စိတ္ရွင္းလင္းေရး အစီအစဥ္

သီလလံုၿခံဳသူသည္ လိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသည္။ စိတ္ၾကည္လင္သည္။ စိတ္ တန္ခိုးႀကီးမားသည္။ ထို႔ျပင္ သီလလံုၿခံဳ ျခင္းက အသက္ရွည္ေဆးလည္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တိုင္း ေပးကမ္း စြန္႔ႀကဲျခင္း၊ ေစာင့္စည္းျခင္းႏွင့္ ႐ႈျမင္ပြားမ်ားျခင္းဆိုသည့္ အေၾကာင္း တရားသံုးပါးကို လိုက္နာရေပမည္။ ေသ လွ်င္ ငရဲသို႔ေရာက္ၿပီး ငရဲမွလြတ္လာ လွ်င္လည္း နပုန္းပ႑ဳတ္ျဖစ္၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ ငါးပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းအပ္ ေပသည္။

လူ႕သေဘာသဘာဝအရ ေယာ က်ာ္းက မိန္းမကို ေတာင့္တသလို မိန္းမ ကလည္း ေယာက်ာ္းကို ေတာင့္တသည္။ အျပန္အလွန္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေယာက်ာ္း၏ စိတ္ ကိုဆြဲေဆာင္ေစႏိုင္ေသာအဆင္းသဏၭာန္ တို႔တြင္ မိန္းမ၏ အဆင္းသဏၭာန္ႏွင့္တူ ေသာ၊ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သာ အျခားအဆင္း သဏၭာန္ကို ငါဘုရား ျမင္ေတာ္မမူ။ ထို႔ အတူ မိန္းမစိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဆင္းသဏၭာန္တို႔တြင္ ေယာက်ာ္း၏ အဆင္း သဏၭာန္ကို ငါဘုရားျမင္ေတာ္ မမူ”ဟု ေဟာေတာ္မူသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေရွာင္ရွားအပ္ေသာ မိန္းမမ်ားမွာ ကာမပိုင္လင္ရွိေသာ မိန္းမ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ သူရွိေသာ မိန္းမ၊ ေစ့စပ္ထားေသာ မိန္းမ စသည့္ မိန္းမ မ်ားကို ေပါင္းေဖာ္မိလွ်င္ ကာေမသုမိစၦာ စာရကံေျမာက္၏။

ကာလတစ္ခုတုန္းက ကြ်န္ေတာ္ သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္လည္းမရွိေသာေၾကာင့္ လြတ္ လပ္သည္။ စာဖတ္သည္။ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္ထိုင္သည္။ ေဘာလံုးပြဲသြားသည္။ ေလာင္းကစားႏွင့္ အရက္ကင္းသည္။ အၿမဲတြဲေသာ သူငယ္ခ်င္း သံုးေယာက္ထဲ တြင္ သက္ဦးဆိုသည့္သူငယ္ခ်င္းက ႐ုပ္ ေျဖာင့္သည္။ စကားေျပာလည္း ေကာင္း သည္။ သူ႕မွာ အိမ္ေထာင္ႏွင့္ ကေလး တစ္ေယာက္ရွိသည္။ သူက စာဖတ္သူ ျဖစ္သျဖင့္ ဝတၳဳ ေဆာင္းပါးေလးမ်ား ေရး ေသာ ကြ်န္ေတာ့္ကို အျခားလူ ေတြထက္ ပိုခင္သည္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်ိဳ႕ကို လည္း တိုင္ပင္ေလ့ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုတေလာ ထိုင္ေန က် လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေလးသို႔ ေရာက္ မလာသည္မွာပဲ တစ္လ ေလာက္ၾကာၿပီ ျဖစ္၏။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ေမ့ေမ့  ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပင္သေဘာထားက ကိုယ့္ အလုပ္ႏွင့္ ကိုယ္႐ႈပ္ေနေလသည္။ သို႔ ေသာ္ မေန႔က လမ္းမွာ  သက္ဦးမိန္းမ ႏွင့္ေတြ႕မွ သူ႕အေၾကာင္း သိရေလေတာ့ သည္။ အျဖစ္အပ်က္က သိပ္ေတာ့ မဆန္းေပ။ သူငယ္ခ်င္းသက္ဦး အိမ္ ေထာင္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္ဆိုေသာ ကိစၥ ပင္ျဖစ္၏။

သည္လိုႏွင့္ တစ္ရက္တြင္ သက္ ဦးကို ဖုန္းဆက္ၿပီး သူႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ ဆိုင္မွာ ဆံုျဖစ္ေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္က သူ႕ထက္ သံုးႏွစ္ႀကီးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ကို ေလးစားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး သားမယားကို ျပစ္မွားလွ်င္ အျပစ္ႀကီး ေၾကာင္းႏွင့္  ဘဝအဆက္ဆက္ ငရဲက် မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရး ဆရာပီပီ ကြ်န္ ေတာ္ ဖတ္ဖူးသမွ်တို႔ကို ကိုးကားၿပီး ေျပာရသည္။ သူငယ္ခ်င္းက ၿပံဳးသည္။ ဆင္ျခင္ပါမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ သို႔ ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းေတြ ၾကား ရသည္။ ထိုအိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဆက္တြဲေနေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

သူ႕အမ်ိဳးသမီးကလည္း ကေလး ႏွင့္အတူ အိမ္ကို မၾကာခဏလာသည္။ သူ႕ေယာက်ာ္းကိစၥအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းသည္။ ကြ်န္ေတာ္ကလည္း စိတ္ မေကာင္း႐ံုကလြဲၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီမေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူငယ္ ခ်င္း၏ အကုသိုလ္အလုပ္ကို ေတြးမိတိုင္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရသလို ဘဝေပါင္း မ်ားစြာအတြက္လည္း ေၾကာက္လန္႔ေနမိ သည္။ ထို႔အတူ ဘုရားရွင္၏ ညီေတာ္ အာနႏၵာသည္ပင္လွ်င္ ထိုအျပစ္မ်ိဳးကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ငရဲက်ခဲ့သည္။ မိန္းမဘဝ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မိန္းမလ်ာဘဝ လည္း ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။

ဘုရားရွင္၏ညီေတာ္ အာနႏၵာ သည္ ကမၻာတစ္သိန္းပတ္လံုး ပဒုမုတၲရ ျမတ္စြာဘုရားထံဆုပန္ကာ ပါရမီကို ျဖည့္ဆည္းခဲ့ၿပီး ရင့္မာေသာ ပါရမီ ရွိေသာ္လည္း ဘဝတစ္ခုတြင္ မာဂဓတိုင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္တြင္ ေရႊပန္းထိမ္သည္ တစ္ေယာက္ ၏ သားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က သူသည္ အဆင္းဥစၥာ ျပည့္စံု သည့္အျပင္ မေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းမိေသာ အခါ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ျခင္းကင္း ကာ သူတစ္ပါး သားမယားတို႔ အား က်ဴးလြန္မိေလသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကံ၏အက်ိဳးကို ပန္း ထိမ္သည္၏ သားဘဝတြင္ မခံစားရဘဲ ထိုဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီးေနာက္ ဝံသတိုင္း ေကာသမၺီျပည္၌ ကုေဋရွစ္ဆယ္ ၾကြယ္၀ေသာ သူေ႒း၏ တစ္ဦးတည္းေသာ သား ဘဝေရာက္သည့္အခါမွာလည္း သူ႕ မေကာင္းမႈက သူ႕ကို အက်ိဳးမေပးခဲ့ေသး ေပ။ ထိုဘဝ၌ပင္ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္း တို႔ႏွင့္ ေပါင္းကာ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ကို ျပဳေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူေ႒းသား ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ ယခင္ ပန္းထိမ္သည္ဘဝက မေကာင္းမႈသည္ အက်ိဳးေပးကာ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲသို႔ က် ေရာက္ခဲ့ေလသည္။

ဘဝတစ္ခုကျပဳခဲ့ေသာမေကာင္း မႈကုသိုလ္ကံက ထိုမွ်ႏွင့္မၿပီးေသးေပ။ မဟာေရာ႐ုဝ ငရဲ၌ ကာလေပါင္း သိန္း ေသာင္း ကုေဋ ဆင္းရဲၿပီးေနာက္ ငရဲသား ဘဝၿပီးဆံုးေသာအခါ ဆိတ္ဝမ္းတြင္ ပဋိသေႏၶတည္ျပန္သည္။ ထိုဆိတ္မဝမ္း မွ မီးဖြားၿပီး အရြယ္ေရာက္သည္ႏွင့္ ျပဳခဲ့ ဖူးေသာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံေၾကာင့္ ေဝွးေစ့ထုတ္ပစ္ခံရျခင္း၊ ေက်ာ၌ အစီးခံ ရျခင္း၊ ယာဥ္ရထားတို႔ကို ဆြဲရျခင္း စသည့္ ဒုကၡမ်ားကို ခံစားရျပန္သည္။

ထိုဆိတ္ဘဝမွ ေသလြန္ေသာအ ခါ ေမ်ာက္မ၏ ဝမ္းတြင္ပဋိသေႏၶေနရ ျပန္သည္။ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီး ဖြားျမင္ေသာ အခါ ေမ်ာက္ႀကီးက ငါ့သားကို ေခၚခဲ့ဟု ဆိုကာ ေမ်ာက္ငယ္ ငိုတမ္းစဥ္ ေဝွးေစ့ကို သြားျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္ေလေတာ့သည္။ ထို႔ ေနာက္ ေမ်ာက္ဘဝၿပီးေနာက္ ႏြားမဝမ္း တြင္ သေႏၶတည္ ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ဘဝမ်ားက အတိုင္းပင္ ႏြားရွင္က ေဝွးေစ့ကိုထုတ္ကာ တိုက္ႏြားအျဖစ္ ခိုင္း ေလသည္။

ထိုႏြားဘဝမွလြန္ေသာ္ ဝဇၨီတိုင္းရွိ ေယာက်ာ္း မဟုတ္၊ မိန္းမမဟုတ္ နပံုး ပ႑ဳတ္ ျဖစ္ျပန္သည္။ ထိုဘဝမွ ေသ လြန္ေသာအခါ တာဝတႎသာနတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္း၏ မိဖုရား နတ္မိန္းမ ျဖစ္ရ ျပန္သည္။ နတ္မင္းမိဖုရားသည္ အတိတ္ ဘဝ ခုနစ္ဘဝကို ျမင္ႏိုင္သလို အနာဂတ္ ခုနစ္ဘဝကိုလည္း ျမင္ႏိုင္၏။ အဘယ္ ေၾကာင့္ နတ္စည္းစိမ္ကိုရသည္ဟု ဆင္ ျခင္ေသာ္ ေကာသမၺီျပည္၌ သူေ႒းသား ဘဝက သူေတာ္ ေကာင္းတို႔ႏွင့္ေပါင္းကာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ အားထုတ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မေကာင္းမႈဟူသည္ ဝဋ္ေၾကြးပင္ျဖစ္သည္။ အရွင္အာနႏၵာ သည္ ပန္းထိမ္သည္သားဘဝက ကာမ ဂုဏ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရာ႐ုဝ ငရဲသို႔ က်ခဲ့သည္။ ႏြားဘဝ၊ ဆိတ္ဘဝ၊ ေမ်ာက္ဘဝ၊ ဘဝမ်ားစြာ ေဝွးေစ့အထုတ္ ခံရၿပီး ဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္။ မိန္းမဘဝ ၁၄ ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေယာက်ာ္းဘဝ ခုနစ္ႀကိမ္ေဝွးေစ့အထုတ္ခံရသည္။ မိန္းမ လ်ာလည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အကုသိုလ္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာ္းသည္ မိန္းမ၏ ႐ူပါ႐ံု၊ သဒၵါ႐ံု၊ ဂႏၶာ႐ံု၊ ရသာ႐ံု၊ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု တို႔ကို စိတ္ညြတ္၏။ မိန္းမ သည္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္။ သို႔ ေသာ္ ညြတ္ေသာ စိတ္တို႔ကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ အကုသိုလ္ကိစၥ မ်ားကို ဆင္ျခင္ဖို႔သာ လိုအပ္လွေပ သည္။

ေမာင္ျမင့္ေအာင္