ေက်းဇူးသိတတ္သူႏွင့္ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူ

ဤေလာက၌ ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ေက်းဇူးမသိတတ္သူ(ေက်းဇူးကန္း တတ္သူ)မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ မိဘ၏ ေက်းဇူး၊     ဆရာသမား၏ေက်းဇူး၊ ေဆြမ်ိဳးညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား ၏ ေက်းဇူး၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၏ ေက်းဇူးမ်ားကို     သိတတ္သူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ထိုသူမ်ားကား မဂၤလတရားေတာ္ႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မိဘမ်ား၏ ေက်းဇူးတရား၊ ဆရာ သမားမ်ား၏ ေက်းဇူးတရား၊ ေဆြမ်ိဳးညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ ေက်းဇူးတရား၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား၏ ေက်းဇူးတရား ကို မသိသူမ်ားလည္း အလြန္မ်ားၾက သည္။

ထိုသူမ်ားကား မိမိ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚ ယစ္မူးေန တတ္ၾကသည္။ ငါႏွင့္ငါသာ ႏိႈင္း စရာဟု ထင္မွတ္ေနတတ္ၾက သည္။ မာန္ထေရွးေရွး၊ တေသြး ေသြးႏွင့္ ႏြားေခ်းထက္ဝယ္ ဖား သူငယ္သို႔ဟူေသာ  ဘလႅာတိယ ၿမိဳ႕တြင္ ထြင္းသင္းမင္းႀကီး တင္ စားေျပာဆိုထားေသာ စကား အတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ထင္မွတ္ ေနတတ္ၾကသည္။

ႏြားေခ်းပံုထက္ တြင္ ထိုင္ေနေသာ ဖားသူငယ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေကသ ရာဇာ ျခေသၤ့မင္း အျဖစ္ ထင္ေနသ ကဲ့သို႔ ထင္တတ္ၾကသည္။ ႏြားေခ်းပံုသည္ သဘာဝ အေလ်ာက္ ေပ်ာ့ေနသည္ကိုပင္ မိမိ၏ဘုန္းကံ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြားရေလသည္ဟု ထင္မွတ္လ်က္ရွိသည္။

ဤေနရာတြင္ သူတစ္ပါး၏ေက်းဇူးကိုသိ တတ္ေသာ ပံုျပင္ဝတၳဳတစ္ခုႏွင့္ သူတစ္ပါး၏ ေက်းဇူးကို သိရန္မဆိုထားဘိ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ ပင္ ခဲယဥ္းေနသည့္ ေက်းဇူးကန္းတတ္ေသာ သူ တစ္ဦး၏ ပံုဝတၳဳတစ္ခုတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပလိုေပသည္။

အခ်ိန္အခါကား ဘုရားအေလာင္း ေတာ္သည္  ျခေသၤ့မင္းျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေလာင္းေတာ္ျခေသၤ့ မင္းသည္ ေတာင္ေျခရွိသမင္ကို ဖမ္းရန္ အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ခုန္အုပ္လိုက္သည္။ သမင္က တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးသြားေလ ေတာ့သည္။ ျခေသၤ့မင္းသည္ အရွိန္လြန္ ၍ ရႊံ႕ႏြံအတြင္းနစ္သြားရာ ႏြံအတြင္းမွ ျပန္၍ မတက္ႏိုင္ဘဲ ခုနစ္ရက္လံုးလံုး အစာေရစာ ငတ္ျပတ္ခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေျမေခြးတစ္ေကာင္သည္ ျခေသၤ့မင္း၏ အျဖစ္ကိုျမင္၍ ျခေသၤ့မင္းအား ကယ္ တင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့သည္။ ျခေသၤ့မင္း၏ ေျခေလးေခ်ာင္း ဝန္းက်င္မွ ႏြံမ်ားကို ယက္ထုတ္ လိုက္သည္။ ျခေသၤ့မင္း၏ ဗိုက္ေအာက္သို႔ဝင္၍ အစြမ္းကုန္ ထမ္းမေလေတာ့သည္။ ျခေသၤ့မင္းကိုယ္ တိုင္လည္း အားယူ၍ ခုန္ထြက္လိုက္ရာ ကုန္းေျမေပၚ သို႔ေရာက္ရွိသြားသည္။

ျခေသၤ့မင္းသည္ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ ေျမ ေခြးႏွင့္ ေျမေခြးမယားကိုေခၚေဆာင္၍ အနီးအနား ၌ ေနေစသည္။ သားေကာင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ ေကြ်းေမြးျခင္းျဖင့္ အသက္ထက္ဆံုးေက်းဇူးဆပ္  ခဲ့ေလသည္။  ဤကား ငါးရာ့ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္လာ    ဂုဏဇာတ္၌ပါရွိသည့္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ ဇာတ္ ဝတၳဳတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

ဗာရာဏသီျပည္ ျဗဟၼဒတ္မင္းလက္ထက္ တြင္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဒြန္းစ႑ားအမ်ိဳး ၌ လူျဖစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘုရားေလာင္းသည္ အခါ မဲ့အသီးသီးေစႏိုင္ေသာ မႏၱန္ကို ရြတ္ဖတ္တတ္ သည္။ ထိုမႏၱန္ျဖင့္ပင္ ေတာအတြင္း၌ သရက္ပင္    ကိုမန္း၍ သီးေစ၊ မွည့္ၾကေစၿပီး ယင္းသရက္သီးမွည့္ မ်ားကို လွည့္လည္ေရာင္းခ်၍ သားမယားကို လုပ္ ေကြ်းျပဳစုေလသည္။

ျဗဟၼဒတ္မင္း၏ ပုေရာဟိတ္သားျဖစ္ေသာ  ပုဏၰားလုလင္သည္ တကၠသိုလ္ျပည္မွ ပညာစံု၍ ျပန္လာခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုဒြန္းစ႑ားကို ေတြ႕ျမင္ ေလေသာအခါ ဝတ္ႀကီးဝတ္ငယ္ကိုျပဳစု၍ အတတ္ ပညာကို သင္ယူခဲ့သည္။

ဆရာျဖစ္သူက ထိုလုလင္အား “သင္၏ ဆရာကား အဘယ္သူနည္း” ဟု ေမးၾကျမန္းၾကလွ်င္ ဒြန္းစ႑ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရမည္ကို ရွက္ၿပီး လွီး လႊဲ၍ ေျပာခဲ့လွ်င္ ဤမႏၱန္သည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟုလည္း မွာၾကားလိုက္ေလ သည္။ လုလင္က အမွန္အတိုင္းေျပာပါမည္ဟု ဝန္ခံ ၿပီး ဗာရာဏသီမင္းထံ မင္းအခစားအျဖစ္ အမႈထမ္း ေလသည္။

မင္းႀကီးကလည္း အခါမဟုတ္သည့္ သရက္ သီးသီးနည္း မွည့္ပံုမွည့္နည္းတို႔ကို ေမးေတာ္မူရာ မႏၱန္အစြမ္းျဖင့္ ရေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေလသည္။   ဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ေခၚၿပီး ျပေစရာ တစ္ခဏခ်င္းပင္   သရက္သီးမ်ားမွာ မွည့္ဝင္းလာၿပီး မိုးသီးမိုးေပါက္ ပမာ ေၾကြသက္လာေလေတာ့သည္။ မင္းႀကီးက လည္း ထိုလုလင္အား ဆုေတာ္ လာဘ္ေတာ္မ်ား ကို ခ်ီးျမႇင့္ေလသည္။

ထို႔ေနာက္ မင္းႀကီးက ဤမႏၱန္ကို အဘယ္ ဆရာထံ၌ သင္ခဲ့သနည္းဟု ေမးျမန္းေလရာ ပုေရာ ဟိတ္၏ သားပုဏၰားလုလင္သည္ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရမည္ကို ရွက္သျဖင့္ တကၠသိုလ္ျပည္၏ ဒိသာ ပါေမာကၡဆရာႀကီးထံမွ သင္ယူခဲ့သည္ဟု မုသား   စကားျဖင့္ ျပန္၍ ေလွ်ာက္ထားလိုက္ေလသည္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပင္ အာဂံုရၿပီးေသာ မႏၱန္သည္ လည္း ကြယ္ေပ်ာက္သြားေလေတာ့သည္။

မ်ားမၾကာမီ မင္းႀကီးသည္ သရက္သီးမ်ား ကို အလိုရွိသျဖင့္ မႏၱန္ကို ရြတ္ေစျပန္သည္။ ပုဏၰား လုလင္သည္ မႏၱန္၏အစကို ရွာမရေတာ့ေခ်။ နကၡတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသျဖင့္ သရက္သီးမ်ားကို မသီး ေစႏိုင္ပါဟု ေလွ်ာက္ထားေလေတာ့သည္။ မင္းႀကီး ကလည္း ယုတၲိမတန္ဟုဆိုကာ အယံုအၾကည္မရွိ သျဖင့္ အမွန္အတိုင္း ေလွ်ာက္ထားေစသည္။ မင္း လုလင္က အျဖစ္မွန္ကို ေလွ်ာက္ထားေသာအခါ မင္းႀကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ရွိေလသည္။

“ဤလုလင္သည္ လူယုတ္မာျဖစ္သည္။ မႏၱရား၏ တန္ဖိုးကို မၾကည့္ဘဲ မ်ိဳးႏြယ္ကိုသာ ၾကည့္သည္။ ျမတ္ေသာ မႏၱရားကို ရလွ်င္ မ်ိဳးႏြယ္ သည္ အဘယ္အက်ိဳးရွိအံ့နည္း”

အထက္ပါအတိုင္း ျဗဟၼဒတ္မင္းႀကီးသည္ အမိန္႔ရွိၿပီးေနာက္ ပုေရာဟိတ္၏ သားပုဏၰားလုလင္ အား နန္းတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္လိုက္ေလေတာ့သည္။ မိမိ၏ ပုေရာဟိတ္ႀကီး၏ သားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘူး။ သူ ယုတ္မာတို႔၏ အက်င့္ရွိသူ၊ သူတစ္ထူး၏ေက်းဇူး ကို ေဖာ္ထုတ္မေျပာဆိုသူ၊ ဆရာကို ကာျပန္သူသည္ ေဘးဒဏ္သင့္တတ္ၾကေၾကာင္း သင္ခန္းစာယူႏိုင္ ၾကရန္အတြက္ ေရးသားတင္ျပအပ္ေပသည္။

 

ေမာင္ဥာဏ္စိန္

ရည္ညႊန္းစာအုပ္

၁။ မဂၤလာနိဒါန္း(ေမာင္အံ့၊ မဟာဝိဇၨာ၊ ဘံုေဘ)