မေကာင္းမႈဟူသမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ၾကပါ

မေကာင္းမႈေတြ ဟူသမွ်ကို

မေတြ႕ခင္ၾက ေရွာင္ၾကဥ္ေလ။

ေတြ႕ႀကံဳလာရင္ မလြန္က်ဴးနဲ႔

အထူးသျဖင့္ ေစာင့္စည္းေန

အရက္ေသစာ မေသာက္စားနဲ႔

ေမွာက္မွားတတ္တဲ့ အရာေပ။

လုပ္ကိုင္ေျပာၾကား သတိထား

တရားမေမ့ေစ။

အဲဒါမွဗုဒၶဝါဒ ကမၻာ့မဂၤလာေတြ။

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားတြင္ မဂၤလသုတ္သည္လည္း အပါ အဝင္ျဖစ္ေပသည္။ အနာထပိဏ္သူေ႒း ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းထားသည့္ သာဝတၲိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း ေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ တစ္ခုေသာ သန္း ေခါင္ယံအခ်ိန္၌ နတ္သားတစ္ပါးက လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။

“အာရတီ ဝိရတီပါပါ၊ မဇၨပါနာစသံယေမာ

အပၸမာေဒါစ၊ ဓေမၼသု၊ ဧတံမဂၤလမုတၲမံ”

ဟူေသာ ဂါထာေတာ္သည္ မဂၤလသုတ္တြင္ ပါရွိေသာ ဂါထာတစ္ပိုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဂါထာ ေတာ္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမန္မာ ပညာရွိတစ္ဦးက လကၤာဖြဲ႕ဆိုထားရာ သာယာနာ ေပ်ာ္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

မေကာင္းမႈဟူသည္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပ ရမည္ဆိုလွ်င္ ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါးဟု မွတ္သားထားသင့္ ၾကေပသည္။ ဒုစ႐ိုက္ ၁၀ ပါးကို ထပ္ၿပီးခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာလိုက္လွ်င္ ကာယဒုစ႐ိုက္ သံုးပါး၊ ဝစီဒုစ႐ိုက္ ေလးပါး၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ သံုးပါးဟု မွတ္ထားႏိုင္ေပ သည္။

ကာယဒုစ႐ိုက္ သံုးပါးတြင္ပါဝင္သည့္ ပါဏာ တိပါတမွာ သူတစ္ပါးကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အဒိႏၷာဒါန မွာ သူတစ္ပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာကို ခိုးျခင္းျဖစ္၍ ကာေမသုမိစၦာစာရမွာ သူတစ္ပါး သားမယား၊ သား သမီးမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ဝစီဒုစ႐ိုက္ ေလးပါးတြင္ မုသာဝါဒမွာ လိမ္ လည္ေျပာဆိုမႈ၊ ပိထုဏဝါစာမွာ ကုန္းတိုက္မႈ၊ ဖ႐ုႆဝါစာမွာ ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္၊ ႀကိမ္ေမာင္းမႈ  ႏွင့္ သမၹပၸလာပ မွာ စကားဖ်င္းမ်ားအား ေျပာဆို မႈတို႔ ပါဝင္ၾကေပသည္။

မေနာဒုစ႐ိုက္ သံုးပါးတြင္ အဘိဇၥ်ာဟူသည္ မွာ သူတစ္ပါး၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာတြင္ မေကာင္း ႀကံစည္ျခင္း ဗ်ာပါဒဟူသည္မွာ သူတစ္ပါးပ်က္စီး ေစလိုစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ မိစၦာဒိ႒ိမွာ ေဖာက္ျပန္ေသာ မွားယြင္းေသာအယူရွိျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကေပသည္။

ဤေနရာတြင္ မေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ ၌ စံနမူနာယူေလာက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္၊ ဇာတ္ လမ္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုေပသည္။

ေရွးအခါက သီဟိုဠ္ကြ်န္း(ယခုေခတ္ အေခၚ အေဝၚ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ)တြင္ စကၠနအမည္ရွိေသာ ဥပါသကာတစ္ဦး ရွိခဲ့ဖူးေလသည္။ ゞင္း၏မိခင္တြင္ ေရာဂါတစ္ခု ကပ္ၿငိလ်က္ရွိရာ ေဆးဆရာက ယုန္ သား လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ခ်က္စားရမွသာ ေပ်ာက္ ကင္းမည္ဟု ေျပာဆိုသျဖင့္ ယုန္သားကို ရွာရန္ လယ္ေတာသို႔ ထြက္ခဲ့ေလသည္။

လယ္ေတာ၌ စပါးႏွံႏုႏုမ်ားကို စားရန္လာ ေနေသာ ယုန္သူငယ္တစ္ေကာင္သည္ စကၠနဥပါ သကာကို ျမင္ေသာအခါ လန္႔ဖ်ပ္၍ ထြက္ေျပးေလ သည္။ အေျပးမေတာ္သျဖင့္ ႏြယ္ပင္တစ္ပင္ႏွင့္ ၿငိကာ မေျပးႏိုင္ျဖစ္ေနရွာသည္။ စကၠနသည္ ယုန္ ငယ္ကို အလြယ္တကူပင္ ဖမ္းမိေလေတာ့သည္။ ယုန္ကေလးမွာလည္း ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ တစ္ကိုယ္ လံုး တုန္ေနရွာသည္။

စကၠနသည္ မိမိ၏လက္တြင္းသို႔ ေရာက္ေန ေသာ ယုန္ကေလး၏ ျဖစ္အင္ကို ၾကည့္ၿပီးစာနာ စိတ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြးေတာေနမိသည္။

“သတၲဝါဆိုသည္မွာ ေသရမည္ကိုေၾကာက္ ၾကသူခ်ည္းပင္။ ငါလည္း ေသရမည္ကိုေၾကာက္ သည္။ ငါ့မိခင္လည္း ေသရမည္ကိုေၾကာက္သည္။  ယုန္ကေလးလည္း ေသရမည္ကိုေၾကာက္သည္။ ငါ့ မိခင္အသက္ မေသေအာင္ ယုန္ကေလးကို သတ္ရ မည္ဆိုသည္မွာ တရားပါေလသေလာ။ သဘာဝက် ပါသေလာ”

ထိုသို႔ေတြးေတာၿပီး ယုန္ကေလးကို မသတ္ သင့္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ျပန္၍လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ယုန္ငယ္လည္း ဝမ္းသာအားရ ေျပးလႊားလြတ္ေျမာက္ သြားေတာ့သည္။

စကၠနသည္ ေနအိမ္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာအခါ အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။ စကၠနတြင္ အစ္ကိုတစ္ဦးရွိရာ ၄င္းက “သင္သည္ မိခင္အက်ိဳး ကို ပစ္ပယ္သူျဖစ္သည္”ဟု ျပစ္တင္ေလသည္။

စကၠန၏ မိခင္ကမူ “သားငယ္မွာ အျပစ္မရွိ။ သားငယ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မွန္ကန္သည္။ သူ႕ အသက္ကို သတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ မေကာင္းမႈ သည္ မေကာင္း”ဟုဆိုကာ သားငယ္စကၠန၏ စိတ္ေစတနာကို သာဓုေခၚေလသည္။

ထို႔ေနာက္ စကၠနက ေအာက္ပါအတိုင္း သစၥာ ျပဳလိုက္ေလသည္။

“ကြ်ႏု္ပ္သည္ သိတတ္သည့္အရြယ္ကစ၍ သိလ်က္ႏွင့္ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္ခဲ့ပါ။ ဤ စကားသည္ မွန္ေသာသစၥာစကား ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ဤစကားမွန္ပါက မိခင္၏ေရာဂါသည္ ပိန္းၾကာဖက္ တြင္ေရမတင္သလို ကင္းစင္ပေပ်ာက္ပါေစသ တည္း”

အထက္ပါအတိုင္း သစၥာျပဳလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုသစၥာစကားေၾကာင့္ မိခင္၏ေရာဂါမွာ ခ်က္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသြားေလေတာ့သည္။

“မေကာင္းမႈကိုေရွာင္၊ ေကာင္းမႈကိုေဆာင္ အိုေအာင္မဆင္းရဲ”ဟူေသာ စကားအတိုင္း ပုထု ဇဥ္လူသားမ်ားအေနျဖင့္ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္ အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရေပသည္။

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ား

၁။ မဂၤလာနိဒါန္း(ေမာင္အံ့၊ မဟာဝိဇၨာ ဘံု ေဘ)

၂။ ၃၈ ျဖာ မဂၤလာပံုျပင္မ်ား(မင္းယုေဝ)