို႔၏ စကားကို ၾကားသိရ ေသာ အေလာင္းေတာ္အမတ္က –

“ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး …အၾကင္မယားသည္ လင္ဆင္းရဲေသာ ကာလ၌ မိမိလည္း ဆင္းရဲခံကာ အတူေန၏။ လင္ျြကယ္ဝေသာအခါ မိမိလည္း ၾကြယ္ဝ၏။ ထိုမယားသည္သာလွ်င္ ထိုေယာက်ာ္းအတြက္  မယားျမတ္ျဖစ္၏။ ေရႊ၊ ေငြ ဥစၥာရွိေသာသူအား မိန္းမတို႔သည္ အလိုရွိကုန္သည္ျဖစ္၏။ ျမတ္ေသာ မင္းႀကီး …ေအးအတူ ပူအမွ်ခံစားစံစားေနေသာ ဤမိဖုရားအား ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းကို ျပဳသင့္ေပ၏”ဟု မိဖုရား၏ေက်းဇူးကို ဖြင့္ဆိုေလွ်ာက္တင္ပါသည္။

မင္းသည္ဘုရားေလာင္းအမတ္၏ေလွ်ာက္ထား မႈေၾကာင့္ မိဖုရား၏ ေက်းဇူးတရားကို သတိရ ေအာက္ေမ့ကာ ခပ္သိမ္းေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ေပး အပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ အေလာင္းေတာ္အမတ္ကိုလည္း မ်ားစြာစည္းစိမ္ကိုေပး၍ မင္း၊ မိဖုရားႏွင့္ ပညာရွိ အေလာင္းေတာ္အမတ္တို႔ ရာသက္ပန္ၾကည္ ႏူးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေဒသနာအဆံုး တြင္ သူၾကြယ္လင္မယားတို႔သည္ ေသာတာပတၲိ ဖိုလ္၌ တည္ရွိကုန္ၾကပါသည္။ အတိတ္ဘဝျဖစ္စဥ္ ၏ ပစၥဳပၸန္ဇာတ္ေပါင္းခန္းတြင္ ယခုအခါက ဤ သူၾကြယ္သည္ ထိုအခါက ဗာရာဏသီမင္းျဖစ္ခဲ့ဖူး ၿပီး သူၾကြယ္မယားသည္ ထိုအခါက မင္း၏ မိဖုရားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ပညာရွိအမတ္သည္ ယခုျမတ္စြာဘုရားရွင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။

နိပါတ္ေတာ္လာ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ အိမ္ ေထာင္ရွင္ အၾကင္လင္မယားတို႔သည္ မိမိတို႔ အိမ္ ေထာင္တစ္သက္လံုး ေအးအတူ၊ ပူအမွ်၊ အတူတကြ  စံစားခံစားၾကရမွာျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္မႈသုခ ျပည့္ စံုေနစဥ္ အတူစံစားၿပီး ဒုကၡေတြ႕ဆံုလွ်င္ ေရွာင္ေျပး  မသြားဖို႔လိုသည္။ တူႏွစ္ကိုယ္တဲအိုပ်က္မွာ ေနရ ေနရ၊ ေရႊဘံုေပၚမွာ စံရစံရ သုခ၊ ဒုကၡအဝ၀ကို လက္တြဲ၍ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာျဖစ္သည္။ အသာရခ်ိန္ တြင္ စံ၍ သုခဒုကၡအဝ၀ကို လက္တြဲ၍ ရင္ဆိုင္ ၾကရမွာျဖစ္သည္။ အသာရခ်ိန္တြင္ စံ၍ အနာရခ်ိန္ တြင္ မခံခ်င္ေသာ ဝိသမေလာဘသားမ်ား မျဖစ္သင့္ေပ။ အိမ္ေထာင္ဘဝ တစ္သက္လံုး စလယ္ဆံုးတြင္ လင္ႏွင့္မယား ၾကင္နာပြားလ်က္ ေအးတူ ပူမွ် ေပါင္းဖက္ရ၏”ဟု ပမာျပဳရပါေၾကာင္း။

ေမတၲာေစတနာျဖင့္

ေမာင္ေအးထြန္း

က်မ္းကိုး ငါးရာ့ငါးဆယ္နိပါတ္ေတာ္၊ ပုစိမႏၵဝဂ္မွ သုစၥဇဇာတ္ေတာ္။