သိရသၼႎဂါထာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္

ဤအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွာ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၆ ႏွစ္ခန္႔ကာလကျဖစ္၍ ဤစာေရးသူသည္ပင္ ေက်ာင္းသားအရြယ္သာ ရွိေပေသးသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစအခ်ိန္ျဖစ္၍ တစ္တိုင္းျပည္လံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ေနၾကခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္အခါက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ေခ်ာက္ထဲသို႔ က်မသြားရန္အတြက္ အျပင္းအထန္ ကယ္တင္ေနရေသာ ကာလျဖစ္ေပသည္။ ျဖစ္ပြားခဲ့သာ ေနရာကား ထိုစဥ္အခါက တနသၤာရီတိုင္း၊ ယခုအခါ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အစင္ရြာႏွင့္ ဘုရားေတာင္ရြာအၾကားတြင္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္၏ ဇာတိကား ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ အစင္ေက်းရြာ ျဖစ္ေပသည္။ မိဘမ်ားမွာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ မိဘမ်ားလုပ္ေသာလယ္မွာ အစင္ရြာႏွင့္ ဘုရားေတာင္ရြာအၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ လယ္ယာေျမအနီးရွိ ကုန္းေပၚတြင္ ထန္းပင္မ်ားရွိ၍ ယင္းလယ္ကို ထန္းေတာလယ္ဟု ေခၚၾကၿပီး ယင္းကုန္းကိုလည္း ထန္းေတာကုန္းဟု ေခၚလိုက္ၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လယ္တဲသည္ ယင္းထန္းေတာကုန္းေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ အစင္ေက်းရြာမွ ဘုရားေတာင္ ေက်းရြာသို႔ သြားလာၾကသည့္ ရြာလမ္း မွာလည္း ယင္းကုန္းေပၚသို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ လယ္ထဲေဘးမွပင္ ျဖတ္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိဘမ်ား၏ အေလ့အထမွာ အျခားေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အစင္ရြာတြင္ ေနၾက၍ စပါးသိမ္းေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ မိသားစုအားလံုးသည္ လယ္ထဲတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကရသည္။ စပါးသိမ္းေသာရာသီေရာက္လွ်င္ စပါးပင္မ်ားကို ရိတ္သိမ္းရသည္။ ရိတ္သိမ္းၿပီး စပါးပင္မ်ားကို ေကာက္လိႈင္းစည္းၿပီး လယ္တလင္းသို႔ ပို႔ရသည္။ စပါးမ်ားကို နယ္ရသည္။ ေလွ႔ရသည္။ ထို႔ေနာက္ စပါးက်ီသို႔ သြင္းၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ထား၊ ေက်ာင္းထားေသာ ႏြားမ်ားကိုလည္း ညေနက်လွ်င္ ႏြားတင္းကုတ္သို႔ သြင္းၾကရသည္။ ႏြားခ်ည္တိုင္တြင္ ခ်ည္ထားၾကရသည္။ ဤသို႔အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ထင္သည္။ စပါးသိမ္းေသာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ရြာတြင္မေနၾကရဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လယ္ထဲတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ၾကရသည္။ ညေနခင္း ႏြားမ်ားအား တင္းကုပ္သို႔ သြင္းခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကိုမ်ားသည္ ႏြားမ်ားကိုေမာင္းရင္း၊ ႏြားမ်ားႏွင့္အတူ အၿပိဳင္ေျပးရင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ႏြားေပါက္ကေလးမ်ားကို စီးၾကရင္း လယ္ကြင္းအတြင္း ေျပးလႊားေဆာ့ကစားခဲ့ၾကရသည္ မ်ားကို ျမင္ေယာင္လ်က္ သတိရ ေအာက္ေမ့လ်က္ ရွိေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေနရေသာ လယ္တဲသည္ ထန္းေတာကုန္းတြင္ရွိၿပီး ရြာႏွစ္ရြာအၾကား သြားလာသည့္ လမ္းေဘးတြင္ တည္ရွိသည္။ သြားလာေနၾကသူမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုႏွင့္ သိကြ်မ္းသူမ်ား ပါသကဲ့သို႔ မသိကြ်မ္းေသာ လူစိမ္းမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေန႔သြားသြား၊ ညသြားသြား ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားတို႔၏ သဘာဝ၊ သိကြ်မ္းသူမ်ားက ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မိဘမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္သြားတတ္ၾကသည္။ မသိကြ်မ္းသူမ်ားျဖစ္လွ်င္ကား အမွတ္မထင္ သတိထားရ၊ မွတ္ထားရသည္။ လူေကာင္းမ်ားလည္း ရွိႏိုင္သလို လူဆိုးမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ စပါးသိမ္းေသာရာသီ လယ္သမားတို႔၏ လက္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံရႊင္ေသာ ရာသီျဖစ္၍ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ားလည္း ေပါတတ္သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ ဘဝကား သနားစရာေကာင္းလွသည္။ သူခိုး၊ ဓားျပထ ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေန႔အခါ တစ္ေရးတေမာ အိပ္ၾကရၿပီး ညအခါ မအိပ္စက္ဘဲ သတိႏွင့္ေနၾကရသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသႏွင့္ ကြာျခားလွပါဘိ။ မရွိေတာင့္တ ရွိေၾကာင့္ၾကဟူေသာ စကားမွာ ေတာသူေတာင္သားတို႔အတြက္ မွန္လွဘိ၏။

ကြ်န္ေတာ္ ေျပာျပလိုေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစု ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကိုယ္ေတြ႕ အျဖစ္အပ်က္သည္ကား ဤကဲ့သို႔ စပါးသိမ္းေသာ ရာသီ၊ ထန္းေတာကုန္းထဲတြင္ ေနခဲ့ၾကရေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ိန္ကာလကား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထၾကြၾကခ်ိန္။ ျပည္သူလူထု ဒုကၡေဝခဲ့ၾကရေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေပသည္။ ေတာမီးေလာင္ေတာ့ ေတာေၾကာင္လက္ခေမာင္းခတ္ ဟူသကဲ့သို႔ ေရာင္စံုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထၾကြခ်ိန္၊ တိုင္းျပည္ မၿငိမ္းခ်မ္းခ်ိန္ျဖစ္၍ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ား ျပန္ေပးမ်ားလည္း ေပါမ်ားလွေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ့္မိဘမ်ားႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမငါးဦးတို႔သည္ လယ္ထဲတြင္ ေနၾကရေသာ္လည္း ညဘက္တြင္ မအိပ္ရဲၾကေခ်။ လမ္းေဘးတြင္ ေဆာက္ထားေသာတဲျဖစ္၍ သူခိုး၊ ဓားျပမ်ား၊ ျပန္ေပးမ်ား မ်က္စိက်ႏိုင္သည္။ ခိုးဆိုး၊ လုယက္၊  သတ္ျဖတ္သြားႏိုင္သည္။ တဲႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ ေခ်ာင္းကေလးတစ္ခု ရွိသည္။ လယ္သမားမ်ား သား၊ ငါးရွာေသာ ကြန္ပစ္ေသာ ေခ်ာင္းကေလးျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္းေဘးတြင္ ဓနိပင္မ်ား၊ ဓနိေတာအုပ္ကေလးမ်ား ရွိၾကသည္။ ေဆာင္းရာသီျဖစ္၍ ဤဓနိ ေတာအုပ္ကေလးမ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႕ေနၾကသည္။ ညရွစ္နာရီ ကိုးနာရီခန္႔ တစ္ေလာကလံုး ေမွာင္မိုက္သြားသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ဖ်ာမ်ား၊ ေခါင္းအံုးမ်ား၊ ေစာင္မ်ားကို ေပြ႕ယူၿပီး ယင္းဓနိေတာတစ္ခုအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ အိပ္ၾကရသည္။

တစ္ညတြင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပုန္းလွ်ိဳးအိပ္ေန ေသာ ဓနိေတာအတြင္း ေမွာင္ေနေသာ္လည္း ျပင္ပ ေခ်ာင္းတစ္ဝိုက္တြင္မူ ၾကယ္ေရာင္၊ လေရာင္ေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ အနည္းငယ္ရွိေနသည္။ ေခ်ာင္းအ တြင္း ေလွငယ္တစ္စင္းႏွင့္ လူတစ္စု။ ေခ်ာင္း၍ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ၄င္းတို႔လက္ထဲတြင္ ဓားတို၊ ဓား ရွည္ႏွင့္ လက္နက္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ရသည္။ လူေကာင္းမ်ားမဟုတ္။ လူဆိုးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေခ်ၿပီ။ ၄င္းတို႔၏ တီးတိုးစကားေျပာသံကိုလည္း ၾကားေနရသည္။ လူဆိုးမ်ားပါလာေသာ ေလွငယ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိပ္ေနေသာ ဓနိေတာအနီးသို႔ ပို၍ နီးကပ္လာေလသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မိဘမ်ားလည္း ေၾကာက္ေနၾကေခ်ၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးငယ္တစ္သိုက္မွာလည္း တုပ္တုပ္မွ် မလႈပ္ခဲ့ၾက။

“သားတို႔သမီးတို႔၊ သိရသၼႎဘုရားရွိခိုးကိုရြတ္ၾက”

ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေမေမက ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားဆီသို႔ကပ္၍ တိုးတိုးေျပာလိုက္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစုမ်ားမွာ ဘုရားရွိခိုးတိုင္း၊ သိရသၼႎဂါထာေတာ္ႀကီးကို ရြတ္ၾကရသည္။ အငယ္ဆံုးတစ္ ေယာက္မွလြဲ၍ ေမာင္ႏွမေလးဦးလံုး ဤဂါထာကို အလြတ္ရၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမေလး ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာ တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာငယ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ၾကည့္ၾကရင္း သိရသၼႎ ဂါထာေတာ္ႀကီးကို တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ရြတ္ဆိုၾကသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေမေမကလည္း မ်က္စိကို မွိတ္၊ လက္အုပ္ကိုခ်ီရင္း ဘုရားကို အာ႐ံုျပဳကာ ဤဂါထာကိုပင္ ရြတ္ေနေတာ့သည္။ ဂါထာကို တစ္ေခါက္ၿပီး တစ္ေခါက္ရြတ္ေနသျဖင့္ေၾကာက္ စိတ္မ်ား အနည္းငယ္ေျပသြားသည္။ ဘာျဖစ္လာမည္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔မသိ။ လူဆိုးမ်ား၊ ေခ်ာင္းအတြင္းမွ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ဓနိေတာအတြင္းသို႔ ဝင္လာၾက ေတာ့မည္ေလာ။ ေပးစရာမရွိဟု ဆိုလွ်င္ လူကို မမွတ္မိေအာင္၊ အမႈေပၚေအာင္ မိသားစုအားလံုးကို သတ္ျဖတ္သြားၾကမည္ေလာ။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ေက်ာင္းသားအရြယ္၊ ကေလးအရြယ္ျဖစ္၍ ေတြး တတ္သေလာက္ ေတြးေနမိေတာ့သည္။ တစ္ဦးမ်က္ႏွာတစ္ဦး ၾကည့္ လိုက္၊ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္လိုက္၊ ခါးကို ဖက္ ထားလိုက္ၾကႏွင့္ ဘုရားကို အာ႐ံုျပဳရင္း ၿငိမ္သက္ေနၾကရေတာ့သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္ေနသကဲ့သို႔ ေခ်ာင္းအတြင္းတြင္လည္း ၿငိမ္သက္ လ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ တြင္မူ ညဘက္တြင္ ထြက္တတ္သည့္ ငွက္ဆိုးတို႔၏အသံမ်ား၊ ထန္းေတာရွိ ထန္း ပင္တြင္ ခံထားေသာ ထန္းရည္ခါးကို လာ ေသာက္ၾကသည့္ လင္းဆြဲငွက္တို႔၏ အသံမ်ား ကိုသာ ၾကားေနရသည္။ အကာလ ညအခါကို ငွက္ဆိုးသံႏွင့္ လင္းဆြဲတို႔၏ အသံမ်ားက လႊမ္းမိုး လ်က္ရွိေတာ့သည္။ ၄င္းငွက္တို႔၏ အသံမ်ားသည္ မရဏေသမင္း၏ ေအာင္စည္ ေအာင္ေမာင္းသံသ ဖြယ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ေရာင္စံု ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဆူပူေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကသည့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ေခတ္ ကာလတစ္ခု၏ ေတာသူေတာင္သား လယ္သမား မိသားစုတစ္စု၏ ဘဝတစ္ခုပင္။

အခ်ိန္သည္ တစ္နာရီခန္႔ ၾကာသြားသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဖခင္သည္ ဓနိေတာအတြင္းမွ အ နည္းငယ္ေရြ႕လ်ားၿပီး ျပင္ပသို႔ ၾကည့္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဝမ္းသာအားရျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔မိသားစု ရွိရာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

“အျပင္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ဘူး”

“ေသခ်ာရဲ႕လား”

“ေသခ်ာပါတယ္။ ငါေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ ၿပီးၿပီ”

အေဖႏွင့္ အေမတို႔သည္ အျပန္အလွန္ေျပာ ဆိုေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလးမ်ားလည္း ဝမ္းသာ သြားၾကသည္။ အားလံုးေစာင္ကေလးမ်ားကို ၿခံဳကာ အိပ္လိုက္ၾကသည္။ နံနက္လင္းၾကက္တြန္သံၾကား သည္ႏွင့္ လူလံုးမကြဲမီ လူစိမ္းသူစိမ္းမ်ား အသြားအ လာမရွိေသးေသာအခ်ိန္တြင္ တဲသို႔ျပန္၍ သြားၾကရ ေတာ့သည္။ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ျပင္ ၾကရေတာ့သည္။

နံနက္မိုးလင္းသည္ႏွင့္ ဖခင္က လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္ရွိရာသို႔ သြားရသည္။ စပါးရိတ္ရ၊ ေကာက္လိႈင္းစည္းရသည္။ မိခင္က တဲတြင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ရသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေလး ငယ္တစ္သိုက္မွာ ႏြားေက်ာင္းသူက ေက်ာင္း၊ ၾကက္ ေမာင္းသူက ေမာင္းၾကရသည္။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ခူးသူက ခူးၾကရသည္။ ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္း သို႔ သြားသူက သြားၾကရသည္။ သံုးမိုင္ခန္႔ေဝးေသာ ခရီးကို ေျခက်င္ျဖင့္ သြားၾကရေပသည္။

ညေနစာ စားခ်ိန္တြင္ ဖခင္၊ မိခင္အပါအဝင္ မိသားစုမ်ား ျပန္၍စုေဝးမိၾကေတာ့သည္။ ထမင္းစား ဝိုင္းသည္ မိသားစု စကားဝိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။

“ငါ ကိုသံခဲတို႔ကုန္းကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ကုန္းကို ညက လူဆိုးေတြ ျဖတ္သြားၾကတယ္ တဲ့။ လူဆိုးအခ်င္းခ်င္းေျပာသြားတာ သူတို႔ၾကား လိုက္ရတယ္တဲ့”

“ဘယ္လိုေျပာသြားၾကသလဲ”

“လူဆိုးေတြက ငါတို႔ကုန္းဘက္ကို ဓားျပ တိုက္ဖို႔လာၾကတာ။ ငါတို႔တဲနဲ႔ မနီးမေဝး ဓနိေတာ နားေရာက္ေတာ့ လူသံသူသံေတြ ၾကားရတယ္တဲ့။ အဲဒီမွာတင္ လူဆိုးေတြက အျခားလူဆိုးတစ္ဖြဲ႕လား၊ ငါတို႔ကုန္းက ကင္းပုန္းဝပ္တာလား သံသယျဖစ္ၿပီး  ဓားျပမတိုက္ေတာ့ဘဲ ျပန္သြားၾကေရာတဲ့”

ကြ်န္ေတာ္သည္ မိဘႏွစ္ပါးေျပာေနၾကသည္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာ နားေထာင္ေနမိသည္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ဓားျပတိုက္မခံရတာ၊ မိသားစုတစ္စုလံုး အသတ္ မခံရတာ ကံေကာင္းေလစြတကား။ ဓားျပမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္၏ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ေျပာၾကေသာအသံ၊ သိရသႎၼဂါထာကိုရြတ္ၾကရန္ မိခင္က ကြ်န္ေတာ္တို႔အား ေျပာဆိုသံမ်ားကို ၾကား သြားၾကေၾကာင္း၊ လူသံ၊ သူသံၾကားၿပီး ဓနိေတာ အတြင္း လူဆိုးတစ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကင္းပုန္းတစ္ဖြဲ႕ရွိ ေနႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ယူသြားၾကေၾကာင္းမွာ ထင္ရွား ေပသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိသားစုအားလံုး အသတ္ခံ ရမည့္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္သြားၾကေတာ့သည္။

“အင္း …ငါတို႔မိသားစုအားလံုးကို ေသေဘး က ကာကြယ္ေပးလိုက္တာကေတာ့ သိရသၼႎဂါထာေတာ္ ႀကီးပဲ။ ဒီဂါထာဟာ အႏၱရာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အကာ အကြယ္ေပးတဲ့ ဂါထာႀကီးလို႔ အေမတို႔ရဲ႕ ဘိုးေတြ ဘြားေတြ၊ အေဖ၊ အေမေတြ လက္ထက္ကတည္းက ေျပာဆိုခဲ့ၾက ရြတ္ဆိုခဲ့ၾကတာ။ သားတို႔သမီးတို႔လည္း လက္ေတြ႕ သိၿပီမဟုတ္လား။ အဲဒီေတာ့ သားစဥ္ ေျမးဆက္အထိ ဆက္ၿပီး ရြတ္ဆိုၾကေတာ့။ ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ ရြတ္ၾကဖို႔ လိုတယ္ကြယ့္”

ကြ်န္ေတာ္သည္ ထိုေန႔မွစ၍ ယေန႔အသက္ (၆၆)ႏွစ္ေက်ာ္သည့္တိုင္ေအာင္ သိရသၼႎဂါထာေတာ္ ႀကီးကို တစ္ေန႔လွ်င္ ခုနစ္ႀကိမ္ရြတ္ဆိုၿမဲ၊ ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ ရြတ္ဆိုလ်က္ရွိေပသည္။ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာေသာအခါ သမၺဳေဒၶါဂါထာေတာ္၊ ဇလြန္ ျပည္ေတာ္ျပန္ ဘုရားႀကီးအား ပူေဇာ္ေသာ ဂါထာ ေတာ္၊ ေရႊက်င္ သာသနာပိုင္ သက္ေတာ္ရွည္ စံကင္း ဆရာေတာ္ ရြတ္ဆိုေလ့ရွိေသာ “အ႒ာနေမတံ၊ ဘိကၡေဝ”အစခ်ီေသာ ဂါထာတို႔ကိုလည္း အၿမဲမျပတ္ ကြ်န္ေတာ္ ရြတ္ဆိုေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မည္မွ် ပင္ အျခားဂါထာမ်ားကို ရြတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္မွ်ပင္ အလုပ္မ်ားျပားသည္ျဖစ္ေစ သိရသၼႎဂါထာေတာ္ႀကီး ကိုမူ ခုနစ္ေခါက္တိတိ ရြတ္ဆိုၿပီးမွသာ အိပ္ေလ့ရွိ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ေမာင္ဥာဏ္စိန္